MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH VẬT LÝ 9 BÀI 46

     
... I.CHUẨN BỊ thực hành. (12 phút) 1.Dụng cụ 2.Lí thuyết 3.Chuẩn bị sẳn báo cáo thực hành theo mẫu mang lại cuối hoạt động 2: Thực hành khám phá dụng cụ có II.NỘI DUNG THỰC đo tiêu cự thấu kính. (27 TN HÀNH ... kính vật ảnh Lưu ý đội HS: khoảng cách cho ảnh cao vật lúc đầu đặt thấu kính giá quang học, đặt vật Đo khoảng cách gần thấu kính, bí quyết (d, d/) khớp ứng từ vật từ thấu kính đề nghị đo khoảng chừng đến thấu ... Thí Đo chiều cao h nghiệm Đề nghị đại diện nhóm vật 2.Tiến hành thí thừa nhận biết: những thiết kế vật sáng, bí quyết chiếu để sản xuất vật sáng, phương pháp nghiệm Điều chỉnh vật xác xác định trí thấu kính, cách thấu kính...


Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 9 bài 46

*

Giáo án Vật lớp 9 : thương hiệu bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. Ppsx


... thức tính tiêu cự thấu kính: f = d d/ e cầm tắt biện pháp tiến hành đo tiêu cự thấu kính hội tụ : - Đặt thấu kính giá bán quang học, để vật hình ảnh sát gần biện pháp thấu kính -Dịch vật xa dần thấu kính khoảng tầm ... TKHT c/minh tập Đo đại lượng nào→ c/thức tính f -GV thu báo cáo TH HS-So sánh với mẫu báo báo GV MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH: trả lời câu hỏi: a Dựng hình ảnh vật đặt giải pháp thấu kính hội tụ khoảng 2f cần sử dụng ... Hình ảnh vật rõ nét hình ảnh có kích cỡ vật - Đo khoảng cách từ vật tới tính tiêu cự f = L  d  d / Kết đo: Bảng 1: khoảng chừng Chiều cao hình ảnh thấu (mm) đo Tiêu cự vật Kết Chiều cao (mm) kính (mm) giải pháp từ vật...


Xem thêm: Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Mới, Văn Bản Hợp Nhất 3699/Vbhn

*

*

*Xem thêm: Chiếc Lược Ngà Kể Theo Ngôi Thứ Mấy, Truyện Được Kể Theo Ngôi Thứ Mấy

*