MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2018

     

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế đánh vào thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú và cá thể không trú quán tại Việt Nam. Nội dung bài viết dưới trên đây nhằm hỗ trợ một cách tổng quan lại nhất cách tính thuế thu nhập cá nhân mới tuyệt nhất 2018 đối với cá thể cư trú.

Bạn đang xem: Mức thuế thu nhập cá nhân 2018


*
Mục lục nội dung bài viết

Bước 1: khẳng định các khoản các khoản thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế là các khoản thu nhập cá nhân tại Điều 3 phương pháp thuế thu nhập cá thể 2007, đã có sửa đổi bổ sung cập nhật bởi dụng cụ thuế thu nhập cá thể sửa đổi 2012 và Luật về thuế sửa đổi 2014:

Bước 2: xác minh thu nhập được miễn thuế và giảm thuế

Thu nhập được miễn thuế được trừ khi xác minh thu nhập chịu thuế.Các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế và giảm thuế được mức sử dụng tại Điều 4, Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, đã có sửa đổi bổ sung bởi nguyên lý thuế thu nhập cá nhân sửa thay đổi 2012 và Luật về thuế sửa đổi 2014;

Bước 3: khẳng định các khoản giá cả hợp lý và khoản sút trừ gia cảnh, những khoản đóng góp, BHXH.

Xem thêm: Nghị Định 69/2014 /Nđ - Nghị Định Số 23/2022/Nđ

Khoản sút trừ gia cảnh: được chế độ tại Khoản 1 Điều 19, được sửa thay đổi bởi Khoản 4 Điều 1 qui định thuế TNCN sửa đổi 2012:Mức sút trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);Mức bớt trừ đối với mỗi người nhờ vào là 3,6 triệu đồng/tháng.

Xem thêm: Đề Xuất Điều Chỉnh Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Khai Thác Khoáng Sản

Bước 4: xác định thu nhập tính thuế

Đối với các khoản thu nhập từ ghê doanh, tiền lương, chi phí công: Là tổng thu nhập cá nhân chịu thuế trừ những khoản đóng góp bảo hiểm làng mạc hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề buộc phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí từ bỏ nguyện, những khoản sút trừ.Đối với các khoản thu nhập từ chi tiêu vốn, chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền bất hễ sản, trúng thưởng, tiền phiên bản quyền, nhượng quyền yêu mến mại, dấn thừa kế, rubi tặng là các khoản thu nhập chịu thuế.

*
*

Bước 5: Tính thuế TNCN

Đối với các khoản thu nhập từ khiếp doanh, chi phí lương, tiền công: Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần trên Điều 22 chế độ Thuế TNCN:

Bậc thuế

Phần các khoản thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng)

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/tháng(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 cho 120

Trên 5 cho 10

10

3

Trên 120 cho 216

Trên 10 mang đến 18

15

4

Trên 216 mang đến 384

Trên 18 mang lại 32

20

5

Trên 384 mang đến 624

Trên 32 mang lại 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 mang đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đối với thu nhập cá nhân từ chi tiêu vốn, chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng bất đụng sản, trúng thưởng, tiền phiên bản quyền, nhượng quyền yêu thương mại, thừa nhận thừa kế, đá quý tặng: Áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần tại Điều 23 Luật Thuế TNCN, được sửa đổi Khoản 7 Điều 2 luật pháp về thuế sửa thay đổi 2014: