PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN

     
sieuthithietbido.com.vn.edu.vn;

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Uỷ ban quần chúng. # Quận, góp Uỷ ban quần chúng Quận triển khai chức năng làm chủ nhà nước về các nghành nghề dịch vụ giáo dục và huấn luyện ở địa phương cùng thực hiện một số trong những nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi theo cắt cử hoặc ủy quyền của ubnd Quận, chủ tịch UBND Quận cùng theo dụng cụ của pháp luật.

Bạn đang xem: Phòng giáo dục quận long biên

2. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo gồm tư biện pháp pháp nhân, gồm con vết và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và trọng trách công tác của Uỷ ban dân chúng Quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, phía dẫn, bình chọn về siêng môn, nhiệm vụ của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân cung cấp Quận:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn triển khai cơ chế thiết yếu sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tp về chuyển động giáo dục ngơi nghỉ địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, planer 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải tân hành bao gồm nhà nước về lĩnh vực giáo dục sống địa phương;

c) Dự thảo quy hướng mạng lưới những trường trung học cơ sở; trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, vào đó không có cấp học tập trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú không có cấp trung học phổ thông,trường tiểu học; trường mầm non, đơn vị trẻ, đội trẻ, trường, lớp mẫu mã giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục đào tạo mầm non) sinh hoạt địa phương theo phía dẫn của Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất và Ủy ban quần chúng Quận.

2. Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho Quận dự thảo những quyết định ra đời (đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập), được cho phép thành lập (đối với những cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập), sáp nhập, phân tách tách, giải thể các cơ sở giáo dục đào tạo (bao gồm cả những cơ sở giáo dục đào tạo có sự đầu tư của các tổ chức, cá thể nước ngoài), đối với: ngôi trường trung học cơ sở; ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đái học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập và hoạt động trung chổ chính giữa học tập cùng đồng; những cơ sở giáo dục mang tên gọi không giống (nếu có) thuộc thẩm quyền làm chủ của Ủy ban dân chúng Quận.

3. Phía dẫn, tổ chức thực hiện các văn bạn dạng quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch cách tân và phát triển giáo dục sinh sống địa phương, những cơ chế, chế độ về buôn bản hội hóa giáo dục sau thời điểm được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực để cải tiến và phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp và tin tức về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức triển khai chương trình, nội dung, kế hoạch, chăm môn, nghiệp vụ, các chuyển động giáo dục, thịnh hành giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cung cấp văn bằng, chứng chỉ so với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận.

5. Công ty trì xây dựng, lập dự toán giá cả giáo dục sản phẩm năm; đưa ra quyết định phân bổ, giao dự trù chi giá thành giáo dục cho những cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban dân chúng Quận lúc được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt; phối phù hợp với Phòng Tài bao gồm - kế hoạch cùng cấp cho xác định, phẳng phiu ngân sách đơn vị nước chi cho giáo dục đào tạo hàng năm của địa phương, trình cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng chi phí nhà nước và những nguồn thu vừa lòng pháp khác đến giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban quần chúng Quận.

6. Bình chọn chuyên ngành theo phía dẫn của điều tra Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo; phối phù hợp với thanh tra Quận, thanh tra Sở giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản trong các chuyển động kiểm tra, điều tra về giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ chuyển động giáo dục những cơ sở giáo dục và đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo lý lẽ của Bộ giáo dục và Đào tạo.

8. Gây ra kế hoạch với tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền cai quản của Ủy ban nhân dân Quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Tĩnh Vật Lọ Hoa Và Quả Đơn Giản, Vẽ Tĩnh Vật Lọ Hoa Và Quả Đơn Giản

9. Tổ chức ứng dụng những kinh nghiệm, thành tích khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết ghê nghiệm, ý tưởng sáng tạo của địa phương trong nghành nghề giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác kiến thiết và nhân điển hình tiên tiến, công tác làm việc thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa phận huyện.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác làm việc thực hành, máu kiệm, phòng phòng tham nhũng, lãng phí; công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề xuất có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo hình thức của quy định và phân công của Ủy ban dân chúng Quận.

12. Góp Ủy ban quần chúng. # Quận triển khai và phụ trách về bài toán thẩm định, đăng ký, cấp những loại giấy tờ thuộc phạm vi, trọng trách và thẩm quyền ở trong phòng Giáo dục cùng Đào chế tác theo nguyên lý của điều khoản và theo phân công của Ủy ban dân chúng Quận.

13. Giúp Ủy ban quần chúng Quận cai quản nhà nước so với các hội, tổ chức phi chính phủ vận động về nghành nghề giáo dục và giảng dạy trên địa bàn Quận theo chính sách của pháp luật.

14. Phía dẫn siêng môn, nghiệp vụ về cai quản giáo dục và đào tạo so với cán bộ, công chức xóm được cắt cử phụ trách, theo dõi công tác giáo dục và đào tạo ở địa phương.

15. Làm chủ tổ chức bộ máy, biên chế công chức, tổ chức cơ cấu ngạch công chức, vị trí câu hỏi làm; thực hiện chính sách tiền lương và chủ yếu sách, cơ chế đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật so với công chức thuộc phạm vi làm chủ theo lao lý của pháp luật và theo sự cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng Quận.

16. Thống trị và phụ trách về tài chính, tài sản, cửa hàng vật chất được giao theo giải pháp của pháp luật và của Ủy ban quần chúng. # Quận.

17. Triển khai công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, report đột xuất về tổ chức triển khai và vận động giáo dục theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất và Ủy ban nhân dân Quận.

Xem thêm: Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt Hiệu Quả, Học Sinh Cá Biệt Là Gì

18. Thực hiện các trách nhiệm khác do quản trị Ủy ban quần chúng Quận giao với theo phương tiện của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức cỗ máy của chống Giáo dục&Đào chế tác Quận bao hàm Lãnh đạo phòng GD&ĐT cùng các thành phần nghiệp vụ gồm 16 đồng chí: