Điều 23 Nghị Định 115/2015/Nđ

     

Căn cứ nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 mon 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện cơ chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần so với người lao động;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Lao cồn – yêu mến binh cùng Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định cụ thể một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bạn đang xem: điều 23 nghị định 115/2015/nđ

Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật bảo đảm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc so với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao rượu cồn Việt Nam thao tác làm việc theo đúng theo đồng lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Fan lao đụng là công dân nước ta tham gia bảo đảm xã hội phải theo cơ chế tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo phù hợp đồng lao hễ không khẳng định thời hạn, đúng theo đồng lao động xác định thời hạn, vừa lòng đồng lao cồn theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng cho dưới 12 tháng, của cả hợp đồng lao đụng được ký kết giữa người sử dụng lao rượu cồn với người thay mặt đại diện theo luật pháp của người dưới 15 tuổi theo cách thức của luật pháp về lao động;

b) Người làm việc theo vừa lòng đồng lao động gồm thời hạn từ đầy đủ 01 tháng cho dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên lý của lao lý về cán bộ, công chức với viên chức;

d) công nhân quốc phòng, người công nhân công an, fan làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người thống trị doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác và ký kết xã tất cả hưởng tiền lương;

e) Người hoạt động không chăm trách sống xã, phường, thị trấn;

g) tín đồ hưởng chế độ phu nhân hoặc lang quân tại cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật bảo đảm xã hội.

Xem thêm: Bài: Kể Lại Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Lớp 3, Kể Về Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật

*

Tổng đài hỗ trợ tư vấn bảo hiểm trực con đường 19006172

2. Người đi làm việc ở quốc tế theo đúng theo đồng phương tiện tại Luật người lao rượu cồn Việt Nam đi làm việc việc ở quốc tế theo phù hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị theo cách thức tại Nghị định này được áp dụng so với các thích hợp đồng sau:

a) hòa hợp đồng đưa fan lao động đi làm việc việc ở nước ngoài với doanh nghiệp chuyển động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ngơi nghỉ nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa fan lao động đi làm việc sống nước ngoài;

b) hòa hợp đồng đưa tín đồ lao động đi làm việc ở quốc tế với công ty lớn trúng thầu, dìm thầu hoặc tổ chức, cá thể đầu bốn ra quốc tế có đưa fan lao động đi làm việc làm việc nước ngoài;

c) thích hợp đồng đưa tín đồ lao động đi làm việc việc ở quốc tế theo vẻ ngoài thực tập nâng cao tay nghề với công ty lớn đưa bạn lao động đi làm việc việc theo bề ngoài thực tập nâng cao tay nghề;

d) hòa hợp đồng cá nhân.

Xem thêm: Luyện Tập Về Từ Trái Nghĩa Chỉ Trạng Thái, Tả Phẩm Chất, Please Wait

Các đối tượng người dùng quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều này tiếp sau đây gọi phổ biến là bạn lao động.