Mẫu Bản Kê Khai Tài Sản Thu Nhập

     

Kể từ khi quy định Phòng chống tham nhũng 2018 bao gồm hiệu lực, thêm nhiều đối tượng người dùng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Chủng loại kê khai tài sản thu nhập new nhất bây chừ được triển khai Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2020.

Bạn đang xem: Mẫu bản kê khai tài sản thu nhập


Mẫu kê khai gia tài thu nhập theo Nghị định 130

TÊN CƠ quan liêu ĐƠN VỊ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ...(1) (Ngày..... Tháng..... Năm..... )(2)
I. THÔNG TIN CHUNG1. Tín đồ kê khai tài sản, thu nhập- Họ và tên:............................................. Tháng ngày năm sinh: .............................- Chức vụ/chức danh công tác: ...........................................................................- Cơ quan/đơn vị công tác: ................................................................................- địa điểm thường trú: ..................................................................................- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): .............................ngày cấp..................... Nơi cấp cho .........................................2. Bà xã hoặc ông chồng của người kê khai tài sản, thu nhập- Họ và tên:................................................. Ngày tháng năm sinh: ...........................
- Nghề nghiệp: ............................................................................................- nơi làm việc(4): ..........................................................................................- nơi thường trú: ...........................................................................................- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: ........................ Ngày cung cấp .............................. Nơi cấp cho ...............................................3. Con chưa thành niên (con đẻ, bé nuôi theo phương tiện của pháp luật)3.1. Bé thứ nhất:- Họ cùng tên:........................................ Tháng ngày năm sinh: ....................- vị trí thường trú: ...............................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Tranh Đề Tài Phong Cảnh Mùa Hè Của Học Sinh


- Số căn cước công dân hoặc giấy minh chứng nhân dân: ............................. Ngày cung cấp .................................... Nơi cấp ..............................................3.2. Bé thứ nhị (trở lên): Kê khai tương tự như nhỏ thứ nhất.

Xem thêm: Tài Liệu Sách Tiếng Anh Lớp 10 Thí Điểm Lớp 10 Pdf Full, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Mới

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)1. Quyền thực hiện thực tế đối với đất(6):1.1. Đất ở(7):1.1.1. Thửa đồ vật nhất:- Địa chỉ(8): ..........................................................................................................- Diện tích(9): ...................................................................................................- giá chỉ trị(10): ..............................................................................................................- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): ....................................................................