Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Hoạt Động Kinh Doanh

     
Trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 12(có đáp án) bài bác Quyền bình đẳng của công dân vào một số nghành nghề dịch vụ !!

A. tiêu thụ sản phẩm.

B. tạo thành lợi nhuận.

C. nâng cao chất lượng sản phẩm.

D. giảm ngay thành sản phẩm.


* khuyên bảo giải

Đáp án: B

Lời giải: Mục đích đặc biệt quan trọng nhất của vận động kinh doanh là tạo thành lợi nhuận.


Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân 12(có đáp án) bài Quyền đồng đẳng của công dân trong một số nghành !!


*