Luật Tổ Chức Hđnd Và Ubnd Năm 2016

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

LUẬT

TỔCHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

Căn cứ vào chương 7 của Hiếnpháp nước việt nam dân nhà cộng hoà, luật này quy định tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân cùng Uỷ ban hành chính các cấp.

Chương1:

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều1

Các đơn vị chức năng hành chủ yếu trong nướcViệt phái nam dân nhà cộng hoà phân định như sau:

- Nước phân thành tỉnh, thànhphố trực ở trong trung ương, quần thể tự trị;

- Tỉnh tạo thành huyện, thànhphố nằm trong tỉnh, thị xã;

- Huyện chia thành xã, thị trấn.

Bạn đang xem: Luật tổ chức hđnd và ubnd năm 2016

Các khu vực tự trị chia thành tỉnh;tỉnh chia thành huyện, tp thuộc tỉnh, thị xã; huyện tạo thành xã, thịtrấn.

Các thành phố hoàn toàn có thể chia thànhkhu phố sinh hoạt trong thành và huyện ở ko kể thành.

Hiện nay khu Hồng quảng cùng khuVĩnh Linh coi như tỉnh.

Các đơn vị hành thiết yếu kể trênđều tất cả Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính.

Điều2

Hội đồng quần chúng. # là cơ quanquyền lực nhà nước sống địa phương vày nhân dân địa phương thai ra và chịu tráchnhiệm trước quần chúng địa phương.

Số đại biểu Hội đồng nhân dânmỗi cung cấp và cách thức bầu cử Hội đồng nhân dân vày Luật bầu cử quy định.

Điều3

Uỷ ban hành chính vị Hội đồngnhân dân thai ra, là cơ sở chấp hành của Hội đồng nhân dân, mặt khác là cơquan hành chính trong phòng nước ở địa phương.

Điều4

Nhiệm kỳ của mỗi khoá Hội đồngnhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tp trực ở trong trung ương, Hội đồng nhândân quần thể tự trị là cha năm.

Nhiệm kỳ của từng khoá Hội đồngnhân dân các cấp không giống là nhì năm.

Nhiệm kỳ của Uỷ ban hành chínhcấp như thế nào theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cung cấp ấy. Lúc Hội đồng quần chúng. # hếtnhiệm kỳ hoặc bị giải tán, Uỷ ban hành chính tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khiHội đồng nhân dân mới bầu ra Uỷ ban hành chính mới.

Điều5

Uỷ phát hành chính chịu đựng tráchnhiệm và báo cáo công tác cùng với Hội đồng nhân dân cấp cho mình và với phòng ban hànhchính đơn vị nước cung cấp trên trực tiếp.

Uỷ phát hành chính ở 1 địaphương chịu sự chỉ đạo của Uỷ phát hành chính cấp trên và sự chỉ huy thốngnhất của Hội đồng bao gồm phủ.

Điều6

Hội đồng nhân dân tất cả quyền sửađổi hoặc bãi bỏ những đưa ra quyết định không mê say đáng của Uỷ ban hành chính cấpmình; có quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết nghị không yêu thích đáng của Hộiđồng nhân dân cấp cho dưới trực tiếp cùng những ra quyết định không say đắm đáng của Uỷban hành chủ yếu cấp bên dưới trực tiếp.

Điều7

Hội đồng nhân dân tất cả quyền giảitán Hội đồng nhân dân cấp cho dưới trực tiếp khi Hội đồng nhân dân này tạo thiệthại đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân một phương pháp nghiêm trọng.

Nghị quyết giải tán của những Hộiđồng quần chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương, quần thể tự trị buộc phải được Uỷban thường xuyên vụ Quốc hội phê chuẩn trước khi thi hành.

Nghị quyết giải tán của các Hộiđồng nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, nên được Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc tw phê chuẩn chỉnh trước lúc thi hành.

Điều8

Uỷ phát hành chính cấp trên cóquyền đình chỉ bài toán thi hành rất nhiều nghị quyết không mê say đáng của Hội đồngnhân dân cấp dưới thẳng và đề nghị Hội đồng nhân dân cung cấp mình sửa thay đổi hoặcbãi quăng quật những quyết nghị ấy.

Uỷ phát hành chính cung cấp trên cóquyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những đưa ra quyết định không đam mê đáng của Uỷ ban hànhchính cấp dưới.

Chương2:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁCCẤP

Mục1: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Điều 9

Hội đồng nhân dân các cấp bảođảm sự tôn trọng và chấp hành pháp luật của phòng nước sinh sống địa phương, bảo trì trậttự bình yên và đảm bảo tài sản công cộng ở địa phương.

Điều10

Trong phạm vi lao lý đã quyđịnh, Hội đồng nhân dân những cấp quyết định các vấn đề về tởm tế, văn hoá và xãhội của địa phương, phát huy mọi năng lực của địa phương nhằm mục tiêu thực hiện nay nhữngnhiệm vụ chung của phòng nước ngơi nghỉ địa phương và nâng cao đời sinh sống của quần chúng địaphương.

Điều11

Hội đồng nhân dân các cấp bảo hộquyền lợi của công dân cư địa phương và chăm sóc việc công dân ở địa phương làmtròn nghĩa vụ của mình đối với bên nước.

Điều12

Hội đồng nhân dân những cấp bảođảm quyền bình đẳng của các dân tộc, giữ vững và tăng tốc sự câu kết giữacác dân tộc.

Điều13

Căn cứ vào luật pháp của Nhànước cùng nghị quyết của cấp trên, Hội đồng nhân dân những cấp ra những nghị quyếtthi hành ngơi nghỉ địa phương.

Những nghị quyết về phần nhiều vấn đềmà luật pháp quy định ở trong quyền phê chuẩn của cung cấp trên thì, trước khi thihành, buộc phải được cấp trên phê chuẩn.

Điều14

Hội đồng nhân dân những cấp bầu raUỷ phát hành chính với Toà án nhân dân cung cấp mình và tất cả quyền kho bãi miễn rất nhiều thànhviên của các cơ quan liêu ấy.

Điều15

Hội đồng quần chúng. # tỉnh và Hộiđồng nhân dân tp trực thuộc trung ương có trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- căn cứ vào planer của Nhànước, đưa ra quyết định kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế, văn hoá và đều sự nghiệp lợiích chỗ đông người của tỉnh, tp và quyết định các chủ trương công tác làm việc khác,phát huy mọi kỹ năng của địa phương nhằm bảo đảm thực hiện những nhiệm vụ chungcủa bên nước làm việc địa phương cùng không ngừng cải thiện đời sống của quần chúng địaphương;

- Xét duyệt dự toán và phê chuẩnquyết toán ngân sách của tỉnh, thành phố; quyết định các khoản thu mang lại ngânsách địa phương theo lao lý của pháp luật;

- căn cứ vào pháp luật của Nhànước, ra những điều khoản về riêng lẻ tự trị an, về lau chùi và vệ sinh chung và hầu như quy địnhvề những vấn đề không giống của tỉnh, thành phố.

Điều16

Hội đồng dân chúng huyện bao gồm nhiệmvụ và quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

- Quyết định các chủ trương vàbiện pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ và tiêu chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế, vănhoá trong huyện do tỉnh hoặc tp giao cho;

- địa thế căn cứ vào đk củahuyện, quyết định việc xây dựng những cơ sở tởm tế, văn hoá cùng xã hội của cấphuyện;

- Xét chăm nom dự trù và quyết toánchi tiêu của cấp huyện;

- địa thế căn cứ vào luật pháp của Nhànước, ra những phương pháp về trơ trọi tự trị an, về lau chùi chung của huyện.

Điều17

Hội đồng quần chúng thành phốthuộc tỉnh cùng Hội đồng quần chúng thị xã có trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi như sau:

- địa thế căn cứ vào kế hoạch kinh tế tài chính vàvăn hoá của cung cấp trên, đưa ra quyết định kế hoạch cải tiến và phát triển công nghiệp, thủ côngnghiệp, nông nghiệp, văn hoá và số đông sự nghiệp tác dụng công cộng của thànhphố, thị xã;

- Xét duyệt dự toán và phê chuẩnquyết toán ngân sách chi tiêu của thành phố, thị xã;

- căn cứ vào lao lý của Nhànước, ra những cơ chế về biệt lập tự trị an, về dọn dẹp và sắp xếp chung của thành phố, thịxã.

Điều18

Hội đồng nhân dân thành phố cónhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Quyết định các chủ trương vàbiện pháp nhằm mục đích thực hiện trọng trách và chỉ tiêu kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế, vănhoá trong thành phố do tp giao cho;

- căn cứ vào đk của khuphố, quyết định việc xây dựng những cơ sở ghê tế, văn hoá và xã hội của cung cấp khuphố;

- Xét phê chuẩn dự trù với quyết toánchi tiêu của khu phố.

Điều19

Hội đồng nhân dân xã cùng Hội đồngnhân dân thị trấn có nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi như sau:

- địa thế căn cứ vào kế hoạch tài chính vàvăn hoá của cung cấp trên, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá và nhữngsự nghiệp tiện ích công cộng của xã, thị trấn;

- Xét duyệt dự trù và phê chuẩnquyết toán túi tiền của xã, thị trấn;

- căn cứ vào luật pháp của Nhànước, ra những hiện tượng về đơn côi tự trị an, về dọn dẹp vệ sinh chung của xã, thị trấn.Những nguyên lý này, trước lúc thi hành, cần được Uỷ phát hành chính cung cấp trêntrực tiếp phê chuẩn.

Mục2: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG khu vực TỰ TRỊ

Điều20

Hội đồng nhân dân khu tự trị cónhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

- bảo đảm an toàn sự tôn trọng và chấphành pháp luật trong phòng nước sinh sống địa phương; bảo đảm an toàn quyền bình đẳng của những dântộc, giữ vững và tăng cường sự hòa hợp giữa những dân tộc; duy trì trật tự anninh và đảm bảo tài sản công cộng, bảo hộ quyền lợi của công dân và quan tâm việccông dân làm cho tròn nghĩa vụ của bản thân đối với nhà nước;

- địa thế căn cứ vào chiến lược của Nhànước và điểm lưu ý tình hình trong khu tự trị, đưa ra quyết định phương hướng cùng nhiệmvụ vạc triển kinh tế tài chính trong khu vực tự trị; ra quyết định kế hoạch phát triển văn hoádân tộc và huấn luyện và giảng dạy cán bộ dân tộc bản địa trong khu vực tự trị;

- quyết định kế hoạch xây dựngcác cửa hàng kinh tế, văn hoá với xã hội của cấp cho khu;

- Xét lưu ý dự trù với quyết toánchi tiêu của cấp cho khu;

- căn cứ vào điều khoản của Nhànước và chiếu theo những đặc điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội củacác dân tộc ở địa phương, đặt ra điều lệ trường đoản cú trị và mọi điều lệ về phần đa vấnđề đơn nhất để thi hành nghỉ ngơi địa phương sau thời điểm đã được Uỷ ban hay vụ Quốchội phê chuẩn;

- thai ra Uỷ ban hành chính vàToà án dân chúng khu từ trị và kho bãi miễn đầy đủ thành viên của những cơ quan ấy.

Điều21

Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện,thành phố ở trong tỉnh, thị xã, khu phố, xã, thị trấn trong quần thể tự trị có nhữngnhiệm vụ và quyền lợi như các Hội đồng nhân dân cấp tương đương quy định sinh hoạt cácđiều trong mục 1 của chương này.

Mục3: HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 22

Hội nghị Hội đồng dân chúng cấpnào vị Uỷ phát hành chính cấp ấy triệu tập.

Kỳ họp đầu tiên của từng khoá Hộiđồng nhân dân bởi Uỷ ban hành chính khoá trước tập trung chậm duy nhất là bốn mươinhăm ngày tiếp theo ngày bầu cử ngừng đại biểu Hội đồng quần chúng. # mới.

Điều23

Các Hội đồng dân chúng thành phốthuộc tỉnh, thị xã, khu vực phố, xã,

thị trấn ba tháng họp một kỳ.

Các Hội đồng nhân dân khu vực tựtrị, tỉnh, tp trực ở trong trung ương, thị trấn sáu mon họp một kỳ.

Uỷ ban hành chính những cấp triệutập hội nghị bất thường xuyên của Hội đồng nhân dân cung cấp mình lúc xét thấy đề nghị thiếthoặc khi có ít nhất một phần ba tổng cộng đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp mình yêucầu.

Điều24

Hội đồng dân chúng họp công khai.

Ngày họp, vị trí họp và chươngtrình thao tác làm việc của hội nghị Hội đồng nhân dân buộc phải được chào làng trước nhằm nhândân biết.

Trong ngôi trường hợp quánh biệt, Hộiđồng nhân dân có thể họp kín đáo theo ý kiến đề nghị của đoàn chủ tịch hội nghị hoặc củaUỷ ban hành chính.

Điều25

Khi Hội đồng dân chúng họp, nhữngngười không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn toàn có thể được mời tới tham dự các buổi lễ hội nghịvà rất có thể phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều26

Mỗi kỳ họp, Hội đồng nhân dânbầu ra đoàn chủ tịch và đoàn thư cam kết của kỳ họp.

Điều27

Các nghị quyết của Hội đồng nhândân nên được quá nửa tổng thể đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

Hội đồng quần chúng biểu quyếtbằng biện pháp giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Mục4: CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều28

Tuỳ theo nhu cầu công tác, Hộiđồng nhân dân hoàn toàn có thể thành lập những ban của Hội đồng nhân dân.

Điều29

Trong phạm vi công tác làm việc của mình,các ban của Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân khám phá ýkiến, ước muốn của nhân dân, góp chủ ý với Hội đồng nhân dân trong việc xâydựng và triển khai những nhà trương công tác làm việc ở địa phương.

Điều30

Thành viên của những ban vị Hộiđồng dân chúng cử trong Hội đồng nhân dân và, lúc cần, rất có thể cử thêm ngườingoài Hội đồng nhân dân.

Trong khi làm công việc do bangiao cho, những thành viên của những ban không thoát ly chế tạo hoặc công tácchuyên môn của mình.

Mục5: ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều31

Đại biểu Hội đồng dân chúng phảitrung thành với chính sách dân người sở hữu dân, gương mẫu mã tuân theo Hiến pháp và phápluật, tận tâm hết sức phục vụ nhân dân.

Điều32

Đại biểu Hội đồng nhân dân phảiliên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân chúng và chịu sự giámsát của nhân dân.

Xem thêm: Rong Nho Tiếng Anh Là Gì - Tiếng Việt, Tiếng Nhật Và Những Tên Gọi Khác

Đại biểu Hội đồng nhân dân độngviên quần chúng. # chấp hành số đông nghị quyết và ra quyết định của Hội đồng nhân dân,của Uỷ phát hành chính địa phương và của những cơ quan công ty nước cấp trên.

Từng thời kỳ một, Đại biểu Hộiđồng quần chúng phải report với cử tri về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Điều33

Đại biểu Hội đồng quần chúng cóquyền vấn đáp Uỷ phát hành chính và những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Uỷ ban hànhchính.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cóquyền dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cung cấp dưới thuộc đơn vị chức năng đã thai ra mình,có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không tồn tại quyền biểu quyết.

Điều34

Trong thời gian Hội đồng nhândân họp, nếu không có sự đồng ý của đoàn quản trị hội nghị thì không được bắtgiam hoặc truy tố đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp bất hợp pháp quảtang hoặc trong trường hòa hợp khẩn cấp, cơ quan có trách nhiệm, lúc tạm giữ mộtđại biểu, phải tạo tức report với đoàn chủ tịch hội nghị.

Điều35

Đại biểu Hội đồng quần chúng cóthể bị cử tri bãi miễn nếu không xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Việc gửi một đại biểu Hội đồngnhân dân ra để cử tri biểu quyết bến bãi miễn vì Hội đồng nhân dân quyết định.

Việc bỏ phiếu biểu quyết bãimiễn đại biểu được triển khai theo phương pháp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều36

Đại biểu Hội đồng quần chúng nàophạm pháp và bị Toà án phạt tù thì đương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng nhândân.

Điều37

Đại biểu Hội đồng dân chúng cóthể xin từ bỏ chức vì tại sao không thể đảm nhiệm được trách nhiệm đại biểu Hội đồngnhân dân.

Việc xin tự chức của đại biểuHội đồng nhân dân vì Hội đồng dân chúng xét định.

Điều38

Trong nhiệm kỳ của Hội đồng nhândân, khi khuyết đại biểu thì hoàn toàn có thể tổ chức bầu cử ngã sung.

Hội đồng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyết địnhviệc thai cử bổ sung cập nhật đại biểu của những Hội đồng nhân dân khu từ bỏ trị, tỉnh, thànhphố trực nằm trong trung ương.

Uỷ phát hành chính tỉnh hoặcthành phố trực nằm trong trung ương đưa ra quyết định việc thai cử bổ sung đại biểu của cácHội đồng quần chúng. # huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quần thể phố, xã, thị trấn.

Điều39

Khi đi họp với trong thời gianhội nghị Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng dân chúng được hưởng cấp phí điđường và chính sách phụ cấp vị Hội đồng chính phủ quy định. Nếu đại biểu Hội đồngnhân dân là người nạp năng lượng lương nhà nước, thì vẫn được hưởng lương của chính bản thân mình và cấpphí đi đường tuy thế không hưởng phụ cung cấp nói trên.

Chương3:

UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁCCẤP

Mục1: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều40

Uỷ phát hành chính những cấp quảnlý công tác làm việc hành chủ yếu của địa phương; chấp hành quyết nghị của Hội đồng nhândân cấp cho mình và nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị của cơquan bên nước cấp trên.

Điều41

Uỷ ban hành chính các cấp cónhiệm vụ tập trung hội nghị Hội đồng nhân dân cấp cho mình đúng kỳ hạn, chuẩn chỉnh bịhội nghị Hội đồng nhân dân, giới thiệu Hội đồng nhân dân bàn bạc và quyết địnhcác vấn đề đặc trưng của địa phương.

Điều42

Uỷ ban hành chính những cấp lãnhđạo công tác của các ngành trực thuộc quyền mình và của những Uỷ ban hành chính cấp dưới.

Điều43

Uỷ phát hành chính các cấp cóquyền ra những đưa ra quyết định và chỉ thị theo nguyên lý của điều khoản và kiểm traviệc thực hiện những quyết định và chỉ thị ấy.

Uỷ phát hành chính các cấp xét vàgiải quyết nhanh lẹ những việc khiếu năn nỉ và tố giác của công dân.

Điều44

Uỷ ban hành chính tỉnh cùng Uỷ banhành chính thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Chấp hành kế hoạch kinh tế,văn hoá và giá thành của tỉnh, thành phố;

- quản lý công nghiệp địaphương; lãnh đạo việc củng cầm cố và trở nên tân tiến các hợp tác ký kết xã thủ công nghiệp vàlãnh đạo việc cải tiến và phát triển sản xuất thủ công nghiệp;

- quản lý công tác tạo ra cơbản;

- Lãnh đạo việc củng nuốm và pháttriển các hợp tác xã nông nghiệp & trồng trọt và chỉ đạo việc trở nên tân tiến sản xuất nôngnghiệp;

- làm chủ công tác thuỷ lợi;

- cai quản công tác lâm nghiệp;

- làm chủ công tác giao thông,vận thiết lập và công tác làm việc bưu điện cùng truyền thanh;

- thống trị công tác thươngnghiệp, công tác làm việc thu download và thống trị thị trường;

- quản lý công tác thu thuế vàcác khoản thu khác trong phòng nước ngơi nghỉ địa phương;

- lãnh đạo việc thực hiện cácchỉ tiêu kế hoạch của ngân hàng; lãnh đạo việc củng nỗ lực và cách tân và phát triển các hợptác thôn vay mượn, quỹ tiết kiệm, quỹ tín dụng;

- cai quản nhà, đất và tài sảncông cộng;

- quản lý công tác văn hoá, giáodục, y tế, vệ sinh, thể dục thể thao;

- cai quản các sự nghiệp lợi íchcông cộng;

- cai quản công tác lao động,tiền lương, bảo hiểm xã hội, cứu vãn tế thôn hội;

- giữ lại gìn lẻ loi tự an ninh, bảovệ tài sản công cộng, chế tạo lực lượng hậu bị, dân quân, từ bỏ vệ cùng thi hànhcác công tác quân sự khác;

- quản lý tổ chức, biên chế vàcán bộ;

- Tham gia quản lý các xínghiệp, sự nghiệp của trung ương ở địa phương; cung ứng nhân lực, lương thực,thực phẩm và đảm bảo an toàn trật tự bình yên cho những xí nghiệp, sự nghiệp ấy;

- thống trị công tác khác do Hộiđồng chính phủ giao cho.

Điều45

Uỷ ban hành chính huyện có nhiệmvụ và quyền lợi như sau:

- hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốccác xã, thị trấn xây dựng cùng chấp hành chiến lược kinh tế, văn hoá cùng ngân sáchcủa xã, thị trấn;

- Lãnh đạo những xã, thị xã củngcố và cải tiến và phát triển các hợp tác và ký kết xã, cải tiến và phát triển sản xuất nông nghiệp, thủ côngnghiệp và các ngành nghề khác;

- Lãnh đạo các xã phát triển cáccông trình thuỷ lợi, giao thông, vận tải và các sự nghiệp giáo dục, văn hoá, xãhội có đặc thù liên xã;

- Thu thuế công thương nghiệp nghiệp;chỉ đạo những xã, thị trấn thu thuế, thu nợ, thu mua;

- cai quản tài chính của cấphuyện;

- Kiểm tra, đôn đốc vấn đề thựchiện những chỉ tiêu kế hoạch của ngân hàng; lãnh đạo vấn đề củng nắm và phân phát triểncác hợp tác và ký kết xã vay mượn mượn, quỹ tín dụng;

- làm chủ công tác văn hoá, giáodục, y tế, thể dục thể thao; cai quản công tác bưu điện và truyền thanh;

- quản lý các xí nghiệp, trườngphổ thông, bệnh dịch xá, sự nghiệp công dụng công cùng của huyện;

- duy trì gìn riêng biệt tự an ninh, bảovệ gia sản công cộng; desgin lực lượng hậu bị, dân quân, từ bỏ vệ với thi hànhcác công tác làm việc quân sự khác;

- cai quản tổ chức, biên chế vàcán bộ;

- cai quản các công tác khác docấp trên giao cho.

Điều46

Uỷ ban hành chính thành phốthuộc tỉnh cùng Uỷ phát hành chính thị làng có nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi như sau:

- Chấp hành kế hoạch kinh tế,văn hoá và chi tiêu của thành phố, thị xã;

- Lãnh đạo vấn đề củng cố gắng và pháttriển các hợp tác xã thủ công bằng tay nghiệp, bắt tay hợp tác xã nông nghiệp, củng cố các tổchức hợp tác và ký kết của kinh doanh nhỏ lẻ và của các ngành nghề khác;

- làm chủ công tác giao thông,vận download và công tác bưu điện cùng truyền thanh;

- quản lý nhà, đất và tài sảncông cộng;

- Thu thuế và các khoản thu kháccủa bên nước;

- Đôn đốc việc thực hiện các chỉtiêu kế hoạch của ngân hàng; lãnh đạo bài toán củng vắt và cải cách và phát triển các hợp tác ký kết xãvay mượn, quỹ huyết kiệm;

- Thu thiết lập cho nhà nước cùng quảnlý các chợ;

- thống trị công tác văn hoá, giáodục, y tế, vệ sinh, thể dục, thể thao;

- thống trị các ngôi trường phổ thông,lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng, bên giữ trẻ, sân vườn trẻ, các bệnh viện, căn bệnh xá, sựnghiệp lợi ích công cùng và nhà máy sản xuất của thành phố, thị xã;

- cai quản lao động, tiền lương;Quản lý công tác làm việc bảo hiểm xóm hội, cứu tế cùng xã hội;

- làm chủ công tác hộ tịch;

- duy trì gìn đơn lẻ tự an ninh, bảovệ gia tài công cộng; xuất bản lực lượng hậu bị, dân quân, tự vệ và thi hànhcác công tác làm việc quân sự khác;

- thống trị tổ chức, biên chế vàcán bộ;

- cai quản các công tác khác docấp bên trên giao cho.

Điều47

Uỷ ban hành chính khu phố cónhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Lãnh đạo vấn đề củng ráng và pháttriển những hợp tác xã thủ công nghiệp, củng cố những tổ chức hợp tác của tiểuthương và của các ngành nghề khác;

- Thu thuế và những khoản thu kháccủa nhà nước; cai quản các chợ;

- làm chủ nhà, đất với tài sảncông cộng;

- làm chủ tài chính của quần thể phố;

- Đôn đốc việc triển khai các chỉtiêu kế hoạch của ngân hàng; lãnh đạo bài toán củng cố và cải cách và phát triển quỹ ngày tiết kiệm;

- làm chủ các ngôi trường phổ thông,lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng, nhà giữ trẻ, sân vườn trẻ, cơ sở y tế bệnh, bệnh dịch xá, nhàhộ sinh và những cơ sở văn hoá của khu vực phố;

- quản lý lao động, chi phí lương;quản lý công tác làm việc bảo hiểm thôn hội, cứu vớt tế và xã hội;

- làm chủ công tác hộ tịch;

- giữ gìn hiếm hoi tự an ninh, bảovệ gia sản công cộng; gây ra lực lượng hậu bị, dân quân, tự vệ và thi hànhcác công tác làm việc quân sự khác;

- làm chủ tổ chức, biên chế vàcán bộ;

- thống trị các công tác làm việc khác docấp bên trên giao cho.

Điều48

Uỷ phát hành chính xã với Uỷ banhành chính thị xã có trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

- Chấp hành planer kinh tế,văn hoá và chi phí của xã, thị trấn;

- Giúp các hợp tác xã sản xuấtnông nghiệp và những hợp tác xóm khác thành lập và triển khai kế hoạch sản xuất; đônđốc đo lường các hợp tác xã cùng công dân tiến hành mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước;đình chỉ bài toán thi hành phần đông nghị quyết trái pháp luật của bắt tay hợp tác xã, nhưng lại phảibáo ngay lên cấp cho trên trực tiếp để quyết định;

- cai quản hệ thống tè thuỷnông, những đường giao thông của xã; cai quản công tác bưu điện với truyền thanh;

- Thu thuế, thu nợ, thu download choNhà nước; thống trị chợ, bến đò;

- Đôn đốc việc thực hiện các chỉtiêu chiến lược của ngân hàng; lãnh đạo câu hỏi củng vắt và trở nên tân tiến các hợp tác xãvay mượn, quỹ tín dụng;

- quản lý tài sản công cộng;

- xây dựng trường phổ thông;quản lý các lớp mẫu mã giáo, lớp vỡ lẽ lòng; chỉ huy việc cách tân và phát triển các bên giữtrẻ, vườn cửa trẻ;

- cai quản các trạm y tế, bên hộsinh và các sự nghiệp công dụng công cộng; quản lý công tác văn hoá, thông tin,thể dục thể thao;

- thống trị lao hễ và công táccứu tế cùng xã hội;

- cai quản công tác hộ tịch;

- duy trì gìn trật tự an ninh, bảovệ gia tài công cộng; thi công lực lượng hậu bị, dân quân, tự vệ với thi hànhcác công tác làm việc quân sự khác;

- quản lý các công tác khác docấp bên trên giao cho.

Mục2: UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRONG khu vực TỰ TRỊ

Điều49

Uỷ ban hành chính quần thể tự trị cónhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

- Lãnh đạo những tỉnh trong quần thể tựtrị thực hiện chính sách dân tộc, phát huy mọi tài năng của các dân tộc nhằmlàm mang đến khu từ bỏ trị phát triển về phần đa mặt;

- phía dẫn, kiểm tra, đôn đốccác Uỷ phát hành chính tỉnh trong khu tự trị xây dừng và chấp hành kế hoạch kinhtế với văn hoá, xây dừng và chấp hành ngân sách;

- cai quản công tác văn hoá dântộc; huấn luyện cán bộ các dân tộc;

- quản lý các cơ sở kinh tế, vănhoá cùng xã hôi của cung cấp khu;

- thống trị tài thiết yếu của cấp cho khu;

- Lãnh đạo công tác làm việc giữ gìn trậttự an ninh, đảm bảo an toàn tài sản công cộng; lãnh đạo công tác làm việc tổ chức các lực lượnghậu bị, dân quân, từ bỏ vệ của địa phương;

- Chấp hành điều lệ trường đoản cú trị vànhững điều lệ về các vấn đề hiếm hoi của quần thể tự trị;

- quản lý các công tác làm việc khác doHội đồng chính phủ nước nhà giao cho.

Điều50

Các Uỷ ban hành chính tỉnh,huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quần thể phố, xã, thị xã trong khu tự trị cónhiệm vụ và quyền hạn như Uỷ phát hành chính cấp tương đương quy định ở những điềutrong mục 1 của chương này.

Mục3: TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN HÀNH CHÍNH

Điều51

Trong kỳ họp đầu tiên, Hội đồngnhân dân bầu ra chủ tịch, một hoặc những Phó nhà tịch, uỷ viên thư cam kết và những uỷviên không giống của Uỷ phát hành chính.

Thành viên Uỷ ban hành chínhphải là đại biểu Hội đồng nhân dân.

Các Uỷ phát hành chính xã, thịtrấn có từ thời điểm năm đến bảy người. ở những xã miền núi có khá nhiều dân tộc ở xen kẹt thìUỷ phát hành chính có từ năm đến chín người.

Các Uỷ phát hành chính huyện, thịxã, thành phố thuộc tỉnh, khu phố có từ bỏ bảy mang lại chín người. ở những huyện miền cónhiều dân tộc bản địa ở xen kẽ thì Uỷ ban hành chính tất cả từ bảy mang đến mười một người.

Các Uỷ phát hành chính tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương có từ chín mang đến mười lăm người.

Uỷ phát hành chính quần thể tự trị cótừ chín đến mười bảy người.

Trong nhiệm kỳ của uỷ ban hànhchính, lúc khuyết member của Uỷ phát hành chính thì Hội đồng quần chúng cùngcấp bầu bổ sung.

Điều52

Hội đồng chủ yếu phủ, Uỷ ban hànhchính cấp trên trực tiếp có quyền đình chỉ công tác làm việc của member Uỷ ban hànhchính phạm lỗi. Uỷ ban hành chính tất cả thành viên phạm lỗi đang đưa vấn đề phạm lỗicủa thành viên kia ra Hội đồng quần chúng. # cùng cung cấp xét định.

Điều53

Uỷ ban hành chính những cấp làmviệc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cắt cử phụ trách.

Mỗi member của Uỷ ban hànhchính phụ trách chung về công tác của Uỷ phát hành chính và chịu đựng tráchnhiệm riêng về phần công tác làm việc của mình.

Chủ tịch Uỷ phát hành chính lãnhđạo công tác làm việc của Uỷ ban hành chính, tập trung và chủ toạ những cuộc họp của Uỷban hành chính; bảo đảm an toàn việc chấp hành những nghị quyết của Hội đồng dân chúng cấpmình, những nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tứ và thông tư của Uỷ banhành chủ yếu và của cơ quan Nhà nước cấp trên.

Phó quản trị giúp quản trị lãnhđạo công tác của uỷ ban hành chính, hoàn toàn có thể được Uỷ phát hành chính phân công chỉđạo từng khối công tác làm việc của Uỷ phát hành chính cùng uỷ nhiệm thay quản trị khi Chủtịch vắng tanh mặt.

Uỷ viên thư ký kết lãnh đạo vănphòng của uỷ phát hành chính, giải quyết công việc hàng ngày của Uỷ ban hànhchính đằng sau sự lãnh đạo của chủ tịch và những Phó công ty tịch.

Chủ tịch, các Phó công ty tịch, uỷviên thư ký kết họp thành phần tử thường trực của Uỷ ban hành chính.

Điều54

Uỷ ban hành chính các cấp mỗitháng họp tối thiểu một lần.

Điều55

Uỷ phát hành chính các cấp thànhlập hoặc kho bãi bỏ các cơ quan chăm môn, thành lập và hoạt động hoặc bãi bỏ những bộ phậnchuyên môn trực thuộc Uỷ ban hành chính, theo phương pháp và thủ tục do Hội đồngChính đậy quy định.

Điều56

Các cơ quan trình độ thuộc Uỷban hành chính chịu sự lãnh đạo của Uỷ phát hành chính, đồng thời chịu đựng sự chỉđạo về kỹ thuật và trọng trách của cơ quan trình độ chuyên môn cấp trên.

Thủ trưởng cơ quan siêng mônchịu nhiệm vụ và report công tác với ban ngành hành chính cấp mình và với cơquan chuyên môn cấp trên.

Chương4:

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨCTRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP rứa ĐỔI CẤP HOẶC ĐỊA GIỚI CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Điều57

Trong trường hợp nhập nhị hoặcnhiều đơn vị hành chủ yếu thành một đơn vị hành chủ yếu mới, những Hội đồng nhân dâncủa các đơn vị hành bao gồm cũ nhập lại thành Hội đồng quần chúng của đơn vị hànhchính bắt đầu và hoạt động cho tới khi không còn nhiệm kỳ của những Hội đồng quần chúng. # cũ.

Hội đồng dân chúng của 1-1 vịhành thiết yếu mới thai ra Uỷ ban hành chính mới.

Điều58

Trong trường hợp phân tách một đơn vịhành chủ yếu thành hai hoặc nhiều đơn vị hành bao gồm mới, những đại biểu Hội đồngnhân dân đã được bầu trong địa hạt đơn vị chức năng hành thiết yếu mới làm sao thì thích hợp thành Hộiđồng nhân dân của đơn vị hành thiết yếu ấy, và liên tiếp hoạt động cho tới khi hếtnhiệm kỳ. Nếu yêu cầu bầu thêm đại biểu bắt đầu thì phải tuân theo quy định của Điều 38của hiện tượng này.

Hội đồng nhân dân của 1-1 vịhành bao gồm mới thai ra Uỷ phát hành chính mới.

Điều59

Trong trường hòa hợp một đơn vị chức năng hànhchính chuyển đổi cấp, thì Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính tiếp tục hoạtđộng với cưng cửng vị của cấp cho mới cho đến khi không còn nhiệm kỳ.

Xem thêm: Top 9 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Cặp Được Làm Bằng Gì, 5 Loại Vải May Cặp Học Sinh

Điều60

Luật này vẫn đượcQuốc hội nước việt nam dân chủ cộng hoà, khoá II, kỳ họp lắp thêm 5, tốt nhất trí thôngqua ngày 27 tháng 10 năm 1962.