Nội Dung Nào Trong Kế Hoạch Giôn Xơn

     
" class="title-header">Nội dung như thế nào trong chiến lược Giôn xơn – Mac Namara chứng minh đó là bước lùi của Mĩ so với planer Stalay – Taylo?


Bạn đang xem: Nội dung nào trong kế hoạch giôn xơn

*

45 điểm

Trần Tiến


Nội dung như thế nào trong planer Giôn xơn – Mac Namara minh chứng đó là bước lùi của Mĩ so với chiến lược Stalay – Taylo?A. Bình định có trọng điểm khu vực miền nam trong vòng hai năm.B. Tăng nhanh viện trợ quân sự cho cơ quan ban ngành Sài Gòn.C. Đẩy mạnh việc lập Ấp chiến lược.D. Tăng nhanh lực lượng quân đội sài gòn và cầm cố vấn Mĩ.


Xem thêm: Phương Thức Biểu Đạt Của Bài Tôi Đi Học, Phương Thức Biểu Đạt

*Xem thêm: Giải Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 Unit 4: Music And Arts, Unit 4 Lớp 7: Skills 1

Phương pháp: so sánh 2 chiến lược về qui mô với lực lượng.Cách giải:Nội dung bình định có trọng điểm miền nam trong vòng nhì nămtrong planer Giôn xơn – Mac Namara chứng tỏ đó là bước lùi của Mĩ so với kế hoạch Stalay – Taylo.Chọn lời giải A.