Nghị định hướng dẫn luật quản lý sử dụng tài sản công

     
You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật quản lý sử dụng tài sản công


*

*

System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The hệ thống tag is not well formed. At System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()
*
Email
*
Bản in

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều của lý lẽ Quản lý, sử dụng tài sản công


a) Thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục quyết định: Giao, cài đặt sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đối kháng vị; sử dụng gia sản công vào mục tiêu kinh doanh, mang lại thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài đối tác công - tư; cài sắm, thuê, phê duyệt cách thực hiện xử lý gia tài của dự án công trình sử dụng vốn bên nước;

b) làm chủ vận hành, thay đổi công năng sử dụng gia sản công; sử dụng gia tài công nhằm tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; khai thác, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, mang lại thuê, liên doanh, liên kết; xử lý tài sản công trên cơ quan, tổ chức, đơn vị và quản lí lý, áp dụng số tiền nhận được từ khai thác, xử lý gia sản công trên cơ quan, tổ chức, solo vị; xác định giá trị quyền áp dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

c) quản ngại lý, sử dụng gia sản công được công ty nước giao cho doanh nghiệp thống trị không tính nguyên tố vốn đơn vị nước trên doanh nghiệp;

d) khai quật kho số phục vụ cai quản nhà nước;

đ) hệ thống thông tin về gia sản công và cơ sở dữ liệu đất nước về gia sản công;

e) quy định tài chính thống trị rủi ro so với tài sản công.

    Thông tin cụ thể xem tại tệp đính kèm (tải về)./.

      - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

      - CV số 41/CP-KTTH  đính chủ yếu nghị định 


Tin bài bác mới:


 

Trang tin tức điện tử CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỈNH BẮC KẠN

Chịu nhiệm vụ về nội dung:  Lê Văn Hội - người đứng đầu Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm: Cách Tính, Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì

Cơ quan nhà quản: Sở Nội vụ - tỉnh Bắc Kạn.

Ghi rõ mối cung cấp sieuthithietbido.com.vn.

Xem thêm: Công Dụng Của Thước Đo Góc Vạn Năng Là M Gì? Hướng Dẫn Dùng Thước Đo Góc Vạn Năng Mitutoyo

sieuthithietbido.com.vn.gov.vn khi xây dựng lại tin tức từ website này.