Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2018

     

 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 gồm 10 Chương, 73 Điều (thay bởi Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 bao gồm 7 Chương, 38 Điều). Phương tiện 99/2015/QH13 được tổ chức triển khai theo những Chương sau:

- Những biện pháp chung

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quan khảo sát của Công an nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan điều tra của quân đội nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan khảo sát của Viện kiểm gần kề nhân dân tối

- Nhiệm vụ, quyền lợi của cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động điều tra

- quan hệ nam nữ phân công và phối kết hợp trong vận động điều tra hình sự tại Chương VI pháp luật cơ quan khảo sát hình sự 2015

- Thủ trưởng, phó thủ trưởng ban ngành điều tra, khảo sát viên và cán bộ điều tra

- Đảm bảo điều kiện vận động điều tra hình sự

- nhiệm vụ của thiết yếu phủ, các bộ, ngành cùng Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác điều tra hình sự

- Điều khoản thi hành

Theo đó, điều khoản cơ quan khảo sát hình sự năm 2015 có các điểm sau xứng đáng chú ý:

- chế độ rõ nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của từng cơ quan điều tra:

+ Cơ quan an ninh điều tra cỗ Công an; Cơ quan bình yên điều tra Công an cấp tỉnh

+ cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an; ban ngành Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện

+ Cơ quan bình yên điều tra cỗ Quốc phòng; Cơ quan bình an điều tra quân khu với tương đương

+ Cơ quan khảo sát hình sự cỗ Quốc phòng; Cơ quan khảo sát hình sự quân khu và tương đương; Cơ quan điều tra hình sự khu vực

+ Cơ quan khảo sát Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao; Cơ quan khảo sát Viện kiểm sát quân sự trung ương

- bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn khảo sát của Kiểm ngư

Cơ quan lại Kiểm ngư khi thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện tội phạm tại những Điều 111, 242, 244, 245, 246, 305 và 311 BLHS xẩy ra trên vùng biển cả và thềm châu lục của việt nam do Kiểm ngư làm chủ thì cục trưởng cục Kiểm ngư, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm ngư vùng thì xử trí theo Điều 36 nguyên lý 99/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2018

- Điều 44 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 bổ sung trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an

+ Công an xã bao gồm trách nhiệm chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bạn dạng tiếp nhận, đem lời khai ban sơ và đưa ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có tương quan cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

+ Công an phường, thị trấn, Đồn Công an tất cả trách nhiệm chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bạn dạng tiếp nhận, thực hiện kiểm tra, xác minh sơ bộ và gửi ngay tố giác, tin báo về phạm nhân kèm theo những tài liệu, đồ dùng vật, có tương quan cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

- phép tắc rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp tại Điều 49 khí cụ tổ chức khảo sát hình sự 2015

Người gồm đủ tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 46 Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra HS 2015và tất cả đủ những điều kiện dưới đây thì hoàn toàn có thể được chỉ định làm Điều tra viên cao cấp:

+ Đã là Điều tra viên trung cấp tối thiểu 05 năm;

+ tất cả năng lực điều tra các vụ án thuộc nhiều loại tội phạm vô cùng nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

+ có chức năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, phòng tội phạm;

+ có khả năng hướng dẫn các chuyển động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

+ Đã trúng tuyển chọn kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

- đảm bảo an toàn cơ sở vật chất phục vụ hoạt động điều tra hình sự theo qui định 99/2015/QH13

Căn cứ yêu mong công tác khảo sát hình sự, địa bàn chuyển động và điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội, nhà nước bảo đảm an toàn cơ sở vật chất của Cơ quan điều tra gồm gồm đất đai, trụ sở, công trình; trang thiết bị, điều khoản hỗ trợ, phương tiện đi lại giao thông, thông tin liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ và những điều kiện thứ chất, chuyên môn khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái – hạnh phúc ---------------

Luật số: 99/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 mon 11 năm 2015

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ quan ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật tổ chứccơ quan lại Điều tra hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này luật về nguyên tắc tổ chức Điều trahình sự; tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban Điều tra; nhiệm vụ,quyền hạn của ban ngành được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra; Điều tra viên và các chức danh không giống trong Điều tra hình sự; quan liêu hệphân công, phối kết hợp và kiểm soát và điều hành trong hoạt động Điều tra hình sự; bảo vệ Điềukiện cho hoạt động Điều tra hình sự và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Phòng ban Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên,Cán bộ điều tra của ban ngành Điều tra; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cùng cán bộĐiều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Qui định tổ chứcĐiều tra hình sự

1. Vâng lệnh Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo vệ sự chỉ đạo, chỉ đạo tập trung thốngnhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp rành mạch, siêng sâu, tránhchồng chéo và được điều hành và kiểm soát chặt chẽ; Điều tra kịp thời, nhanh chóng,chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội phạm với không làmoan bạn vô tội.

3. Phòng ban Điều tra cấp cho dưới chịu sự hướng dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan Điều tra cấp trên; cá thể chịu trọng trách trướccấp trên cùng trước lao lý về hành vi, đưa ra quyết định của mình.

4. Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy địnhtrong cách thức này mới được tiến hành vận động điều tra hình sự.

Điều 4. Hệ thống Cơquan Điều tra

1. Cơ sở Điều tra của Công an nhân dân.

2. Cơ quan Điều tra trong Quân team nhân dân.

3. Cơ quan Điều tra của Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tốicao.

Điều 5. Phòng ban Điều tra củaCông an nhân dân

1. Cơ quan bình an điều tra Bộ Công an; Cơquan an toàn điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi chung là Cơ quan bình an điều tra Công an cấp tỉnh).

2. Cơ sở Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơquan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau phía trên gọi phổ biến là phòng ban Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơquan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, tp thuộc tp trực thuộc tw (sau trên đây gọi tầm thường làCơ quan liêu Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện).

Điều 6. Cơ quan Điều tratrong Quân team nhân dân

1. Cơ quan bình yên điều tra Bộ Quốc phòng;Cơ quan an toàn điều tra quân khu vực và tương đương.

2. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;Cơ quan tiền điều tra hình sự quân quần thể và tương đương; ban ngành điều tra hìnhsự quần thể vực.

Điều 7. Cơ quan Điều tra củaViện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao

1. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dântối cao.

2. Cơ sở điều tra Viện kiểm sát quân sựtrung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạncủa cơ quan Điều tra

1. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tộiphạm và đề xuất khởi tố.

2. Mừng đón hồ sơ vụ án bởi cơ quan được giaonhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra đưa giao.

3. Triển khai Điều tra những tội phạm, áp dụng mọibiện pháp doluật định nhằm phát hiện, xác định tội phạm và tín đồ thực hiệnhành vi phạm tội; lập hồ sơ, ý kiến đề nghị truy tố.

4. đưa ra nguyên nhân, Điều khiếu nại phạm tội và yêucầu những cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan lại áp dụng các biện pháp khắc chế và phòng ngừa.

Điều 9. Các cơ quanđược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra

1. Những cơ quan của bộ đội biên chống được giaonhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra gồm gồm Cục do thám biên phòng; Cụcphòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm; Bộ chỉ đạo Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửakhẩu cảng; Đồn biên phòng.

2. Các cơ quan lại của hải quan được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra gồm gồm Cục Điều tra chống buôn lậu; viên Kiểmtra sau thông quan; viên Hải quan lại tỉnh, liên tỉnh, tp trực trực thuộc trungương; đưa ra cục Hải quan cửa ngõ khẩu.

3. Những cơ quan tiền của Kiểm lâm được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra gồm gồm Cục Kiểm lâm; chi cục Kiểm lâm vùng;Chi viên Kiểm lâm cấp cho tỉnh; phân tử Kiểm lâm.

4. Các cơ quan tiền của lực lượng công an biển đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm bao gồm Bộ tư lệnh công an biển;Bộ bốn lệnh vùng công an biển; Cục nghiệp vụ và pháp luật; Đoàn đặc nhiệmphòng, phòng tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

5. Các ban ngành củaKiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồmcó viên Kiểm ngư, chi cục Kiểm ngư vùng.

6. Các cơ quan tiền của Công an nhân dânđượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra gồm có Cục Quảnlý xuất nhập cảnh; những cục nghiệp vụ bình yên ở cỗ Công an; Phòng thống trị xuấtnhập cảnh; các phòng nghiệp vụ bình an thuộc Công an tỉnh, tp trực thuộctrung ương (sau đây gọi tầm thường là Công an cung cấp tỉnh) cùng Đội an toàn ở Công an huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực thuộctrung ương (sau trên đây gọi tầm thường là Công an cung cấp huyện); Cục cảnh sát giao thông; Cục công an phòng cháy, trị cháy với cứu nạn, cứuhộ; Cục công an phòng, kháng tội phạm về môi trường; Cục cảnh sát phòng, chốngtội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng công an giao thông; Phòng công an phòngcháy, trị cháy và cứu nạn, cứu giúp hộ; Phòng công an phòng, phòng tội phạm về môitrường; Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạigiam.

7. Những cơ quan khác trong Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra gồm tất cả Trạigiam, đơn vị hòa bình cấp trung đoàn và tương đương.

Điều 10. Nhiệm vụ,quyền hạn của cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra

Cơ quan lại được giao nhiệm vụ tiến hành một trong những hoạtđộng Điều tra khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cai quản của mình mà lại tiếp nhậntố giác, tin báo về phạm nhân hoặc phát hiện nay hành vi phạm luật tội đến mức phải truycứu trọng trách hình sự thì triển khai các chuyển động kiểm tra, xác minh và Điềutra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự cùng Luật này.

Điều 11. Kiểm sát việc tuântheo quy định trong hoạt cồn Điều tra

1. Viện kiểm sát kiểm sát vấn đề tuân theo pháp luậttrong hoạt động Điều tra nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Điều tra của phòng ban Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra tuân thủcác quy định của bộ luật tố tụng hình sự và điều khoản này; nên phát hiện tại kịp thờivà yêu thương cầu, kiến nghị Cơ quan tiền Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành mộtsố hoạt động Điều tra hạn chế và khắc phục vi phi pháp luật trong vận động Điều tra.

2. Cơ sở Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra tiến hành yêu cầu, ra quyết định của Viện kiểmsát theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự; xem xét, giải quyết, vấn đáp kiếnnghị của Viện kiểm gần kề theo luật pháp của pháp luật.

Điều 12. Nhiệm vụ của cơquan, tổ chức và cá nhân trong chuyển động Điều tra hình sự

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm quyền và nghĩavụ vạc hiện, tố giác, đưa tin về tội phạm, vụ vấn đề phạm tội, đề nghị khởi tố;có trách nhiệm tiến hành yêu cầu, quyết định và tạo ra Điều kiện để ban ngành Điềutra, phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra, tín đồ cóthẩm quyền Điều tra hình sự thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động Điềutra hình sự.

2. Ban ngành nhà nước có trách nhiệm thông báongay mang lại Cơ quan tiền Điều tra hầu như hành vi phạm luật tội xảy ra trong cơ quan và tronglĩnh vực quản lý của mình; tất cả quyền ý kiến đề xuất và nhờ cất hộ tài liệu có liên quan choCơ quan Điều tra để để ý khởi tố so với người gồm hành vi phạm luật tội; thực hiệnyêu ước và tạo nên Điều khiếu nại để cơ quan Điều tra, cơ sở được giao trách nhiệm tiếnhành một số chuyển động Điều tra, người dân có thẩm quyền Điều tra hình sự thực hiệnnhiệm vụ Điều tra.

3. Phòng ban Điều tra, ban ngành được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; thông báo công dụng giảiquyết mang đến cơ quan, tổ chức, cá thể đã kiến nghị, tố giác, đưa tin về tội phạmvà nên áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ người đang tố giác tội phạm.

Điều 13. Giám gần kề củacơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với vận động Điều tra hình sự

Quốc hội, những cơ quan tiền của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷban trận mạc Tổ quốc nước ta và các tổ chức member của chiến trường giám sáthoạt cồn Điều tra của cơ sở Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố hoạt động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự theo điều khoản củapháp luật.

Trong phạm vi trọng trách của mình, cơ quan Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra đề nghị xemxét, xử lý và thông báo tác dụng giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đãyêu cầu, đề nghị theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Làm sai lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệmhình sự người không tồn tại hành vi phạm luật tội; ko truy cứu trọng trách hình sự ngườicó hành phạm luật tội đến cả phải tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự; ra quyết địnhtrái pháp luật; xay buộc bạn khác có tác dụng trái pháp luật; có tác dụng lộ kín Điều tra vụán; can thiệp trái luật pháp vào bài toán Điều tra vụ án hình sự.

2. Bức cung, cần sử dụng nhục hình cùng các bề ngoài tratấn hoặc đối xử, trừng phát tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục bé ngườihaybất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở bạn bị bắt, người bị nhất thời giữ, bịcan triển khai quyền trường đoản cú bào chữa, nhờ điều khoản sư hoặc người khác bào chữa, trợgiúp pháp lý; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi thường thiệt sợ hãi vềvật chất, tinh thần và hồi phục danh dự.

4. Cản trở bạn bào chữa, người tiến hành trợgiúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp luật theo hình thức của phápluật.

5. Kháng đối, ngăn trở hoặc tổ chức, lôi kéo, xúigiục, kích động, cưỡng bức người khác phòng đối, cản trở hoạt động Điều trahình sự; xâm phạm tính mạng, mức độ khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của ngườithi hành công vụ trong Điều tra hình sự.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN an toàn ĐIỀU TRA

Điều 15. Tổ chức triển khai bộ máycủa Cơ quan bình an Điều tra

1. Tổ chức bộ máy của Cơ quan bình yên Điều traBộ Công an tất cả có những phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và Văn phòng cơ sở Anninh Điều tra.

2. Tổ chức bộ máy của Cơ quan bình an Điều traCông an cấp tỉnh bao gồm có những đội Điều tra, đội nghiệp vụ và máy bộ giúp vấn đề Cơquan bình an Điều tra.

Điều 16. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan bình yên Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân nhiều loại và trựctiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyềngiải quyết của bản thân mình hoặc gửi ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về các tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến các tỉnh,thành phố trực thuộc tw hoặc gồm yếu tố quốc tế thuộc thẩm quyềnĐiều tra của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh phép tắc tại Khoản 2 Điều17 của hiện tượng này giả dụ xét thấy yêu cầu trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêmtrọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan bình yên điều tra của Côngan nhân dân vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng. # tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong chuyển động Điều tra,xử lý tù của Cơ quan bình an Điều tra Công an cấp tỉnh; phía dẫn các cơquan của lực lượng an toàn nhân dân ở trong Công an quần chúng. # được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quanAn ninh Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 17. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai công tác trựcban hình sự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân loạivà trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố thuộcthẩm quyền giải quyết của chính mình hoặc chuyển ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giảiquyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm vẻ ngoài tại Chương XIII, Chương XXVI và những tội phạm quy địnhtại những Điều 207, 208, 282, 283, 284, 299,300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347,348, 349 với 350 của cục luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyềnxét xử của toàn án nhân dân tối cao nhân dân; tiến hành Điều tra vụ án hình sự về tù túng khácliên quan đến bình an quốc gia hoặc để bảo đảm an toàn khách quan liêu theo sự cắt cử củaBộ trưởng cỗ Công an.

3. Phía dẫn các cơ quan của lựclượng an ninh nhân dân trực thuộc Công an cấp tỉnh giấc được giao nhiệm vụ thực hiện mộtsố hoạt động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm của lực lượng an toàn nhân dân ở trong Công ancấp tỉnh báo cáo Thủ trưởng Cơ quan bình an Điều tra bộ Công an.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo chính sách Bộ chính sách tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan liêu CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Điều 18. Tổ chức triển khai bộ máycủa Cơ quan công an Điều tra

1. Tổ chức bộ máy của ban ngành Cảnhsát Điều tra bộ Công an có có:

a) Văn phòng cơ quan Cảnh sátđiều tra;

b) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề lẻ tẻ tự làng mạc hội (gọi tắt là Cục công an hình sự);

c) Cục công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm mua trí tuệ (gọi tắt làCục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

2. Tổ chức máy bộ của cơ quan Cảnhsát Điều tra Công an cấp tỉnh tất cả có:

a) Văn phòng phòng ban Cảnh sátđiều tra;

b) Phòng công an Điều tra tội phạmvề đơn lẻ tự thôn hội (gọi tắt là Phòng cảnh sát hình sự);

c) Phòng công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế tài chính và chức vụ;

d) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Phòng Cảnh sát điều tratội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm cài trí tuệ (gọitắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

3. Tổ chức cỗ máy của ban ngành Cảnhsát Điều tra Công an cấp huyện bao gồm có:

a) Đội Điều tra tổng hợp;

b) Đội cảnh sát Điều tra tội phạmvề trơ khấc tự làng hội (gọi tắt là Đội cảnh sát hình sự);

c) Đội công an Điều tra tội phạm vềkinh tế với chức vụ;

d) Đội công an Điều tra tội phạmvề ma túy.

Căn cứ tình trạng tội phạm với yêu cầuthực tiễn, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an đưa ra quyết định thành lập xuất phát từ 1 đến tư đội trongCơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện nguyên lý tại Khoản này; quyết địnhgiải thể, sáp nhập, thu gọn đầu mối các đội vào Cơ quan cảnh sát Điều traCông an cấp cho huyện.

Điều 19. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan cảnh sát Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh giấc về nhữngtội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa phận nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc tội phạm có tổ chức xuyên giang sơn nếuxét thấy cần trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ sở Cảnh sát điềutra vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, cách xử trí tội phạm đối với các cơ quan công an Điều tra Công an cấp cho tỉnh,Công an cấp cho huyện; hướng dẫn các cơ quan của lực lượng công an nhân dân đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi của phòng ban Cảnhsát Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 20. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay mang đến cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về các tội phạm nguyên lý tại Khoản 2 Điều 21 của Luật này khi những tội phạmđó thuộc thẩm quyền xét xử của tandtc nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương hoặc các tội phạm nằm trong thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện xảy ra trên địa phận nhiều huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh, thành phố thuộc tp trực thuộc trung ương, tội trạng có tổ chức hoặccó yếu ớt tố quốc tế nếu xét thấy đề xuất trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếpnhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố và công tác Điềutra, cách xử lý tội phạm đối với Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện; hướngdẫn các cơ quan của lực lượng công an nhân dân thuộc Công an cấp tỉnh giấc đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Khoa Học Lớp 4 Bài 21 : Ba Thể Của Nước Trang 32

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan lại áp dụng những biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan cảnh sát Điều tra Côngan cấp huyện.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 21. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cung cấp huyện

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay mang đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm công cụ tại những chương từ Chương XIV cho Chương XXIV của cục luậthình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của tand nhân dân cấphuyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điều tra Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao với Cơ quan bình an Điều tra của Công an nhân dân.

3. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

4. Kiểm tra, lí giải Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minhsơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấphuyện.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan liêu ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN bình an ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂNDÂN

Điều 22. Tổchức máy bộ của Cơ quan bình an Điều tra trong Quân đội nhân dân

1. Tổ chức máy bộ của phòng ban An ninhĐiều tra cỗ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và cỗ máygiúp việc.

2. Tổ chức máy bộ của cơ quan Anninh Điều tra quân quần thể và tương tự gồm tất cả Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

Căn cứ vào trọng trách và tổ chức triển khai củaQuân đội nhân dân trong từng thời kỳ, cơ quan chính phủ trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hộiquyết định việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan an toàn Điều tra quân khu vàtương đương.

Điều 23. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan bình yên Điều tra bộ Quốc phòng

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay cho cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan an ninh Điều tra quân khu với tương đươngvề đông đảo tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bàn nhiềuquân quần thể và tương đương hoặc có yếu tố nước ngoài trường hợp xét thấy phải trựctiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tracủa Cơ quan bình an điều tra của Quân đội nhân dân vị Hội đồng Thẩmphán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại.

3. Hướng dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong chuyển động Điều tra,xử lý tù nhân của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu với tương đương; hướng dẫnBộ nhóm biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, những cơ quan không giống của Quân nhóm nhândân được giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động Điều tra triển khai hoạt độngĐiều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quanAn ninh Điều tra vào Quân nhóm nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 24. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan bình an Điều tra quân khu cùng tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trựcban hình sự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loạivà xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyềngiải quyết của bản thân mình hoặc chuyển ngay cho cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Cơ quan an ninh Điều tra quânkhu và tương đương Điều tra vụ án hình sự về những tội phạm nguyên tắc tại ChươngXIII, Chương XXVI và các tội phạm điều khoản tại những Điều 207,208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 với 350 của bộ luậthình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm của Cơ quan bình yên Điều tra quân quần thể vàtương đương báo cáo Thủ trưởng Cơ quan bình yên Điều tra cỗ Quốc phòng.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan liêu ĐIỀU TRA HÌNH SỰ vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 25. Tổ chức triển khai bộ máycủa cơ quan Điều tra hình sự vào Quân đội nhân dân

1. Tổ chức máy bộ của cơ quan Điềutra hình sự bộ Quốc phòng tất cả có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức cỗ máy của cơ sở Điềutra hình sự quân khu vực và tương tự gồm có Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

3. Tổ chức cỗ máy của cơ quan Điềutra hình sự quanh vùng gồm có bộ phận Điều tra và bộ máy giúp việc.

4. Căn cứ vào trọng trách và tổ chứccủa Quân đội nhân dân trong từng thời kỳ, chính phủ trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốchội đưa ra quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ sở Điều tra hình sự quânkhu và tương đương, cơ sở Điều tra hình sự khu vực.

Điều 26. Nhiệmvụ, quyền lợi của phòng ban Điều tra hình sự bộ Quốc phòng

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp thừa nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay đến cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điều tra hình sự quân khu với tươngđương về phần đông tội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bànnhiều quân quần thể và tương đương, tù có tổ chức xuyên quốc gia nếu xét thấycần thẳng Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyềnđiều tra của phòng ban điều tra hình sự vào Quân đội nhân dân bởi vì Hộiđồng Thẩm phán Tòa án quần chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Tiến hành kiểm tra, phía dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ Điều tra với kiểm tra câu hỏi chấp hành pháp luật trong công táctiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố với côngtác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm đối với các ban ngành Điều tra hình sự quân quần thể vàtương đương, cơ quan Điều tra hình sự khu vực; phía dẫn lính biên phòng, lựclượng cảnh sát biển, những cơ quan không giống của Quân đội quần chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm ở trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Điềutra hình sự trong Quân nhóm nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 27. Nhiệmvụ, quyền lợi của ban ngành Điều tra hình sự quân khu cùng tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp nhấn tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân quần thể vàtương đương hoặc các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điềutra hình sự khu vực nếu xét thấy phải trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra vấn đề chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác Điềutra, xử lý tội phạm đối với Cơ quan liêu Điều tra hình sự quần thể vực; hướng dẫn những cơquan không giống của Quân đội quần chúng được giao trọng trách tiến hành một trong những hoạt độngĐiều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm ở trong nhiệm vụ, quyền hạn của ban ngành Điềutra hình sự quân khu và tương đương.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 28. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban Điều tra hình sự khu vực vực

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề tội phạm phương tiện tại các chương từ bỏ Chương XIV đến Chương XXV của bộ luậthình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của toàn án nhân dân tối cao quân sự cùng cấp,trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điều tra Viện kiểm sátquân sự trung ương và Cơ quan bình yên Điều tra vào Quân nhóm nhân dân.

3. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban Điềutra hình sự khu vực vực.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 29. Tổchức máy bộ Cơ quan tiền Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Phòng ban Điềutra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có có những phòng Điều tra và bộ máy giúp việc.

2. Ban ngành Điềutra Viện kiểm gần kề quân sự tw gồm bao gồm Ban Điều tra và bộ phận giúp việc.

Điều 30. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của ban ngành Điều tra Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiếnhành Điều tra tù đọng xâm phạm hoạt động tư pháp, tù về tham nhũng, chứcvụ lao lý tại Chương XXIII cùng Chương XXIV của cục luật hình sự xẩy ra trong hoạtđộng bốn pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan Điều tra, Tòaán nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân dân, ban ngành thi hành án, người có thẩm quyềntiến hành vận động tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòaán nhân dân.

3. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ban ngành Điềutra của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 31. Nhiệmvụ, quyền hạn của ban ngành Điều tra Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay cho cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm luật pháp tại Khoản 2 Điều 30 của nguyên lý này khi những tội phạm đóthuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chức ápdụng các biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tội phạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban Điềutra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA CƠ quan ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 32. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của cục đội biên phòng

1. Bộ đội biên phòng khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực cai quản của mình nhưng mà phát hiện nay tội phạm khí cụ tạiChương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153, 188,189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 303, 304, 305, 306, 309, 330, 337, 338,346, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luật hình sự xảyra trong khoanh vùng biên giới trên khu đất liền, bờ biển, hải hòn đảo và những vùng biển lớn doBộ đội biên phòng làm chủ thì những người dân quy định trên Khoản 2 Điều này còn có nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường vừa lòng phạm tội quả tang, chứng cứ với lai lịch bạn phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, kiểm tra hiện trường, khám xét, lấylời khai, thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếpđến vụ án, trưng ước giám định khi đề xuất thiết, khởi tố bị can, triển khai các biệnpháp Điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, chấm dứt Điều travà gửi hồ sơ vụ án mang lại Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng,kể từ thời điểm ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tội nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng tuy vậy phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, kiểm tra hiện trường, thăm khám xét,thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực sau đó việcgiải quyết, đem lời khai, trưng mong giám định khi cần thiết và gửi hồ sơ vụán cho Cơ quan Điều tra gồm thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, cưỡng chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Viên trưởng Cục trinh thám biênphòng có quyền hạn quy định trên Khoản 1 Điều này so với tội phạm luật pháp tạiChương XIII của bộ luật hình sự.

Cục trưởng cục phòng, chống ma túyvà tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm có quyền hạn quy định tại Khoản 1 Điều này đối với tội phạm qui định tạicác Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 193,207, 227, 242, 247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 304, 305, 309, 337, 338,346, 347, 348, 349 và 350 của cục luật hình sự.

Chỉ huy trưởng quân nhân biên phòng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng,Đồn trưởng Đồn biên chống có nghĩa vụ và quyền lợi quy định tại Khoản 1 Điều này so với tộiphạm biện pháp tại Chương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153,188, 189, 193, 207, 227, 242, 247, 248,249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305,309, 337, 338, 346, 347, 348, 349 với 350 của cục luật hình sự.

Đồn trưởng Đồn biên phòngđóng ở vùng sâu, vùng xa có quyền hạn quy định tại khoản 1 Điềunày. Chính phủ quy định về Đồn biên phòng nằm trong vùng sâu, vùng xa.

3. Cục trưởng Cục thám thính biênphòng, viên trưởng viên phòng, chống ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tội phạm, chỉ đạo trưởng bộ đội biên phòngtỉnh, tp trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên chống trực tiếp tổ chức triển khai và lãnh đạo các hoạt động Điềutra theo thẩm quyền, đưa ra quyết định phân công hoặc đổi khác cấp phó trong vấn đề Điềutra vụ án hình sự, kiểm soát các vận động Điều tra, quyết định biến hóa hoặc huỷbỏ những quyết định không có căn cứ và trái điều khoản của cấp phó, giải quyết khiếunại, tố cáo theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng Cục trinh thám biênphòng, cục trưởng cục phòng, phòng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, lãnh đạo trưởng bộ đội biên phòngtỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng vắng khía cạnh thì một cấp cho phó được uỷ thác thựchiện những quyền hạn của cấp cho trưởng dụng cụ tại Khoản 2 Điều này và buộc phải chịutrách nhiệm trước cung cấp trưởng và trước luật pháp về trọng trách được giao.

4. Khi được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng Cục thám thính biên phòng, Phó cục trưởng cục phòng,chống ma túy và tội phạm, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng matúy và tội phạm, Phó chỉ đạo trưởng quân nhân biên phòng tỉnh, tp trực thuộctrung ương, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phó Đồn trưởngĐồn biên phòng bao gồm quyền áp dụng những biện pháp Điều tra vẻ ngoài tại khoản 1Điều này.

5. Cục trưởng, Phó cục trưởng Cụctrinh gần kề biên phòng; cục trưởng, Phó viên trưởng viên phòng, chống ma túy và tộiphạm; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, kháng ma túyvà tội phạm; chỉ đạo trưởng, Phó chỉ đạo trưởng bộ đội biên chống tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòngCửa khẩu cảng; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng đề xuất chịu tráchnhiệm trước luật pháp về hành vi và ra quyết định của mình.

Điều 33. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của Hải quan

1. Ban ngành Hải quan lúc thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực làm chủ của mình cơ mà phát hiện tại tội phạm quy định tại cácĐiều 188, 189 cùng 190 của bộ luật hình sự thì cục trưởng CụcĐiều tra kháng buôn lậu, cục trưởng Cục soát sổ sau thông quan, viên trưởng CụcHải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, chi cục trưởng bỏ ra cụcHải quan cửa khẩu bao gồm nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường phù hợp phạm tội trái tang, hội chứng cứ với lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án hình sự, mang lời khai, thu giữ, tạm bợ giữ cùng bảoquản đồ vật chứng, tài liệu liên quan trực kế tiếp vụ án, khám người, khám chỗ cấtgiữ hàng hóa trong quần thể vực kiểm soát và điều hành của Hải quan, trưng mong giám định lúc cầnthiết, khởi tố bị can, tiến hành các phương án Điều tra khác theo mức sử dụng củaBộ cách thức tố tụng hình sự, xong xuôi Điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểmsát bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụán;

b) Đối với tù đọng nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng mà lại phứctạp thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đem lời khai, thu giữ, lâm thời giữ và bảoquản vật dụng chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, thăm khám người, khám vị trí cấtgiữ sản phẩm & hàng hóa trong quần thể vực điều hành và kiểm soát của Hải quan, gửi hồ sơ vụ án cho Cơquan Điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởitố vụ án.

2. Viên trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, viên trưởng Cục bình chọn sau thông quan, cục trưởng cục Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, tp trực ở trong trung ương, đưa ra cục trưởng chi cục thương chính cửakhẩu trực tiếp tổ chức triển khai và lãnh đạo các chuyển động Điều tra, đưa ra quyết định phân cônghoặc chuyển đổi cấp phó trong câu hỏi Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt độngĐiều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không tồn tại căn cứ vàtrái quy định của cung cấp phó, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo mức sử dụng của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng viên Điều tra chốngbuôn lậu, viên trưởng Cục kiểm soát sau thông quan, cục trưởng cục Hải quan tiền tỉnh,liên tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, chi cục trưởng chi cục thương chính cửakhẩu vắng phương diện thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm tiến hành các quyền lợi và nghĩa vụ của cấp cho trưởngquy định tại Khoản này với phải phụ trách trước cấp trưởng với trước phápluật về trách nhiệm được giao.

3. Lúc được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng cục Điều tra kháng buôn lậu, Phó viên trưởng viên kiểmtra sau thông quan, Phó viên trưởng viên Hải quan tỉnh, liên tỉnh, tp trựcthuộc trung ương, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa ngõ khẩu gồm quyền áp dụngcác phương án Điều tra biện pháp tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó cục trưởng CụcĐiều tra chống buôn lậu; cục trưởng, Phó viên trưởng Cục khám nghiệm sau thôngquan; cục trưởng, Phó viên trưởng cục Hải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, tp trựcthuộc trung ương; bỏ ra cục trưởng, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩuphải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành động và quyết định của mình.

Điều 34. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của Kiểm lâm

1. Ban ngành Kiểm lâm khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực cai quản của mình nhưng phát hiện tại tội phạm mức sử dụng tại cácĐiều 232, 243, 244, 245, 313 cùng 345 của Bộluật hình sự thì viên trưởng viên Kiểm lâm, chi cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng,Chi viên trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng hạt Kiểm lâm gồm nhiệm vụ, quyền hạnsau đây:

a) Đối cùng với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường thích hợp phạm tội quả tang, chứng cứ với lai lịch tín đồ phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án, soát sổ hiện trường, xét nghiệm xét, mang lời khai,thu giữ, tạm giữ và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp nối vụ án,trưng ước giám định khi đề nghị thiết, khởi tố bị can, tiến hành các phương án Điềutra khác theo quy định của cục luật tố tụng hình sự, xong xuôi Điều tra cùng chuyểnhồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng, tính từ lúc ngàyra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tội nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng tuy nhiên phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án, kiểm soát hiện trường, khám xét, rước lờikhai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đếnvụ án, chuyển hồ sơ vụ án mang đến Cơ quan tiền Điều tra tất cả thẩm quyền trong thời hạn 07ngày, tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Viên trưởng viên Kiểm lâm, bỏ ra cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, chi cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm trực tiếp tổ chức và chỉ huy các vận động Điều tra, quyết định phâncông hoặc chuyển đổi cấp phó trong câu hỏi Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạtđộng Điều tra, quyết định đổi khác hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứvà trái luật pháp của cung cấp phó, xử lý khiếu nại, cáo giác theo biện pháp của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng viên Kiểm lâm, chi cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, chi cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm vắng phương diện thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của cấptrưởng chính sách tại Khoản này và phải phụ trách trước cấp cho trưởng và trướcpháp điều khoản về trách nhiệm được giao.

3. Khi được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng cục Kiểm lâm, Phó đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâmvùng, Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, Phó phân tử trưởng phân tử Kiểm lâm bao gồm quyềnáp dụng các biện pháp Điều tra mức sử dụng tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng CụcKiểm lâm; bỏ ra cục trưởng, Phó đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng; chi cục trưởng,Phó đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm; phân tử trưởng, Phó phân tử trưởng hạt Kiểm lâm phảichịu nhiệm vụ trước quy định về hành động và ra quyết định của mình.

Điều 35. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của lực lượng cảnh sát biển

1. Các đơn vị nằm trong lực lượng Cảnhsát biển khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực làm chủ của mình cơ mà phát hiện nay tộiphạm cách thức tại Chương XIII và các Điều 188, 189, 227, 235,236, 237, 242, 249, 250, 251, 252, 253,254, 272, 273, 282, 284, 303, 304, 305, 309,311, 346, 347 với 348 của bộ luật hình sự xẩy ra trên cácvùng biển lớn và thềm châu lục của nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa việt nam do lực lượngCảnh gần cạnh biển làm chủ thì những người quy định trên Khoản 2 Điều này còn có nhiệm vụ,quyền hạn sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội quả tang, triệu chứng cứ và lai lịch bạn phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án hình sự, soát sổ hiện trường, đi khám xét, lấylời khai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếpđến vụ án, trưng mong giám định khi yêu cầu thiết, khởi tố bị can, thực hiện các biệnpháp Điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, chấm dứt Điều travà gửi hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng,kể từ thời điểm ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù hãm nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng tuy vậy phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, bình chọn hiện trường, thăm khám xét,thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp nối việcgiải quyết, đem lời khai, trưng mong giám định khi quan trọng và gửi hồ sơ vụán đến Cơ quan Điều tra tất cả thẩm quyền vào thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, cưỡng chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Tư lệnh cảnh sát biển, tứ lệnhvùng cảnh sát biển, viên trưởng Cục nghiệp vụ và pháp luật, Hải đoàn trưởng, Hảiđội trưởng và Đội trưởng Đội nghiệp vụ công an biển có quyền lợi quy định tạiKhoản 1 Điều này.

Xem thêm: Xem Phim Tình Yêu Và Hận Thù Hận, Tình Yêu Và Thù Hận

Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng,chống tầy ma túy có quyền lợi và nghĩa vụ quy định trên Khoản 1 Điều này so với các tộiphạm chính sách tại những Điều 249, 250, 251, 252, 253 cùng 254 của bộ luật hình sự.

3. Bốn lệnh cảnh sát biển, tứ lệnhvùng công an biển, cục trưởng Cục nhiệm vụ và pháp luật, Đoàn trưởng Đoàn đặcnhiệm phòng, kháng tội phạm ma túy, Hải đoàn trưởng, Hải team trưởng với Đội trưởngĐội nghiệp vụ cảnh sát biển trực tiếp tổ chức, chỉ huy các chuyển động Điều tratheo thẩm quyền, quyết định phân công hoặc biến hóa cấp phó trong câu hỏi Điều travụ án hình sự, kiểm tra những