Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2016

     

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vựa bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế và bảo hiểm thất nghiệp


Thông tứ 58/2015/TT-BLĐTBXH mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng vẫn đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư hiện tượng mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương và thu nhập cá nhân tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội...

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2016


Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần so với người lao động

Nghị quyết thực hiện chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động...


Thông bốn 14/2016/TT-BYT quy định cụ thể thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc nghành nghề dịch vụ y tế

Thông tư điều khoản về hạng mục bệnh, thẩm quyền khẳng định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; việc lập hồ sơ, trình tự khám giám định nấc suy giảm kĩ năng lao rượu cồn để hưởng bảo đảm xã hội so với người lao rượu cồn vào nhân thân...


Luật sale bảo hiểm sửa thay đổi 2010

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sale bảo hiểm năm 2010...


Nghị định 73/2016/NĐ-CP chỉ dẫn Luật marketing bảo hiểm sửa đổi

Nghị định này quy định cụ thể và giải đáp thi hành một vài điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và phép tắc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật marketing bảo hiểm ....


Luật marketing bảo hiểm 2000

Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, khẳng định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm...


*

Nghị định 68/2013/NĐ-CP khuyên bảo thi hành luật bảo hiểm tiền gửi

Nghị định này quy định cụ thể và trả lời thi hành Luật bảo đảm tiền gửi...


*

Luật bảo hiểm tiền giữ hộ 2012

Luật này nguyên lý về chuyển động bảo hiểm chi phí gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo đảm tiền gửi, tổ chức triển khai tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gởi và thống trị nhà nước về bảo đảm tiền gửi...


Luật xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch năm 2009

Luật này cơ chế quyền và nhiệm vụ của bạn bệnh, fan hành nghề thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch và các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh; điều kiện đối với người hành nghề thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch và đại lý khám bệnh, chữa bệnh; quy định trình độ kỹ thuật trong thăm khám bệnh, chữa trị bệnh; vận dụng kỹ thuật, cách thức mới trong xét nghiệm bệnh, chữa bệnh....


Thông bốn liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông bốn liên tịch phía dẫn thực hiện bảo hiểm y tế về đối tượng người sử dụng tham gia, cách tiến hành đóng, trách nhiệm đóng bảo đảm y tế; tổ chức triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Xem thêm: Nhạc Trẻ Hay Nhất Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2001, Nhạc Trẻ Hay Nhất Những Năm 2010


Thông bốn 40/2015/TT-BYT đk khám trị bệnh bảo đảm y tế thuở đầu chuyển tuyến

Thông tứ này vẻ ngoài việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế lúc đầu và đưa tuyến khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế...


*

Nghị định 134/2015/NĐ-CP trả lời Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội từ bỏ nguyện

Nghị định này quy định cụ thể một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo đảm xã hội từ nguyện...


Nghị định 55/2016/NĐ-CP kiểm soát và điều chỉnh mức lương hưu trợ cung cấp mất mức độ lao động gia sư mầm non

Nghị định này Điều chỉnh nấc lương hưu, trợ cung cấp mất mức độ lao đụng hằng tháng; trợ cấp cho hằng tháng so với quân nhân, công an nhân dân, tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu, cán bộ xã sẽ nghỉ việc; trợ cấp so với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995...


Thông bốn 01/2016/TT-BLĐTBXH khuyên bảo thi hành Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện 2016

Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn triển khai Điều 76 của Luật bảo đảm xã hội và một số trong những Điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 mon 12 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật bảo đảm xã hội về bảo đảm xã hội từ nguyện...


Nghị định 105/2014/NĐ-CP gợi ý thi hành Luật bảo đảm xã hội bắt buộc

Nghị định quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số trong những điều của luật bảo hiểm y tế như nút hưởng bảo đảm y tế, những phương thức thanh toán túi tiền khám, trị bệnh...


Bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế

Luật này nguyên tắc về chế độ, chế độ bảo hiểm y tế, bao hàm đối tượng, nấc đóng, trách nhiệm và cách làm đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo đảm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa trị bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán giá cả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền với trách nhiệm của những bên tương quan đến bảo hiểm y tế.


Nghị định 115/2015/NĐ-CP lý giải thi hành một số trong những Điều của Luật bảo hiểm xã hội bẳt buộc

Nghị định này quy định cụ thể một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao hễ Việt Nam làm việc theo thích hợp đồng lao động; chế độ thai sản so với lao động nữ mang thai hộ, chính sách hưu trí, bảo đảm xã hội một lần, chính sách tử tuất đối với thân nhân của tín đồ lao cồn đã đóng bảo hiểm tự nguyện....


Thông tứ 59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông bốn quy định chi tiết một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, chế độ nhỏ đau, chính sách hưu trí...


*

Luật đầu tư chi tiêu công 2019


*

*

*

*

Công ty mức sử dụng Dragon

Tư vấn hình thức Doanh nghiệp bốn vấn đầu tư chi tiêu nước ngoài

Địa chỉ văn phòng: phòng 14.6, Tòa công ty Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương, Lập Dàn Ý Bài Thơ Tư Tình 2 Chi Tiết Nhất (4 Mẫu)

Tổng đài support luật trực tuyến: 1900.599.979

Bản quyền © 2022 trực thuộc về sieuthithietbido.com.vn. Bảo lưu phần nhiều quyền. Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của doanh nghiệp Luật Dragon bằng văn bản.