Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ

     Bạn đang xem: Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ

Một fan thợ làm cho trong 2 ngày hàng ngày làm 8 tiếng thì làm được 112 thành phầm . Hỏi tín đồ thợ đó có tác dụng trong 3 ngày hàng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng một số loại ?


*

Mỗi giờ bạn thợ đó làm được số thành phầm là:112 : ( 8 x 2 ) = 7 ( thành phầm )Trong cha ngày tín đồ thợ đó làm toàn bộ số tiếng là :9 x 3 = 27 ( tiếng )Trong tía ngày người thợ kia được toàn bộ số thành phầm là :7 x 27 = 189 ( sản phẩm )Đáp số : 189 sản phẩm

Mỗi giờ tín đồ thợ đó có tác dụng được số thành phầm là:

112 : ( 8 x 2 ) = 7 ( sản phẩm )

Trong cha ngày người thợ kia làm toàn bộ số giờ đồng hồ là :

9 x 3 = 27 ( giờ )

Trong ba ngày bạn thợ kia được tất cả số thành phầm là :

7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

Đáp số : 189 sản phẩmMột bạn thợ có tác dụng trong 2 ngày từng ngày làm 8 tiếng thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ đó làm cho trong 3 ngày hằng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng một số loại ? 
Xem thêm: Kể Tên Các Kiểu Môi Trường Trong Đới Nóng, Kể Tên Các Kiểu Môi Trường Ở Đới Nóng

Một fan thợ có tác dụng trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 tiếng thì có tác dụng được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó có tác dụng trong 3 ngày hằng ngày làm 9h thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?


Một fan thợ làm trong 2 ngày từng ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi fan thợ đó làm trong 3 ngày từng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng loại ?


Một người thợ có tác dụng trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm cho được 112 sản phẩm hỏi người thợ đó có tác dụng trong 3 hàng ngày 9 giờ đồng hồ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại


Bài 3 : ( 3 điểm )

Một người thợ có tác dụng trong 2 ngày từng ngày làm 8 giờ đồng hồ thì làm cho được 112 thành phầm . Hỏi tín đồ thợ đó có tác dụng trong 3 ngày từng ngày làm 9h thì được bao nhiêu thành phầm cùng các loại ?


giải góp mình với

Một bạn thợ có tác dụng trong 2 ngày từng ngày làm 8 giờ thì làm cho được 112 sản phẩm . Hỏi tín đồ thợ đó làm cho trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng nhiều loại ? 


 

Bài :

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm cho được 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ đó làm trong 3 ngày hằng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng loại?
Xem thêm: Thông Tư 147/2016/Tt - Thông Tư 147/2016 /Tt

Một tín đồ thợ làm trong thời gian hai ngày mỗi này làm cho trong 8 tiếng thì được 112 sản phẩm. Hỏi fan thợ đó có tác dụng trong 3 ngày hàng ngày làm trong 9h thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại.

 


1 tín đồ thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm đươc 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ đó làm trong 3 ngày từng ngày làm 9 tiếng thì có tác dụng được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?