Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Qua Mạng

     
1. đông đảo điều cần phải biết về report tình hình áp dụng hóa đơn theo số lượng.

Bạn đang xem: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng

báo cáo tình hình thực hiện hóa đối chọi được chia làm 2 tiến độ là theo quý cùng theo tháng. Cố thể:

Theo Điều 5, Khoản 4, Thông tứ 119/2014/TT-BTC với sửa đổi khổ lắp thêm 2, Điều 27 Thông tứ 39/2014/TT-BTC, report tình hình sử dụng hóa solo theo mon là dành cho bạn có nút độ khủng hoảng rủi ro cao về Thuế.

Theo Điều 27, Thông bốn 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp new thành lập, có vận động dưới 12 tháng trực thuộc diện rủi ro cao về Thuế. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

report tình hình sử dụng hóa solo theo quý dành riêng cho những doanh nghiệp sót lại (không có thông tin của Thuế về việc doanh nghiệp trực thuộc loại rủi ro khủng hoảng cao về Thuế).

lưu giữ ý: Theo Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường phù hợp trong kỳ không sử dụng hóa solo (xuất hóa đơn) tức là không tạo ra hoạt động bán hàng thì vẫn đề nghị làm báo cáo tình hình áp dụng hóa 1-1 theo con số hóa 1-1 sử dụng bởi không (=0).

2. Giải pháp lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng HTKK.

Bước 2: Vào mục “Hoá đơn" -> "Báo cáo tình trạng sdụng hóa 1-1 (BC26/AC)"

*

Bước 3: Nhập những số liệu trên những cột.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

*

chúng ta tiến hành lên tờ khai theo hướng dẫn sau:

Cột 1: Cột lắp thêm tự_ thêm mẫu => bấm “F5", xóa => bấm "F6".

Cột Mã các loại hóa đơn: Chọn nhiều loại hóa 1-1 muốn báo cáo

+ lựa chọn “01GTKT" -> nếu sdụng hóa đơn GTGT

+ chọn "02GTTT"-> nếu sdụng hóa đơn bán hàng

Cột 2: Tên loại hóa đơn

- không nhất thiết phải nhập ứng dụng sẽ auto nhảy.

Cột 3: ký hiệu mẫu mã hóa đơn

- Nhập theo chủng loại trên hóa solo của DN.

Vd: 01GTKT0/001.

Cột 6,7: từ số - Đến số: Số tồn đầu kỳ

- trường hợp là lần thứ nhất => từ nhập số tồn thời điểm đầu kỳ của kỳ đầu, từ bỏ kỳ thứ hai trở đi => Ứng dụng vẫn tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

VD: Cột 6: 0000001; Cột 7: 0000050

Cột 8, 9: tự số - Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ

Nhập dạng số. Ví như trong kỳ không để in hóa đối kháng và thông tin phát hành => Không phải nhập.

VD: trong kỳ thông báo phát hành 50 hóa đối kháng từ 51 - 100.

=> Nhập: "Cột 8: 0000051; Cột 9: 0000100".

Cột 10, 11, 12: ứng dụng sẽ tự động nhảy.

Xem thêm: Lý Thuyết Hóa 10 Tốc Độ Phản Ứng, Lý Thuyết Hóa 10: Bài 36

Cột 13: số lượng đã sử dụng.

- Nhập số lượng hóa đối kháng đã áp dụng (Không bao hàm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) cùng phải nhỏ dại hơn hoặc bằng Cột số 5.

VD: vào kỳ sử dụng 50 hóa đơn trong các số đó không xóa bỏ, mất, diệt hóa đơnnào => Ghi: 50

Cột 14, 16, 18: Phần mềm tự động nhảy.

Cột 15, 17, 19:

- Nhập “Mã số hóa đơn" xóa bỏ, mất, hủy với không đc trùng nhau.

VD: trong kỳ xóa sổ 1 hóa đơn, Mã số hóa đối kháng đó là 0000005

=> Nhập vào Cột 15: 0000005

- Nếu hầu hết hóa đối kháng bị xóa bỏ, mất, hủy không tiếp tục

=> yêu cầu viết vệt (;) vào giữa các số.

VD: vào kỳ có làm mất đi 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa 1-1 này là: 0000006; 0000011; 0000128

=> Nhập vào Cột 17: 0000006; 0000011; 0000128

- Nếu đông đảo hóa đối chọi bị xóa bỏ, mất, hủy liên tục nhau => kê khai bên dưới dạng khoảng tầm và sử dụng dấu (-)

VD: vào kỳ có hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đối kháng này là: 0000006; 0000007; 0000008

=> Nhập vào Cột 19: 0000006 - 0000008.

Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ: Sẽ auto nhảy.

*

- người lập biểu: Nhập tên người tiến hành báo cáo.

- Người thay mặt theo pháp luật: Nhập thương hiệu giám đốc.

- Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện nay tại, cho phép sửa tuy vậy không được lớn hơn ngày hiện nay tại.


Bước 4: Ấn nút “Ghi", nếu bao gồm lỗi sai phần mềm sẽ tự động hóa báo

Bước 5: Cuối cùng, ấn nút “Kết xuất XML" rồi nộp qua mạng mang đến Cơ quan Thuế cai quản trực tiếp.

*

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình áp dụng hóa đơn.Theo tháng: Chậm độc nhất vô nhị lă ngày trăng tròn của tháng sau.Theo quý:

- Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4

- Quý II nộp muộn nhất là ngắy 30/7

- Quý III nộp muộn nhất là ngày 30/10

- Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Xem thêm: Cho Hai Vật Nhỏ Mang Điện Tích Cách Nhau 40Cm Trong Không Khí Thì Đẩy Nhau

bên trên đây, MY-INVOICE đang hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo tình hình áp dụng hóa đơn bằng phần mềm HTKK của Tổng viên Thuế chi tiết.