Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2018 Theo Nđ 141/2017/Nđ

     

(Chinhphu.vn) - chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP chế độ mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang.


*
Ảnh minh họa

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp với người lao động (sau đây gọi phổ biến là người hưởng lương, phụ cấp) có tác dụng việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, đơn vị nước, tổ chức chính trị - buôn bản hội và hội được giá cả nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chủ yếu - khiếp tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Bạn đang xem: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo nđ 141/2017/nđ

Mức lương cơ sở này sử dụng để làm căn cứ đến việc tính mức lương trong những bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ không giống theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt tầm giá theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Người hưởng lương, phụ cấp bên trên gồm:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp làng mạc quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

- Người có tác dụng việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, đơn vị nước, tổ chức thiết yếu trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của chủ yếu phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan tiền hành thiết yếu nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Người làm cho việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người có tác dụng việc đã được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của chính phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ.

5. Người có tác dụng việc trong chỉ tiêu biên chế trong những hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4 /2010 của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động với quản lý hội.

Xem thêm: Một Đoàn Tàu Rời Ga Chuyển Động Nhanh Dần Đều, Bài 12 Trang 22 Sgk Vật Lý 10

6. Sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ với công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan lại hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm cho việc vào tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chăm trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

ngân sách đầu tư thực hiện

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liêu thuộc chủ yếu phủ, cơ quan không giống ở trung ương trên cơ sở dự toán giá thành nhà nước được giao, tiếp tục thực hiện những quy định về cơ chế tạo nguồn cải biện pháp tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm đưa ra gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài bao gồm của những đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng những nguồn thu theo quy định và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2017 chuyển thanh lịch (nếu có) để bảo đảm tự cân nặng đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018.

những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% bỏ ra thường xuyên (không kể những khoản bỏ ra tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và những khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp bao gồm thẩm quyền giao; sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu chi phí địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2017 vị Thủ tướng thiết yếu phủ giao; sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải giải pháp tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển thanh lịch (nếu có).

mặt cạnh đó sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khoản thời gian đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng, từ các nguồn tiết kiệm 10% đưa ra thường xuyên (không kể những khoản đưa ra tiền lương, phụ cấp theo lương, những khoản tất cả tính chất lương và các khoản chi cho nhỏ người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017; kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan lại hành chính, đơn vị sự nghiệp; một nửa nguồn tăng thu giá cả địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 bởi Thủ tướng chính phủ giao.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Nhân Vật Bà Cụ Tứ Trong Vợ Nhặt, Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật Bà Cụ Tứ (7 Mẫu)

Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện các quy định trên nhưng mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải giải pháp tiền lương năm 2018 thì giá cả trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.