Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày

     
*

*

Câu hỏi: Ngày 6 của một tháng làm sao đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba ở tuần thứ tư của mon đó là ngày?

Trả lời:

Mỗi tuần bao gồm 7 ngày, như vậy thứ 7 ngày 6 của tháng đó sẽ là tháng đầu tiên .

Bạn đang xem: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày

Thứ bảy của tuần thứ 4 sẽ là ngày :

6 + 7 x 3 = 27

Vậy thứ 3 của tuần thứ 4 sẽ là ngày :

27 – 4 = 23

Đáp số : ngày 23.

sieuthithietbido.com.vn xin giới thiệu một số dạng toán về tổng với hiệu, xin mời các em cùng đọc.

1. Một số công thức cơ bản

Công thức 1:Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số nhỏ xíu = số lớn - hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Công thức 2:Số nhỏ xíu = (tổng - hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)

2. Các dạng toán cải thiện về tổng và hiệu


a, Dạng toán ẩn tổng

+ Cần đưa ra đại lượng đã ẩn

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra cùng kết luận

+ Lưu ý: Số bị trừ - số trừ = hiệu => số bị trừ = số trừ + hiệu

Số bị trừ + số trừ + hiệu = số bị trừ + số bị trừ = 2 x số bị trừ

Tổng nhì số = số thứ nhất + số thứ hai

Số thứ nhất + số thứ nhì + tổng = tổng + tổng = 2 x tổng

b, Dạng toán tổng hiệu liên quan đến khoảng cách

+ Dạng toán này chủ yếu là các bài toán tương quan đến số tự nhiên

+ Đọc đề và phân tích kĩ yêu thương cầu của bài xích toán.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Chức Năng Của Phân Tử Marn Là A, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn

+ Ghi nhớ công thức:

Tổng là một số lẻ = 1 số lẻ + 1 số chẵn

Tổng là một số chẵn = 1 số lẻ + 1 số lẻ = 1 số chẵn + 1 số chẵn

+ Vận dụng công thức tính tổng hiệu vào tính toán.

+ Kiểm tra kết quả và kết luận.

+ Lưu ý: Giữa 2 số bao gồm n số thì tổng cộng bao gồm n + 2 (số)

Hiệu 2 số = số khoảng x khoảng bí quyết (Ví dụ đôi mươi số chẵn liên tiếp tạo thành 19 khoảng, mỗi khoảng phương pháp là 2 đơn vị. Vậy hiệu 2 số là 2 x 19 = 38)

Số lớn = (tổng + hiệu): khoảng cách

c, Dạng tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu của hai số đó

+ Đọc với phân tích đề

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra và kết luận

d, Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

e, Dạng toán tổng hiệu lúc ẩn cả tổng với hiệu

+ Cần tìm ra đại lượng đã ẩn

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra cùng kết luận

f, Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

+ Tìm những đại lượng chưa biết dựa vào công thức tính tổng hiệu.

Xem thêm: Giải Bài 16 Vật Lý Bài 16 Lớp 9 Bài 16: Định Luật Jun, Giải Bài 16 Vật Lí 9: Định Luật Jun Len Xơ

+ Lưu ý hiệu số tuổi của nhị người không thay đổi theo thời gian.

3. Ví dụ bài bác tập

1. Dạng toán khi biết tổng cùng hiệu

Bài 1:Tìm 2 số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là:

a, 24 cùng 6; b, 60 với 12; c, 325 cùng 99

Bài 2:Trường Tiểu học A tất cả tất cả 1354 học sinh, biết số học sinh phái nam nhiều hơn số học sinh nữ là 62 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường ?

Bài 3:Một hình chữ nhật gồm hiệu chiều rộng cùng chiều lâu năm là 16 cm và tổng của bọn chúng là 100 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã đến ?

Bài 4:Tìm nhị số biết tổng của hai số bằng 58, hiệu của nhì số bằng 10?

Bài 5:Hai lớp 4A và 4B trồng được 620 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 70 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài 6:Một lớp học gồm 48 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 10 em. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 7:Một thư viện trường học mang đến học sinh mượn 125 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa với sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã đến học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài 8:Hai phân xưởng làm cho được 1460 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được không nhiều hơn phân xưởng thứ nhị 210 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm cho được từng nào sản phẩm?

Bài 9:Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 10 tấn 7 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 11 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10:Hai thùng chứa được tất cả 750 lít nước. Thùng nhỏ bé chứa được ít hơn thùng to 112 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

2. Dạng toán Ẩn tổng

Bài 11:Tổng của nhị số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết mang lại 5. Biết nếu cung cấp số nhỏ nhắn 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tra cứu mỗi số ?

Bài 12:Mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 54m, chiều nhiều năm hơn chiều rộng 5m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là từng nào m2?

Bài 13:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 8622. Hiệu lớn hơn số trừ 790 đơn vị. Hãy tra cứu phép trừ đó ?

Bài 14:Số thứ nhất hơn số thứ nhì là 115. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ nhị rồi cộng với tổng của bọn chúng thì được 2246 ?

Bài 15:Một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy kiếm tìm phép trừ đó ?

Bài 16:Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái không nhiều hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu bạn trai, từng nào bạn gái ?

Bài 17:Cho một phép trừ nhì số nhưng tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu số bằng 2020. Hiệu số lớn hơn số trừ là 165. Hãy tra cứu số bị trừ cùng số trừ của phép tính đó ?

Bài 18:Hà bao gồm nhiều hơn Mai 16 quyển truyện. Nếu Mai thiết lập thêm 10 quyển cùng Hà mua thêm 4 quyển thì 2 bạn tất cả tổng cộng 50 quyển. Hỏi mỗi bạn gồm bao nhiêu quyển truyện?

Bài 19:Tìm nhị số tất cả hiệu bằng 724, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ nhị rồi cộng với tổng của chúng thì được 4784 ?

3. Dạng toán tổng hiệu tương quan đến khoảng cách

Bài 20:Tìm hai số chẵn tất cả tổng là 210, biết giữa chúng gồm 18 số chẵn khác?

Bài 21:Tìm nhì số chẵn bao gồm tổng bằng 200 cùng giữa chúng tất cả 4 số lẻ ?

Bài 22:Tìm nhị số tự nhiên tất cả tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó gồm tất cả 4 số chẵn ?

Bài 23:Tìm 3 số chẵn liên tiếp biết tổng của 3 số đó bằng 738 ?

Bài 24: Tìm hai số lẻ gồm tổng 548 và giữa chúng có 6 số lẻ khác?

Bài 25:Tìm nhị số lẻ gồm tổng 432 cùng giữa chúng có 20 số lẻ không giống ?

Bài 26:Tìm nhì số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 cùng giữa chúng bao gồm tất cả 7 số chẵn khác?

Bài 27:Tìm hai số lẻ gồm tổng bằng 220 với giữa chúng bao gồm 5 số chẵn ?

Bài 28:Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bằng 338 với giữa chúng có đôi mươi số chẵn ?

Bài 29:Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó bao gồm tất cả 4 số chẵn ?

Bài 30:Tìm nhị số tự nhiên có tổng bằng 389, biết giữa 2 số đó có tất cả 12 số lẻ ?

4. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 31:Hai thùng dầu tất cả tổng cộng 82 lít dầu. Nếu rót 7 lít dầu từ thùng thứ nhất quý phái thùng thứ hai thì hai thùng chứa lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài 32:Hai kho gạo gồm 155 tấn. Nếu cung cấp kho thứ nhất 8 tấn cùng kho thứ nhì 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi thời gian đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 33:Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ nhị dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ nhì 10 m. Hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài 34:Lớp 4A có 32 học sinh. Bây giờ có 3 bạn nữ nghỉ học phải số nam giới nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học sinh nữ, từng nào học sinh nam?

Bài 35:Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ nhì thì lượng dầu ở nhì thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 36:An cùng Bình gồm tất cả 120 viên bi. Nếu An mang lại Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 37:Hùng và Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng tất cả thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi thời điểm đầu mỗi bạn tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài 38:Ngọc gồm tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ với hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 39:Hai lớp 4A cùng 4B bao gồm tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A sang lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp ?

5. Dạng toán ẩn cả tổng với hiệu

Bài 40:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m với giảm chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông ?

Bài 41:Tìm nhì số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số cùng hiệu là số lẻ nhỏ bé nhất có 3 chữ số ?

Bài 42:Tìm nhị số có tổng là số nhỏ bé nhất bao gồm 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn nhất tất cả 2 chữ số ?

Bài 43:Tìm hai số bao gồm hiệu là số bé xíu nhất có 2 chữ số phân tách hết mang lại 3 và tổng là số lớn nhất tất cả 2 chữ số chia hết cho 2 ?

Bài 44:Tìm nhì số, biết tổng nhị số là số lớn nhất bao gồm hai chữ số. Hiệu nhị số là số lẻ bé xíu nhất có hai chữ số ?

Bài 45:Tìm nhì số biết hiệu nhị số là số lớn nhất có 1 chữ số cùng tổng nhị số là số lớn nhất có ba chữ số ?

Bài 46:Hai số lẻ tất cả tổng là số nhỏ nhất gồm 4 chữ số và ở giữa nhì số lẻ đó tất cả 4 số lẻ. Tìm nhì số đó ?

Bài 47:Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ nhỏ nhất gồm 2 chữ số. Tìm mỗi số ?

6. Dạng toán tương quan đến tính tuổi

Bài 48:Hai ông con cháu hiện nay gồm tổng số tuổi là 68, biết rằng giải pháp đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người ?

Bài 49:Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai bằng hữu là 25 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?

Bài 50:Tuổi bố với tuổi nhỏ cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 51:Ông hơn con cháu 56 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tổng số tuổi của ông cháu sẽ bàng 80 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ? Cháu từng nào tuổi ?

Bài 52:Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 53:Bố hơn nhỏ 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả nhị bố con tròn 50. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

Bài 54:Bố hơn bé 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố con là 62 tuổi. Tính tuổi 2 bố nhỏ hiện ni ?

Bài 55:Cha hơn con 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng số tuổi của 2 cha con là 64 tuổi. Tính tuổi 2 cha con hiện ni ?

C. Lời giải bài bác tập về tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó

Bài 1:

a, Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé nhỏ là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 và 15

b, Số lớn là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé nhỏ là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 và 36

c, Số lớn là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ bé là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 với 212

Bài 2:

Số học sinh phái mạnh của trường là:

(1354 + 62) : 2 = 708 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1354 – 708 = 646 (học sinh)

Đáp số: nam: 708 học sinh, nữ: 646 học sinh

Bài 3:

Chiều dài hình chữ nhật là:

(16 + 100) : 2 = 58 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

100 – 58 = 44 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

58 x 44 = 2552 (cm²)

Đáp số: 2552 cm²

Bài 4:

Số lớn là:

(48 + 10) : 2 = 34

Số nhỏ bé là:

58 – 34 = 24

Đáp số: 24 với 34

Bài 11:

Số lớn nhất bao gồm 3 chữ số phân chia hết cho 5 là: 995. Vậy tổng hai số là 995

Số lớn là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số bé nhỏ là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 cùng 515

Bài 12:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

54 : 2 = 27 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(27 + 5) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

27 – 16 = 11 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 11 = 176 (m2)

Đáp số: 176m2

Bài 13:

Số bị trừ là:

8622 : 2 = 4311

Tổng của số trừ cùng hiệu bằng số bị trừ và bằng 4311

Bài 14:

Tổng của nhị số là:

2246 : 2 = 1123

Bài 20:

Tổng = 210 = 1 số chẵn + 1 số chẵn (ở giữa có 18 số chẵn khác)

Có tất cả đôi mươi số chẵn liên tiếp tạo thành 19 khoảng cách. Mỗi khoảng biện pháp là 2 đơn vị. Vậy hiệu nhì số là:

2 x 19 = 38

Số lớn là:

(210 + 38) : 2 = 124

Số bé nhỏ là:

210 – 124 = 86

Đáp số: 86 và 124

Bài 21:

Tổng = 200 = 1 số chẵn + 1 số chẵn (giữa chúng tất cả 4 số lẻ)

Có tất cả 4 số lẻ liên tiếp tạo thành 3 khoảng cách, mỗi khoảng phương pháp là 2 đơn vị cùng từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Vậy hiệu nhì số là:

1 + 2 x 3 + 1 = 8

Số lớn là:

(200 + 8) : 2 = 104

Số nhỏ bé là

200 – 104 = 96

Đáp số: 96 và 104

Bài 22:

Tổng = 837 = 1 số lẻ + 1 số chẵn (giữa chúng gồm 4 số chẵn)

Có tất cả 5 số chẵn liên tiếp tạo thành 4 khoảng cách, mỗi khoảng bí quyết là 2 đơn vị cùng từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tiếp hơn nhát nhau 1 đơn vị. Vậy hiệu nhì số là:

2 x 4 + 1 = 9

Số lớn là:

(837 + 9) : 2 = 423

Số bé nhỏ là:

837 – 423 = 414

Đáp số: 414 cùng 423

Bài 31:

Cách 1:

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ nhị số lít dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng thứ nhất tất cả số lít dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng thứ hai gồm số lít dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Cách 2:

Sau lúc rót từ thùng thứ nhất thanh lịch thùng thứ nhị thì tổng số dầu ở nhì thùng không rứa đổi. Sau thời điểm rót, mỗi thùng gồm số lít dầu là:

82 : 2 = 41 (l)

Thùng thứ nhất gồm số dầu là:

41 + 7 = 48 (l)

Thùng thứ hai gồm số dầu là:

41 – 7 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Bài 32:

Cách 1:

Nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn cùng kho thứ nhì 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau vậy ban đầu kho thứ nhất hơn kho thứ hai số gạo là:

17 – 8 = 9 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất gồm số gạo là:

(155 + 9) : 2 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai tất cả số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất: 82 tấn

Kho thứ hai: 73 tấn

Cách 2:

Sau khi thêm tổng số gạo ở nhì kho là:

155 + 8 + 17 = 180 (tấn)

Sau lúc thêm, mỗi kho bao gồm số gạo là:

180 : 2 = 90 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất có số gạo là:

90 – 8 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai bao gồm số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất: 82 tấn, kho thứ hai: 73 tấn

Bài 33:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m với người thứ nhị dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn người thứ nhì số mét vải là:

10 – (12 – 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ hai dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: Người thứ nhất: 138m với người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng số vải nhì người thợ dệt được là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

150 – 12 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ nhì dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: Người thứ nhất: 138m với người thứ hai: 132m

Bài 40:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Nếu tăng chiều rộng 5m với giảm chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông vắn nên chiều lâu năm hơn chiều rộng là: