PCGD.MOET.GOV.VN NGƯỜI DÙNG ĐĂNG NHẬP

     

-Bước 1: Mở trình coi ngó Web lên với gõ đường truyền http://pcgd.moet.gov.vn vào thanh địa chỉ củatrình chuyên chú Web. (Máy tính đã được liên kết Internet)

kimsa88
cf68