MẪU SỐ 10/ĐK - BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 24/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     
*

*

mẫu mã số 10/ĐK - Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về làm hồ sơ địa chủ yếu

Mẫu số 10/ĐK-Kèm theo Thông tứ số24/2014/TT-BTNMTquy định về hồ sơ địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi:………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã chất vấn nội dung đối chọi đầy đủ, rõ ràng, thống tốt nhất với sách vở và giấy tờ xuất trình.

Bạn đang xem: Mẫu số 10/đk - ban hành kèm theo thông tư số 24/2014/tt-btnmt của bộ tài nguyên và môi trường

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..Người thừa nhận hồ sơ(Ký với ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ khuyên bảo viết đơn trước lúc kê khai; ko tẩy xóa, thay thế trên đơn)

1. Người tiêu dùng đất, chủ mua tài sản gắn sát với đất

1.1. Tên(viết chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp ý kiến đề nghị được cung cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cung cấp GCN: …………………………; 2.2. Số tạo ra GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

3. Vì sao đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy hội chứng nhận:……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Thông tin thửa đất có đổi khác do đo lường lại(kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ phiên bản đồ số

Thửa khu đất số

Diện tích (m2)

Nội dung đổi khác khác

4.1. Tin tức thửa khu đất theo GCN đang cấp:

- Thửa đất số: ………………………………….;

- Tờ bạn dạng đồ số: ………………………………...;

- diện tích: ……………………………….… m2

- ……………………………………………………...….

- ……………………………………………………...….

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa khu đất số: …………………………….;

- Tờ bạn dạng đồ số: …………………………...;

- diện tích: ………..……….…………… m2

- ……………………...…………………………….

- ……………………...…………………………….

5. Tin tức tài sản gắn liền với khu đất đã cung cấp GCN có thay đổi(kê khai theo thông tin đã biến đổi - giả dụ có)

Loại tài sản

Nội dung vắt đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- một số loại tài sản: ………………………………….;

- diện tích XD (chiếm đất): ………………… m2;

- ………………………………………………….

Xem thêm: Ở Thực Vật, Bào Quan Nào Dưới Đây Thực Hiện Quang Hợp ? Ở Thực Vật, Bào Quan Nào Sau Đây Thực

………………………………………………….

………………………………………………….

5.2. Tin tức có gắng đổi:

- các loại tài sản: ……………………………….;

- diện tích s XD (chiếm đất): …………… m2;

- …………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

6. Những sách vở liên quan mang lại nội dung chuyển đổi nộp kèm theo

- Giấy ghi nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin khẳng định nội dung kê khai trên solo là đúng sự thật, ví như sai tôi trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày .... Mon ... Năm……Người viết đơn(Kývàghi rõ chúng ta tên,đóng vệt nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với ngôi trường hợp cung cấp đổi GCN bởi đo vẽ lại bạn dạng đồ địa chính)

Sự biến đổi đường tinh ma giới thửa đất kể từ lúc cấp GCN cho nay: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……tháng……năm……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……tháng……năm……TM. Ủy ban nhân dânChủ tịch(Ký tên, đóng góp dấu)

III.Ý KIẾN CỦA CƠ quan lại ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

(Nêu rõ công dụng kiểm tra hồ nước sơ và ý kiến gật đầu đồng ý hay không gật đầu với kiến nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do).

Ngày……tháng……năm……Người kiểm tra(Ký, ghi rõ họ, tênvà chức vụ)

Ngày……tháng……năm……Giám đốc(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo như đúng tên và địa chỉ cửa hàng như trên GCN đã cấp, trường đúng theo có thay đổi tên thì ghi cả tin tức trước cùng sau khi đổi khác và nộp giấy tờ chứng minh sự biến hóa kèm theo.


Đây là văn phiên bản biểu mẫu mã do công ty tự soạn thảo, ví như Anh/Chị mong muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với cửa hàng chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: Lời Cô Candy Ngọc Hà Nhạc Thiếu Nhi Có Lời Karaoke Bé Hát, Lời Cô Candy Ngọc Hà Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn


Đây là văn bạn dạng biểu chủng loại do doanh nghiệp tự biên soạn thảo, nếu như Anh/Chị ao ước sử dụng dịch vụ phấn kích liên lạc với shop chúng tôi để được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.