LIÊN HỆ THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

     

*

Lãnh tụ hào kiệt của cuộc biện pháp mạng mon Mười Nga mập ú - V.I.Lênin. Ảnh: tư liệu

Một vào những hiến đâng vĩ đại của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cải tiến và phát triển của giáo lý Mác, cũng giống như đối với sự nghiệp phương pháp mạng của giai cấp công nhân là lý luận về Đảng kiểu mới của thống trị công nhân. V.I.Lênin nhận định rằng “Đảng tức là đội đón đầu của giai cấp công nhân”, là một phần tử không thể bóc rời của giai cấp công nhân, là một phần tử ưu tú nhất, giác ngộ cách mạng nhất, mang bản chất của ách thống trị công nhân, đại biểu trung thành cho mục tiêu, lý tưởng, lập trường, tiện ích của giai cấp công nhân, phụ trách sứ mệnh lịch sử hào hùng của kẻ thống trị công nhân. Mục tiêu, trách nhiệm chính trị của Đảng là phương pháp mạng vô sản, lật đổ nhà nghĩa tứ bản, cấu hình thiết lập chuyên bao gồm vô sản. Hiệ tượng và đặc điểm đấu tranh của Đảng không chỉ là đơn thuần là tranh đấu kinh tế, nhưng mà cơ bản hơn là đấu tranh chính trị. V.I.Lênin nêu ra những phương pháp cơ bạn dạng về Đảng kiểu bắt đầu của kẻ thống trị công nhân gồm: Lấy công ty nghĩa Mác làm nền tảng gốc rễ tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; là người lãnh đạo quảng đại quần chúng kẻ thống trị công nhân; là “trí tuệ, danh dự cùng lương tâm so với quần chúng; tập trung, dân công ty là nguyên tắc tổ chức cơ phiên bản trong xây dựng tổ chức triển khai của Đảng, tự phê bình với phê bình là quy luật cải tiến và phát triển của Đảng, câu kết thống duy nhất là quy nguyên lý trong xuất bản và trở nên tân tiến của Đảng; tích cực và lành mạnh kết nạp đông đảo đại biểu ưu tú của thống trị công nhân và nhân dân lao rượu cồn vào Đảng cùng phải liên tục đưa những người không đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh và những thành phần cơ hội thoát ra khỏi Đảng; chủ nghĩa nước ngoài Vô sản là một trong những nguyên tắc đặc trưng của việc xây dựng tổ chức, buổi giao lưu của Đảng.

Bạn đang xem: Liên hệ thực tiễn cách mạng việt nam

Với tư cách là lãnh tụ của Cách mạng xã hội chủ nghĩa mon Mười Nga 1917, V.I.Lênin là tín đồ mác-xít đầu tiên vận dụng sáng chế những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào trong thực tế nước Nga, lãnh đạo thành công xuất sắc cuộc giải pháp mạng mon Mười Nga bậm bạp và lãnh đạo sự nghiệp tạo ra chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết. Thương hiệu tuổi đồ sộ của V.I.Lênin đã gắn liền với đông đảo cải biến bí quyết mạng khổng lồ nhất trong làng mạc hội loài người từ trên đầu thế kỷ XX mang đến nay. Bao gồm V.I.Lênin là bạn đã khiến cho Chủ nghĩa Mác từ bỏ lý luận đổi thay hiện thực; lần thứ nhất trong lịch sử vẻ vang thế giới Đảng cộng sản trở nên đảng chũm quyền, chỉ huy Nhà nước cùng xã hội.

Một trong những di sản quý báu nhất của V.I.Lênin giữ lại cho trái đất đó là cơ chế kinh tế mới (NEP), bởi trong những số đó thể hiện tầm nhìn và bốn tưởng vượt thời đại của Người. Với chế độ kinh tế mới, V.I.Lênin đã gửi nước Nga thoát khỏi cuộc lớn hoảng kinh tế tài chính trầm trọng sau bí quyết mạng tháng Mười, có tác dụng cho cơ quan ban ngành Xô viết non trẻ đứng vững và nước Nga làng hội chủ nghĩa gấp rút hồi sinh. Song sâu xa hơn, đó còn là mở màn kiến tạo mô hình phát triển new của công ty nghĩa làng hội, giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng gần như tiềm năng sáng tạo của dân chúng trong thôn hội để địa chỉ phát triển; đồng thời cho thấy lý luận thành lập chủ nghĩa làng hội sẽ là phải dựa vào cơ sở khoa học, vâng lệnh quy dụng cụ khách quan và thỏa mãn nhu cầu nhu cầu ích lợi của người lao động.

Tiếp nhận các tư tưởng, vấn đề sâu nhan sắc từ V.I.Lênin, nhất là tư tưởng về quyền những dân tộc bình đẳng, về phong thái mạng vô sản... Và bài học của biện pháp mạng mon Mười Nga; bằng trí tuệ với kinh nghiệm sau không ít năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, chủ tịch Hồ Chí Minh đang đi tới khẳng định:“Con con đường duy nhất đúng đắn của biện pháp mạng vn là đi theo con đường cách mạng vô sản”; “Chỉ gồm chủ nghĩa thôn hội, nhà nghĩa cùng sản bắt đầu giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người dân lao rượu cồn trên quả đât khỏi ách nô lệ”.

Chủ tịch sài gòn coi những tư tưởng của V.I.Lênin và bài học kinh nghiệm từ phương pháp mạng tháng Mười Nga là mẫu “cẩm nang thần kỳ” nhưng không vấn đề gì chép, mà người tiếp thu ý thức và vận dụng trí tuệ sáng tạo vào đk thực tiễn bí quyết mạng Việt Nam. Tín đồ sáng lập, rèn luyện Đảng cùng sản vn trở thành đội đi đầu của ách thống trị công nhân, đủ uy tín, năng lượng lãnh đạo nhân dân vn vượt qua bao cạnh tranh khăn, thách thức để giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước đi lên công ty nghĩa buôn bản hội.

Xem thêm: Câu Hỏi: Vai Trò Của Cali Trong Cơ Thể Thực Vật :, Vai Trò Của Kali Trong Cơ Thể Thực Vật

Những chiến thắng vĩ đại và thành công có chân thành và ý nghĩa to lớn, lịch sử hào hùng trên tuyến phố cách mạng vn hơn 90 năm vẫn để lại cho Đảng với nhân dân ta những bài học kinh nghiệm khôn cùng quý báu. Giữa những bài học béo của Đảng ta cùng của chưng Hồ, là bài học tự do tự chủ trong vấn đề xem xét reviews đúng tình hình, trong việc vận dụng trí tuệ sáng tạo lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vào trả cảnh ví dụ của nước ta, trong vấn đề học tập kinh nghiệm của các nước. Đó là bài học khởi nguồn từ tư duy biện chứng, tư duy sáng chế của Lênin. Trong ngẫu nhiên thời kỳ làm sao của bí quyết mạng nếu biết vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một giải pháp có trí tuệ sáng tạo thì chúng ta giành được win lợi; ngược lại, trường hợp xa rời tứ duy biện chứng, nếu như giáo điều cứng nhắc thì khăng khăng sẽ mắc sai trái và không tránh khỏi phần nhiều tổn thất độc nhất định.

Ngày nay, trong toàn cảnh tình hình trái đất và vào nước có rất nhiều thời cơ, dễ ợt và không ít khó khăn, thử thách đan xen; Đảng với nhân dân ta luôn bền chí con đường cách mạng: Độc lập dân tộc nối sát với nhà nghĩa buôn bản hội; lấy nhà nghĩa Mác-Lênin, bốn tưởng tp hcm làm gốc rễ tư tưởng và kim chỉ nam cho hầu như hành động. Những cấp, những ngành từ tw tới địa phương cơ sở luôn luôn quán triệt và triển khai có công dụng chủ trương, quan điểm của Đảng: vạc triển kinh tế tài chính là trung tâm, thi công Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng lòng tin của buôn bản hội; coi phía trên là biểu hiện sinh hễ nhất của sự bền chí vận dụng sáng chế quan điểm thống nhất trong nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về kiểu cách mạng vô sản.

Vận dụng sáng tạo “Chính sách tài chính mới” (NEP) của V.I.Lênin vào thực tiễn Việt Nam, Đảng đã đổi mới tư duy, thủ xướng và lãnh đạo nhân dân ta triển khai sự nghiệp đổi mới đất nước. Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều xác minh nền kinh tế tài chính nước ta gồm nhiều hiệ tượng sở hữu và những thành phần tởm tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò công ty đạo, kinh tế tư nhân đổi mới một hễ lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bên cạnh đó cũng xác định khu vực tài chính có vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp nước ngoài có vai trò là ước nối đặc biệt với thế giới về bàn giao công nghệ, giao thương mua bán quốc tế. Tua chỉ đỏ xuyên thấu về thừa nhận thức nền kinh tế tài chính nước ta trong thời kỳ vượt độ là một trong nền kinh tế tài chính nhiều thành phần, đã được xác định từ Đại hội VI của Đảng và tứ tưởng này được các đại hội từ Đại hội VII tới thời điểm này kế thừa với đặc biệt gần đây nhất là các nghị quyết của họp báo hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng liên tiếp khẳng định, bổ sung cập nhật và trả thiện với khá nhiều nội dung, biện pháp, chế độ mới. Không số đông thế, tư tưởng của NEP còn được Đảng ta phát triển, mở rộng ở tầm cao mới, đó là cải tiến và phát triển nền kinh tế thị trường tiến bộ và hội nhập quốc tế nhằm mục đích thực hiện phương châm “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Như vậy, trường đoản cú “Chính sách kinh tế tài chính mới” của V.I.Lênin, Đảng ta không những tìm tòi, áp dụng sáng tạo, mà hơn nữa phát triển, không ngừng mở rộng lên một trung bình cao mới để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước gần 35 năm qua.

Vận dụng tứ tưởng của V.I.Lênin vào kiến tạo Đảng vào sạch, vững bạo gan về bao gồm trị, tứ tưởng, tổ chức và đạo đức, tự khi thành lập và hoạt động đến nay, Đảng ta quan trọng coi trọng bài toán xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đã ban hành hàng loạt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hiện tượng về công tác xây dựng Đảng. Dựa vào đó, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng càng ngày càng được nâng lên, đặc trưng trước số đông khó khăn, thách thức, Đảng luôn luôn vững tiến thưởng và bao gồm quyết sách tương xứng để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Bạn dạng chất, lập trường kẻ thống trị công nhân của Đảng được duy trì vững; năng lực lãnh đạo, sức đánh nhau của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, làm chủ chủ chốt và fan đứng đầu những cấp từng bước một được nâng lên; lòng tin tự phê bình cùng phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc ngăn chặn, xử trí tiêu cực, không nên phạm, thực hành thực tế tiết kiệm, phòng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí có biến đổi rõ nét.

Xem thêm: Chỉ Tiêu Đại Học Mở 2021 - Trường Đh Mở Tp Hcm Tuyển 4

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin với câu hỏi xây dựng tổ chức và cỗ máy của toàn khối hệ thống chính trị công ty nước tinh gọn, chuyển động hiệu lực, hiệu quả, Đảng, nhà nước ta luôn luôn chú trọng xây dừng tổ chức bộ máy trong toàn khối hệ thống chính trị đáp ứng nhu cầu yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt ngay sát đây, Ban Chấp hành tw đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này. Vị vậy, tới nay tổ chức máy bộ toàn bộ khối hệ thống chính trị nhà nước đã bao gồm chuyển đổi mới theo hướng đáp ứng nhu cầu với gần như đòi hỏi đưa ra của trong thực tiễn công cuộc xây dựng, phạt triển non sông và bảo đảm an toàn Tổ quốc. Những hiệu quả quan trọng trong công tác làm việc tổ chức bộ máy hệ thống bao gồm trị, những đổi mới về thiết chế là giữa những điều kiện cơ bản, đặc biệt quan trọng làm bắt buộc những chiến thắng to lớn, có chân thành và ý nghĩa lịch sử của công việc đổi mới.