Nghị định 95/2017

     
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay cố gắng Văn bản song ngữ

Nghị định 95/2017/NĐ-CP về nguyên tắc chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Khoa học và công nghệ


*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 95/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 mon 08 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ giải pháp tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ,cơ quan liêu ngang bộ;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Khoahọc cùng Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Khoa học và Công nghệ.

Bạn đang xem: Nghị định 95/2017

Điều 1. địa chỉ vàchức năng

Bộ khoa học và technology là ban ngành củaChính phủ, triển khai chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật và công nghệ, bao gồm:hoạt động phân tích khoa học, trở nên tân tiến công nghệ, đổi mới sáng tạo; vạc triểntiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chỉnh đo lường hóa học lượng;năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ cùng hạt nhân; làm chủ nhà nước những dịch vụcông trong lĩnh vực thuộc bộ thống trị theo công cụ của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

Bộ kỹ thuật và technology thực hiệnnhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi theo chế độ tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng9 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổchức của bộ, phòng ban ngang bộ và đông đảo nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình chủ yếu phủ dự án luật, dự thảonghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo quyết nghị của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của chính phủ theo chương trình, kếhoạch xây dựng pháp luật hàng năm của cơ quan chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề ántheo phân công của chính phủ, Thủ tướng chủ yếu phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạchphát triển nhiều năm hạn, 5 năm, từng năm và những dự án, công trình quan trọng quốc gia của ngành thuộc nghành nghề dịch vụ do bộ Khoa học tập và công nghệ quảnlý.

2. Trình Thủ tướng chính phủ dự thảo quyếtđịnh, chỉ thị và những văn bản khác thuộc nghành nghề do bộ Khoa học tập và technology quảnlý.

3. Phê chuẩn y phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ công nghệ và công nghệ 5 năm, chiến lược khoa học tập vàcông nghệ hằng năm, các nhiệm vụ kỹ thuật và technology thuộc phạm vi quản ngại lýnhà nước của bộ phù hợp với chiến lược cải cách và phát triển khoa học và technology và theophân cấp, ủy quyền của chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

4. Ban hành thông tư, quyết định, chỉthị và các văn bản khác nằm trong phạm vi cai quản nhà nước của bộ; hướng dẫn, kiểmtra cùng tổ chức thực hiện các văn phiên bản quy phi pháp luật, chiến lược, quy hoạch,kế hoạch nằm trong lĩnh vực làm chủ của bộ sau khi được ban hành, phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về công nghệ và công nghệ; banhành tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹthuật theo thẩm quyền trong số ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi làm chủ nhà nướccủa bộ.

5. Kiểm tra những văn bản quy phạm phápluật do những bộ, cơ sở ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương ban hành có tương quan đến ngành, nghành nghề dịch vụ thuộcphạm vi làm chủ nhà nước của bộ; ví như phát hiện tại những quy định do những cơ quan tiền đóban hành có tín hiệu trái với những văn bản quy phi pháp luật ở trong ngành, lĩnhvực vị bộ làm chủ thì ý kiến đề xuất xử lý theo hình thức của pháp luật;

6. Hướng dẫn, kiểm tra so với ngànhnghề sale thuộc ngành, lĩnh vực theo danh mục do chính phủ nước nhà quy định; quảnlý vấn đề cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn những loại giấy phép, giấy bệnh nhận,giấy đk trong phạm vi cai quản nhà nước về những ngành, lĩnh vực của bộ theoquy định của pháp luật.

7. Chỉ dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan trình độ chuyên môn về công nghệ và công nghệ thuộc Ủyban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw và Ủy ban nhân dân huyện, quận,thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

8. Về hoạt độngkhoa học cùng công nghệ:

a) chỉ huy thực hiện tại phương hướng, mụctiêu, trách nhiệm khoa học tập và technology 5 năm với hằng năm, tác động việc vạc triểncác ngành, lĩnh vực tài chính - kỹ thuật trọng yếu trên cơ sở ứng dụng, thay đổi mớivà làm chủ công nghệ, phân phát triển công nghệ mới, công nghệ cao và thương mại hóacông nghệ.

b) hướng dẫn những bộ, ngành, địaphương gây ra kế hoạch công nghệ và technology 5 năm, từng năm và nhiệm vụ quảnlý hoạt động khoa học và công nghệ.

c) phía dẫn, tổ chức tiến hành việcchứng nhận các hoạt động công nghệ cao; pháp luật điều kiện so với cơ sở ươm tạocông nghệ cao, ươm tạo ra doanh nghiệp technology cao; cơ chế thẩm quyền, điều kiện,thủ tục chứng thực cơ sở huấn luyện và giảng dạy nhân lực công nghệ cao; xây dựng các đại lý dữ liệu,hạ tầng thông tin về technology cao, hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao trực thuộc phạmvi thẩm quyền của bộ; xây dừng trình chủ yếu phủ phát hành tiêu chí, điều kiệnthành lập khu công nghệ cao và xây dừng cơ chế, chế độ phát triển công nghệcao, khu technology cao; trực tiếp thống trị Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

d) gợi ý việcxác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, tiến công giá, nghiệm thu nhiệm vụkhoa học với công nghệ; việc giao quyền thiết lập và quyền sử dụng kết quả nghiên cứukhoa học và phát triển technology sử dụng giá cả nhà nước. Khai thác, ứng dụng,thương mại hóa công nghệ, công bố, tuyên truyền hiệu quả nghiên cứu vãn khoa học,phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

đ) quản lý các trách nhiệm khoa học tập vàcông nghệ trong nghành nghề thuộc phạm vi làm chủ của bộ; xây dựng, khuyên bảo và tổchức triển khai các trọng trách khoa học và công nghệ cấp quốcgia; hướng dẫn, phối hợp quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong số chươngtrình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia đã có Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt.

e) Kiểm tra, đo lường và thống kê và thanh trachuyên ngành quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các chương trình, đề tài, dựán khoa học và technology sử dụng chi phí nhà nước; tổ chức triển khai đánh giá hòa bình kếtquả nghiên cứu và phân tích khoa học cùng phát triển technology của tổ chức triển khai khoa học và côngnghệ.

g) phía dẫn, đăng ký chuyển động đối vớicác tổ chức khoa học với công nghệ, quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệ, quỹ đổimới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm technology cao theo cách thức của pháp luật.

h) Xây dựng, gợi ý và tổ chức thựchiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển vận động ươm chế tạo công nghệ,ươm chế tạo ra doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập và hoạt động và phát triển doanh nghiệpkhoa học với công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ.

i) tạo kế hoạch, lý giải và tổchức triển khai các chuyển động khởi nghiệp thay đổi sáng tạo; sản xuất lập và thúc đẩy môi trường xung quanh pháp lý cung ứng khởi nghiệp; huy động những nguồn lực đầu tưcho thay đổi sáng tạo; trở nên tân tiến hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

k) cung ứng tổ chức, cá thể đổi mớicông nghệ, tra cứu kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai quật sáng chế, giải mãvà làm chủ công nghệ; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng triết lý pháttriển công nghệ, lộ trình đổi mới technology quốc gia theo giải pháp của pháp luật.

l) Xây dựng, trình cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhcụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động dịch vụ thương mại đánh giá, thẩm định công nghệ; điều kiệnđặc thù về nhân lực, đại lý vật hóa học - kỹ thuật so với tổ chức triển khai hoạt độngthẩm định vị công nghệ.

m) phương tiện và trả lời hoạt độngchuyển giao, tiến công giá, thẩm định công nghệ; cấp giấy phép chuyểngiao công nghệ và ghi nhận đăng ký kết chuyển giao technology theo phân cấp; thẩmđịnh hoặc có ý kiến về câu chữ khoa học tập và công nghệ của các dự án đầu tư, quyhoạch phát triển tài chính - xóm hội, quy hướng ngành, lĩnh vực, những chương trình,đề án nghiên cứu khoa học tập phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ, phạt triểnthị trường công nghệ và technology theo biện pháp của pháp luật.

9. Về vạc triểntiềm lực khoa học và công nghệ:

a) nhà trì, phốihợp với những bộ, ngành và địa phương xuất bản quy hoạch mạng lưới các tổ chứckhoa học và công nghệ công lập và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành; hướngdẫn thực hiện cơ chế trường đoản cú chủ của các tổ chức kỹ thuật và technology công lập; quyđịnh rõ ràng tiêu chí thành lập, phân loại, xếp hạng, điều kiện hoạt động đối vớitổ chức khoa học và công nghệ; thành lập, thẩm định và đánh giá việc thành lập, tổ chức triển khai lại,giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo luật pháp của pháp luật.

b) ban hành theo thẩm quyền hoặc trìnhcấp có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai các cơ chế, chế độ về đào tạo,bồi dưỡng, sử dụng, trọng dụng cá thể hoạt hễ khoa học cùng công nghệ.

c) thành lập và tổ chức triển khai quyhoạch cải tiến và phát triển nhân lực, chiến lược đào tạo, bồi dưỡngnhân lực khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

d) phía dẫn vận động thông tin,truyền thông, thư viện, những thống kê trong lĩnh vực khoa học với công nghệ, phát triểnthị trường công nghệ và công nghệ; desgin hạ tầng thông tin, thống kê lại khoa họcvà công nghệ quốc gia; chỉ đạo, tổ chức những chợ technology và thiết bị, hoạt độngkết nối cung - mong công nghệ, những trung tâm thanh toán công nghệ, triển lãm khoahọc và công nghệ; xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu tổ quốc về kỹ thuật vàcông nghệ; đầu tư chi tiêu phát triển những mạng tin tức khoa học tập và technology tiên tiếnkết nối với khoanh vùng và quốc tế.

10. Về sở hữutrí tuệ:

a) Xây dựng, phía dẫn, tổ chức thựchiện và chất vấn việc triển khai các quy định của quy định về cài đặt trí tuệ;quy định quy trình, thủ tục đăng ký kết và xác lập quyền thiết lập trí tuệ, quyền sử dụngvà đưa nhượng gia tài trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

b) thống trị nhà nước về hoạt động sángkiến,

c) phía dẫn, tổ chức tiến hành việcxác lập, chuyển giao quyền cài đặt công nghiệp; triển khai các biện pháp bảo vệquyền lợi đúng theo pháp của phòng nước, tổ chức, cá thể trong nghành nghề sở hữu côngnghiệp.

d) giải đáp nghiệp vụ so với cơquan làm chủ về thiết lập công nghiệp; thống trị hoạt động thay mặt đại diện sở hữu công nghiệp,giám định về cài đặt công nghiệp và các dịch vụ không giống về tải trí tuệ; chỉ dẫn về nhiệm vụ sở hữu công nghiệp đối với các bộ, ngành, địaphương, doanh nghiệp lớn và cơ sở.

đ) chủ trì tổ chức giải quyết cáctranh chấp về mua công nghiệp và tranh chấp dịch vụ thương mại liên quan mang lại sở hữucông nghiệp theo phép tắc của pháp luật.

e) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nôngthôn thực hiện thống trị nhà nước về tải trí tuệ đối với các nghành liênquan theo cắt cử của bao gồm phủ.

11. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) làm chủ hệ thống tiêu chuẩn chỉnh và quychuẩn nghệ thuật của Việt Nam; đánh giá và thẩm định và ra mắt tiêu chuẩn chỉnh quốc gia; hướng dẫnxây dựng và thẩm định quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, phía dẫnáp dụng tiêu chuẩn chỉnh quốc gia với xây dựng, ban hành, phía dẫn vận dụng quy chuẩnkỹ thuật nước nhà thuộc nghành nghề được phân công quản lí lý; tham gia xây cất tiêuchuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; hướngdẫn vận dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn chỉnh khu vực, tiêu chuẩn chỉnh nước ngoại trừ ở ViệtNam; hướng dẫn thi công quy chuẩn kỹ thuật địa phương; phía dẫn tạo ra vàcông bố tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức, quản lí lý buổi giao lưu của mạng lưới các cơ quanthông báo cùng hỏi đáp của vn về mặt hàng rào kỹ thuật trong yêu quý mại; quảnlý bên nước về nhãn sản phẩm hóa, mã số, mã vạch cùng phân định sản phẩm, mặt hàng hóa.

b) thống trị việc thiết lập, duy trì, bảoquản, sử dụng, phát triển và ứng dụng hệ thống chuẩn chỉnh đo lường; phê xem xét chuẩnđo lường quốc gia; tổ chức triển khai nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, vạc triển, chế tạo,sản xuất sản phẩm, chất chuẩn, sản phẩm công nghệ đo lường; chỉ định tổ chức triển khai giữ chuẩn đolường quốc gia; tổ chức cai quản về đo lường đối với phương tiện đi lại đo, phép đo, lượnghàng đóng gói sẵn, chuẩn đo lường; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, test nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; cung cấp đổimới, phạt triển hoạt động đo lường vào doanh nghiệp.

c) công ty trì, phối phù hợp với các bộ,ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóatrong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu giữ thông trên thị trường vàtrong quá trình sử dụng theo lao lý của pháp luật.

d) giải đáp và thống trị hoạt độngđánh giá chỉ sự tương xứng về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lượng tổchức nhận xét sự phù hợp.

đ) Tổ chức nghiên cứu triển khai, ứngdụng, cải cách và phát triển năng suất chất lượng sản phẩm, mặt hàng hóa; nhà trì thực hiệnchương trình quốc gia nâng cấp năng suất, unique và khả năng tuyên chiến đối đầu củasản phẩm, hàng hóa; chủ trì, phối phù hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai thựchiện các thỏa thuận với điều ước thế giới vềviệc vượt nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự tương xứng về tiêu chuẩn chỉnh vàquy chuẩn kỹ thuật, giám sát và đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản ngại lý, phía dẫnvà tổ chức triển khai tiến hành việc vận dụng hệ thống làm chủ chất lượng tiêntiến trong buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc hệ thống hành bao gồm nhà nước,các tổ chức, doanh nghiệp.

12. Về năng lượngnguyên tử, bình an bức xạ với hạt nhân:

a) Xây dựng, trình cấp gồm thẩm quyềnban hành hoặc phát hành theo thẩm quyền và tổ chức tiến hành các cơ chế, chínhsách về phạt triển, ứng dụng tích điện nguyên tử vì mục tiêu hòa bình.

b) thống trị nhà nước về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế tài chính - kỹ thuật; chủ trì,phối phù hợp với các bộ, ngành xây dựng, trả lời và tổ chức tiến hành quy hoạch,kế hoạch cải cách và phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ ship hàng phát triển kinhtế - thôn hội; phía dẫn, tổ chức triển khai triển khai các nhiệm vụ trong vấn đề xây dựng cơsở bức xạ, cơ sở hạt nhân theo biện pháp của pháp luật.

c) quản lý an toàn bức xạ, phóng xạmôi trường, bình yên hạt nhân, bình an nguồn phóng xạ, bình an hạt nhân và thanhsát phân tử nhân so với các chuyển động trong nghành nghề năng lượngnguyên tử bên trên phạm vi cả nước.

d) Tổ chức quản lý mạng lưới quan trắcvà cảnh báo phóng xạ môi trường non sông và hệ thống phòng chuẩn chỉnh quốc gia tronglĩnh vực giám sát và đo lường bức xạ cùng hạt nhân.

đ) biện pháp và phía dẫn vấn đề khaibáo, cấp thủ tục phép tiến hành công việc bức xạ; thanh travà xử lý vi phạm về bảo đảm an ninh bức xạ và bình yên hạt nhân đối với các hoạt động trong nghành năng lượng nguyên tử.

e) quản lí lýnhiên liệu phân tử nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vật liệuhạt nhân, vật tư hạt nhân nguồn, hóa học thải phóng xạ và hoạt động dịch vụ hỗtrợ ứng dụng tích điện nguyên tử; làm chủ xuất nhập khẩu technology thiết bị bứcxạ, nhiên liệu phân tử nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vật liệu hạt nhânvà mối cung cấp phóng xạ trong phạm vi cả nước.

g) khí cụ việc kiểm soát điều hành và xử lý sựcố bức xạ, sự cụ hạt nhân.

13. Cai quản nhà nước về dịch vụ sựnghiệp công nằm trong lĩnh vực thống trị nhà nước của bộ theo phép tắc của pháp luật.

14. Cai quản công chức, viên chứcchuyên ngành công nghệ và công nghệ:

a) quy định tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ những ngạch công chức, tiêu chuẩnchức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành kỹ thuật và technology sau khi thốngnhất với cỗ Nội vụ.

b) phía dẫn danh mục vị trí việclàm, tổ chức cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh công việc và nghề nghiệp đốivới cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc nghành nghề khoa học với côngnghệ.

c) Quy định rõ ràng tiêu chuẩn, điềukiện, nội dung, vẻ ngoài thi hoặc xét thăng hạng và tổ chức triển khai việc thi, xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp so với viên chức siêng ngành khoa học vàcông nghệ theo lao lý của pháp luật.

d) trả lời tiêu chuẩn chỉnh chức danhlãnh đạo, quản lý của cơ quan trình độ về khoa học và technology thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương.

Xem thêm: Soạn Anh Lớp 7 Unit 2 A Closer Look 1, Unit 2 Lớp 7: A Closer Look 1

15. Về phù hợp tácquốc tế:

a) Tổ chức tiến hành các chươngtrình, hiệp định, thỏa thuận hợp tác hợp tác song phương với đa phương, đề án hội nhậpquốc tế và quanh vùng về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt; thực hiện mạnglưới đại diện thay mặt khoa học và technology ở quốc tế theo lãnh đạo của chính phủ, Thủtướng chủ yếu phủ.

b) Chỉ đạo, phía dẫn tiến hành cácquy định của chính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược quốctế tương quan đến những lĩnh vực thống trị nhà nước của bộ.

c) Đại diện chính thức của nước ta tạicác tổ chức triển khai quốc tế trong lĩnh vực khoa học tập và technology theo phân công, ủy quyềncủa chính phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ.

16. Về công tácthanh tra, kiểm tra, phòng, kháng tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãngphí:

a) hướng dẫn, bình chọn và thanh traviệc tiến hành chính sách, lao lý về ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi quản lýnhà nước của bộ; hướng dẫn chăm môn, nhiệm vụ về công tác thanh tra chuyênngành với xử lý các vi phi pháp luật theo phép tắc của pháp luật.

b) xử lý khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị của tổ chức, cá nhân liên quan mang lại ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi quản lí lýnhà nước của bộ; tổ chức việc tiếp công dân và triển khai công tác phòng, phòng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

17. Tổ chức thực hiện công tác quảnlý về hội, tổ chức phi chủ yếu phủ hoạt động trong các nghành nghề thuộc phạm viquản lý nhà nước của cục theo công cụ của pháp luật.

18. Quản lý và tổ chức triển khai việc thực hiệncác dự án chi tiêu thuộc thẩm quyền của bộ theo khí cụ của pháp luật.

19. Tổ chức triển khai và lãnh đạo thực hiện tại kếhoạch nghiên cứu và phân tích khoa học, ứng dụng và dịch vụ thương mại hóa hiệu quả khoa học cùng côngnghệ tại những đơn vị thuộc bộ quản lý.

20. Thực hiện đại diện thay mặt chủ thiết lập phầnvốn của phòng nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc cỗ theo cơ chế của pháp luật.

21. Tổ chức triển khai kế hoạch cảicách hành chính của bộ theo chương trình cải cách hành chủ yếu nhà nước vẫn đượcChính phủ, Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

22. Quản lý tổ chức cỗ máy, biên chếcông chức, vị trí vấn đề làm, cơ cấu viên chức và con số người thao tác trongđơn vị sự nghiệp công lập; ra quyết định việc xẻ nhiệm, chỉ định lại, điều động,luân chuyển, phương pháp chức, tự chức, miễn nhiệm, biệt phái, thực hiện cơ chế tiềnlương, các chế độ, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ hình thức và các cơ chế khácđối với cán bộ, công chức, viên chức; thành lập và tổ chức triển khai kế hoạchđào tạo, tu dưỡng về chăm môn, nghiệp vụ so với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc phạm vi làm chủ của cỗ theo mức sử dụng của pháp luật.

23. Xây dựng dự trù thu, chi ngânsách công ty nước hàng năm của bộ Khoa học với Công nghệ. Phối hợp với Bộ Tài chínhxây dựng cơ chế, chế độ tài chủ yếu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, kếhoạch vốn ngân sách chi tiêu sự nghiệp công nghệ và công nghệ hằng năm; xác minh cơ cấuchi và phần trăm chi chi phí dành cho vận động khoa học tập và công nghệ hàng năm củacác bộ, ngành, địa phương; xây dựng, tổng hợp dự toán túi tiền nhà nước củangành khoa học và technology trình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt. Phối phù hợp với BộKế hoạch cùng Đầu bốn xây dựng kế hoạch vốn túi tiền đầu tưphát triển khoa học và technology hằngnăm. Quản lí lý, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và đo lường việc sử dụng chi tiêu nhànước của ngành công nghệ và công nghệ; triển khai các nhiệm vụ khác về ngân sáchnhà nước, gia sản theo cơ chế của pháp luật.

24. Tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do chính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức tổchức của bộ

1. Vụ khoa học Xã hội, Nhân văn và Tựnhiên.

2. Vụ khoa học và technology các ngànhkinh tế - kỹ thuật.

3. Vụ Đánh giá, thẩm định và Giám địnhcông nghệ.

4. Vụ công nghệ cao.

5. Vụ planer - Tài chính.

6. Vụ Pháp chế.

7. Vụ tổ chức cán bộ.

8. Vụ hợp tác quốc tế.

9. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

10. Vụ cách tân và phát triển khoa học cùng côngnghệ địa phương.

11. Công sở Bộ.

12. điều tra Bộ.

13. Cục công tác làm việc phía Nam.

14. Cục ứng dụng và cải tiến và phát triển côngnghệ.

15. Cục tích điện nguyên tử.

16. Cục thông tin khoa học với côngnghệ quốc gia.

17. Cục cải cách và phát triển thị ngôi trường vàdoanh nghiệp khoa học và công nghệ.

18. Cục bình yên bức xạ với hạt nhân.

19. Cục cài đặt trí tuệ.

20. Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường Chấtlượng.

21. Ban làm chủ Khu technology cao HòaLạc.

22. Học viện chuyên nghành Khoa học, technology và Đổimới sáng sủa tạo.

23. Báo công nghệ và phát triển.

24. Tạp chí kỹ thuật và công nghệ ViệtNam.

25. Trung tâm công nghệ thông tin.

Các tổ chức quy định từ bỏ khoản 1 đếnkhoản 21 Điều này là những tổ chức hành thiết yếu giúp cỗ trưởng triển khai chức năngquản lý nhà nước; những tổ chức vẻ ngoài từ khoản 22 mang đến khoản 25 Điều này là cáctổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước của bộ.

Vụ kỹ thuật Xã hội, Nhân văn cùng Tựnhiên gồm 02 phòng, Vụ kỹ thuật và technology các ngành tài chính - kỹ thuật gồm 03phòng, Vụ tổ chức triển khai cán bộ gồm 03 phòng, Vụ đúng theo tác quốc tế có 03 phòng, Vụ Kế hoạch- Tài chính có 03 phòng, Vụ Pháp chế có 03 phòng, văn phòng công sở Bộ tất cả 09 phòng,Thanh tra Bộ bao gồm 04 phòng.

Cục công tác phía Nam có 04 phòng, Cụcứng dụng với Phát triển technology có 08 phòng, Cục mua trí tuệ có 18 phòng, CụcNăng lượng nguyên tử gồm 06 phòng; Cục tin tức khoa học tập và công nghệ quốc giacó 05 phòng, Cục bình yên bức xạ cùng Hạt nhân có 07 phòng cùng Thanh tra Cục, CụcPhát triển thị trường và doanh nghiệp kỹ thuật và công nghệ có 05 phòng.

Bộ trưởng bộ Khoa học với Công nghệtrình Thủ tướng chính phủ ban hành các ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Tổng viên Tiêu chuẩn Đo lường hóa học lượng, Ban Quảnlý Khu technology cao Hòa Lạc, học viện Khoa học, Công nghệvà Đổi mới trí tuệ sáng tạo và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác trực ở trong bộ.

Bộ trưởng cỗ Khoa học tập và công nghệ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của những tổ chức trực thuộcbộ, trừ những tổ chức cách thức tại khoản 20, 21, 22 Điều này.

Điều 4. Điều khoảnchuyển tiếp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường hóa học lượng,Ban thống trị Khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục gia hạn tổchức và hoạt động theo qui định hiện hành đến lúc Thủ tướng cơ quan chính phủ ban hànhQuyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của những đơn vịnày.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thực hiện từngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm2013 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức củaBộ kỹ thuật và Công nghệ.

Xem thêm: Tiêu Chí Phụ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Trường Đh Kinh Tế Quốc Dân Dành 10

Điều 6. Trách nhiệmthi hành

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

chỗ nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, ban ngành ngang bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tand nhân dân tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao; - Ủy ban đo lường tài thiết yếu Quốc gia; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận việt nam Việt Nam; - phòng ban trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, TCCV (2b).PC

kimsa88
cf68