Lỗi mất quyền administrator win 7

     
– Khi người tiêu dùng đang cố gắng để singin vào tài khoản Admin thì chạm chán ngay lỗi: Your trương mục has been disabled. Please see your system administrator.Bạn vẫn xem: Lỗi mất quyền administrator win 7


*

Hướng dẫn giải pháp kích hoạt lại tài khoản Admin: Đầu tiên hãy thử kích hoạt account admintrator ngay lập tức trên Guest xem sao đã, bằng phương pháp Phải chuột vào biểu tượng icon Computer —> Manage —> Local Users & Groups –> Users. Yêu cầu chuột vào trương mục Administrator –> lựa chọn Properties bỏ tích dấu ở ô tài khoản is disabled > Apply> OK


*

*

Nếu các bạn không thể kích hoạt được giao diện này thì hãy khởi rượu cồn lại máy nhận F8 để truy vấn vào cơ chế Safe mode cùng làm tựa như như bên trên nhé. – Nếu giải pháp trên chẳng thể nào kích hoạt được account Administrator này thì bạn sẽ cần cho đĩa tốt usb Hiren’s boot đấy.

Bạn đang xem: Lỗi mất quyền administrator win 7


*

Tiếp theo, sau thời điểm khởi rượu cồn vào môi trường thiên nhiên WinPE. Hãy cần chuột vào HBCDMenu -> chọn Password —> Admin Password Resetter nhằm kích hoạt trương mục Admin


*

Một hành lang cửa số Admin Password Resetter hiện ra

Ở phần khung step 1 nên lựa chọn hệ quản lý điều hành ( nếu máy các bạn xài 2 win song song, ví như xài 1 win thì nhằm mặc định). Size step 2: nên chọn tên thông tin tài khoản đăng nhập Administrator với nhấn Reset.Một tấm biển thông Báo Password is reset successfully! OK là thông tin tài khoản administrator đã lấy lại được quyền admin thành công.

Xem thêm: Giáo Án Giáo Dục Thể Chất Mẫu Giáo Lớn ? Giáo Án Giáo Dục Thể Chất Mẫu Giáo Lớn


Bây giờ hãy khởi cồn lại máy nhằm khởi hễ thẳng vào windows chính tắt thông tin tài khoản Guest buộc phải chuột vào hình tượng icon Computer —> Manage —> Local Users và Groups –> Users. đề xuất chuột vào Guest –> lựa chọn Properties.

Xem thêm: 8 Bài Cảm Nhận Bài Thơ Nói Với Con Của Y Phương Siêu Hay, Bài Thơ: Nói Với Con (Y Phương


Tiếp theo hãy tích vệt vào ô account is disbled —-> Apply—>OK . để tắt thông tin tài khoản ít quyền này là xong.


table("setting")->where("$db->web")->select("code_footer");if($oh->code_footer) # nếu bao gồm code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace("", $home, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $h, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $link, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace("<des>", $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace("<key>", $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace("<image>", $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace("<link>", $link, $code_footer); $code_footer = str_replace("<date_Y>", date("Y"), $code_footer); echo $code_footer;?></main<br> </div><!-- .entry-content --> </article><!-- #post-## --></b> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="sidebar"> <h2 class="block-title"> <span class="title-angle-shap">Follow Us</span> </h2> <div class="social"> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_inline_share_toolbox_ws9s"></div> </div> </div> <div class="sidebar"> <div class="sidebar-title"> <h2 class="block-title"> <span class="title-angle-shap">Có gì mới</span> </h2> </div> <div class="sidebar-content"> <ul class="ul-list"> </ul> </div> </div> <div class="sidebar"> <div class="sidebar-title"> <h2 class="block-title"> <span class="title-angle-shap">Trending</span> </h2> </div> <div class="sidebar-content"> <ul class="ul-list"> </ul> </div> </div> <!-- hệ thống k sửa --> <div class="sidebar"> <div class="sidebar-textlink"> <style> .sidebar-textlink a { color: #ededed; } </style> <div style="display: block;"> </div> <!--tạm ẩn--> </div> </div> <!-- hệ thống k sửa --> </div> </div> </div> </div> <div class="footer"> <a id="button"></a> <div class="footer-f"> <div class="container"> <div class="copyright"> <p>Copyright © 2021 sieuthithietbido.com.vn <span style="float: right"> <a style="color:#fff" href="/gioi-thieu/">Giới thiệu</a> - <a style="color:#fff" href="/dieu-khoan/">Điều khoản</a> - <a style="color:#fff" href="/lien-he/">Liên hệ</a> - <a style="color:#fff" href="/bao-mat/">Bảo mật</a> </span> </p> </div> </div> </div> </div> <!-- hệ thống k sửa --> <style> .sidebar-textlink { color: #ededed; } </style> <a href="https://kimsa88.mobi" style='color:#dedede;'> kimsa88 </a><br/> <a href="https://cf68.live" style='color:#dedede;'> cf68 </a><br/><!-- hệ thống k sửa --> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <!-- <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-606063714e481d0a"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"> </script> --> <script type="text/javascript" src="/js/lazy-img.js"></script><!-- hệ thống k sửa --> </body> </html>