KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

     

Năng lực, như tôi đã nêu vào biết viết "ASK - mô hình reviews năng lực nhân sự công bằng, và hơn thế!", là kĩ năng một người dứt công việc. Nó được reviews thông qua kiến thức, khả năng và thái độ. Và năng lực phải gắn với quá trình cụ thể.

Bạn đang xem: Khung năng lực vị trí việc làm

*
Photo by Eric Muhr / Unsplash

Khung năng lượng là gì?

Khung năng lượng gắn cùng với vị trí vấn đề làm, dùng để mô tả vị trí vấn đề làm, khung năng lực cho địa chỉ trưởng phòng marketing chẳng hạn.

Khung năng lực là bảng diễn đạt tổ hợp những kiến thức, kỹ năng, thể hiện thái độ và điểm sáng một cá thể cần để xong tốt công việc”.

Khung năng lượng là tập con (thành phần) của bộ tự điển năng lượng trong tổ chức.

Xem thêm: Bài 5 Toán 12 Trang 84 Sgk Giải Tích 12: Bài 5, Giải Bài Tập Trang 84, 85 Sgk Giải Tích Lớp 12

Từ điển năng lực là tập hợp tất cả các năng lượng (Bao gồm kiến thức, thái độ, kỹ năng) được chuẩn hóa với áp dụng cho những chức danh công việc tại tổ chức, nó được xây dựng phù hợp với cực hiếm cốt lõi, văn hóa truyền thống và đặc điểm của tổ chức.

Hiện nay các bộ từ bỏ điển năng lực phần nhiều được tham khảo từ bộ tự điển năng lực Đại học tập Harvard (Havard University Competency Dictionary) và bộ năng lượng do Viện cải cách và phát triển Nhân lực (CIPD - Anh Quốc)

Kết cấu của khung năng lực

Khung năng lượng thường có 3 nhóm chủ yếu sau:

Nhóm năng lực chung / cốt lõi: gồm những năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí. Các năng lực cốt lõi được xác minh dựa trên chiến lược, giá chỉ trị cốt tử của công ty.

Xem thêm: Hồ Sơ, Giấy Tờ Và Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Vào Nhà Người Thân Từ 01/7/2021

Năng lực khối / chăm môn: là những kiến thức, kĩ năng về một nghành nghề chuyên môn cụ thể cần để dứt một công việc, mang ý nghĩa đặc thù cho vị trí các bước hoặc phần tử mà cá thể cần tất cả để có thể đảm dìm vị trí quá trình đó.Nhóm năng lực quản lý / lãnh đạo: là các yêu cầu so với các các bước có đặc điểm quản lý bao gồm hoạch địch, tổ chức, điều phối nguồn lực có sẵn (ngân sách, con người…) và thực hiện kiểm tra, giám sát, review công việc.

*
http://www.paypal.me/helloimnik. Thank you