QUYẾT ĐỊNH 23/2015/QĐ-UBND

     
- Tổng đúng theo lại toàn bộ các quy định quy định còn hiệu lực hiện hành áp dụng từ bỏ văn phiên bản gốc và các văn bạn dạng sửa đổi, ngã sung, gắn chính…- khách hàng hàng chỉ việc xem ngôn từ MIX, rất có thể nắm bắt tổng thể quy định luật pháp hiện hành còn áp dụng, mặc dù văn bản gốc đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, ngã sung.

Bạn đang xem: Quyết định 23/2015/qđ-ubnd


Đây là nhân tiện ích giành cho thành viên đăng ký phần mềm.Quý khách vui miệng Đăng nhập thông tin tài khoản sieuthithietbido.com.vn và đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ lúc NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người dân có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với bí quyết mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một vài điều của hiện tượng Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của chính phủ quy định về thu tiền áp dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định về thu tiền mướn đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định về form giá đất;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước tịch thu đất;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 02 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành phương pháp Điện lực về an ninh điện;
Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của chính phủ về thống trị sử dụng đơn vị ở thuộc sở hữu Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 mon 01 trong năm 2007 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về việc thu xếp lại, xử trí nhà, đất thuộc về Nhà nước;
Căn cứ Thông bốn số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm 2014 của bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất;
Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 mon 3 năm 2011 của cục Tài chủ yếu về bài toán sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông tứ số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 trong năm 2007 của cỗ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 trong năm 2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09 mon 9 năm 2009 của cục Tài thiết yếu hướng dẫn một số nội dung của ra quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thu xếp lại, giải pháp xử lý nhà, đất thuộc về Nhà nước;
Theo ý kiến đề xuất của giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên tại những Tờ trình số 1448/TTr-TNMT-KTĐ ngày 11 tháng 3 năm 2015, số 1844/TNMT-KTĐ ngày 26 tháng 3 năm 2015 và số 2765/TNMT-KTĐ ngày 27 tháng tư năm 2015; chủ ý thẩm định của Sở tứ pháp tại Công văn số 825/STP-VB ngày 13 mon 02 năm 2015,
Điều 1. phát hành kèm theo quyết định này quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước tịch thu đất trên địa phận Thành phố hồ Chí Minh.
1. Đối với rất nhiều Dự án, hạng mục đã bỏ ra trả chấm dứt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2014 (ngày phương tiện Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của chính phủ nước nhà có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành) thì không áp dụng hoặc không kiểm soát và điều chỉnh theo đưa ra quyết định này;
2. Đối cùng với những dự án công trình đã bao gồm Quyết định tịch thu đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có được phê duyệt trước ngày 01 mon 7 năm 2014 thì liên tục thực hiện tại theo phương pháp đã được phê duyệt.
3. Đối với những dự án công trình đã gồm Quyết định tịch thu đất trước ngày 01 tháng 7 năm năm trước nhưng đến ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trước chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giải quyết như sau:
a) ngôi trường hợp tịch thu đất theo Điều 61 cùng Điều 62 giải pháp Đất đai năm 2013, chủ chi tiêu đủ đk quy định tại Khoản 3 Điều 58 quy định Đất đai năm 2013 thì được phép thường xuyên lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo dụng cụ của mức sử dụng Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ và Quy định ban hành kèm theo quyết định này.

Xem thêm: Phụ Cấp Thu Hút Theo Nghị Định 116 /2010/Nđ, Khã´Ng Tã¬M ThấY NộI Dung


b) trường hợp dự án được ban ngành Nhà nước có thẩm quyền chất nhận được thu hồi đất theo quy trình thì đơn vị nước liên tiếp thực hiện tịch thu đất đối với phần diện tích đất còn sót lại và lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo lý lẽ của nguyên tắc Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của chính phủ và Quy định phát hành kèm theo quyết định này.
2. đưa ra quyết định này thay thế các quyết định sau: thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 mon 5 năm 2010 của Ủy ban dân chúng Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất trên địa bàn thành phố hồ chí minh và quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giấy tờ thủ tục kiểm kê bắt buộc thực trạng khuôn viên nhà, đất với tài sản nối sát trên khu đất để giao hàng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi công ty nước tịch thu đất.
Điều 4. Chánh văn phòng công sở Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình và cá thể có liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng chính phủ; - Văn phòng bao gồm phủ; - cỗ Tài chính; - cỗ Xây dựng; - bộ Tài nguyên với Môi trường; - Cục kiểm tra VB QPPL-Bộ tư pháp; - trực thuộc Thành ủy; - thường trực HĐND Thành phố; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; - TTUB: CT những PCT; - Ủy ban MTTQ nước ta Thành phố; - các Ban HĐND Thành phố; - VPUB: các PVP; - các Phòng CV, ĐTMT (5); TTCB; - Lưu: VT, (ĐTMT/C) D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Vietinbank Ipay, Vietinbank Ipay Là Gì


Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh về việc phát hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Ngày không còn hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!
download đưa ra quyết định 23/2015/QĐ-UBND PDF
đưa ra quyết định 23/2015/QĐ-UBND ZIP (Bản Word)
download Văn phiên bản gốc gồm dấu (PDF)
download Văn bản gốc gồm dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, người sử dụng vui lòng nhấp vào nút bên dưới đây:*Lưu ý: Chỉ cung cấp dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.Chưa tài năng khoản? Đăng cam kết tại đây
Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem VB liên quan.Chưa tài giỏi khoản? Đăng ký kết tại đây
Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.Chưa có tài năng khoản? Đăng ký tại đây
* lưu ý: Để gọi được văn bản tải bên trên sieuthithietbido.com.vn, bạn cần cài ứng dụng đọc tệp tin DOC, DOCX và ứng dụng đọc file PDF.