Một hình vuông có độ dài cạnh là a

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông là p. Ta gồm : p = a x 4. Hãy tính chu vi hình vuông vắn với : a = 3cm; a=5dm; a=8m


*

+) lúc a = 3 cm thì p. = 3 x 4 = 12 ( cm )

+) khi a = 5 dm thì p = 5 x 4 = đôi mươi ( dm )

+) khi a = 8 m thì p. = 8 x 4 = 24 ( m )


*

Với a=3cm thì chu vi hình vuông là P=3x4=12(cm)

Với a=5dm thì chu ci hình vuông là P=5x4=20(dm)

Với a=8m thì chu vi hình vuông vắn là P=8x4=32(m)


Chu vi hình vuông vắn là:

Với a=3 cm thì : P= 3 x 4 = 12 (cm)

Với a = 5 dm thì: p. = 5x 4 = 20 (dm)

Với a = 8 m thì: p = 8 x 4 = 32 (m)


Chu vi hình vuông vắn khi a=3cm là

3 x 4 = 12 ( cm )

Chu vi hình vuông khi a=5cm là

5 x 4 = 20 ( cm )

Chu vi hình vuông khi a = 8cm là

8 x 4 =32 ( centimet )

ĐS : p khi a = 3 centimet là 12 cm

p khi a = 5 cm là 20 cm

phường khi a = 8 cm là 32 cm


Một hình vuông vắn có độ dài cạnh là a.

Bạn đang xem: Một hình vuông có độ dài cạnh là a

Gọi chu vi hình vuông vắn là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

*


Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông vắn với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

*


Môt hình vuông co độ dài là a.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính

Gọi chu vi hình vuông vắn là p. Ta có:

P= a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm: a = 5dm: a = 8m


gọi chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a. Phường a×4 Hãy tính chu vi hình vuông vắn với a 3cm, a 5dm, a 8m. Ai biết ko. Cấp tốc lên em sẽ vội

Giúp mik với bài xích này khó quá! 

bài 4: một hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh là a.

hotline chu vi hình vuông vắn là p. Ta có:

p. X= a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với :

a = 3cm, a= 5dm, a= 8m

 


Một hình vuông có độ nhiều năm cạnh là a.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4 Communication Trang 43, Communication Unit 4: My Neighbourhood

gọi chu vi hình vuông là p. Ta có :

P=a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông vắn với :

a = 3cm ; a= 5cm; a=8cm


1 : tính cực hiếm biểu thức : n - 15 với n = 32

2 : tính quý hiếm biểu thức : m = 21 thì 138 + m = ?

3 : tính cực hiếm biểu thức : p. = 42 thì 128 - p = ?

4 : một hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh là a cùng chu vi của hình vuông đó là phường , ta có : a * 4 . Hãy tính chu vi hình vuông a = 6 cm

5 : 1 hình tam giác đều phải có cạnh là a với chu vi hình tam giác là c , ta bao gồm :a * 3 . Tính chu vi hình tam giác hầu như a = 7 cm


Điền số thích hợp vào ô trống: Một hình vuông vắn có độ nhiều năm cạnh là a, hotline chu vi hình vuông vắn là P.