Nghị Định Số 34/2010/Nđ-Cp

     
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Những điểm mới của Nghị định 34/NĐ-CP về xử phạt phạm luật hành chính trong nghành nghề giao thông đường bộ
*
*
*

Ngày 2 tháng bốn năm 2010, chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ giao thông mặt đường bộ. Nghị định số 34/2010/NĐ-CP gồm hiệu lực tính từ lúc ngày đôi mươi tháng 5 năm 2010, sửa chữa thay thế cho Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm 2007. Toàn văn nghị định coi ở đây

Xin reviews những điểm bắt đầu của nghị định này: