QUY CHẾ 43 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc *******

Số: 43/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 mon 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUYTHEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày thứ 5 tháng 11 năm 2002 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo;Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế 43 của bộ giáo dục và đào tạo

Banhành kèm theo đưa ra quyết định này Quy chế huấn luyện và giảng dạy đại học tập và cao đẳng hệ thiết yếu quytheo khối hệ thống tín chỉ.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Quyết định này thay quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm2001 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản về việc thử nghiệm tổ chức đào tạo,kiểm tra, thi cùng công nhận giỏi nghiệp đại học, cđ hệ chủ yếu quy theo họcchế tín chỉ.

Điều 3.Chánh văn phòng công sở Bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng những đơn vịcó liên quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Giám đốc những đại học, học tập viện; Hiệutrưởng những trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bành Tiến Long

QUY CHẾ

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍNCHỈ (Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm2007 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH chung

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định đào tạo và huấn luyện đạihọc và cao đẳng hệ bao gồm quy theo khối hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo;kiểm tra cùng thi học tập phần; xét với công nhận giỏi nghiệp.

2. Quy định này áp dụng so với sinhviên các khóa đào tạo và giảng dạy hệ chính quy ở trình độ chuyên môn đại học với cao đẳng trong những đạihọc, học viện, trường đh và trường cao đẳng (sau đây hotline tắt là trường)thực hiện theo vẻ ngoài tích lũy tín chỉ.

Điều 2.Chương trình giáo dục đại học

1. Chương trình giáo dục đào tạo đại học(sau đây hotline tắt là chương trình) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy địnhchuẩn loài kiến thức, kỹ năng, phạm vi và kết cấu nội dung giáo dục và đào tạo đại học, phươngpháp và hiệ tượng đào tạo, phương pháp đánh giá công dụng đào tạo đối với mỗi họcphần, ngành học, trình độ chuyên môn đào tạo của giáo dục và đào tạo đại học.

2. Công tác được những trường xâydựng trên các đại lý chương trình size do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào sinh sản banhành.

Mỗi chương trình gắn với cùng 1 ngành(kiểu 1-1 ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu tuy nhiên ngành; hình dáng ngành chính -ngành phụ; hình trạng 2 văn bằng).

3. Công tác được cấu tạo từcác học tập phần thuộc nhị khối con kiến thức: giáo dục và đào tạo đại cưng cửng và giáo dục chuyênnghiệp.

Điều 3.Học phần và Tín chỉ

1. Học tập phần là trọng lượng kiến thứctương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sv tích lũy trong quá trình học tập.Phần phệ học phần có cân nặng từ 2 mang lại 4 tín chỉ, văn bản được sắp xếp giảngdạy toàn diện và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức và kỹ năng trong mỗi học phần phảigắn với cùng 1 mức trình độ theo năm học kiến tạo và được kết cấu riêng biệt như mộtphần của môn học hoặc được kết cấu bên dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng họcphần buộc phải được cam kết hiệu bởi một mã số riêng vày trường quy định.

2. Gồm hai các loại học phần: học tập phầnbắt buộc và học phần từ chọn.

a) học phần buộc phải là học phầnchứa đựng hầu như nội dung kỹ năng và kiến thức chính yếu ớt của mỗi công tác và bắt buộcsinh viên nên tích lũy;

b) học phần tự lựa chọn là học tập phầnchứa đựng số đông nội dung kỹ năng và kiến thức cần thiết, tuy thế sinh viên được tự chọn theohướng dẫn của ngôi trường nhằm đa dạng chủng loại hóa hướng trình độ chuyên môn hoặc được tự lựa chọn tùy ýđể tích lũy đủ số học phần quy định cho từng chương trình.

3. Tín chỉ được thực hiện để tínhkhối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lýthuyết; 30 - 45 huyết thực hành, thử nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ đồng hồ thực tậptại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập khủng hoặc đồ gia dụng án, khóa luận tốtnghiệp.

Đối với số đông học phần lý thuyếthoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp chiếm được một tín chỉ sinh viên phải dành ítnhất 30 giờ sẵn sàng cá nhân.

Hiệu trưởng những trường điều khoản cụthể số tiết, số giờ đối với từng học tập phần cho phù hợp với đặc điểm của trường.

4. Đối cùng với nhữngchương trình, khối lượng của từng học tập phần đã được xem theo đơn vị chức năng học trình,thì 1,5 đơn vị học trình được quy thay đổi 1 tín chỉ.

5. Một máu học được tính bằng 50phút.

Điều 4.Thời gian chuyển động giảng dạy

Thời gian vận động giảng dạy củatrường được xem từ 8 tiếng đến đôi mươi giờ hằng ngày. Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn củatrường, Hiệu trưởng quy định ví dụ thời gian chuyển động giảng dạy của trường.

Tùy theo số lượng sinh viên, số lớphọc cần tổ chức và đk cơ sở vật chất của trường, trưởng chống đào tạosắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho những lớp.

Điều 5.Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học hành của sinh viên đượcđánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của những học phần nhưng mà sinhviên đăng ký học vào đầu mỗi học tập kỳ (gọi tắt là trọng lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình thông thường học kỳ làđiểm trung bình có trọng số của những học phần cơ mà sinh viên đăng ký học vào họckỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học tập phần.

3. Cân nặng kiến thức tích lũy làkhối lượng tính bởi tổng số tín chỉ của không ít học phần sẽ được review theothang điểm chữ A, B, C, D tính từ trên đầu khóa học.

4. Điểm trung bình bình thường tích lũylà điểm trung bình của các học phần và được reviews bằng những điểm chữ A, B, C,D cơ mà sinh viên sẽ tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm đượcxem xét vào lúc chấm dứt mỗi học tập kỳ.

Chương 2:

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6.Thời gian với kế hoạch đào tạo

1. Những trường tổ chức huấn luyện theokhóa học, năm học với học kỳ.

a) khóa học là thời hạn thiết kếđể sinh viên ngừng một chương trình thế thể. Tùy nằm trong chương trình, khóahọc được lý lẽ như sau:

- Đào tạo trình độ cao đẳng đượcthực hiện tại từ hai đến bố năm học tùy thuộc vào ngành nghề đào tạo đối với người cóbằng xuất sắc nghiệp trung học phổ quát hoặc bằng xuất sắc nghiệp trung cấp; xuất phát điểm từ 1 nămrưỡi đến 2 năm học so với người tất cả bằng tốt nghiệp trung cấp cho cùng ngành đàotạo;

- Đào tạo trình độ đại học tập đượcthực hiện từ tứ đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo so với người cóbằng tốt nghiệp trung học phổ biến hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ nhị nămrưỡi đến tư năm học đối với người bao gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cùng ngành đàotạo; từ 1 năm rưỡi đến 2 năm học so với người tất cả bằng giỏi nghiệp cao đẳngcùng ngành đào tạo.

b) một năm học gồm hai học tập kỳ chính,mỗi học kỳ bao gồm có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoại trừ hai học kỳchính, Hiệu trưởng xem xét đưa ra quyết định tổ chức thêm một kỳ học phụ để sinh viêncó đk được học tập lại; học tập bù hoặc học vượt. Mỗi học tập kỳ phụ có tối thiểu 5tuần thực học tập và một tuần lễ thi.

2. Căn cứ vào cân nặng và nộidung kiến thức và kỹ năng tối thiểu quy định cho những chương trình, Hiệu trưởng dự kiếnphân bổ số học phần mang lại từng năm học, từng học tập kỳ.

3. Thời hạn tối nhiều hoàn thànhchương trình gồm những: thời gian kiến tạo cho chương trình điều khoản tại khoản 1của Điều này, cùng với 2 học kỳ đối với các khóa đào tạo dưới 3 năm; 4 học kỳ đốivới các khóa học từ 3 mang đến dưới 5 năm; 6 học tập kỳ so với các khóa đào tạo từ 5 cho 6năm.

Tùy theo điều kiện huấn luyện và giảng dạy của nhàtrường, Hiệu trưởng quy định thời gian tối đa cho mỗi chương trình, dẫu vậy khôngđược vượt quá nhì lần so với thời gian xây đắp cho công tác đó.

Các đối tượng được hưởng chính sáchưu tiên theo phương pháp tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ thiết yếu quy khôngbị tiêu giảm về thời hạn tối đa để kết thúc chương trình.

Điều 7.Đăng ký nhập học

1. Khi đăng kývào học tập hệ thiết yếu quy theo khối hệ thống tín chỉ tại trường đại học, trường cao đẳng,ngoài các sách vở phải nộp theo pháp luật tại quy chế tuyển sinh đại học, caođẳng hệ thiết yếu quy hiện nay hành, sinh viên nên nộp cho phòng huấn luyện đơn xin họctheo hệ thống tín chỉ theo mẫu do trường quy định. Vớ cả sách vở và giấy tờ khi sinh viênnhập học buộc phải được xếp vào túi làm hồ sơ của từng cá thể do phòng huấn luyện củatrường quản ngại lý.

2. Sau thời điểm xem xét thấy đầy đủ điềukiện nhập học, phòng huấn luyện và giảng dạy trình Hiệu trưởng ký quyết định công dấn ngườiđến học tập là sinh viên xác nhận của trường và cấp cho họ:

a) Thẻ sinh viên;

b) Sổ đk học tập;

c) Phiếu nhận nỗ lực vấn học tập tập.

3. Mọi thủ tục đăng cam kết nhập họcphải được kết thúc trong thời hạn theo cách thức tại quy chế tuyển sinh đạihọc, cđ hệ thiết yếu quy hiện nay hành.

4. Sv nhập học yêu cầu đượctrường cung ứng đầy đủ những thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tậpcủa các chương trình, quy định đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.

Điều 8. Sắpxếp sv vào học những chương trình hoặc ngành huấn luyện

1. Đối với đông đảo trường xác địnhđiểm trúng tuyển theo lịch trình (hoặc theo ngành đào tạo) vào kỳ thi tuyểnsinh, thì các thí sinh đạt yêu mong xét tuyển được trường bố trí vào học cácchương trình (hoặc ngành đào tạo) đang đăng ký.

2. Đối với hồ hết trường xác địnhđiểm trúng tuyển chọn theo nhóm lịch trình (hoặc theo đội ngành đào tạo) trong kỳthi tuyển chọn sinh, đầu khóa đào tạo trường ra mắt công khai tiêu chí đào tạo cho từngchương trình (hoặc từng ngành đào tạo). địa thế căn cứ vào đk chọn chương trình(hoặc ngành đào tạo), điểm thi tuyển chọn sinh và hiệu quả học tập, trường chuẩn bị xếpsinh viên vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo). Mỗi sinh viên được đăng kýmột số nguyện vọng lựa chọn chương trình (hoặc ngành đào tạo) theo thiết bị tự ưu tiên.Hiệu trưởng quy định số lượng và tiêu chí cụ thể đối với từng chương trình(hoặc ngành đào tạo) để sinh viên đăng ký.

Điều 9. Tổchức lớp học tập

Lớp học được tổ chức theo từng họcphần phụ thuộc đăng ký trọng lượng học tập của sinh viên nghỉ ngơi từng học kỳ. Hiệutrưởng quy định con số sinh viên về tối thiểu cho mỗi lớp học phụ thuộc vào từng loạihọc phần được đào tạo trong trường. Nếu con số sinh viên đk thấp hơnsố lượng về tối thiểu nguyên tắc thì lớp học sẽ không được tổ chức và sv phảiđăng cam kết chuyển lịch sự học hồ hết học phần khác bao gồm lớp, giả dụ chưa đảm bảo an toàn đủ quyđịnh về trọng lượng học tập tối thiểu cho từng học kỳ.

Điều 10.Đăng ký khối lượng học tập

1. Đầu tưng năm học, ngôi trường phảithông báo lịch trình học tập dự kiến đến từng chương trình trong từng học tập kỳ, danhsách các học phần phải và tự chọn dự kiến đang dạy, đề cương chi tiết, điềukiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi,hình thức đánh giá và thi đối với các học phần.

2. Trước khi bước đầu mỗi học tập kỳ,tùy theo tài năng và điều kiện học tập của phiên bản thân, từng sinh viên đề xuất đăngký học các học phần ý định sẽ học tập trong học tập kỳ kia với phòng đào tạo và giảng dạy củatrường. Có 3 bề ngoài đăng ký những học phần đang học trong mỗi học kỳ: đăng kýsớm, đăng ký bình thường và đăng ký muộn.

a) Đăng ký sớm là hình thức đăng kýđược thực hiện trước thời điểm bước đầu học kỳ 2 tháng;

b) Đăng ký thông thường là hình thứcđăng cam kết được thực hiện trước thời điểm bước đầu học kỳ 2 tuần;

c) Đăng ký muộn là bề ngoài đăngký được triển khai trong 2 tuần đầu của học tập kỳ chủ yếu hoặc vào tuần đầu của họckỳ phụ cho đông đảo sinh viên muốn đk học thêm hoặc đăng ký học đổi qua họcphần không giống khi không tồn tại lớp.

Tùy điều kiện đào tạo và huấn luyện của từng trường,Hiệu trưởng coi xét, đưa ra quyết định các hình thức đăng ký thích hợp.

3. Cân nặng học tập tối thiểu màmỗi sinh viên cần đăng ký trong những học kỳ được qui định như sau:

a) 14 tín chỉ cho từng học kỳ, trừhọc kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bìnhthường;

b) 10 tín chỉ cho từng học kỳ, trừhọc kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạnghọc lực yếu.

c) không quy định trọng lượng họctập tối thiểu so với sinh viên ở học kỳ phụ.

4. Sinh viên đang trong thời gianbị xếp hạng học lực yếu đuối chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tínchỉ cho từng học kỳ. Ko hạn chế trọng lượng đăng ký học tập của các sinhviên xếp hạng học lực bình thường.

5. Việc đăng ký các học phần sẽ họccho từng học kỳ phải bảo vệ điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tựhọc tập của mỗi chương trình rứa thể.

6. Phòng huấn luyện và đào tạo của ngôi trường chỉnhận đăng ký trọng lượng học tập của sinh viên sống mỗi học kỳ lúc đã bao gồm chữ kýchấp thuận của rứa vấn học tập trong sổ đăng ký học tập hoặc theo khí cụ củaHiệu trưởng. Cân nặng đăng ký kết học tập của sinh viên theo từng học kỳ phảiđược ghi vào phiếu đăng ký học bởi vì phòng huấn luyện của trường lưu lại giữ.

Điều 11.Rút giảm học phần vẫn đăng ký

1. Việc rút bớthọc phần trong cân nặng học tập đã đk chỉ được gật đầu sau 6 tuần kểtừ đầu học kỳ chính, nhưng không muộn thừa 8 tuần; sau 2 tuần kể từ đầu học tập kỳphụ, nhưng không muộn thừa 4 tuần. Không tính thời hạn trên học phần vẫn được giữnguyên vào phiếu đăng ký học cùng nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tựý bỏ học và đề xuất nhận điểm F.

2. Điều kiện rút bớt các học phầnđã đăng ký:

a) Sinh viên bắt buộc tự viết 1-1 gửiphòng đào tạo và huấn luyện của trường;

b) Được cụ vấn học hành chấp thuậnhoặc theo pháp luật của Hiệu trưởng;

c) ko vi phạmkhoản 2 Điều 10 của quy định này.

Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đốivới học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách dấn giấy báo của phòngđào tạo.

Điều 12.Đăng ký học lại

1. Sinh viên bao gồm học phần bắt buộcbị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong những học kỳ tiếp sau chođến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên tất cả học phần tự chọn bịđiểm F phải đk học lại học phần đó hoặc học lật sang học phần tự chọntương đương khác.

3. Ngoài các trường hợp quy địnhtại khoản 1 cùng khoản 2 của Điều này, sinh viên được quyền đk học lại hoặchọc đổi qua học phần khác so với các học phần bị điểm D để nâng cấp điểmtrung bình phổ biến tích lũy.

Điều 13.Nghỉ nhỏ xíu

Sinh viên xin nghỉ bé trong quátrình học hoặc trong dịp thi, buộc phải viết 1-1 xin phép nhờ cất hộ trưởng khoa trong vòngmột tuần tính từ lúc ngày ốm, tất nhiên giấy chứng nhận của ban ngành y tế trường, hoặcy tế địa phương hoặc của dịch viện.

Điều 14.Xếp hạng năm giảng dạy và học tập lực

1. Sau mỗi họckỳ, căn cứ vào trọng lượng kiến thức tích lũy, sv được xếp thứ hạng năm đàotạo như sau:

a) sinh viên năm sản phẩm nhất: nếu như khốilượng kỹ năng và kiến thức tích lũy dưới 30 tín chỉ;

b) sv năm vật dụng hai: nếu khốilượng kiến thức tích lũy tự 30 tín chỉ đến dưới 60 tín chỉ;

c) sv năm thứ ba: giả dụ khốilượng kỹ năng và kiến thức tích lũy từ bỏ 60 tín chỉ cho dưới 90 tín chỉ;

d) sv năm sản phẩm tư: nếu khốilượng kiến thức tích lũy trường đoản cú 90 tín chỉ mang lại dưới 120 tín chỉ;

đ) sinh viên năm lắp thêm năm: nếu như khốilượng kiến thức tích lũy tự 120 tín chỉ cho dưới 150 tín chỉ;

e) sv năm sản phẩm sáu: nếu khốilượng kiến thức và kỹ năng tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên.

2. Sau mỗi học kỳ, địa thế căn cứ vào điểmtrung bình bình thường tích lũy, sinh viên được xếp thứ hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: nếu như điểm trungbình bình thường tích lũy đạt từ bỏ 2,00 trở lên;

b) Hạng yếu: nếu như điểm trung bìnhchung tích lũy đạt bên dưới 2,00, tuy nhiên chưa lâm vào trường phù hợp bị buộc thôi học.

3. Tác dụng học tập trong học kỳ phụđược gộp vào hiệu quả học tập trong học tập kỳ chủ yếu ngay trước học kỳ phụ nhằm xếphạng sinh viên về học tập lực.

Điều 15.Nghỉ học tập tạm thời

1. Sinh viên được quyền viết đơngửi Hiệu trưởng xin nghỉ ngơi học trong thời điểm tạm thời và bảo lưu công dụng đã học trong cáctrường hòa hợp sau:

a) Được điều động vào các lực lượngvũ trang;

b) Bị gầy hoặc tai nạn đáng tiếc phải điều trịthời gian dài, tuy vậy phải gồm giấy xác nhận của cơ sở y tế;

c) Vì yêu cầu cá nhân. Ngôi trường hợpnày, sinh viên nên học ít nhất một học tập kỳ sinh hoạt trường, không rơi vào những trườnghợp bị buộc thôi học chính sách tại Điều 16 của quy định này và yêu cầu đạt điểmtrung bình thông thường tích lũy không dưới 2,00. Thời hạn nghỉ học tạm thời vì nhucầu cá nhân phải được xem vào thời hạn học xác định quy định tại khoản 3Điều 6 của quy định này.

2. Sinh viên nghỉ học tập tạm thời, khimuốn trở lại học tiếp tại trường, yêu cầu viết đối chọi gửi Hiệu trưởng ít nhất mộttuần trước khi bước đầu học kỳ mới.

Điều 16.Bị buộc thôi học

1. Sau mỗi học tập kỳ, sinh viên bịbuộc thôi học nếu như rơi vào một trong các trường đúng theo sau:

a) bao gồm điểm trung bình phổ biến học kỳđạt bên dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt bên dưới 1,00 đối với các học kỳtiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 so với 2 học kỳ liên tiếp;

b) bao gồm điểm trung bình tầm thường tíchlũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm máy nhất; dưới 1,40 đối với sinh viênnăm đồ vật hai; dưới 1,60 so với sinh viên năm thứ tía hoặc bên dưới 1,80 đối với sinhviên các năm tiếp theo và cuối khóa;

c) thừa quá thời hạn tối nhiều đượcphép học tập tại trường nguyên lý tại khoản 3 Điều 6 của quy định này;

d) Bị kỷ vẻ ngoài lần máy hai bởi vì lý dođi thi hộ hoặc nhờ fan thi hộ theo hình thức tại khoản 2 Điều 29 của Quy chếnày hoặc bị kỷ luật ở tại mức xóa tên khỏi list sinh viên của trường.

2. Chậm trễ nhất là một tháng sau khisinh viên có quyết định buộc thôi học, ngôi trường phải thông tin trả về địa phươngnơi sinh viên bao gồm hộ khẩu thường trú. Trường hòa hợp tại trường sinh viên sẽ họchoặc tại hầu như trường không giống có những chương trình giảng dạy ở chuyên môn thấp hơn hoặcchương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên ở trong diện bịbuộc thôi học giải pháp tại những điểm a, b cùng c khoản 1 của Điều này, được quyềnxin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tậpở chương trình cũ khi tham gia học ở những chương trình bắt đầu này. Hiệu trưởng chú ý quyếtđịnh cho bảo lưu hiệu quả học tập so với từng ngôi trường hợp rứa thể.

Xem thêm: Câu 'Nam Mô A Di Đà Phật' Có Ý Nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật ”

Điều 17.Học cùng lúc hai công tác

1. Sinh viên học đồng thời haichương trình là sinh viên có nhu cầu đăng cam kết học thêm một lịch trình thứ haiđể khi giỏi nghiệp được cấp ba văn bằng.

2. Điều kiện nhằm học đồng thời haichương trình:

a) Ngành huấn luyện và đào tạo chính sống chươngtrình máy hai bắt buộc khác ngành đào tạo và giảng dạy chính ở chương trình thứ nhất;

b) sau khoản thời gian đã xong học kỳ thứnhất năm học thứ nhất của chương trình thứ nhất;

c) Sinh viên không thuộc diện xếphạng học lực yếu đuối ở lịch trình thứ nhất;

3. Sinh viên đã học thêm chươngtrình vật dụng hai, nếu lâm vào diện bị xếp hạng học lực yếu hèn của công tác thứhai, bắt buộc dừng học tập thêm công tác thứ nhì ở học kỳ tiếp theo.

4. Thời gian tối đa được phép học tập đốivới sv học đồng thời hai lịch trình là thời hạn tối đa cơ chế chochương trình sản phẩm công nghệ nhất, mức sử dụng tại khoản 3 Điều 6 của quy chế này. Lúc họcchương trình trang bị hai, sinh viên được bảo lưu điểm của rất nhiều học phần có nộidung và khối lượng kiến thức tương đương có trong lịch trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốtnghiệp chương trình thứ hai, nếu tất cả đủ điều kiện xuất sắc nghiệp ở lịch trình thứnhất.

Điều 18.Chuyển trường

1. Sv được xét gửi trườngnếu có các điều kiện sau đây:

a) Trong thời hạn học tập, ví như giađình chuyển khu vực cư trú hoặc sv có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phảichuyển mang lại trường gần chỗ cư trú của gia đình để dễ dàng trong học tập tập;

b) Xin chuyển đến trường bao gồm cùngngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành cùng với ngành huấn luyện mà sinh viên vẫn học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởngtrường xin chuyển đi và trường xin gửi đến;

d) ko thuộc một trong số trườnghợp ko được phép gửi trường biện pháp tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên ko được phép chuyểntrường trong số trường thích hợp sau:

a) sv đã tham gia kỳ thituyển sinh theo đề thi chung, nhưng mà không trúng tuyển vào trường hoặc có kếtquả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin gửi đến;

b) Sinh viên trực thuộc diện ở ngoàivùng tuyển cách thức của ngôi trường xin đưa đến;

c) sv năm trước tiên và nămcuối khóa;

d) Sinh viên vẫn trong thời gianbị kỷ hiện tượng từ cảnh cáo trở lên.

3. Giấy tờ thủ tục chuyển trường:

a) sinh viên xin gửi trường phảilàm hồ sơ xin đưa trường theo quy định của phòng trường;

b) Hiệu trưởng trường gồm sinh viênxin chuyển mang đến quyết định chào đón hoặc ko tiếp nhận; quyết định việc họctập liên tiếp của sinh viên, công nhận các học phần nhưng mà sinh viên chuyển mang lại đượcchuyển đổi kết quả và số học tập phần đề xuất học vấp ngã sung, trên cơ sở đối chiếu chươngtrình nghỉ ngơi trường sinh viên xin gửi đi cùng trường xin chuyển đến.

Chương 3:

KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19.Đánh giá bán học phần

1. Đối với những học phần chỉ bao gồm lýthuyết hoặc bao gồm cả lý thuyết và thực hành: phụ thuộc vào tính chất của học tập phần, điểmtổng hợp đánh giá học phần (sau đây hotline tắt là vấn đề học phần) được xem căn cứvào một trong những phần hoặc toàn bộ các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm kiểm trathường xuyên trong quy trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ thamgia thảo luận; điểm review phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi thân họcphần; điểm tiểu luận vả điểm thi dứt học phần, trong số đó điểm thi kết thúchọc phần là buộc phải cho phần đa trường thích hợp và có trọng số không dưới 50%.

Việc chắt lọc các hình thức đánhgiá phần tử và trọng số của các điểm review bộ phận, tương tự như cách tính điểmtổng hợp review học phần bởi vì giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê để mắt vàphải được qui định trong đề cương chi tiết của học tập phần.

2. Đối với những học phần thực hành:Sinh viên buộc phải tham dự tương đối đầy đủ các bài xích thực hành. Điểm trung bình cùng của điểmcác bài thực hành trong học kỳ được làm tròn mang lại một chữ số thập phân là điểmcủa học phần thực hành.

3. Giáo viên phụ trách học tập phầntrực tiếp ra đề thi, đề chất vấn và mang đến điểm reviews bộ phận, trừ bài xích thi kếtthúc học phần.

Điều 20.Tổ chức kỳ thi chấm dứt học phần

1. Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chứcmột kỳ thi chính và nếu bao gồm điều kiện, tổ chức triển khai thêm một kỳ thi phụ nhằm thi kếtthúc học tập phần. Kỳ thi phụ dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi chínhhoặc có học phần bị điểm F sống kỳ thi thiết yếu và được tổ chức nhanh nhất có thể là nhị tuầnsau kỳ thi chính.

2. Thời gian giành cho ôn thi mỗihọc phần xác suất thuận cùng với số tín chỉ của học phần đó, tối thiểu là 2/3 ngày chomột tín chỉ. Hiệu trưởng quy định cụ thể thời gian giành cho ôn thi với thời gianthi cho các kỳ thi.

Điều 21.Ra đề thi, hiệ tượng thi, chấm thi và tần số được dự thi ngừng học phần.

1. Đề thi hoàn thành học phần phảiphù phù hợp với nội dung học tập phần đã giải pháp trong chương trình. Việc ra đề thihoặc rước từ ngân hàng đề thi được tiến hành theo khí cụ của Hiệu trưởng.

2. Bề ngoài thi xong xuôi học phầncó thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc từ luận), vấn đáp, viết đái luận, có tác dụng bàitập lớn, hoặc phối hợp giữa các bề ngoài trên. Hiệu trưởng duyệt những hình thứcthi thích hợp cho từng học tập phần.

3. Bài toán chấm thi chấm dứt các họcphần chỉ có triết lý và việc chấm đái luận, bài bác tập lớn nên do nhị giảngviên đảm nhiệm.

Hiệu trưởng quy định việc bảo quảncác bài xích thi, các bước chấm thi với lưu giữ những bài thi sau khi chấm. Thời gianlưu giữ những bài thi viết, tè luận, bài bác tập lớn tối thiểu là nhì năm, tính từ lúc ngàythi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài bác tập lớn.

4. Thi vấn đáp chấm dứt học phầnphải vì chưng hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được chào làng công khai saumỗi buổi thi. Vào trường vừa lòng hai giảng viên chấm thi không thống độc nhất vô nhị đượcđiểm chấm thì những giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoaquyết định.

Các điểm thi chấm dứt học phần vàđiểm học tập phần buộc phải ghi vào bảng điểm theo mẫu mã thống duy nhất của trường, có chữ kýcủa cả hai giảng viên chấm thi và làm cho thành tía bản. Một phiên bản lưu tại bộ môn, mộtbản gởi về văn phòng và công sở khoa với một bản gửi về phòng huấn luyện và giảng dạy của trường, chậm trễ nhấtmột tuần sau khi hoàn thành chấm thi học tập phần.

5. Sv vắng khía cạnh trong kỳ thikết thúc học tập phần, nếu không tồn tại lý do chính đáng coi như đã dự thi một lần vàphải nhận điểm 0 làm việc kỳ thi chính. Hồ hết sinh viên này lúc được trưởng khoa chophép được tham dự cuộc thi một lần ở kỳ thi phụ ngay tiếp nối (nếu có).

6. Sinh viên vắng mặt tất cả lý dochính xứng đáng ở kỳ thi chính, trường hợp được trưởng khoa đến phép, được tham dự cuộc thi ở kỳ thiphụ ngay kế tiếp (nếu có), điểm thi chấm dứt học phần được xem như là điểm thi lầnđầu. Ngôi trường hợp không có kỳ thi phụ hoặc thi không đạt vào kỳ thi phụ nhữngsinh viên này đang phải tham gia dự thi tại các kỳ thi xong học phần ở các học kỳ sauhoặc học tập kỳ phụ.

Điều 22.Cách tính điểm nhận xét bộ phận, điểm học phần

1. Điểm tấn công giá bộ phận và điểmthi hoàn thành học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 mang lại 10), làm cho tròn đến mộtchữ số thập phân.

2. Điểm học tập phần là tổng điểm củatất cả các điểm tấn công giá bộ phận của học tập phần nhân cùng với trọng số tương ứng. Điểmhọc phần làm cho tròn mang đến một chữ số thập phân, tiếp nối được gửi thành điểm chữnhư sau:

a) nhiều loại đạt:

A (8,5 - 10)

Giỏi

B (7,0 - 8,4)

Khá

C (5,5 - 6,9)

Trung bình

D (4,0 - 5,4)

Trung bình yếu

b) các loại không đạt:

F (dưới 4,0) Kém

c) Đối với gần như học phần chưa đủcơ sở để lấy vào tính điểm trung bình chung học kỳ, lúc xếp mức review đượcsử dụng các ký hiệu sau:

I

Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

X

Chưa dấn được công dụng thi.

d) Đối với phần lớn học phần được nhàtrường cho phép chuyển điểm, lúc xếp mức review được sử dụng ký hiệu R viếtkèm với kết quả.

3. Câu hỏi xếp loại các mức điểm A, B,C, D, F được áp dụng cho các trường vừa lòng sau đây:

a) Đối với các học phần nhưng sinhviên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp vứt học, bỏ soát sổ hoặcbỏ thi không tồn tại lý do buộc phải nhận điểm 0;

b) thay đổi từ nút điểm I qua,sau lúc đã bao gồm các hiệu quả đánh giá thành phần mà trước kia sinh viên được giảngviên được cho phép nợ;

c) thay đổi từ những trường hợp Xqua.

4. Bài toán xếp loại ở tại mức điểm F ngoàinhững trường vừa lòng như đang nêu sống khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường đúng theo sinhviên vi phạm nội quy thi, có ra quyết định phải dìm mức điểm F.

5. Bài toán xếp một số loại theo nấc điểm Iđược áp dụng cho những trường vừa lòng sau đây:

a) Trong thời hạn học hoặc trongthời gian thi xong học kỳ, sinh viên bị gầy hoặc tai nạn không thể dự kiểmtra hoặc thi, nhưng yêu cầu được trưởng khoa mang lại phép;

b) Sinh viên quan trọng dự kiểm trabộ phận hoặc thi bởi vì những vì sao khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ các trường hợp đặc trưng do Hiệutrưởng quy định, trước khi ban đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên dìm mức điểmI đề xuất trả dứt các ngôn từ kiểm tra thành phần còn nợ để được chuyển điểm.Trường hợp sinh viên không trả nợ và chưa chuyển điểm cơ mà không rơi vào cảnh trườnghợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tập tiếp ở những học kỳ kế tiếp.

6. Bài toán xếp loại theo mức điểm Xđược áp dụng đối với những học tập phần cơ mà phòng giảng dạy của trường không nhận đượcbáo cáo hiệu quả học tập của sinh viên từ khoa đưa lên.

7. Ký kết hiệu R được vận dụng cho cáctrường thích hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ởcác nút điểm A, B, C, D trong đợt reviews đầu học tập kỳ (nếu có) so với một sốhọc phần được phép thi sớm để giúp đỡ sinh viên học vượt.

b) hầu như học phần được công nhậnkết quả, khi sinh viên gửi từ ngôi trường khác mang lại hoặc thay đổi giữa cácchương trình.

Điều 23.Cách tính điểm trung bình chung

1. Để tính điểm trung bình chunghọc kỳ và điểm trung bình bình thường tích lũy, nút điểm chữ của mỗi học phần phảiđược quy trở qua điểm số như sau:

A

tương ứng với

4

B

tương ứng với

3

C

tương ứng với

2

D

tương ứng với

1

F

tương ứng với

0

Trường hợp thực hiện thang điểm chữcó những mức, Hiệu trưởng hình thức quy đổi những mức điểm chữ đó qua những điểm sốthích hợp, với một chữ số thập phân.

2. Điểm trung bình bình thường học kỳ vàđiểm trung bình phổ biến tích lũy được xem theo phương pháp sau và được thiết kế trònđến 2 chữ số thập phân:

*

Trong đó:

A là điểm trung bình thông thường học kỳhoặc điểm trung bình thông thường tích lũy

ai là vấn đề của học phầnthứ i

ni là số tín chỉ của họcphần sản phẩm i

n là tổng số học tập phần.

Điểm trung bình phổ biến học kỳ nhằm xéthọc bổng, tán dương sau mỗi học kỳ chỉ tính theo công dụng thi xong xuôi họcphần sinh sống lần thi thiết bị nhất. Điểm trung bình phổ biến học kỳ với điểm mức độ vừa phải chungtích lũy nhằm xét thôi học, xếp hạng học tập lực sinh viên với xếp hạng giỏi nghiệpđược tính theo điểm thi xong xuôi học phần tối đa trong các lần thi.

Chương 4:

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐTNGHIỆP

Điều 24.Thực tập cuối khóa, làm cho đồ án hoặc khóa luận xuất sắc nghiệp

1. Đầu học kỳ cuối khóa, các sinhviên được đăng ký làm vật án, khóa luận xuất sắc nghiệp hoặc học tập thêm một trong những học phầnchuyên môn được pháp luật như sau:

a) làm cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp:áp dụng mang lại sinh viên đạt tới mức quy định của trường. Đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệplà học phần có trọng lượng không quá 14 tín chỉ cho trình độ chuyên môn đại học và 5 tínchỉ cho trình độ chuyên môn cao đẳng. Hiệu trưởng quy định cân nặng cụ thể cân xứng vớiyêu cầu huấn luyện và đào tạo của trường;

b) Học với thi một số trong những học phầnchuyên môn: sinh viên ko được giao có tác dụng đồ án, khóa luận giỏi nghiệp buộc phải đăngký học thêm một trong những học phần chăm môn, nếu chưa tích lũy đầy đủ số tín chỉ quyđịnh mang đến chương trình.

2. Tùy thuộc vào điều kiện của trường vàđặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng quy định:

a) những điều kiện để sinh viên đượcđăng ký kết làm trang bị án hoặc khóa luận xuất sắc nghiệp;

b) vẻ ngoài và thời hạn làm đồán, khóa luận giỏi nghiệp;

c) hình thức chấm thiết bị án, khóa luậntốt nghiệp;

d) nhiệm vụ của giáo viên hướngdẫn; trọng trách của bộ môn cùng khoa đối với sinh viên trong thời gian làm đồán, khóa luận tốt nghiệp.

3. Đối với một vài ngành giảng dạy đòihỏi yêu cầu dành nhiều thời hạn cho thể nghiệm hoặc khảo sát điều tra để sinh viên hoànthành đồ án, khóa luận giỏi nghiệp, trường bao gồm thể bố trí thời gian có tác dụng đồ án,khóa luận tốt nghiệp kết phù hợp với thời gian thực tập trình độ cuối khóa.

Điều 25.Chấm đồ gia dụng án, khóa luận tốt nghiệp

1. Hiệu trưởng đưa ra quyết định danh sáchgiảng viên chấm đồ dùng án, khóa luận tốt nghiệp. Vấn đề chấm mỗi vật án, khóa luận tốtnghiệp đề xuất do 2 giáo viên đảm nhiệm.

2. Điểm của đồ vật án, khóa luận tốtnghiệp được chấm theo thang điểm chữ theo mức sử dụng tại các mục a cùng b, khoản 2,Điều 22 của quy định này. Kết quả chấm đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp được công bốchậm độc nhất là 3 tuần, tính từ lúc ngày nộp trang bị án, khóa luận tốt nghiệp.

Điểm thứ án, khóa luận xuất sắc nghiệpđược tính vào điểm trung bình tầm thường tích lũy của toàn khóa học.

3. Sinh viên bao gồm đồ án, khóa luậntốt nghiệp bị điểm F, phải đk làm lại thứ án, khóa luận xuất sắc nghiệp; hoặcphải đăng ký học thêm một số trong những học phần trình độ chuyên môn để nỗ lực thế, làm sao để cho tổng sốtín chỉ của những học phần chuyên môn học thêm tương tự với số tín chỉ của đồán, khóa luận xuất sắc nghiệp.

Điều 26.Thực tập cuối khóa và đk xét xuất sắc nghiệp của một trong những ngành giảng dạy đặc thù

Đối với một trong những ngành huấn luyện và đào tạo đặcthù thuộc các lĩnh vực Nghệ thuật, loài kiến trúc, Y tế, thể dục thể thao - Thể thao, Hiệutrưởng nguyên lý nội dung, hiệ tượng thực tập cuối khóa; hình thức chấm vật án, khóaluận xuất sắc nghiệp; điều kiện xét với công nhận giỏi nghiệp tương xứng với điểm lưu ý cácchương trình của trường.

Điều 27.Điều khiếu nại xét giỏi nghiệp với công nhận giỏi nghiệp

1. Phần đa sinhviên có đủ các điều khiếu nại sau thì được ngôi trường xét cùng công nhận giỏi nghiệp:

a) cho tới thời điểm xét tốt nghiệpkhông bị truy hỏi cứu trọng trách hình sự hoặc không đã trong thời hạn bị kỷluật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đầy đủ số học tập phần quy địnhcho công tác đào tạo: với trọng lượng không bên dưới 180 tín chỉ đối với khóađại học tập 6 năm; 150 tín chỉ đối với khóa đh 5 năm; 120 tín chỉ so với khóađại học tập 4 năm; 90 tín chỉ so với khóa cđ 3 năm; 60 tín chỉ đối với khóacao đẳng 2 năm. Hiệu trưởng pháp luật cụ thể trọng lượng kiến thức về tối thiểu chotừng lịch trình được triển khai đào tạo và giảng dạy trong phạm vi ngôi trường mình;

c) Điểm trung bình phổ biến tích lũycủa toàn khóa huấn luyện đạt trường đoản cú 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kếtquả học tập tập so với nhóm học tập phần trực thuộc ngành huấn luyện và đào tạo chính vị Hiệu trưởng quyđịnh;

đ) Có chứng từ giáo dục quốc phòngvà giáo dục đào tạo thể chất so với các ngành đào tạo và giảng dạy không siêng về quân sự và thểdục - thể thao.

2. Sau mỗi học tập kỳ, Hội đồng xét tốtnghiệp căn cứ những điều khiếu nại công nhận tốt nghiệp biện pháp tại khoản 1 Điều nàyđể lập list những sinh viên đủ điều kiện giỏi nghiệp.

Hội đồng xét giỏi nghiệp trường doHiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền thống trị tịch, trưởngphòng huấn luyện làm Thư ký và những thành viên là những trưởng khoa chuyên môn,trưởng phòng công tác sinh viên.

3. Căn cứ ý kiến đề xuất của Hội đồng xéttốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận xuất sắc nghiệp cho hồ hết sinh viênđủ điều kiện giỏi nghiệp.

Điều 28.Cấp bằng giỏi nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, đưa chương trình giảng dạy vàchuyển loại hình đào tạo

1. Bằng giỏi nghiệp đại học, caođẳng được cấp cho theo ngành giảng dạy chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốtnghiệp được khẳng định theo điểm trung bình bình thường tích lũy của toàn khóa học, nhưsau:

a) các loại xuất sắc: Điểm trung bìnhchung tích lũy từ 3,60 mang đến 4,00;

b) loại giỏi: Điểm vừa phải chungtích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) nhiều loại khá: Điểm vừa phải chungtích lũy trường đoản cú 2,50 mang đến 3,19;

d) các loại trung bình: Điểm trung bìnhchung tích điểm từ 2,00 cho 2,49.

2. Hạng tốt nghiệp của những sinhviên có công dụng học tập toàn khóa một số loại xuất nhan sắc và tốt sẽ bị giảm sút một mức,nếu rơi vào một trong các trường vừa lòng sau:

a) Có trọng lượng của những học phầnphải thi lại vượt thừa 5% so với tổng số tín chỉ mức sử dụng cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ lao lý từ mức cảnh cáotrở lên trong thời hạn học.

3. Công dụng học tập của sv phảiđược ghi vào bảng điểm theo từng học tập phần. Trong bảng điểm còn cần ghi chuyênngành (hướng chăm sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

4. Nếu tác dụng học tập của sinhviên vừa lòng những cơ chế tại khoản 1 Điều 27 của quy định này so với một sốchương trình đào tạo tương ứng với những ngành đào tạo và giảng dạy khác nhau, thì sinh viênđược cấp những bằng xuất sắc nghiệp khác nhau tương ứng với những ngành đào tạo đó.

5. Sv còn nợ chứng chỉ giáodục quốc chống và giáo dục và đào tạo thể chất, nhưng đã không còn thời gian buổi tối đa được phéphọc, trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm ngày phải kết thúc học, được về bên trường trảnợ để sở hữu đủ đk xét giỏi nghiệp.

6. Sv không giỏi nghiệp đượccấp giấy chứng nhận về những học phần đã học trong công tác của trường. Nhữngsinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm solo xin chuyển hẳn qua các chươngtrình không giống theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 16 của quy chế này.

Chương 5:

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29.

Xem thêm: 39 Câu Nói Hay, Stt Hay Để Nói Lời Xin Lỗi Bạn Trai Hết Giận

Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm những quy định về thi, kiểm soát

1. Trong lúc dự khám nghiệm thườngxuyên, sẵn sàng tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi xong xuôi họcphần, chuẩn bị đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu vi phạm luật quy chế, sinh viên sẽbị cách xử trí kỷ giải pháp với từng học phần đã vi phạm.

2. Sv đi thi hộ hoặc nhờngười không giống thi hộ, số đông bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm so với trườnghợp phạm luật lần trước tiên và buộc thôi học so với trường hợp vi phạm luật lần thứhai.

3. Trừ trường hòa hợp như pháp luật tạikhoản 2 của Điều này, mức độ không nên phạm với khung giải pháp xử lý kỷ luật so với sinh viênvi phạm được tiến hành theo các quy định của quy chế tuyển sinh đại học, caođẳng hệ chủ yếu quy./.