Kê Khai Bhxh Điện Tử

     

Bước 1. Truy vấn Cổng thanh toán giao dịch điện tử BHXH vn tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, chọn Đăng nhập.

Bạn đang xem: Kê khai bhxh điện tử

*

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Tổ chức” -> nhập “Tên đăng nhập” là mã số thuế của solo vị, “Mật khẩu” và nhập “Mã kiểm tra” -> chọn “Đăng nhập”.

*

Bước 3: Thực hiện đồng nhất dữ liệu về lao động bởi cơ quan BHXH đã quản lý. Chọn “Kê khai hồ nước sơ” -> chọn “Quản lý lao động” -> chọn “Nạp vào trường đoản cú BHXH”.

Bước 4: Chọn thủ tục kê khai

Trên thực đơn trái, chọn “Danh sách thủ tục”. Screen danh sách giấy tờ thủ tục hiển thị, ấn hình tượng trên cột kê khai để chỉ ra màn hình “Chọn kỳ kê khai”.

Xem thêm: Giải Toán Hình 9 Ôn Tập Chương 2 Phần Hình Học, Ôn Tập Chương Ii

*

Màn hình danh sách thủ tục kê khai năng lượng điện tử

Bước 5: chọn kỳ kê khai

Hệ thống tự động hiển thị kỳ kê khai mặc định là tháng, năm hiện tại. Tần số kê khai hay nói một cách khác là đợt kê khai là số trường đoản cú sinh từ là 1 đến 99. Tín đồ dùng rất có thể sửa kỳ kê khai, tần số kê khai chưa có trên khối hệ thống và nhỏ dại hơn hoặc bởi lần kê khai mới mất. Chọn “Xác nhận” để vào screen kê khai hoặc “Đóng” để hủy bỏ làm việc về màn hình danh sách thủ tục.

*

Màn hình lựa chọn kỳ kê khai

Bước 6: lựa chọn lao động

Trên screen kê khai, chọn “Chọn lao động” để hiển thị danh sách lao động, fan dùng rất có thể tìm tìm theo những điều kiện: Mã nhân viên; bọn họ tên; chống ban; Trạng thái. Tích chọn vào ô vuông trước tên tín đồ lao động.

*

Màn hình lựa chọn lao động

Ví dụ: Đối với giấy tờ thủ tục 600 có thể chọn nhiều loại kê khai: Tăng lao động; giảm lao động; Tăng tiền lương; giảm tiền lương; Khác
*

Sau khi lựa chọn lao rượu cồn và phân loại người dùng chọn “Áp dụng” để trở lại màn hình lập hồ nước sơ.

Xem thêm: Văn Thuyết Minh Về Cái Bình Thủy ), Top 21 Bài Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Ngắn Gọn

Ghi chú: người dùng có thể xóa danh sách lao động đối với những hồ nước sơ không gửi sang hệ thống mừng đón hồ sơ của BHXH. Trên màn hình hiển thị kê khai người tiêu dùng chọn “Xóa” để xóa lao hễ trong hồ nước sơ đã kê khai.

*

Màn hình lập hồ nước sơ

Bước 7: gởi hồ sơ

Hồ sơ đủ điều kiện để gửi bảo hiểm Xã hội việt nam qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ chỉ khi hồ sơ được lập sống trạng thái “Lưu”

Sau lúc nhập đủ và đúng tin tức trên screen lập hồ sơ người dùng chọn “Kê khai”, màn hình “Xác nhận nộp hồ sơ” người cần sử dụng chọn những dữ liệu của dịp kê khai trước được giữ lại nguyên, để chuyển sang màn hình “ký số”

*

Màn hình kê khai hồ nước sơ

Trên screen ký số người dùng chọn chữ ký hợp lệ cùng chọn “OK” đến màn hình nhập mật khẩu đăng nhập của chữ cam kết số hoặc chọn “Cancel” để bỏ bỏ thao tác làm việc ký

*

Màn hình chọn chữ ký số

*

Màn hình nhập mã sạc chữ ký kết số

Ghi chú: có thể gởi hồ sơ bằng cách vào màn hình “Xem lịch sử vẻ vang kê khai” sau kia tìm kiếm theo hồ nước sơ có trạng thái đã “Lưu” sau đó lựa chọn biểu tượng “Nộp” và thực hiện làm việc ký số như chỉ dẫn ở trên.  
*

Sau khi gởi hồ sơ thành công, hệ thống tiếp nhận hồ sơ đang trả về mã làm hồ sơ cho đơn vị, trạng thái làm hồ sơ là “Đã nộp”

*

Màn hình lập hồ nước sơ

Bước 8: Xuất mẫu

Trên screen lập hồ nước sơ, chọn “Xuất mẫu”, chọn “Xem”

*

Màn hình chọn xuất mẫu

*

Màn hình list tờ khai mong xuất mẫu

Trên màn hình xem mẫu, người tiêu dùng chọn “Tải xuống” để cài đặt mẫu dạng PDF

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI HỒ SƠ BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT nam (Đối với Đơn vị sử dụng lao cồn đã tài giỏi khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI HỒ SƠ BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT phái mạnh (Đối cùng với Đơn vị sử dụng lao động chưa xuất hiện tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam)