Khai Báo Xuất Nhập Cảnh

     
*
*

Tên thủ tục

Khai báo trợ thời trú cho người nước không tính của cơ sở tồn tại là khách sạn với Công an cấp cho tỉnh qua mạng sản phẩm tính

Cơ quan lại thực hiện

Công an tỉnh giấc Đắk Lắk

Lĩnh vực

Xuất nhập cảnh

Trình từ bỏ thực hiện

Bước 1: mừng đón thông tin khai báo lâm thời trú từ khách hàng nước ngoài.

Bạn đang xem: Khai báo xuất nhập cảnh

Bước 2: Cơ sở lưu trú là hotel trực tiếp nhập dữ liệu khai báo tạm thời trú cho tất cả những người nước kế bên qua mạng laptop hoặc qua liên kết Internet.

Bước 3: Cơ sở lưu trú là hotel truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho tất cả những người nước kế bên qua mạng laptop hoặc qua kết nối Internet cho Phòng cai quản xuất nhập cư Công an tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: tất cả các ngày vào tuần.

Cách thức thực hiện

Nhập, truyền dữ liệu khai báo trợ thời trú cho người nước không tính qua mạng máy tính xách tay hoặc qua liên kết Internet.

Thành phần hồ sơ

Thực hiện tại trên phần mềm khai báo tạm bợ trú qua mạng laptop hoặc qua liên kết Internet.

Số lượng hồ nước sơ

Thời hạn giải quyết

Thực hiện tại 24/24 giờ toàn bộ các ngày trong tuần.

Xem thêm: Một Số Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp Đơn Giản, 15 Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tốt Nhất

Đối tượng thực hiện

Cơ sở lưu trú là khách sạn.

Lệ phí

Không.

Điều kiện thực hiện

1. Cơ sở lưu trú là hotel phải triển khai khai báo tạm thời trú cho tất cả những người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

2. Người nước ngoài đổi khác nơi lâm thời trú hoặc lâm thời trú ngoài địa chỉ cửa hàng ghi vào thẻ thường trú, thì cơ sở lưu trú là khách sạn phải tiến hành khai báo tạm thời trú lại cho người nước ngoài theo trình tự bên trên đây.

Kết quả thực hiện

khi cơ sở tồn tại là khách sạn ấn lệnh “Enter”, thì dữ liệu khai báo tạm thời trú sẽ tự động hóa truyền với được lưu giữ trong hệ thống dữ liệu xuất nhập cư của Phòng làm chủ xuất nhập cư Công an tỉnh.

Xem thêm: Báo Cáo Môi Trường Quốc Gia 2017, Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia 2017

Mẫu đơn, tờ khai

Không tất cả mẫu đơn, mẫu mã tờ khai mà thực hiện trên phần mềm khai báo tạm bợ trú.

Căn cứ pháp lý

kimsa88
cf68