Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 75m Chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.a/ Tính diện tích thửa ruộng bởi met vuông, bằng héc tab/ Biết rằng, cứ 150m2 thu hoạch được 40kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc. 


*

chiều rộng lớn là:

75:3x2=50(m)

a/ diện tích thửa ruộng là: 

75x50=3750(m2)

đổi:3750m2=0.375ha

b/ bên trên cả thửa ruộng bạn ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

40x (3750:150)=1000(kg)Đáp số: a) 3750m2 

 b)1000kg


*

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là :

75 x 2/3 = 50 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

50 x 75 = 3750 ( m2 ) = 0,375 ha

Trên thửa ruộng kia thu hoạch được số kg thóc là :

3750 x 40 : 150 = 1000 ( kg )

Đáp số : 1000 kg


a) Chiều rộng lớn thửa ruộng hcn là:

75 x 2/3 = 50 (m)

Diện tích thửa ruộng hcn là:

75 x 50 = 3750 (m vuông)

b) cầm tắt:

150 m vuông : 40kg

3750 m vuông : ? kg

3750 vội 150 mốc giới hạn là:

3750 : 150 = 25 (lần)Số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng là:

40 x 25 = 1000 (kg)

Đáp số:..

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 90m,chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.

A)tính diện tích s thửa ruộng đó

B)biết rằng,trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 40kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


 Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 100 m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó?

b) hiểu được cứ 100m2 thu hoạch được 80 kilogam thóc . Hỏi trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?.


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 60m, chiều rộng bởi 40% chiều dài.

Xem thêm: Cách Đánh Chữ Có Dấu Trên Máy Tính Pc, Laptop Nhanh Nhất, Cách Việt Có Dấu Trên Máy Tính

a. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài là 80m, chiều rộng lớn bằng một nửa chiều dài.

a) tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

giúp mik cấp với nhé huhu!


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều rộng là 60m,chiều dài bởi 5,3 chiều rộng lớn a,tính diện tích s thửa ruộng kia b,biết rằng,trung bình cứ 100m2 t thu hoạch được 65 kilogam thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao các tấn thóc


người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 250,5m ,chiều rộng yếu chiều dài 25,5m

a}tính diện tích thửa ruộng đó bằng m2 và héc ta

b} biết rằng cứ 100 m2 thì thu hoạch được 53 kilogam thóc.Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.

Xem thêm: Kế Toán Giá Thành Sản Phẩm, Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất


Một thửa ruộng trồng lúa hình chữ nhật chiều dài 120m.chiều rộng bởi 5/2 chiều dài.Biết rằng thửa ruộng đó cứ 100m vuông thu hoạch được 60 kilogam thóc.Hỏi người ta thu hoạch được toàn bộ bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đó?


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 60m m chiều rộng bằng 40% chiều dài  a Tính diện tích thửa ruộng kia đó  b hiểu được trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kilogam thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m,chiều rộng lớn bằng 1/2 chiều dài.

a)Tính diện tích thửa ruộng đó

b)Biết rằng,cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?