MỘT NGƯỜI ĐI TỪ A ĐẾN B VỚI VẬN TỐC 30KM/H

     
Home/ Môn học/Toán/Một bạn đi xe sản phẩm công nghệ từ A mang lại B với vận tốc 30km/h. Thời gian về bạn đó đi cùng với vận tốc lớn hơn vận tốc thời điểm đi là 5km/h nên thời hạn về không nhiều hơn thời hạn đi


Bạn đang xem: Một người đi từ a đến b với vận tốc 30km/h

Một fan đi xe đồ vật từ A đến B với tốc độ 30km/h. Cơ hội về bạn đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc cơ hội đi là 5km/h nên thời hạn về ít hơn thời gian đi


Một người đi xe thứ từ A mang lại B với tốc độ 30km/h. Cơ hội về bạn đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc cơ hội đi là 5km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là đôi mươi phút. Tính quãng con đường AB


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Gọi quãng con đường `AB` là `x(km)`

Điều kiện : `x>0`

Thời gian của fan đó đi xe thứ từ `A` mang lại `B` là : `x/30(h)`

Vận tốc đi xe sản phẩm công nghệ của người đó dịp về là : `30+5=35` $(km/h)$

`->` thời gian của người đó đi xe pháo máy dịp về là : `x/35(h)`

Vì thời hạn lúc về không nhiều hơn thời hạn lúc đi là `20` phút `(=1/3h)` buộc phải ta có phương trình :

`x/30-x/35=1/3`

`(35x)/1050-(30x)/1050=350/1050`

`35x-30x=350`

`5x=350`

`x=70` ( vừa lòng )

Vậy quãng con đường `AB` nhiều năm `70km` .


*

Giải thích công việc giải:

Đổi $20’=dfrac13h$

Gọi độ nhiều năm quãng con đường $AB$ là: $x(km)$ $(x>0)$

Thời gian đi từ $A$ cho $B$ là: $dfracx30$ $(h)$

Vận tốc của xe từ bỏ $B$ về $A$ là: $30+5=35(km/h)$

Thời gian của xe từ $B$ về $A$ là: $dfracx35$ $(h)$

Vì thời gian về cấp tốc hơn thời gian đi $20’$ buộc phải ta bao gồm phương trình:

$dfracx30-dfrac13=dfracx35$

$⇒dfrac21x630-dfrac210630=dfrac18x630$

$⇒21x-210=18x$

$⇒3x=210$

$⇒x=70_(tm)$

Vậy quãng mặt đường $AB$ dài $70km$

Giải thích:

Gọi ẩn với đặt điều kiện cho ẩn

Lập nhị vế theo đa số dữ khiếu nại của đề bài

Lập phương trình

Giải phương trình cùng xét xem hiệu quả có thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn không

Nếu vừa lòng thì tóm lại (Đề hỏi gì vấn đáp nấy)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web
Xem thêm: Các Loại Lipit Khác Nhau Có Đặc Điểm Chung Là, Đặc Điểm Chung Của Các Loại Lipit

Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Reese
*

About Reese


Xem thêm: Văn Bản Tôi Đi Học Có Ý Nghĩa Nhan Đề Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh

Đặt Câu Hỏi