Khi Khung Dây Dẫn Kín Quay Trong Từ Trường

     
*

*

Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học

I - TỰ KIỂM TRA

Bài 5 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

Viết đầy đủ câu sau đây: Khi khung dây dẫn kín đáo quay trong từ trường của một nam châm từ vĩnh….cửu thì trong size dây xuất hiện một dòng điện…..vì………..

Lời giải:

Khi form dây dẫn bí mật quay trong từ trường của một nam châm từ vĩnh cửu thì trong khung dây xuất hiện một cái điện cảm ứng luân chuyển chiều vì chưng số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của size dây bị biến thiên.