Nhận Định Đúng Về Khái Niệm Đồng Vị

     

Câu hỏi : Hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị.

Bạn đang xem: Nhận định đúng về khái niệm đồng vị

A. Đồng vị là phần đa nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron

B. Đồng vị là những nguyên tố bao gồm cùng số nơtron

C. Đồng vị là những chất có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron

D. Đồng vị là mọi nguyên tố có cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron

Trả lời : 

Câu trả lời chính xác là A

Tại sao lại như vậy? cũng chính vì theo như lý thuyết của chất hóa học lớp 10, ví dụ là bài bác 2 với nội dung chính về phân tử nhân nguyên tử. Yếu tố hóa học. Đồng vị. Trong đó, ở phần kiến thức giữa trung tâm có ghi:

Đồng vị là phần nhiều nguyên tử tất cả cùng số proton tuy thế khác số notron, do đó số khối của bọn chúng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tố O tất cả 3 đồng vị là

Nguyên tử khối trung bình

Công thức:

*
nên chọn lựa định nghĩa đúng về đồng vị" width="352">

Trong kia A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị

- x, y, z,… là nhân tố % của các đồng vị.

Cùng đứng top lời giải mày mò về 1 số dạng bài tập về đồng vị vào phân tử nhé.

Xem thêm: Bối Cảnh Câu Chuyện Chí Phèo ” Của Nhà Văn Nam Cao Là Ở Làng Nào?

DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỒNG VỊ trong PHÂN TỬ

DẠNG I: TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ trong PHÂN TỬ

1. Cách thức giải

Hầu hết những nguyên tố xuất hiện trong tự nhiên là lếu hợp các đồng vị bền

Áp dụng công thức:

*
hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 2)" width="352">

- trong đó A1, A2, A3,… là số khối của các đồng vị.

- x1,x2,x3,… là thành phần % của các đồng vị. 

Sử dụng sơ đồ con đường chéo:

*
nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 3)" width="561">

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Brom gồm 2 đồng vị, trong số ấy đồng vị chiếm phần 54,5% về số lượng. Số khối của đồng vị sót lại là?

Hướng dẫn giải

Đặt A2 là số khối của đồng vị sản phẩm công nghệ hai.

Phần trăm số lương của nó là: 100 - 54,5 = 45,5

Ta có:

*
nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 4)" width="551">

Bài tập vận dụng: 

Câu 1. Vào tự nhiên, X có hai đồng vị 35X cùng 37X chỉ chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y tất cả hai đông vị là 11Y với 12Y , chiếm lần lượt 99,2% với 0,8% số nguyên tử Y.

Xem thêm: Tiếng Anh 7 Unit 9 Phần B - B Neighbors Unit 9: At Home And Away

a) Trong tự nhiên và thoải mái có từng nào loại phân tử XY?

b) Phân tử khối trung bình của XY là

Hướng dẫn giải

X bao gồm hai đồng vị 35X với 37X

*
hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 5)" width="430">

Đây là Cl

Y có hai đồng vị 1Y cùng 2Y

*
hãy lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 6)" width="319">

=> Đây là H

1 nguyên tử H gắn với 1 nguyên tử Cl

+ Số bí quyết chọn nguyên tử Cl ứng với 2 phương pháp chọn tương đương 2 đồng vị

+ Số phương pháp chọn nguyên tử H: 2 bí quyết chọn tương đương 2 đồng vị

=> gồm 2.2 = 4 bí quyết chọn

Đáp số: 4, 36,5

Câu 2. Nguyên tố clo tất cả hai đồng vị bền 35Cl chiếm 75,77% với 37Cl chiếm phần 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:

*
nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 7)" width="488">

Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B tất cả y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối vừa phải của yếu tắc clo bằng:

*
hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 8)" width="566">

Đáp số: 35,5

DẠNG II. TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ CỦA ĐỒNG VỊ trong MỘT LƯỢNG CHẤT

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 2: cân nặng nguyên tử vừa đủ cả Bo (B) là 10,812u. Số nguyên tử khi bao gồm 94 nguyên tử là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

*
nên chọn lựa định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 9)" width="569">

2. Bài tập vận dụng

Câu 1. Trong tự nhiên và thoải mái Cu tất cả 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cu . Nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,546. Số nguyên tử  63Cu gồm trong 31,773g Cu là bao nhiêu?