Một Sợi Dây Đang Có Sóng Dừng Ổn Định

     

Một sợi dây đã có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số (10 m Hz) và bước sóng (6 m cm) . Trên dây, hai phần tử (M) và (N) có vị trí cân nặng bằng cách nhau (8 m cm), (M) thuộc một bụng sóng dao động điều hòa với biên độ (6 m mm). Lấy (pi ^2 = 10). Tại thời điểm t, phần tử (M) đang chuyển động với tốc độ (6pi m left( cm/s ight)) thì phần tử (N) chuyển động với gia tốc có độ lớn là:


+ sử dụng phương trình sóng

+ áp dụng biểu thức tính vận tốc cực đại: (v_ mmax = omega A = 2pi fA)

+ áp dụng biểu thức tính gia tốc: (left| a ight| = omega ^2left| x ight|)


Bước sóng 6 cm yêu cầu chiều dài 1 bó sóng là 3 cm. M thuộc bụng sóng và MN = 8 cm cần ta suy được vị trí của N như hình vẽ. Từ vị trí của N ta suy ra N dao động ngược trộn với M.

Bạn đang xem: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định


*

N cách điểm nút gần nhất 1 khoảng x = 0,5 cm đề nghị biên độ của N: (A_N = A_Mleft| cos left( frac2pi xlambda - fracpi 2 ight) ight| = fracA_M2 = 3(mm)).

Vận tốc cực đại của M: (v_max = 2A_Mpi f = 12pi (cm/s)).

Thời điểm t, vM = vmax/2 suy ra (x_M = pm fracA_Msqrt 3 2). Vì N ngược trộn M đề nghị có (x_N = mp fracA_Nsqrt 3 2).

Độ lớn gia tốc của N tại t: (left| a_N ight| = omega ^2left| x_N ight| = 4pi ^2f^2.fracsqrt 3 2A_N = 6sqrt 3 (m/s^2)).


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong đêm hoan ca nghệ thuật kỉ niệm $45$ năm ngày thành lập và hoạt động trường trung học phổ thông Thanh oai phong B.

Xem thêm: Trong Tin Học Thông Tin Được Chia Thành Mấy Dạng Chính, Lý Thuyết: Thông Tin Và Dữ Liệu

mở màn đêm diễn là lớp $12A2$, coi mọi học sinh đều hát với cùng cường độ âm và cùng tần số. Khi một học sinh hát thì mức độ mạnh âm là (68 m dB). Lúc cả đội cùng hát thì đo được mức độ mạnh âm là (80 m dB). Số học viên lớp $12A2$ bao gồm trong tốp ca này là:


Trên một sợi dây tương đối dài (30 m cm), hai đầu thắt chặt và cố định đang gồm sóng dừng. Bên trên dây có toàn bộ (2) điểm (M, m N) luôn luôn dao cồn với biên độ cực đại là (2 m cm). Lựa chọn phương án đúng chuẩn nhất.


Trên một gai dây (AB) nhiều năm (1,2 m m) đang xuất hiện sóng ngừng với (3) bụng sóng, biên độ bụng sóng(a = 4sqrt 2 cm) . Tốc độ truyền sóng bên trên dây (v m = m 80 m cm/s). Biết hai đầu (A, m B) là các nút sóng. Ở thời điểm thành phần tại điểm (M) bên trên dây biện pháp (A) (30 m cm) bao gồm li độ (2 m cm) thì thành phần tại điểm (N) bên trên dây cách (B) (50 m cm) có vận tốc là:


Trong thí điểm giao bôi sóng nước, hai nguồn (S_1) cùng (S_2) giải pháp nhau (16cm), xê dịch theo phương vuông góc với khía cạnh nước, thuộc biên độ, thuộc pha, cùng tần số (80Hz). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là (40cm/s). Ở khía cạnh nước, call (Delta ) là đường trung trực của đoạn (S_1S_2) . Bên trên (Delta ) điểm (M) giải pháp (S_1) (10cm), điểm (N) xê dịch cùng pha với (M) với gần (M) duy nhất sẽ giải pháp (M) một đoạn:


Một sợi dây vẫn có sóng dừng ổn định. Sóng truyền bên trên dây có tần số (10 m Hz) và bước sóng (6 m cm) . Bên trên dây, nhị phần tử (M) và (N) có vị trí cân nặng bằng cách nhau (8 m cm), (M) thuộc một bụng sóng dao động điều hòa với biên độ (6 m mm). Lấy (pi ^2 = 10). Tại thời điểm t, phần tử (M) đã chuyển động với tốc độ (6pi m left( cm/s ight)) thì phần tử (N) chuyển động với gia tốc có độ lớn là:


Cho (4) điểm (O, m M, m N) và (P) phía trong một môi trường thiên nhiên truyền âm. Vào đó, (M) với (N) nằm tại nửa mặt đường thẳng khởi nguồn từ (O), tam giác (MNP) là tam giác đều. Trên (O), đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phân phát âm đẳng hướng ra phía môi trường. Coi môi trường thiên nhiên không hấp thụ âm. Biết mức độ mạnh âm trên (M) và (N) theo thứ tự là (50 m dB) cùng (40 m dB). Mức độ mạnh âm tại p. Là:


Tại phương diện nước bao gồm hai mối cung cấp sóng (A, m B) giống hệt nhau phương pháp nhau (8cm), điện thoại tư vấn (M, m N) là nhì điểm trên mặt nước sao để cho (MN = 4cm) và tạo ra với (AB)một hình thang cân nặng (left( MN//AB ight)), biết (M, m N) xê dịch với biên độ cực đại. Cách sóng trên mặt nước là (1cm). Để trên đoạn (MN) bao gồm đúng (5) điểm dao động cực to thì diện tích của hình thang cần là:


Ở mặt chất lỏng có $2$ nguồn kết hợp đặt tại $A$ và $B$ dao động điều hòa, cùng trộn theo phương thẳng đứng. $Ax$ là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với $AB$. trên $Ax$ có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó $M$ là điểm xa $A$ nhất, $N$ là điểm kế tiếp với $M$, $P$ là điểm kế tiếp với $N$ và $Q$ là điểm gần $A$ nhất. Biết $MN = 22,25 cm$, $NP = 8,75 cm$. Độ dài đoạn $QA$gần nhất với giá trị nào sau đây?


Một sóng ngừng trên dây có dạng (u = 2sin left( frac2pi xlambda ight) mcosleft( 2pi t - fracpi 2 ight)mm). Trong số ấy (u) là li độ tại thời điểm t của phần tử P trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm P. Điểm bên trên dây giao động với biên độ bởi (sqrt 2 mm) phương pháp bụng sóng sớm nhất đoạn (2 m cm). Gia tốc dao hễ của điểm bên trên dây cách nút (4 m cm) ở thời gian (t m = m 1 m s) là:


Thực hiện nay giao sứt sóng cơ với nhì nguồn trọn vẹn giống nhau. Hai nguồn đặt ở hai điểm $A$ với $B$, cùng với $B$ cố định còn $A$ biến đổi được. Ban đầu khi triển khai giao quẹt thì thấy với $M$ biện pháp $A$ một khoảng tầm (d_A = m 28cm), giải pháp $B$ một khoảng chừng (d_B = m 32cm) là một trong những điểm cực to giao thoa.

Xem thêm: "Thúy Kiều Có Mấy Anh Chị Em?", Trong 5S Ai Trả Lời Đúng Xứng Đáng 10 Điểm

tiếp nối người ta di chuyển điểm $A$ ra xa điểm $B$ dọc theo đường thẳng nối nhị điểm $A$ cùng $B$ thì thấy bao gồm $2$ lần điểm $M$ là cực lớn giao thoa, lần máy $2$ thì đường cực đại qua $M$ là dạng mặt đường thẳng với vị trí $A$ bây giờ cách vị trí ban đầu một khoảng (x m = m 12cm). Hãy khẳng định số điểm cực đại trong khoảng tầm nối thân $A$ và $B$ khi chưa di chuyển nguồn?


Một mối cung cấp âm trên (O) coi như mối cung cấp điểm mang lại mức cường độ âm tại (A) là (L_A = 30dB), mức độ mạnh âm tại (B) là (L_B = 40dB). Biết (OA) cùng (OB) vuông góc cùng với nhau. Bỏ qua mất sự hấp thụ âm của môi trường. Nếu đặt tại (O) thêm (9) mối cung cấp âm hệt như nguồn âm bên trên thì mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Sóng ngừng trên một tua dây với biên độ điểm bụng là (4 m cm). Hình bên màn trình diễn hình dạng gai dây trên hai thời khắc (t_1) và (t_2). Ở thời gian (t_1) điểm bụng M đang chuyển động với tốc độ bằng tốc độ vận động của điểm N ở thời gian (t_2) . Tọa độ của điểm N tại thời điểm (t_2) là:

*


Một mối cung cấp O vạc sóng cơ giao động theo phương trình (u = 2cosleft( 20pi t + fracpi 3 ight) m mm) , t tính bởi s. Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ (1 m m/s). Bên trên một phương truyền sóng, trong khoảng từ O mang đến M (cách O (42,5 m cm)) bao gồm bao nhiêu điểm nhưng các phần tử ở đó cùng các thành phần ở nguồn xấp xỉ lệch pha nhau (fracpi 6) ?


Từ điểm $A$ bước đầu thả rơi thoải mái một nguồn phát âm có hiệu suất không đổi, khi va đất tại $B$ nguồn âm đứng im luôn. Trên $C$ ở khoảng giữa $A$ với $B$ (nhưng ko thuộc $AB$), có một lắp thêm $M$ đo mức cường độ âm, $C$ cách $AB$ (12 m m). Biết khoảng thời hạn từ lúc thả nguồn đến khi máy $M$ chiếm được âm gồm mức độ mạnh âm rất đại, lớn hơn (1,528s) so với khoảng thời gian từ đó cho đến lúc máy $M$ nhận được âm gồm mức độ mạnh âm ko đổi; đôi khi hiệu hai khoảng cách tương ứng này là (11 m m). Bỏ lỡ sức cản ko khí, lấy (g = 10 m m/s^2). Hiệu giữa mức độ mạnh âm sau cùng và thứ nhất xấp xỉ: