Nghị Định 139 Năm 2016

     

 

1. Tín đồ nộp lệ tầm giá môn bài


Theo Nghị định số 139/2016, tổ chức, cá nhân hoạt rượu cồn sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại phải nộp lệ phí môn bài (trừ trường thích hợp miễn lệ tầm giá môn bài) gồm:
- Tổ chức kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chính trị, chủ yếu trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Bạn đang xem: Nghị định 139 năm 2016


- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ mái ấm gia đình có lệch giá hàng năm từ 100 triệu vnd trở xuống hoặc sản xuất, sale không thường xuyên xuyên, không có địa điểm thắt chặt và cố định hoặc cung ứng muối.
- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ mái ấm gia đình nuôi trồng, đánh bắt cá thủy, thủy sản và thương mại dịch vụ hậu yêu cầu nghề cá.
- bỏ ra nhánh, văn phòng và công sở đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã chuyển động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác và ký kết xã chuyên sale dịch vụ giao hàng nông nghiệp; đưa ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, địa điểm kinh doanh của bắt tay hợp tác xã và của chúng ta tư nhân sale tại địa bàn miền núi.
+ 1 triệu đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính khác.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 139/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Căn cứ luật tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ lý lẽ phí cùng lệ giá thành ngày 25tháng 11 năm 2015;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tàichính;

Chínhphủ ban hành Nghị định chế độ về lệ phí môn bài.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định fan nộp lệphí môn bài; miễn lệ tổn phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ giá tiền môn bài.

Điều 2. Người nộplệ phí tổn môn bài

Người nộp lệ mức giá môn bài bác là tổ chức,cá nhân vận động sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hòa hợp quy địnhtại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theoquy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo điều khoản hợptác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lậptheo pháp luật của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức triển khai chínhtrị, tổ chức chính trị - làng hội, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, đơnvị vũ khí nhân dân.

5. Tổ chức khác chuyển động sản xuất,kinh doanh.

6. Bỏ ra nhánh, văn phòng thay mặt và địađiểm marketing của những tổ chức hiện tượng tại các khoản 1, 2, 3, 4và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, đội cá nhân, hộ gia đìnhhoạt hễ sản xuất, khiếp doanh.

Điều 3. Miễn lệphí môn bài

Các trường hợpđược miễn lệ giá tiền môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhómcá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, sale có lợi nhuận hàng năm từ100 triệu đ trở xuống.

2. Cá nhân, nhómcá nhân, hộ gia đình chuyển động sản xuất, sale không hay xuyên; khôngcó địa điểm cố định và thắt chặt theo hướng dẫn của cục Tài chính.

3. Cá nhân, team cá nhân, hộ gia đìnhsản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộgia đình nuôi trồng, đánh bắt cá thủy, thủy hải sản và dịch vụ hậu bắt buộc nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa truyền thống xã; cơ quanbáo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. đưa ra nhánh, vănphòng đại diện, vị trí kinh doanh của hợp tác ký kết xã vận động dịch vụ kỹ thuậttrực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụngnhân dân xã; hợp tác và ký kết xã chuyên marketing dịch vụ ship hàng sản xuất nông nghiệp;chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác ký kết xã cùng của doanhnghiệp tứ nhân marketing tại địa phận miền núi. Địa bàn miền núi được xác địnhtheo cơ chế của Ủy ban Dân tộc.

Điều 4. Nấc thu lệphí môn bài

1. Nấc thu lệ chi phí môn bài so với tổchức chuyển động sản xuất, sale hàng hóa, thương mại & dịch vụ như sau:

a) tổ chức triển khai có vốnđiều lệ hoặc vốn chi tiêu trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầutư tự 10 tỷ vnđ trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) đưa ra nhánh, công sở đại diện, địađiểm tởm doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài so với tổ chứcquy định tại điểm a và điểm b khoản này địa thế căn cứ vào vốn điều lệ ghi vào giấychứng nhận đk kinh doanh; trường hợp không tồn tại vốn điều lệ thì địa thế căn cứ vào vốnđầu tư ghi vào giấy chứng nhận đăng cam kết đầu tư.

2. Nút thu lệ phímôn bài so với cá nhân, hộ gia đình vận động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đìnhcó lệch giá trên 500 triệu đồng/năm: một triệu đồng/năm;

b) Cá nhân, team cá nhân, hộ gia đìnhcó doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, đội cá nhân, hộ gia đìnhcó doanh thu trên 100 cho 300 triệu đồng/năm:300.000 đồng/năm.

3. Tổ chức, cánhân, nhóm cá nhân, hộ mái ấm gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấpđăng cam kết thuế với mã số thuế, mã số công ty trong thời hạn của 6 mon đầunăm thì nộp mức lệ phí tổn môn bài bác cả năm; nếu như thành lập, được cấp đăng ký thuế vàmã số thuế, mã số doanh nghiệp lớn trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp một nửa mứclệ giá thành môn bài bác cả năm.

Xem thêm: Language Focus Trang 62, 63, Unit 7 Lớp 9: Language Focus

Tổ chức, cá nhân, đội cá nhân, hộgia đình sản xuất, sale nhưng không kê khai lệ tổn phí môn bài xích thì đề nghị nộp mứclệ tầm giá môn bài cả năm, không phân biệt thời gian phát hiệnlà của 6 tháng đầu xuân năm mới hay 6 tháng cuối năm.

4. Tổ chức triển khai quy định tại những điểm a, bkhoản 1 Điều này có chuyển đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư chi tiêu thì địa thế căn cứ để xác địnhmức thu lệ giá thành môn bài bác là vốn điều lệ hoặc vốn chi tiêu của thời gian trước liền kề nămtính lệ phí tổn môn bài.

Trường thích hợp vốnđiều lệ hoặc vốn đầu tư chi tiêu được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặcgiấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu bằng ngoại tệ thì quy thay đổi ra chi phí đồng Việt Namđể làm cho căn cứ khẳng định mức lệ tầm giá môn bài xích theo tỷ giá download vào của ngân hàngthương mại, tổ chức triển khai tín dụng nơi bạn nộp lệ giá thành môn bài bác mở thông tin tài khoản tại thờiđiểm người nộp lệ giá thành môn bài xích nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước.

5. Cá nhân, nhómcá nhân, hộ mái ấm gia đình quy định tại khoản 2 Điều này có chuyển đổi doanh thu thìcăn cứ để xác định mức thu lệ tổn phí môn bài xích là doanh thu của năm ngoái liền kềnăm tính lệ tổn phí môn bài.

Điều 5. Khai, nộplệ giá thành môn bài

1. Khai lệ giá tiền mônbài được tiến hành như sau:

a) Khai lệ mức giá môn bài một lần khingười nộp lệ phí new ra chuyển động kinh doanh, chậm nhất là ngày sau cùng củatháng bắt đầu hoạt động cấp dưỡng kinh doanh;

b) trường hợp người nộp lệ giá thành mớithành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất sale thì phảikhai lệ phí tổn môn bài trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày được cấp thủ tục chứng nhậnđăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu và đk thuế.

2. Hồ sơ khai lệphí môn bài là Tờ khai lệ phí tổn môn bài bác theo mẫu phát hành kèm theo Nghị định này.

3. Fan nộp lệphí môn bài xích nộp làm hồ sơ khai lệ tầm giá môn bài xích cho cơ quan thuế thống trị trực tiếp.

a) ngôi trường hợp fan nộp lệ phí tất cả đơnvị phụ thuộc (chi nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh) marketing ởcùng địa phương cấp cho tỉnh thì fan nộp lệ phí thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phímôn bài của các đơn vị dựa vào đó mang lại cơ quan thuế thống trị trực tiếp của ngườinộp lệ phí;

b) ngôi trường hợpngười nộp lệ phí có đối kháng vị nhờ vào (chi nhánh, văn phòngđại diện, vị trí kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phươngcấp tỉnh nơi bạn nộp lệ phí tất cả trụ sở bao gồm thì 1-1 vịphụ thuộc tiến hành nộp hồ sơ khai lệ phí tổn môn bài xích của đối chọi vị dựa vào cho cơ sở thuế cai quản trựctiếp đơn vị phụ thuộc.

4. Thời hạn nộp lệphí môn bài chậm độc nhất vô nhị là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp tín đồ nộp lệ phímới ra vận động sản xuất sale hoặc mới thành lập cơ sở chế tạo kinhdoanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm độc nhất vô nhị là ngày sau cùng của thời hạnnộp làm hồ sơ khai lệ phí.

5. Lệ chi phí môn bài thu được đề nghị nộp100% vào túi tiền nhà nước theo cơ chế của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lựcthi hành.

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhtừ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2017.

2. Trường hợp tín đồ nộp thuế môn bàiđang chuyển động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trướcngày 01 mon 01 năm 2017 thì chưa phải nộp làm hồ sơ khai lệ giá tiền môn bài xích cho cácnăm tiếp sau nếu không có thay đổi các yếu đuối tố có tác dụng căn cứ khẳng định mức thu lệ phí môn bài bác phải nộp.

Căn cứ vào vốn hoặc doanh thu và mứclệ tổn phí môn bài, cơ sở thuế thanh tra rà soát và lập bộ lệ giá tiền môn bài, thông báo lệ phímôn bài xích phải nộp mang lại tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình và triển khaiquản lý thu lệ phí tổn môn bài xích theo khí cụ của Nghị định này.

3. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lựcthi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của chính phủ vềviệc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22 mon 7 năm trước đó của chính phủ quy định chi tiết thihành một số trong những điều của Luật cai quản thuế và phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật làm chủ thuế hết hiệu lực hiện hành thihành.

Điều 7. Trách nhiệmthi hành

1. Cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn thực hiệncác Điều 2, 3, 4 và 5 Nghị định này.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw và các đối tượng người dùng áp dụng của Nghị định phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những bộ, ban ngành ngang bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận nước non Việt Nam; - phòng ban trung ương của những đoàn thể; - Ban chỉ huy Đổi mới và cải tiến và phát triển doanh nghiệp; - Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm năm nhâm thìn của chủ yếu phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

<01>Kỳ tính lệ phí: năm………………

<02> lần thứ nhất

<03> bổ sung cập nhật lần thứ

<04>Người nộp lệ phí: ...................................................................................................

<05> Mã sốthuế: ................................................................................................................

<07> Quận/huyện:………………………<08> Tỉnh/Thành phố: ..........................................

<12> Đại lý thuế (nếu có): ...............................................................................................

<13> Mã số thuế: ................................................................................................................

<15> Quận/huyện: …………………………<16> Tỉnh/Thành phố: .......................................

<20> hợp đồng cửa hàng đại lý thuế số: …………………………… ngày .........................................

Xem thêm: Nguyên Tắc Hạch Toán Ngoại Tệ Theo Thông Tư 133 Áp Dụng Khi Nào

□ <21> Khai bổ sung cho các đại lý mớithành lập trong những năm (đánh lốt “X” nếu như có)

Đơn vịtiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ tổn phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

<22>

2

Đơn vị trực trực thuộc hạch toán phụ thuộc vào cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

<23>

3

Tổng số lệ giá tiền môn bài xích phải nộp

<24>

Tôi khẳng định số liệu kê khai trên là đúng thực sự và tự phụ trách trước pháp luậtvề đa số số liệu đang kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ với tên: chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ (Ký, ghi rõ họ tên, chuyên dụng cho và đóng vệt (nếu có))

kimsa88
cf68