Liên kết photphodieste là liên kết giữa

     
Bấy lâu nay chúng ta vẫn biết liên kết giữa các solo phân trong cấu trúc hóa học của ADN là liên kết phôtphođieste (phosphodieste) tạo thành chuỗi polinuclêôtit và liên kết giữa 2 nuclêotit (giữa 2 chuỗi polinuclêôtit ngược chiều nhau) vào cấu trúc không khí là liên kết hiđrô. Thực tế coi xét dưới góc độ hóa học thì điều này có thực sự chính xác chưa? Phải gọi liên kết đó như thế nào mới đúng?


*

Hình 1: mô hình cấu trúc phân tử ADN của Watson và Crick

Trước hết chúng ta hãy xem các tài liệu phổ thông nói về liên kết này như thế nào?


*

*

Hình 3: Trích nội dung sách giáo khoa sinh học 10 -Nâng cao Trang 36

Theo tế bào hình Watson và Crick thì ADN là một chuỗi xoắn kép gồm nhì mạch polinuclêôtit. Trong mỗi mạch pôlinuclêôtit thì các solo phân nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste. Giữa nhị mạch các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng hai mỗi liên kết hiđrô và ngược lại; G của mạch này liên kết với X bằng tía mối liên kết hđrô và ngược lại).

Bạn đang xem: Liên kết photphodieste là liên kết giữa

Bạn đang xem: links photphodieste là gì


*

Hình 4: Các liên kết hóa học vào phân tử ADN

Sau đây, xin được nói rõ rộng về cách gọi thương hiệu giữa các nuclêôtit vào mỗi mạch pôlinuclêôtit. Về cấu tạo, mỗi nuclêôtit gồm 3 thành phần liên kết với nhau đó là: 1 axit phôtphoric, 1 đường đềôxiribozơ và một trong các 4 loại bazơnitơ (A,T,G,X).

Với phân tử đường đềôxiribozơ thì ở các vị trí cácbon 1’, 3’, 5’ có nhóm OH là chức rượu. Tại vị trí 5’ nhóm OH phản ứng với axit phôtphoric tạo thành một liên kết este thứ 1.


*

Hình 5: Cấu tạo 1 đối chọi phân nuclêôtit

Giữa nhị nuclêôtit liên tiếp nhóm OH tại vị trí 3’ đã phản ứng với nhóm phôtphat của nuclêôtit kế tiếp tạo thành liên kết este thứ 2.

Xem thêm: Xuan Mai Co Gai Quang Khan Don Đỏ Xuan Mai, Cô Gái Quàng Khăn Đỏ Xuan Mai


Hình 6: Sự hình thành liên kết giữa 2 nuclêôtit liên tiếp

Như vậy, thực chất có 2 liên kết este: một là liên kết giữa nhóm phôtphát với OH ở vị trí 5’ trong một nuclêôtit và liên kết thứ nhị được hình thành giữa nhóm phôtphát với OH ở vị trí 3’ giữa hai nuclêôtit.


Hình 7: Liên kết phôtphođieste thực chất là liên kết giữa 2 phân tử đường

Do vậy, có thể gọi chính xác liên kết giữa 2 nuclêôtit liên tiếp vào một chuỗi polipeptit là liên kết photphoeste hoặc gọi đơn giản là liên kết este. Còn cách gọi liên kết phôtphođieste là liên kết giữa 2 phân tử đường liên tiếp. Đối với các em học sinh chỉ cần gọi liên kết giữa nhì nuclêôtit là liên kết cộng hóa trị là đảm bảo an toàn bởi vì liên kết este cũng là liên kết cộng hóa trị. Điều này cũng phù hợp với cách gọi của sách giáo khoa sinh học cơ bản.

Xem thêm: Câu Nói Hot Trend 'Chào Em Ngồi Đây Từ Sáng ^^, Chào Em Anh Đứng Đây Từ Sáng

Để ôn tập kĩ rộng về vấn đề này, các em có thể truy vấn cập vào daiquansu.mobi theo đường link tiếp sau đây để ôn tập lí thuyết và luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm.


bất đẳng thức (773)giải bài bác tập (2751)giải tích (727)giải đề thi (2426)hàm số (745)hóa lớp 9 (751)hóa lớp 10 (735)hóa lớp 11 (699)hóa lớp 12 (733)số phức (752)tiếng anh lớp 1 (731)tiếng anh lớp 2 (705)tiếng anh lớp 3 (707)tiếng anh lớp 4 (680)tiếng anh lớp 5 (661)tiếng anh lớp 6 (687)tiếng anh lớp 8 (685)tiếng anh lớp 10 (740)tiếng anh lớp 11 (720)tiếng anh lớp 12 (704)tiếng hàn (743)tiếng pháp (815)tiếng trung (726)toán thời thượng (754)toán lớp 1 (715)toán lớp 2 (730)toán lớp 3 (708)toán lớp 4 (663)toán lớp 5 (697)toán lớp 6 (738)toán lớp 7 (725)toán lớp 8 (684)toán lớp 9 (669)toán lớp 10 (668)toán lớp 12 (664)tích phân (746)tổ vừa lòng (779)vi phân (798)vật lý lớp 9 (752)vật lý lớp 10 (688)vật lý lớp 11 (691)vật lý lớp 12 (729)ôn thi (2271)ôn tập (715)đạo hàm (733)