MỘT THỬA RUỘNG HÌNH THANG CÓ ĐÁY

     

một thửa ruộng hình thang tất cả đáy khủng là 55m đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cùng 2 đáy.Bạn sẽ xem: Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bự là 55 m

a. Tính diện tính thửa ruộng đó

b hiểu được cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kilogam thóc hỏi trên thủa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc


*

Bài 24. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập là 55m, đáy nhỏ dại bằng 3/5 lòng lớn, độ cao bằng trung bình cùng 2 đáy.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) biết rằng cứ 100m2thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


*

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

Đáy nhỏ dại củathửa ruộng hình thang đó là : 55x3/5=33(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang chính là : (55+33):2=44(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang sẽ là : (55+33)x44:2=1936(m2)

Trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là : 1936:100x65=1258,4(kg)

Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

Đáp số : a.1936m2

b.12,584 tạ thóc

Đáy nhỏ dại của thửa ruộng hình thang chính là :

55x3/5=33(m)Chiều cao thửa ruộng hình thang sẽ là :

(55+33):2=44(m)Diện tích thửa ruộng hình thang chính là :

(55+33)x44:2=1936(m2)Trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là :

1936:100x65=1258,4(kg)Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

một thửa ruộng hình thang có đáy khủng 85m,đáy nhỏ bằng 3/5 lòng lớn, độ cao bằng trung bình cùng 2 đáy. A)tính diện tích thửa ruộng đó? b)người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng,cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu tấn thóc

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập dài 52m, đáy bé xíu bằng 75% lòng lớn. độ cao bằng trung bình cùng hai đáy.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) fan ta cấy lúa trên thửa ruộng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáy nhỏ nhắn của hình thang là :

52 x 75% = 39 (m)

Chiều cao của hình thang là:

( 52 + 39 ) :2 = 45,5 (m)

a) diện tích s thửa ruộng chính là :

( 52 + 39 ) x 45,5 :2 = 2070,25 (m2)

b) Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:

2070,25 : 100 x 70 = 1449,175 (kg)

Đổi :1449,175kg = 14,49175 tạ

Đáp số : a)2070,25 m2

b)14,49175 tạ

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy lớn bằng 70m. đáy nhỏ xíu bằng 4/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của nhị đáy. Tính diện tích của thửa ruộng.Người ta ghép lúa bên trên thửa ruộng đó ttung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 60 kg thóc .hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc.

1 thửa ruộng hình thang tất cả đáy lớn bởi 160m , đáy nhỏ nhắn bằng 3 phần tư đáy mập .Chiều cao bởi trung bình cùng của 2 lòng . Người ta sẽ trồng lúa trên thửa ruộng đó cùng cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc . Tính số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó ?

2 . Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 120m, đáy bé nhỏ bằng 2/3 lòng lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m. Vừa phải cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kilogam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Xem thêm: Soạn Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Bài 2 : Liêm Khiết Giải Giáo Dục Công Dân 8 Trang 8

1. Tính diện tích s hình thang, biết trung bình cùng độ lâu năm hai lòng là 4m 2dm; chiều cao là 2,5m.

2. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáylớn, độ cao bằng 3 phần tư đáy bé,Tính diện tích thửa ruộng đó.

3. Mang lại hình thang ABCD có diện tích s là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết chiều cao hình thang là 12m.

4. Một thửa ruộng hình thang có đáy béo là 84m, lòng nhỏ bằng 85% đáylớn, chiều cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Vừa phải trongmột năm cứ 1ha thu được6500kg thóc. Tính số thóc chiếm được trên thửa ruộng kia trong một năm.

Xem thêm: Công Thức Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo 2 Phương Pháp, Thuế Gtgt (Vat) Là Gì

5. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bự 200m, đáy bé bằng 4/5 đáy bự và dài hơnchiều cao là 10m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu được từng nào tạ thóc?

Xin lỗi nhưng các bạn giúp mình đc ko?

Lớp 5 Toán 1 0 gửi Hủy

tính theo cách làm hình thang s=1/2h (a+b)

Đúng 0 comment (0)

một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ xíu là 90m lòng lớn bởi 5/3 đáy nhỏ nhắn và độ cao bằng trung bình cùng 2 lòng trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 65kg thóc hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc

Lớp 5 Toán 8 0 nhờ cất hộ Hủy

Đổi 65 kg = 0,65 tạ

Đáy lớn của hình thang là :

90 : 3 x 5 = 150 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

( 90 + 150 ) : 2 = 120 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 90 + 150 ) x 120 : 2 = 14400 ( m2)

Cả nhị thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là :

14400 : 100 x 0,65 = 93,6 ( tạ )

Đáp số : 93,6 tạ

Đúng 0
bình luận (0)

đổi65 kg =0,65 tạ

đáy khủng của hình thang là: 90 : 3 x 5=150﴾m﴿

chiều cao của hìnhthang là: ﴾90+150﴿:2=120﴾m﴿

diện tích của hình thang là: ﴾90+150﴿ x 120﴿: 2=14400﴾m2 ﴿

cả thửa ruộng kia thu được số tạ thóc là: 14400 : 100 x 0,65=93,6﴾tạ﴿

đáp số: 93,6 tạ

Đúng 0
phản hồi (0)

Đáy bự hình thang là:

90:3x5=150(m)

Chiều cao hình thanglà:

(150+90):2=120(m)

Diện tích hình thang là:

(150+90)x120:2=14400(m2)

So gao thu duoc la:

14400:100x65=9360(kg)=93,6 ta

dap so : 93,6 ta

Đúng 0
comment (0)

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy phệ 120m, đáy nhỏ nhắn bằng 2/3đáy lớn, độ cao bằng ba phần tư đáybé.a) Tính diện tích s thửa ruộng đó. B) Thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (biết cứ 100m2 chiếm được 72,5 kg thóc)

Lớp 5 Toán 1 0 gửi Hủy

Đáy bé:

120 x 2/3 = 80(m)

Chiều cao:

80 x ba phần tư = 60(m)

a) diện tích s thửa ruộng:

(120+80) x 60 : 2= 6000(m2)

b) Lượng thóc thu hoạch được:

6000: 100 x 72,5= 4350(kg)

Đúng 7
phản hồi (0)

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy béo 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Lớp 5 Toán 1 0 gởi Hủy

Đáy bé xíu dài: 120 x 2 3 = 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

( 120 + 80 ) x 75 2 = 7500 (c m 2 )

7500c m 2 thì đối với 100c m 2 thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg

Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthosieuthithietbido.com.vn