TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ ĐỒNG NAI

     
*

Nội dung thi là điều khoản về hình sự, dân sự, giao thông, biển đảo Việt Nam; phòng, chống tham nhũng.

Bạn đang xem: Tin tức mới nhất về đồng nai


Pháp quy định về thai cử đbqh và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân

(Bấm vào chỗ này để cài file thêm kèm).


Bộ luật pháp Hình sự năm năm ngoái đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2017 (Văn bản hợp tuyệt nhất số 01/VBHN của Văn phòng quản trị nước).

(Bấm vào chỗ này để mua file gắn thêm kèm).


- nguyên lý Giao thông, đường đi bộ ngày 13 mon 01 năm 2008.(Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để cài file đi kèm 01)

(Bấm vào đây để cài file kèm theo 02)

(Bấm vào chỗ này để thiết lập file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để sở hữu file kèm theo 04)

- nguyên tắc Đường fe ngày 16 tháng 6 năm 2017. (Gồm 4 file)

(Bấm vào đó để tải file đi kèm 01)

(Bấm vào đó để mua file đi cùng 02)

(Bấm vào đó để download file đi cùng 03)

(Bấm vào đây để cài đặt file đính kèm 04)

- Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 mon 6 năm 2004.(Gồm 4 file)

(Bấm vào chỗ này để tải file đi cùng 01)

(Bấm vào đây để sở hữu file đi cùng 02)

(Bấm vào đó để tải file đi kèm 03)

(Bấm vào chỗ này để sở hữu file đính kèm 04)

- phương pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông vận tải đường thủy trong nước ngày 17 tháng 6 năm 2014.

(Bấm vào chỗ này để cài file đính thêm kèm)

- biện pháp Phòng, chống mối đe dọa của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019.

(Bấm vào chỗ này để cài đặt file đính thêm kèm).

(Bấm vào chỗ này để thiết lập file đi cùng 01)

(Bấm vào chỗ này để mua file đi kèm 02)

(Bấm vào đó để thiết lập file đi cùng 03)

(Bấm vào đây để sở hữu file đính kèm 04)

-Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng tư năm 2020 của bộ trưởng bộ Giao thông, Vận tải phát hành Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông về thông tin Đường thủy trong nước Việt Nam. (Gồm 3file)

(Bấm vào đây để mua file đi kèm 01)

(Bấm vào đây để thiết lập file kèm theo 02)

(Bấm vào đó để thiết lập file kèm theo 03)

- Thông tứ số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng cỗ Giao thông, vận tải đường bộ quy định về vận tốc và khoảng tầm cách bình an của xe pháo cơ giới, xe trang bị chuyên sử dụng tham gia giao thông đường bộ.

(Bấm vào đó để cài đặt file đính kèm)


- vẻ ngoài Phòng, chống căn bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. ( bao gồm 2 tệp tin )

(Bấm vào đây để thiết lập file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để mua file đi cùng 02).

- ra quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 mon 01 năm năm nhâm thìn của Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định điều kiện chào làng dịch, ra mắt hết bệnh dịch lây lan truyền nhiễm.

(Bấm vào đây để thiết lập file gắn kèm).

- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 9 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của luật pháp Phòng, chống bệnh truyền truyền nhiễm về áp dụng biện pháp bí quyết ly y tế, cưỡng chế bí quyết ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

(Bấm vào đây để sở hữu file thêm kèm).

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề y tế. (Gồm 6 file)

(Bấm vào chỗ này để sở hữu file đi cùng 01).

(Bấm vào đây để cài đặt file đính kèm 02).

(Bấm vào chỗ này để thiết lập file đi kèm 03).

(Bấm vào đó để mua file kèm theo 04).

(Bấm vào đây để thiết lập file đi cùng 05).

(Bấm vào đó để mua file đi cùng 06).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 8 Bài 5 : Sự Cân Bằng Lực, Giải Sbt Vật Lí 8 Bài 5: Sự Cân Bằng Lực


- Luật thai cử đại biểu chính phủ và đại biểu Hội đồng dân chúng ngày 25 tháng 6 năm 2015.

(Bấm vào đây để tải file gắn thêm kèm).

- biện pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. (Gồm 2 file)

(Bấm vào đây để mua file đi kèm 01).

(Bấm vào chỗ này để tải file đính kèm 02).

- cách thức sửa đổi, bổ sung một số điều phương tiện Tổ chức cơ quan chính phủ và mức sử dụng Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm 2019.

(Bấm vào đây để cài file gắn thêm kèm).

- Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ công tác tổ chức triển khai bầu cử đại biểu chính phủ khóa XV cùng đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Bấm vào đó để sở hữu file đính kèm).

- nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH ngày 11 mon 01 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu chính phủ khóa XV.

(Bấm vào đây để sở hữu file đính thêm kèm).


- Bộ phép tắc Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019.

(Bấm vào đây để cài đặt file gắn kèm).

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một vài điều của bộ luật Lao hễ về đk lao hễ và quan hệ lao động. (Gồm 05 file)

(Bấm vào đây để cài file đi cùng 01).

(Bấm vào chỗ này để mua file đính kèm 02).

(Bấm vào đó để download file đi kèm 03).

(Bấm vào đây để tải file đi cùng 04).

(Bấm vào đây để download file đính kèm 05).

- Thông bốn số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của bộ trưởng cỗ Lao hễ - yêu mến binh cùng Xã hội quy định chi tiết và trả lời thi hành một trong những điều của cục luật Lao đụng về lao động chưa thành niên.

(Bấm vào đó để download file gắn kèm).

Xem thêm: Giải Vbt Sinh 6 Bài 48 Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 6 Mới Nhất 2022

- Thông bốn số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của bộ trưởng bộ Lao rượu cồn - yêu thương binh và Xã hội quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một vài điều của bộ luật Lao đụng về ngôn từ của đúng theo đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể cùng nghề, quá trình có ảnh hưởng xấu tới tính năng sinh sản, nuôi con.