LUẬT KẾ TOÁN SỐ 88

     

 

Luật kế toán tài chính năm 2015 gồm 6 Chương, 74 Điều, sút 01 Chương với tăng 10 Điều so với phương pháp Kế toán 2003.

Bạn đang xem: Luật kế toán số 88

Chương I. Những nguyên tắc chung

Chương II. Nội dung công tác làm việc kế toán

Chương III. Tổ chức cỗ máy kế toán và bạn làm kế toán

Chương IV. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán

Chương V. Làm chủ nhà nước về kế toán

Chương VI. Điều khoản thi hành

Theo đó, biện pháp kế toán 2015 có các điểm sau xứng đáng chú ý:

- Đánh giá và ghi nhấn theo giá trị hợp lý

Các loại tài sản và nợ phải trả được nhận xét và ghi nhận theo giá chỉ trị hợp lý và phải chăng tại thời điểm thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chủ yếu gồm:

+ khí cụ tài bao gồm theo yêu cầu của chuẩn chỉnh mực kế toán;

+ các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ được reviews theo tỷ giá giao dịch thực tế;

+ các tài sản hoặc nợ nên trả khác có giá trị biến động thường xuyên, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

- báo cáo tài thiết yếu nhà nước

Theo Điều 30 vẻ ngoài KT 2015, bài toán lập report tài chủ yếu nhà nước được tiến hành như sau:

+ cỗ Tài thiết yếu lập báo cáo tài chính nhà nước bên trên phạm vi toàn quốc, trình chính phủ nước nhà để báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Kho tệ bạc Nhà nước công ty trì, phối phù hợp với cơ quan tài chính lập báo cáo tài chủ yếu thuộc phạm vi địa phương, trình ubnd cấp tỉnh giấc để báo cáo HĐND cùng cấp;

+ các cơ quan bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức tài chính và các đơn vị có liên quan có nhiệm vụ lập báo cáo của đơn vị mình và cung cấp tin tài chính quan trọng phục vụ vấn đề lập report tài bao gồm nhà nước.

- thời gian kiểm tra kế toán được Điều 36 lý lẽ số 88/2015/QH13 pháp luật như sau:

Thời gian kiểm soát kế toán do cơ quan bao gồm thẩm quyền đánh giá kế toán đưa ra quyết định nhưng không thật 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp văn bản kiểm tra tinh vi thì thời hạn kéo dài đối với mỗi cuộc kiểm tra không thật 05 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

- Điều 39 pháp luật kế toán 2015 quy định việc kiểm soát và điều hành nội cỗ và kiểm toán nội bộ

+ kiểm soát nội cỗ là việc thiết lập cấu hình và tổ chức tiến hành trong nội bộ đơn vị kế toán những cơ chế, bao gồm sách, quy trình, cách thức nội bộ cân xứng với cơ chế của quy định nhằm bảo vệ phòng ngừa, phát hiện, xử trí kịp thời khủng hoảng và đã đạt được yêu cầu đề ra.

+ truy thuế kiểm toán nội cỗ là câu hỏi kiểm tra, đánh giá, đo lường và tính toán tính đầy đủ, phù hợp và tính có ích của điều hành và kiểm soát nội bộ.

- bổ sung Chương IV về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, với các quy định khá nổi bật sau:

+ Đăng ký kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

+ Điều kiện cấp cho GCN đầy đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán

+ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán

+ Hộ sale dịch vụ kế toán tại Điều 65 khí cụ KT 2015

+ Những biến hóa phải thông tin cho cỗ Tài chính

+ Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

LUẬT

KẾ TOÁN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghoà buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật kế toán.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này qui định về nội dungcông tác kế toán, tổ chức cỗ máy kế toán, bạn làm kế toán, hoạt động kinhdoanh dịch vụ kế toán, thống trị nhà nước về kế toán cùng tổ chức công việc và nghề nghiệp về kếtoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở có nhiệm vụ thu, chingân sách đơn vị nước các cấp.

2. Cơ sở nhà nước, tổ chức,đơn vị sự nghiệp sử dụng túi tiền nhà nước.

3. Tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệpkhông sử dụng chi tiêu nhà nước.

4. Doanh nghiệp lớn được ra đời vàhoạt cồn theo điều khoản Việt Nam; đưa ra nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệpnước ngoài vận động tại Việt Nam.

5. Bắt tay hợp tác xã, đoàn kết hợptác xã.

6. Hộ khiếp doanh, tổng hợp tác.

7. Bạn làm công tác làm việc kế toán.

8. Kế toán viên hành nghề;doanh nghiệp cùng hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

9. Tổ chức nghề nghiệp về kếtoán.

10. Cơ quan, tổ chức, cá nhânkhác có tương quan đến kế toán và vận động kinh doanh thương mại & dịch vụ kế toán trên ViệtNam.

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong hiện tượng này, các từ ngữ sau đây được hiểunhư sau:

1. Report tài chính làhệ thống tin tức kinh tế, tài chính của đơn vị chức năng kế toán được trình diễn theo biểumẫu mức sử dụng tại chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và cơ chế kế toán.

2. Chế độ kế toán là nhữngquy định và lý giải về kế toán tài chính trong một nghành nghề hoặc một số quá trình cụ thểdo cơ quan cai quản nhà nước về kế toán tài chính hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nướcvề kế toán tài chính ủy quyền ban hành.

3. Triệu chứng từ kế toán tài chính lànhững sách vở và vật sở hữu tin bội phản ánh nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinhvà đã hoàn thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

4. Đơn vị kế toán là cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luậtnày có lập báo cáo tài chính.

5. Giá nơi bắt đầu là giá trị đượcghi nhận thuở đầu của tài sản hoặc nợ bắt buộc trả. Giá gốc của tài sản được tínhbao gồm giá cả mua, bốc xếp, vận chuyển, thêm ráp, chế tao và các chi tiêu liênquan trực tiếp không giống theo biện pháp của pháp luật đến lúc đưa tài sản vào trạngthái chuẩn bị sử dụng.

6. Giá trị hợp lý và phải chăng là giátrị được xác định cân xứng với giá chỉ thị trường, hoàn toàn có thể nhận được khi chào bán một tàisản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm khẳng định giá trị.

7. Vẻ ngoài kế toán làcác mẫu mã sổ kế toán, trình tự, cách thức ghi sổ và mối tương quan giữa các sổ kếtoán.

8. Kế toán là bài toán thuthập, xử lý, kiểm tra, so với và đưa thông tin kinh tế, tài thiết yếu dướihình thức giá trị, hiện thiết bị và thời gian lao động.

9. Kế toán tài chính tài bao gồm làviệc thu thập, xử lý, kiểm tra, đối chiếu và đưa tin kinh tế, tài chínhbằng báo cáo tài thiết yếu cho đối tượng mong muốn sử dụng thông tin của đơn vị kếtoán.

10. Kế toán quản trị là việcthu thập, xử lý, so với và đưa tin kinh tế, tài chính theo yêu thương cầuquản trị và ra quyết định kinh tế, tài thiết yếu trong nội bộ đơn vị kế toán.

11. Kế toán viên hành nghềlà tín đồ được cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán theo quy địnhcủa cách thức này.

12. Khám nghiệm kế toán là việcxem xét, nhận xét tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, đúng chuẩn củathông tin, số liệu kế toán.

13. Marketing dịch vụ kế toánlà việc hỗ trợ dịch vụ làm cho kế toán, làm cho kế toán trưởng, lập báo cáo tàichính, hỗ trợ tư vấn kế toán với các các bước khác trực thuộc nội dung công tác kế toántheo quy định của phương pháp này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

14. Kỳ kế toán là khoảng tầm thờigian xác định từ thời điểm đơn vị chức năng kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán mang đến thời điểmkết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán nhằm lập báo cáo tài chính.

15. Nhiệm vụ kinh tế, tàichính là những vận động phát sinh rõ ràng làm tăng, sút tài sản, nguồnhình thành tài sản của đơn vị chức năng kế toán.

16. Phương thức kế toán làcách thức với thủ tục ví dụ để triển khai từng nội dung các bước kế toán.

17. Phương tiện điện tử làphương tiện hoạt động dựa trên technology điện, năng lượng điện tử, nghệ thuật số, từ tính,truyền dẫn không dây, quang quẻ học, năng lượng điện từ hoặc công nghệ tương tự.

18. Tài liệu kế toán tài chính là chứngtừ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản lí trị, report kiểmtoán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu không giống có tương quan đến kế toán.

Điều 4. Nhiệmvụ kế toán

1. Thu thập, xử lý thông tin, sốliệu kế toán tài chính theo đối tượng người tiêu dùng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn chỉnh mực kếtoán và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, đo lường các khoản thu,chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, giao dịch nợ; kiểm tra câu hỏi quản lý, sử dụngtài sản và nguồn sinh ra tài sản; phát hiện tại và phòng ngừa những hành vi vi phạmpháp quy định về tài chính, kế toán.

3. Phân tích thông tin, số liệu kếtoán; tham mưu, đề xuất các phương án phục vụ yêu cầu quản trị với quyết địnhkinh tế, tài chủ yếu của đơn vị kế toán.

4. Cung cấp thông tin, số liệu kếtoán theo phương pháp của pháp luật.

Điều 5. Yêu cầukế toán

1. Phản bội ánh đầy đủ nghiệp vụ kinhtế, tài chính phát sinh vào hội chứng từ kế toán, sổ kế toán và report tài chính.

2. Phản chiếu kịp thời, đúng thờigian khí cụ thông tin, số liệu kế toán.

3. Phản chiếu rõ ràng, dễ nắm bắt vàchính xác thông tin, số liệu kế toán.

4. Phản chiếu trung thực, khách quanhiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và quý hiếm của nhiệm vụ kinh tế, tàichính.

5. Thông tin, số liệu kế toán phảiđược làm phản ánh liên tiếp từ khi phát sinh mang lại khi hoàn thành hoạt động kinh tế, tàichính, từ khi ra đời đến lúc chấm dứt buổi giao lưu của đơn vị kế toán; số liệukế toán kỳ này phải tiếp nối số liệu kế toán tài chính của kỳ trước.

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, sốliệu kế toán tài chính theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm hội chứng được.

Điều 6. Nguyêntắc kế toán

1. Giá chỉ trị tài sản và nợ buộc phải trảđược ghi nhận ban sơ theo giá chỉ gốc. Sau ghi thừa nhận ban đầu, đối với một số loạitài sản hoặc nợ cần trả mà lại giá trị biến hóa động thường xuyên theo giá thị trườngvà giá trị của chúng rất có thể xác định lại một cách an toàn và tin cậy thì được ghi nhậntheo giá bán trị phù hợp tại thời điểm thời điểm cuối kỳ lập report tài chính.

2. Các quy định và cách thức kếtoán sẽ chọn yêu cầu được áp dụng đồng nhất trong kỳ kế toán năm; trường đúng theo thayđổi các quy định và phương thức kế toán đã lựa chọn thì đơn vị chức năng kế toán đề xuất giảitrình trong report tài chính.

3. Đơn vị kế toán buộc phải thu thập,phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinhtế, tài chủ yếu phát sinh.

4. Report tài bao gồm phải được lậpvà nhờ cất hộ cơ quan tất cả thẩm quyền đầy đủ, đúng đắn và kịp thời. Thông tin, số liệutrong report tài chủ yếu của đơn vị kế toán đề nghị được công khai minh bạch theo lao lý tạiĐiều 31 cùng Điều 32 của nguyên lý này.

5. Đơn vị kế toán phải sử dụngphương pháp nhận xét tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một giải pháp thận trọng,không được thiết kế sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài bao gồm của đơn vị chức năng kếtoán.

6. Việc lập và trình diễn báo cáotài chính phải bảo đảm phản ánh đúng thực chất của thanh toán hơn là hình thức,tên gọi của giao dịch.

7. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơnvị sự nghiệp sử dụng túi tiền nhà quốc tế việc tiến hành quy định tại cáckhoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngânsách nhà nước.

Điều 7. Chuẩnmực kế toán tài chính và chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán

1. Chuẩn chỉnh mực kế toán tất cả những quyđịnh và phương pháp kế toán cơ phiên bản để lập report tài chính.

2. Chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kếtoán gồm những luật và khuyên bảo về nguyên tắc, câu chữ áp dụng những tiêuchuẩn đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp so với người làm kế toán, kế toán tài chính viên hành nghề,doanh nghiệp cùng hộ kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán.

3. Cỗ Tài chính quy định chuẩn chỉnh mựckế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán trên cơ sở chuẩn chỉnh mực thế giới vềkế toán cân xứng với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Điều 8. Đối tượngkế toán

1. Đối tượng kế toán tài chính thuộc hoạt độngthu, chi chi tiêu nhà nước, hành chính, sự nghiệp; buổi giao lưu của đơn vị, tổ chứcsử dụng túi tiền nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tư và gia tài cố định;

b) Nguồn khiếp phí, quỹ;

c) những khoản thanh toán giao dịch trong vàngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, chi và cách xử lý chênh lệchthu, chi hoạt động;

đ) Thu, bỏ ra và kết dư ngân sáchnhà nước;

e) Đầu tứ tài chính, tín dụng thanh toán nhànước;

g) Nợ và xử trí nợ công;

h) gia sản công;

i) Tài sản, những khoản đề xuất thu,nghĩa vụ cần trả khác có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán.

2. Đối tượng kế toán tài chính thuộc hoạt độngcủa đối kháng vị, tổ chức triển khai không sử dụng chi tiêu nhà nước tất cả tài sản, nguồn hìnhthành tài sản theo dụng cụ tại những điểm a, b, c, d với i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt độngkinh doanh, trừ vận động quy định tại khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ đề nghị trả với vốn chủ sở hữu;

c) Doanh thu, ngân sách kinh doanh,thu nhập và túi tiền khác;

d) Thuế và những khoản nộp ngân sáchnhà nước;

đ) hiệu quả và phân chia tác dụng hoạtđộng ghê doanh;

e) Tài sản, những khoản phải thu,nghĩa vụ cần trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt độngngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, bệnh khoán, chi tiêu tài chủ yếu gồm:

a) Các đối tượng người dùng quy định tại khoản3 Điều này;

b) các khoản chi tiêu tài chính, tíndụng;

c) các khoản giao dịch thanh toán trong vàngoài đơn vị chức năng kế toán;

d) các khoản cam kết, bảo lãnh, giấytờ có giá.

Điều 9. Kếtoán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán bỏ ra tiết

1. Kế toán ở đơn vị kế toán có kếtoán tài bao gồm và kế toán tài chính quản trị.

2. Khi thực hiện các bước kế toántài chính và kế toán tài chính quản trị, đơn vị kế toán phải triển khai kế toán tổng hợpvà kế toán chi tiết như sau:

a) kế toán tài chính tổng hợp cần thu thập,xử lý, ghi chép và đưa thông tin tổng quát về vận động kinh tế, tài chínhcủa đơn vị chức năng kế toán. Kế toán tài chính tổng phù hợp sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ để phản ảnh tìnhhình tài sản, nguồn ra đời tài sản, tình trạng và kết quả hoạt động kinh tế,tài bao gồm của đơn vị kế toán. Kế toán tổng đúng theo được triển khai trên cơ sở cácthông tin, số liệu của kế toán chi tiết;

b) Kế toán cụ thể phải thu thập,xử lý, biên chép và báo tin chi máu bằng đơn vị chức năng tiền tệ, đơn vị chức năng hiệnvật và đối chọi vị thời hạn lao rượu cồn theo từng đối tượng người tiêu dùng kế toán cụ thể trong đối kháng vịkế toán. Kế toán chi tiết minh họa mang đến kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiếtphải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng vừa lòng trong một kỳ kế toán.

3. Cỗ Tài bao gồm hướng dẫn áp dụngkế toán quản lí trị tương xứng với từng nghành nghề hoạt động.

Điều 10. Đơnvị tính sử dụng trong kế toán

1. Đơn vị chi phí tệ sử dụng trong kếtoán là Đồng Việt Nam, ký kết hiệu quốc gia là “đ”, ký kết hiệu thế giới là“VND”. Vào trường hợp nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh bằng ngoại tệ,thì đơn vị kế toán yêu cầu ghi theo nguyên tệ cùng Đồng việt nam theo tỷ giá hốiđoái thực tế, trừ ngôi trường hợp pháp luật có cách thức khác; so với loại ngoại tệkhông bao gồm tỷ giá ăn năn đoái cùng với Đồng vn thì bắt buộc quy thay đổi thông sang một loạingoại tệ gồm tỷ giá hối hận đoái với Đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, bỏ ra bằngmột các loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị chức năng tiền tệ nhằm kếtoán, phụ trách trước lao lý và thông tin cho phòng ban thuế thống trị trựctiếp. Khi lập report tài chính thực hiện tại Việt Nam, đơn vị chức năng kế toán cần quy đổira Đồng vn theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ ngôi trường hợp điều khoản có quyđịnh khác.

2. Đơn vị hiện vật dụng và đơn vị chức năng thờigian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nướcCộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam; ngôi trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đokhác thì bắt buộc quy đổi ra đơn vị chức năng đo pháp định của nước cộng hòa xã hội công ty nghĩaViệt Nam.

3. Đơn vị kế toán được thiết kế tròn số,sử dụng đơn vị tính rút gọn gàng khi lập hoặc công khai report tài chính.

4. Chính phủ quy định cụ thể vàhướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 11. Chữ viếtvà chữ số thực hiện trong kế toán

1. Chữ viết thực hiện trong kế toánlà giờ Việt. Trường vừa lòng phải sử dụng tiếng quốc tế trên bệnh từ kế toán,sổ kế toán tài chính và báo cáo tài chính tại vn thì phải áp dụng đồng thời tiếngViệt cùng tiếng nước ngoài.

2. Chữ số thực hiện trong kế toán làchữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, sản phẩm triệu, hàng tỷ phải kê dấu chấm (.);khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấuphẩy (,).

3. Doanh nghiệp, chi nhánh củadoanh nghiệp quốc tế hoặc của tổ chức quốc tế phải chuyển report tàichính về doanh nghiệp mẹ, tổ chức triển khai ở nước ngoài hoặc áp dụng chung phần mềm quản lý,thanh toán thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở quốc tế được sử dụng dấu phẩy(,) sau chữ số hàng nghìn, mặt hàng triệu, mặt hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ sốhàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được để dấu chấm (.) và buộc phải chú thíchtrong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Trong trường phù hợp này, báo cáotài chính nộp ban ngành thuế, cơ quan thống kê và cơ sở nhà nước có thẩm quyềnkhác phải thực hiện theo luật pháp tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Kỳ kếtoán

1. Kỳ kế toán tất cả kỳ kế toán tài chính năm,kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính tháng với được cách thức như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng,tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến khi xong ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kếtoán có đặc thù về tổ chức, vận động được lựa chọn kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng tròntheo năm dương lịch, bước đầu từ đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý này cho đến khi xong ngày cuốicùng của tháng thời điểm cuối quý trước năm tiếp theo và phải thông tin cho cơ hậu sự chính,cơ quan lại thuế;

b) Kỳ kế toán tài chính quý là 03 tháng,tính từ trên đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý đến hết ngày ở đầu cuối của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tháng là 01 tháng,tính từ đầu ngày 01 đến khi kết thúc ngày sau cuối của tháng.

2. Kỳ kế toán tài chính của đơn vị chức năng kế toán mớiđược thành lập và hoạt động được hiện tượng như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanhnghiệp bắt đầu được thành lập và hoạt động tính từ trên đầu ngày được cung cấp Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp cho đến khi hết ngày sau cuối của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kếtoán tháng theo giải pháp tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán thứ nhất củađơn vị kế toán tài chính khác tính từ đầu ngày quyết định ra đời đơn vị kế toán gồm hiệulực đến khi kết thúc ngày ở đầu cuối của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính thángtheo mức sử dụng tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán tài chính khi bị chia, hợpnhất, sáp nhập, thay đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứthoạt động, phá sản thì kỳ kế toán ở đầu cuối tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳkế toán quý, kỳ kế toán tháng theo biện pháp tại khoản 1 Điều này đến hết ngàytrước ngày ra quyết định chia, phù hợp nhất, sáp nhập, biến hóa loại hình hoặc hìnhthức sở hữu, giải thể, hoàn thành hoạt động, phá sản đơn vị kế toán gồm hiệu lực.

4. Trường vừa lòng kỳ kế toán năm đầutiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng có thời gian ngắn lại hơn nữa 90 ngày thì được phépcộng với kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo hoặc cùng với kỳ kế toán năm ngoái đó để tínhthành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán tài chính năm trước tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùngphải ngắn hơn 15 tháng.

Điều 13. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. đưa mạo, khai man hoặc thỏa thuận,ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kếtoán khác.

2. Nuốm ý, thỏa thuận hoặc xay buộcngười không giống cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán tài chính sai sự thật.

3. Để quanh đó sổ kế toán tài chính tài sản, nợphải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán.

4. Hủy vứt hoặc cố kỉnh ý làm hư hỏngtài liệu kế toán trước khi ngừng thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 củaLuật này.

5. Ban hành, ra mắt chuẩn mực kếtoán, cơ chế kế toán không đúng thẩm quyền.

6. Mua chuộc, nạt dọa, trù dập, épbuộc fan làm kế toán tài chính thực hiện công việc kế toán không nên với dụng cụ củaLuật này.

7. Fan có nhiệm vụ quản lý,điều hành đơn vị chức năng kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệptư nhân và công ty nhiệm vụ hữu hạn vì chưng một cá thể làm công ty sở hữu.

8. Bố trí hoặc thuê fan làm kếtoán, người làm kế toán tài chính trưởng không được tiêu chuẩn, đk quy định tại Điều51 với Điều 54 của phương tiện này.

9. Thuê, mượn, cho thuê, mang đến mượnchứng chỉ kế toán viên, Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ kế toán dướimọi hình thức.

10. Lập hai hệ thống sổ kế toántài bao gồm trở lên hoặc cung cấp, công bố các report tài chủ yếu có số liệu khôngđồng duy nhất trong cùng một kỳ kế toán.

11. Kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính khichưa được cấp cho Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính hoặc hànhnghề dịch vụ thương mại kế toán lúc không đảm bảo điều kiện hiện tượng của dụng cụ này.

12. Thực hiện cụm trường đoản cú “dịch vụ kếtoán” trong tên thường gọi của doanh nghiệpnếu sẽ quá 06 tháng kể từ ngày được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp màvẫn ko được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán tài chính hoặcdoanh nghiệp đã xong xuôi kinh doanh dịch vụ thương mại kế toán.

13. Mướn cá nhân, tổ chức triển khai không đủđiều khiếu nại hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung ứng dịch vụ kếtoán cho đơn vị chức năng mình.

14. Kế toán tài chính viên hành nghề vàdoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tài chính thông đồng, móc nối với quý khách hàng đểcung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

15. Các hành vi bị nghiêm cấm kháctheo phương tiện của pháp luật về phòng, kháng tham nhũng trong chuyển động kế toán.

Điều 14. Giátrị của tài liệu, số liệu kế toán

1. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính cógiá trị pháp luật của đơn vị kế toán và được thực hiện để công bố, công khai minh bạch theoquy định của pháp luật.

2. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính là cơsở để xuất bản và xét để mắt tới kế hoạch, dự toán, quyết toán, coi xét, cách xử trí hànhvi vi phi pháp luật.

Điều 15.Trách nhiệm cai quản lý, sử dụng, cung ứng thông tin, tư liệu kế toán

1. Đơn vị kế toán gồm trách nhiệmquản lý, sử dụng, bảo vệ và lưu trữ tài liệu kế toán.

2. Đơn vị kế toán gồm trách nhiệmcung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạchcho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo pháp luật của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG CÔNGTÁC KẾ TOÁN

Mục 1. CHỨNG TỪKẾ TOÁN

Điều 16. Nộidung triệu chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán đề xuất có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của triệu chứng từ kếtoán;

b) Ngày, tháng, năm lập triệu chứng từ kếtoán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức,đơn vị hoặc cá nhân lập hội chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức,đơn vị hoặc cá thể nhận hội chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tàichính phát sinh;

e) Số lượng, đối chọi giá và số tiền củanghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu ghi bởi số; tổng số tiền của chứng từ kế toándùng nhằm thu, bỏ ra tiền ghi thông qua số và bởi chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của tín đồ lập,người phê chuẩn và những người có liên quan đến triệu chứng từ kế toán.

2. Ngoài ra nội dung chủ yếu củachứng từ bỏ kế toán vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này, bệnh từ kế toán rất có thể có thêmnhững ngôn từ khác theo từng loại hội chứng từ.

Điều 17. Chứngtừ điện tử

1. Triệu chứng từ năng lượng điện tử được xem là chứngtừ kế toán khi có những nội dung luật pháp tại Điều 16 của phép tắc này với được thể hiệndưới dạng tài liệu điện tử, được mã hóa nhưng mà không bị biến hóa trong quá trìnhtruyền qua mạng đồ vật tính, mạng viễn thông hoặc bên trên vật mang tinnhư băng từ, đĩa từ, những loại thẻ thanh toán.

Xem thêm: 10 Bài Sa Hình B2 Hữu Ích Cho Người Thi Bằng Lái Xe, Sơ Đồ 11 Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

2. Hội chứng từ điện tử yêu cầu bảo đảmtính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, tin tức trong quá trình sử dụng cùng lưu trữ;phải được quản lí lý, chất vấn chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập,sao chép, đánh cắp hoặc áp dụng chứng từ điện tử không nên quy định. Triệu chứng từđiện tử được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên phiên bản mà nó được sản xuất ra,gửi đi hoặc dìm nhưng phải có đầy đủ thiết bị phù hợp để sử dụng.

3. Khi chứng từ bởi giấy đượcchuyển thành hội chứng từ năng lượng điện tử nhằm giao dịch, giao dịch thanh toán hoặc ngược lại thì chứngtừ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ gớm tế, tài bao gồm đó, chứng từ bằnggiấy chỉ có giá trị giữ lại để ghi sổ, theo dõi cùng kiểm tra, không tồn tại hiệu lựcđể giao dịch, thanh toán.

Điều 18. Lậpvà lưu trữ chứng từ bỏ kế toán

1. Những nghiệp vụ gớm tế, tàichính phát sinh tương quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải tạo lập chứng tự kếtoán. Hội chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho từng nghiệp vụ gớm tế, tàichính.

2. Hội chứng từ kế toán nên được lậprõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung mức sử dụng trên mẫu. Vào trườnghợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị chức năng kế toán được tự lập bệnh từ kếtoán nhưng lại phải bảo đảm đầy đủ các nội dung pháp luật tại Điều 16 của công cụ này.

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tàichính trên giấy tờ kế toán không được viết tắt, ko được tẩy xóa, sửa chữa; khiviết cần dùng cây viết mực, số với chữ viết đề nghị liên tục, không ngắt quãng, nơi trốngphải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không tồn tại giá trị thanh toán giao dịch vàghi sổ kế toán. Lúc viết sai bệnh từ kế toán thì buộc phải hủy bỏ bằng phương pháp gạchchéo vào chứng từ viết sai.

4. Bệnh từ kế toán bắt buộc được lậpđủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho mộtnghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu thì nội dung các liên đề nghị giống nhau.

5. Tín đồ lập, tín đồ duyệt cùng nhữngngười khác ký kết tên trên giấy tờ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung củachứng tự kế toán.

6. Hội chứng từ kế toán được lập dướidạng hội chứng từ năng lượng điện tử đề nghị tuân theo luật tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2Điều này. Bệnh từ năng lượng điện tử được in ra giấy và lưu trữ theo hiện tượng tại Điều 41của phép tắc này. Trường vừa lòng không in ra giấy mà tiến hành lưu trữ trên các phươngtiện điện tử thì phải bảo vệ an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu và đề xuất bảo đảmtra cứu vãn được vào thời hạn lưu lại trữ.

Điều 19. Kýchứng tự kế toán

1. Triệu chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữký theo chức danh quy định trên triệu chứng từ. Chữ ký trên giấy kế toán buộc phải đượcký bằng loại mực ko phai. Không được ký bệnh từ kế toán bằng mực red color hoặcđóng vết chữ ký kết khắc sẵn. Chữ ký trên giấy kế toán của một fan phải thốngnhất. Chữ ký trên giấy tờ kế toán của fan khiếm thị được triển khai theo quyđịnh của bao gồm phủ.

2. Chữ ký trên giấy kế toán phảido người có thẩm quyền hoặc fan được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kếtoán khi không ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phảido người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền kýtrước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng làm chi tiền đề nghị ký theotừng liên.

4. Triệu chứng từ năng lượng điện tử phải tất cả chữ kýđiện tử. Chữ ký trên giấy tờ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằnggiấy.

Điều 20. Hóađơn

1. Hóa đơn là hội chứng từ kế toán dotổ chức, cá nhân bán hàng, cung ứng dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng,cung cấp thương mại & dịch vụ theo phương pháp của pháp luật.

2. Nội dung, hình thức hóa đơn,trình tự lập, làm chủ và áp dụng hoá đơn triển khai theo luật của pháp luậtvề thuế.

Điều 21. Quảnlý, thực hiện chứng từ kế toán

1. Thông tin, số liệu trên bệnh từkế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

2. Triệu chứng từ kế toán phải được sắpxếp theo câu chữ kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an ninh theo quyđịnh của pháp luật.

3. Chỉ cơ sở nhà nước có thẩmquyền mới có quyền nhất thời giữ, tịch thu hoặc niêm phong hội chứng từ kế toán. Trường hợptạm duy trì hoặc tịch thu bệnh từ kế toán tài chính thì ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền phảisao chụp bệnh từ bị trợ thời giữ, bị tịch thu, ký xác nhận trên hội chứng từ sao chụpvà giao bạn dạng sao chụp cho đơn vị chức năng kế toán; đôi khi lập biên bản ghi rõ lý do, sốlượng từng loại bệnh từ kế toán bị tạm giữ lại hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

4. Cơ quan có thẩm quyền niêmphong bệnh từ kế toán phải tạo lập biên bản, ghi rõ lý do, con số từng nhiều loại chứngtừ kế toán tài chính bị niêm phong và ký tên, đóng góp dấu.

Mục 2.

TÀI KHOẢNKẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

Điều 22. Tàikhoản kế toán tài chính và hệ thống tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán dùng làm phânloại và khối hệ thống hóa những nghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu theo ngôn từ kinh tế.

2. Khối hệ thống tài khoản kế toán gồmcác thông tin tài khoản kế toán nên sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán chỉ được sử dụng một hệthống tài khoản kế toán cho mục đích kế toán tài bao gồm theo quy định của cục Tàichính.

3. Cỗ Tàichính quy định cụ thể về thông tin tài khoản kế toán và khối hệ thống tài khoản kế toán áp dụngcho những đơn vị kế toán sau đây:

a) Đơn vị kế toán có trách nhiệm thu,chi ngân sách nhà nước;

b) Đơn vị kế toán sử dụng ngânsách đơn vị nước;

c) Đơn vị kế toán không sử dụngngân sách đơn vị nước;

d) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp;

đ) Đơn vị kế toán khác.

Điều 23. Lựachọn áp dụng khối hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vàohệ thống thông tin tài khoản kế toán do bộ Tài thiết yếu quy định để chọn khối hệ thống tài khoảnkế toán áp dụng ở đơn vị mình.

2. Đơn vị kế toán được chi tiếtcác tài khoản kế toán đã lựa chọn để ship hàng yêu cầu thống trị của solo vị.

Điều 24. Sổ kếtoán

1. Sổ kế toán dùng làm ghi chép, hệthống cùng lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu đã phát sinh tất cả liênquan đến đơn vị kế toán.

2. Sổ kế toán buộc phải ghi rõ thương hiệu đơnvị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ cam kết củangười lập sổ, kế toán trưởng và người thay mặt đại diện theo lao lý của đơn vị chức năng kếtoán; số trang; đóng góp dấu gần kề lai.

3. Sổ kế toán cần có các nội dungchủ yếu đuối sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu cùng ngày, tháng, năm củachứng tự kế toán cần sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ;

c) bắt tắt câu chữ của nghiệp vụkinh tế, tài bao gồm phát sinh;

d) Số chi phí của nhiệm vụ kinh tế,tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinhtrong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổnghợp với sổ kế toán đưa ra tiết.

5. Cỗ Tàichính quy định cụ thể về sổ kế toán.

Điều 25. Hệthống sổ kế toán

1. Đơn vị kế toán phải địa thế căn cứ vàohệ thống sổ kế toán tài chính do bộ Tài thiết yếu quy định để lựa chọn 1 hệ thống sổ kế toán tài chính ápdụng ở đơn vị.

2. Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ sử dụngmột hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán tài chính năm.

3. Đơn vị kế toán được rõ ràng hoácác sổ kế toán đã lựa chọn để giao hàng yêu ước kế toán của đơn vị.

Điều 26. Mở sổ,ghi sổ, khóa sổ và tàng trữ sổ kế toán

1. Sổ kế toán nên mở vào vào đầu kỳ kếtoán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán đề nghị mở trường đoản cú ngàythành lập.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vàochứng tự kế toán để ghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán đề nghị được ghi kịp thời,rõ ràng, không hề thiếu theo những nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toánphải bao gồm xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.

4. Việc ghi sổ kế toán cần theotrình tự thời hạn phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệughi bên trên sổ kế toán của năm tiếp theo phải tiếp nối thông tin, số liệu ghi trênsổ kế toán tài chính của năm kia liền kề. Sổ kế toán buộc phải được ghi liên tục từ khi mở sổđến lúc khóa sổ.

5. Thông tin, số liệu bên trên sổ kếtoán bắt buộc được ghi bởi bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới;không ghi ông xã lên nhau; ko ghi giải pháp dòng; trường phù hợp ghi không hết trangphải gạch chéo phần không ghi; lúc ghi không còn trang phải cộng số liệu tổng số củatrang và dịch số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán nên khóa sổ kếtoán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợpkhác theo chính sách của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kếtoán bằng phương tiện điện tử. Trường đúng theo ghi sổ kế toán bằng phương tiện điệntử thì phải thực hiện các công cụ về sổ kế toán tại Điều 24, Điều 25 cùng cáckhoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu ngay cạnh lai. Sau thời điểm khóa sổ kếtoán trên phương tiện đi lại điện tử nên in sổ kế toán ra giấy cùng đóng thành quyểnriêng đến từng kỳ kế toán năm để mang vào lưu giữ trữ. Trường đúng theo không in ra giấymà tiến hành lưu trữ sổ kế toán tài chính trên những phương tiện điện tử thì đề xuất bảo đảman toàn, bảo mật tin tức dữ liệu cùng phải bảo vệ tra cứu vãn được trong thời hạnlưu trữ.

Điều 27. Sửachữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện nay sổ kế toán gồm saisót thì không được tẩy xóa làm mất đi dấu vệt thông tin, số liệu ghi không đúng mà bắt buộc sửachữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bằng phương pháp gạch mộtđường thẳng vào nơi sai và ghi số hoặc chữ đúng ở bên trên và phải gồm chữ ký củakế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại sốsai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số không nên trong lốt ngoặc đơn, sau đó khắc ghi số đúngvà phải gồm chữ cam kết của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập“chứng tự điều chỉnh” cùng ghi thêm số chênh lệch mang lại đúng.

2. Trường phù hợp phát hiện nay sổ kế toáncó không đúng sót trước khi report tài chủ yếu năm được nộp mang lại cơ quan nhà nước bao gồm thẩmquyền thì phải sửa chữa thay thế trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường vừa lòng phát hiện sổ kế toáncó sai sót sau khi report tài chính năm sẽ nộp mang lại cơ quan công ty nước gồm thẩmquyền thì phải thay thế sửa chữa trên sổ kế toán tài chính của năm đang phát hiện sai sót với thuyếtminh về việc sửa chữa thay thế này.

4. Sửa chữa thay thế sổ kế toán trong trườnghợp ghi sổ bằng phương tiện đi lại điện tử được thực hiện theo cách thức quy định tạiđiểm c khoản 1 Điều này.

Điều 28. Đánhgiá và ghi thừa nhận theo quý hiếm hợp lý

1. Các loại gia sản và nợ đề xuất trảđược review và ghi nhận theo giá bán trị phù hợp tại thời điểm thời điểm cuối kỳ lập báo cáotài bao gồm gồm:

a) quy định tài chủ yếu theo yêu cầucủa chuẩn mực kế toán đề nghị ghi thừa nhận và reviews lại theo giá trị hợp lý;

b) những khoản mục tiền tệ gồm gốcngoại tệ được nhận xét theo tỷ giá thanh toán thực tế;

c) các tài sản hoặc nợ yêu cầu trảkhác có mức giá trị dịch chuyển thường xuyên, theo yêu mong của chuẩn chỉnh mực kế toán phảiđược reviews lại theo quý hiếm hợp lý.

2. Việc reviews lại gia sản và nợphải trả theo giá bán trị hợp lý và phải chăng phải bảo đảm có địa thế căn cứ xác thực. Trường phù hợp khôngcó cơ sở để khẳng định được cực hiếm một cách an toàn thì tài sản và nợ phảitrả được ghi thừa nhận theo giá chỉ gốc.

3. Bộ Tài thiết yếu quy định cầm cố thểcác gia sản và nợ buộc phải trả được ghi thừa nhận và review lại theo quý giá hợp lý,phương pháp kế toán tài chính ghi thừa nhận và đánh giá lại theo quý giá hợp lý.

Mục 3. BÁO CÁOTÀI CHÍNH

Điều 29. Báocáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán

1. Báo cáo tài bao gồm của đơn vị kếtoán dùng làm tổng hợp với thuyết minh về tình hình tài chủ yếu và hiệu quả hoạt độngcủa đơn vị kế toán. Báo cáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán gồm:

a) báo cáo tình hình tài chính;

b) báo cáo kết quả hoạt động;

c) report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ;

d) Thuyết minh report tài chính;

đ) báo cáo khác theo giải pháp củapháp luật.

2. Câu hỏi lập report tài bao gồm củađơn vị kế toán tài chính được triển khai như sau:

a) Đơn vị kế toán phải tạo báo cáotài thiết yếu vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm; ngôi trường hợp lao lý có chính sách lập báo cáotài chính theo kỳ kế toán tài chính khác thì đơn vị chức năng kế toán phải lập theo kỳ kế toán tài chính đó;

b) việc lập report tài thiết yếu phảicăn cứ vào số liệu sau thời điểm khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên nên lậpbáo cáo tài bao gồm tổng phù hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên report tàichính của các đơn vị kế toán tài chính trong cùng đơn vị chức năng kế toán cung cấp trên;

c) báo cáo tài thiết yếu phải được lậpđúng nội dung, cách thức và trình bày đồng bộ giữa những kỳ kế toán; trường hợpbáo cáo tài bao gồm trình bày khác nhau giữa những kỳ kế toán thì buộc phải thuyết minhrõ lý do;

d) báo cáo tài bao gồm phải tất cả chữký của fan lập, kế toán trưởng cùng người đại diện thay mặt theo quy định của đơn vị chức năng kếtoán. Tín đồ ký báo cáo tài chính phải phụ trách về ngôn từ của báo cáo.

3. Report tài bao gồm năm của đối kháng vịkế toán yêu cầu được nộp mang đến cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền trong thời hạn 90ngày, kể từ ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm theo mức sử dụng của pháp luật.

4. Cỗ Tàichính quy định chi tiết về báo cáo tài chính cho từng nghành nghề dịch vụ hoạt động; tráchnhiệm, đối tượng, kỳ lập, cách thức lập, thời hạn nộp, vị trí nhận báo cáo vàcông khai báo cáo tài chính.

Điều 30. Báocáo tài chủ yếu nhà nước

1. Report tài chủ yếu nhà nước đượclập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chủ yếu của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập, tổ chức tài chính và những đơn vị có tương quan khác thuộc khu vực nhà nước,dùng nhằm tổng hợp với thuyết minh về thực trạng tài bao gồm nhà nước, hiệu quả hoạt độngtài chính nhà nước cùng lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ chuyển động tài bao gồm nhà nước trênphạm vi cả nước và từng địa phương.

2. Report tài thiết yếu nhà nước cungcấp tin tức về thực trạng thu, chi ngân sách chi tiêu nhà nước, các quỹ tài chính nhànước, nợ công, vốn đơn vị nước trên doanh nghiệp, tài sản, nguồn vốn và sử dụng nguồnvốn của nhà nước. Báo cáo tài chủ yếu nhà nước gồm:

a) report tình hình tài chủ yếu nhànước;

b) report kết quả chuyển động tàichính nhà nước;

c) báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cáo tài chínhnhà nước.

3. Câu hỏi lập report tài bao gồm nhànước được triển khai như sau:

a) bộ Tài chính phụ trách lậpbáo cáo tài thiết yếu nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình chính phủ để báo cáoQuốc hội; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước nhà trì, phối phù hợp với cơ cỗ ván chính lậpbáo cáo tài thiết yếu thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh đểbáo cáo Hội đồng nhân dân thuộc cấp;

b) những cơ quan đơn vị nước, đơn vị chức năng sựnghiệp, tổ chức kinh tế tài chính và các đơn vị có liên quan có trọng trách lập báo cáo củađơn vị mình và báo tin tài chính quan trọng phục vụ câu hỏi lập báo cáotài chính nhà nước trên phạm vi đất nước hình chữ s và từng địa phương.

4. Báo cáo tài bao gồm nhà nước đượclập cùng trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng với thời điểm quyết toán ngânsách đơn vị nước theo luật pháp của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước.

5. Chủ yếu phủquy định chi tiết về nội dung report tài chính nhà nước; việc tổ chức triển khai thực hiệnlập, công khai report tài thiết yếu nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đối kháng vị,địa phương trong việc cung cấp tin phục vụ việc lập báo cáo tài chủ yếu nhànước.

Điều 31. Nộidung công khai report tài chính

1. Đơn vị kế toán thực hiện ngânsách đơn vị nước công khai minh bạch thông tin thu, chi giá cả nhà nước theo giải pháp củaLuật ngân sách nhà nước.

2. Đơn vị kế toán tài chính không sử dụngngân sách công ty nước công khai minh bạch quyết toán thu, bỏ ra tài chủ yếu năm.

3. Đơn vị kế toán tài chính sử dụng các khoảnđóng góp của Nhân dân công khai minh bạch mục đích kêu gọi và sử dụng những khoản đónggóp, đối tượng người sử dụng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, bỏ ra từngkhoản đóng góp.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt độngkinh doanh công khai minh bạch các văn bản sau đây:

a) tình hình tài sản, nợ đề nghị trảvà vốn công ty sở hữu;

b) Kết quả chuyển động kinh doanh;

c) Trích lập với sử dụng các quỹ;

d) thu nhập của bạn lao động;

đ) các nội dung không giống theo quy địnhcủa pháp luật.

5. Báo cáo tài chủ yếu của đơn vị chức năng kếtoán mà luật pháp quy định phải truy thuế kiểm toán khi công khai phải hẳn nhiên báo cáokiểm toán của tổ chức kiểm toán.

Điều 32. Hìnhthức và thời hạn công khai report tài chính

1. Việc công khai báo cáo tàichính được tiến hành theo một hoặc một số hình thức sau đây:

a) thành lập ấn phẩm;

b) thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Đăng mua trên trang tin tức điện tử;

đ) Các hiệ tượng khác theo cách thức của pháp luật.

2. Hình thức và thời hạn công khai report tàichính của đơn vị chức năng kế toán sử dụng chi tiêu nhà nước triển khai theo khí cụ củapháp phép tắc về ngân sách nhà nước.

3. Đơn vị kế toán tài chính không sử dụng ngân sách nhà nước,đơn vị kế toán có sử dụng các khoản góp sức của quần chúng. # phải công khai minh bạch báocáo tài chính năm vào thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày nộp report tài chính.

4. Đơn vị kế toán tài chính thuộc vận động kinh doanh phảicông khai báo cáo tài thiết yếu năm vào thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳkế toán năm. Trường hợp pháp luật về hội chứng khoán, tín dụng, bảohiểm có quy định ví dụ về hình thức, thời hạn công khai report tài bao gồm khácvới khí cụ của phương tiện này thì triển khai theo nguyên lý của lao lý về lĩnh vựcđó.

Điều 33. Truy thuế kiểm toán báo cáotài chính

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán màpháp qui định quy định phải truy thuế kiểm toán thì yêu cầu được kiểm toán trước lúc nộp mang đến cơquan nhà nước tất cả thẩm quyền và trước lúc công khai.

2. Đơn vị kế toán tài chính khi được truy thuế kiểm toán phải tuânthủ khá đầy đủ các chính sách của quy định về kiểm toán.

3. Report tài bao gồm của đơn vị chức năng kế toán đã đượckiểm toán lúc nộp đến cơ quan công ty nước có thẩm quyền phải có report kiểm toánkèm theo.

Mục 4. KIỂM TRA KẾ TOÁN

Điều 34. đánh giá kế toán

1. Đơn vị kế toán cần chịu sự kiểmtra kế toán của cơ quan gồm thẩm quyền. Câu hỏi kiểm tra kế toán chỉ được thực hiệnkhi có đưa ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền theo hình thức của pháp luật, trừcác cơ quan lao lý tại điểm b khoản 3 Điều này.

2. Các cơ quan gồm thẩm quyền quyếtđịnh đánh giá kế toán gồm:

a) cỗ Tài chính;

b) các bộ, cơ quan ngang bộ, cơquan thuộc chính phủ nước nhà và ban ngành khác làm việc trung ương quyết định kiểm tra kế toáncác đơn vị chức năng kế toán trong nghành được cắt cử phụ trách;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyếtđịnh kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương vày mình quản ngại lý;

d) Đơn vị cấp trên ra quyết định kiểmtra kế toán đơn vị trực thuộc.

3. Những cơ quan gồm thẩm quyền kiểmtra kế toán gồm:

a) những cơ quan mức sử dụng tại khoản2 Điều này;

b) cơ quan thanh tra đơn vị nước,thanh tra siêng ngành về tài chính, truy thuế kiểm toán nhà nước, phòng ban thuế khi thựchiện trọng trách thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Điều 35. Nộidung khám nghiệm kế toán

1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:

a) bình chọn việc tiến hành nộidung công tác kế toán;

b) Kiểm tra câu hỏi tổ chức bộ máy kếtoán và tín đồ làm kế toán;

c) Kiểm tra việc tổ chức cai quản vàhoạt động marketing dịch vụ kế toán;

d) Kiểm tra câu hỏi chấp hành những quyđịnh khác của lao lý về kế toán.

2. Nội dung soát sổ kế toán phảiđược khẳng định trong ra quyết định kiểm tra, trừ ngôi trường hợp khí cụ tại điểm b khoản3 Điều 34 của phép tắc này.

Điều 36. Thờigian kiểm tra kế toán

Thời gian chất vấn kế toán vày cơquan tất cả thẩm quyền kiểm tra kế toán quyết định nhưng không thực sự 10 ngày, không kểngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của cục luật lao động. Ngôi trường hợp câu chữ kiểmtra phức tạp, cần có thời gian để đánh giá, đối chiếu, kết luận, cơ quan có thẩmquyền khám nghiệm kế toán rất có thể kéo dài thời hạn kiểm tra; thời gian kéo dài đốivới từng cuộc kiểm tra không quá 05 ngày, không nhắc ngày nghỉ, dịp nghỉ lễ theo quy địnhcủa Bộ mức sử dụng lao động.

Điều 37. Quyềnvà nhiệm vụ của đoàn đánh giá kế toán

1. Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểmtra kế toán tài chính phải công bố quyết định khám nghiệm kế toán, trừ các đoàn thanh tra,kiểm tra, kiểm toán quy định trên điểm b khoản 3 Điều 34 của hiện tượng này. Đoàn kiểmtra kế toán bao gồm quyền yêu cầu đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra hỗ trợ tài liệu kếtoán có liên quan đến nội dung soát sổ kế toán cùng giải trình khi buộc phải thiết.

2. Khi ngừng kiểm tra kế toán,đoàn khám nghiệm kế toán phải tạo lập biên bản kiểm tra kế toán cùng giao cho đơn vị chức năng kếtoán được kiểm soát một bản; nếu như phát hiện gồm vi phi pháp luật về kế toán tài chính thì xửlý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ mang lại cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền nhằm xửlý theo cơ chế của pháp luật.

3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán tài chính phảichịu nhiệm vụ về các tóm lại kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra kế toán bắt buộc tuânthủ trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, không được làm ảnh hưởngđến hoạt động bình thường của đơn vị chức năng kế toán và không được sách nhiễu đơn vị chức năng kếtoán được kiểm tra.

Điều 38. Quyềnvà trọng trách của đơn vị chức năng kế toán được khám nghiệm kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính được chất vấn kếtoán có nhiệm vụ sau đây:

a) hỗ trợ cho đoàn khám nghiệm kếtoán tài liệu kế toán tài chính có tương quan đến nội dung khám nghiệm và giải trình những nộidung theo yêu mong của đoàn kiểm tra;

b) Thực hiện tóm lại của đoàn kiểmtra kế toán.

2. Đơn vị kế toán được chất vấn kếtoán có các quyền sau đây:

a) lắc đầu việc kiểm tra nếu thấyviệc soát sổ không đúng thẩm quyền biện pháp tại khoản 2 cùng khoản 3 Điều 34 hoặcnội dung soát sổ không đúng với lao lý tại Điều 35 của chế độ này;

b) năng khiếu nại với cơ quan nhà nướccó thẩm quyền vào trường vừa lòng không gật đầu đồng ý với kết luận của đoàn soát sổ kếtoán.

Điều 39. Kiểmsoát nội bộ và kiểm toán nội bộ

1. Kiểm soát điều hành nội bộ là việc thiếtlập cùng tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán những cơ chế, chính sách,quy trình, cách thức nội bộ phù hợp với mức sử dụng của lao lý nhằm bảo đảmphòng ngừa, phạt hiện, giải pháp xử lý kịp thời rủi ro khủng hoảng và có được yêu mong đề ra.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải cấu hình thiết lập hệthống kiểm soát điều hành nội bộ trong đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn các yêu ước sau đây:

a) tài sản của đơn vị được bảo đảman toàn, tránh thực hiện sai mục đích, ko hiệu quả;

b) các nghiệp vụ được phê duyệtđúng thẩm quyền cùng được ghi chép vừa đủ làm cửa hàng cho việc lập và trình bày báocáo tài bao gồm trung thực, thích hợp lý.

3. Kiểm toán nộibộ là bài toán kiểm tra, đánh giá, giám sát và đo lường tính đầy đủ, tương thích và tính hữu hiệucủa kiểm soát và điều hành nội bộ.

4. Kiểm toán nộibộ có trọng trách sau đây:

a) Kiểm tratính phù hợp, hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu quả của hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ;

b) soát sổ vàxác nhận chất lượng, độ tin tưởng của tin tức kinh tế, tài bao gồm của báo cáotài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;

c) chất vấn việctuân thủ hiệ tượng hoạt động, quản lý, bài toán tuân thủ pháp luật, cơ chế tàichính, kế toán, thiết yếu sách, nghị quyết, đưa ra quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

d) phạt hiện mọi sơ hở, yếu hèn kém,gian lận trong quản lí lý, bảo đảm an toàn tài sản của solo vị; khuyến nghị các phương án nhằm cảitiến, trả thiện hệ thống quản lý, điều hành buổi giao lưu của đơn vị kế toán.

5. Chủ yếu phủquy định cụ thể về truy thuế kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp.

Mục 5. KIỂM KÊTÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Điều 40. Kiểmkê tài sản

1. Kiểm kê gia tài là bài toán cân, đong,đo, đếm số lượng; chứng thực và reviews chất lượng, quý giá của tài sản, mối cung cấp vốnhiện tất cả tại thời khắc kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu vào sổ kếtoán.

2. Đơn vị kế toán buộc phải kiểm kê tàisản trong số trường đúng theo sau đây:

a) vào cuối kỳ kế toán năm;

b) Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, hợpnhất, sáp nhập, giải thể, xong xuôi hoạt động, phá sản hoặc bán, mang lại thuê;

c) Đơn vị kế toán được gửi đổiloại hình hoặc bề ngoài sở hữu;

d) xẩy ra hỏa hoạn, người quen biết lụt và cácthiệt hại không bình thường khác;

đ) Đánh giá lại tài sản theo quyếtđịnh của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền;

e) những trường vừa lòng khác theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Sau khi kiểm kê tài sản, 1-1 vịkế toán nên lập report tổng hợp công dụng kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữasố liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị chức năng kế toán phảixác định tại sao và cần phản ánh số chênh lệch, công dụng xử lý vào sổ kếtoán trước lúc lập report tài chính.

4. Câu hỏi kiểm kê đề nghị phản ánh đúngthực tế tài sản, nguồn ra đời tài sản. Bạn lập với ký báo cáo tổng thích hợp kếtquả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về công dụng kiểm kê.

Điều 41. Bảoquản, tàng trữ tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán phải được đơnvị kế toán bảo vệ đầy đủ, an toàn trong quy trình sử dụng và lưu trữ.

2. Trường hợptài liệu kế toán tài chính bị nhất thời giữ, bị tịch thâu thì phải có biên bạn dạng kèm theo bạn dạng saochụp tài liệu kế toán đó; trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị hủy hoại thì phảicó biên phiên bản kèm theo phiên bản sao chụp tư liệu hoặc bản xác nhận.

3. Tài liệu kế toán đề xuất đưa vào lưutrữ vào thời hạn 12 tháng, kể từ ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm hoặc kết thúccông câu hỏi kế toán.

4. Người thay mặt theo luật pháp củađơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

5. Tài liệu kế toán phải được lưutrữ theo thời hạn sau đây:

a) Ít độc nhất là 05 năm đối với tàiliệu kế toán dùng cho quản lí lý, điều hành và quản lý của đơn vị chức năng kế toán, gồm cả hội chứng từ kếtoán không thực hiện trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính;

b) Ít duy nhất là 10 năm đối với chứngtừ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính, sổ kếtoán và báo cáo tài thiết yếu năm, trừ ngôi trường hợp lao lý có pháp luật khác;

c) lưu trữ vĩnh viễn đối với tàiliệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về ghê tế, an ninh, quốcphòng.

6. Chính phủquy định ví dụ từng các loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu lại trữ, thờiđiểm tính thời hạn tàng trữ quy định trên khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tụctiêu diệt tài liệu kế toán lưu trữ.

Điều 42.Trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường thích hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bịhủy hoại

Khi phát hiện tài liệu kế toán bịmất hoặc bị diệt hoại, đơn vị kế toán phải triển khai ngay các các bước sau đây:

1. Kiểm tra, khẳng định và lập biênbản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị bỏ hoại;thông báo đến tổ chức, cá nhân có tương quan và cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền;

2. Tổ chức phục hồi lại tư liệu kếtoán bị lỗi hỏng;

3. Liên hệ với tổ chức, cá nhân cógiao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc chứng thực lại tài liệukế toán bị mất hoặc bị bỏ hoại;

4. Đối cùng với tài liệu kế toán cóliên quan lại đến gia tài nhưng không thể phục sinh bằng các biện pháp phép tắc tạikhoản 2 cùng khoản 3 Điều này thì bắt buộc kiểm kê gia sản để lập lại tài liệu kếtoán bị mất hoặc bị bỏ hoại.

Mục 6. CÔNG VIỆC KẾTOÁN trong TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔILOẠI HÌNH HOẶC HÌNH THỨC SỞ HỮU, GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

Điều 43. Côngviệc kế toán trong trường thích hợp chia đơn vị chức năng kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính bị phân tách thànhcác đơn vị kế toán new phải tiến hành các các bước sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản,xác định nợ chưa thanh toán, lập report tài chính;

b) phân loại tài sản, nợ chưathanh toán, lập biên bạn dạng bàn giao và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn giao;

c) chuyển nhượng bàn giao tài liệu kế toán tài chính liênquan mang lại tài sản, nợ không thanh toán cho các đơn vị kế toán tài chính mới.

Xem thêm: Este No, Đơn Chức, Mạch Hở Có Công Thức Của Este No Đơn Chức Mạch Hở Là Gì?

2. Đơn vị kế toán bắt đầu được thành lậpcăn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo phương pháp củaLuật này.

Điều 44. Côngviệc kế toán trong ngôi trường hợp bóc đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán bị tách bóc một bộphận để thành lập đơn vị kế toán new phải tiến hành các các bước sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác minh nợchưa giao dịch thanh toán của phần tử được tách;

b) bàn giao tài sản, nợ không thanhtoán của thành phần được tách, lập biên phiên bản bàn giao với g