Toán Lớp 5, Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán 5

     
*Bạn đang xem: Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: tư tưởng phân số • Ôn tập: đặc thù cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân số • láo lếu số • hỗn số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • luyện tập trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • rèn luyện chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân


• khái niệm số thập phân • tư tưởng số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân cân nhau • đối chiếu hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - những phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • luyện tập trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • luyện tập trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • ra mắt biểu đồ hình quạt • luyện tập về tính diện tích s • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • giới thiệu hình trụ. Reviews hình ước • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều
Xem thêm: Câu Hỏi: Muốn Tiến Hành Phép Lai Phân Tích, Người Ta Cho Đối Tượng Nghiên Cứu:

• Bảng đơn vị đo thời gian • cùng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • chia số đo thời hạn cho một trong những • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137
• vận tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng mặt đường • rèn luyện trang 141 • thời gian • luyện tập trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài và đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cùng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép phân tách • rèn luyện trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một vài hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một trong những dạng toán đã học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu đồ gia dụng • rèn luyện chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Các Quy Chế Lương Thưởng 2018, Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Năm 2018 Mới Nhất

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập