QUYẾT ĐỊNH 33/2014/QĐ-TTG

     

Hỗ trợ sinh họat phí cho Ủy viên UBMTTQ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 33/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 mon 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNHCHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐCVIỆT NAM, ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

Căn cứ quy định Tổ chức chính phủ nước nhà ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ chế độ Mặt trận nhà nước ViệtNam ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tàichính,

Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành Quyếtđịnh quy định chính sách hỗ trợ sinh sống phíđối cùng với Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận giang sơn Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện.

Bạn đang xem: Quyết định 33/2014/qđ-ttg

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này hình thức về chính sách hỗtrợ ngơi nghỉ phí đối với Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận non nước Việt Nam, Ủyviên Ủy ban chiến trường Tổ quốc cung cấp tỉnh và cấp cho huyện.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban chiến trường Tổ quốc cấp tỉnh và cấp cho huyện, ko hưởnglương từ ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nấc hỗ trợ

1. Ủy viên Ủy ban tw Mặt trậnTổ quốc nước ta được cung ứng sinh hoạt phí, mức: 460.000 đồng/người/tháng.

2. Ủy viên Ủy ban trận mạc Tổ quốc cấptỉnh được hỗ trợ sinh hoạt phí, mức: 230.000 đồng/người/tháng.

3. Ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấphuyện được cung cấp sinh hoạt phí, mức: 120.000 đồng/người/tháng.

4. Trường thích hợp một người tham gia Ủyviên Ủy ban trận mạc Tổ quốc ở những cấp thì hưởng mức cung cấp sinh hoạt mức giá ở cấpcao nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Đồ Dùng Dạy Học Tiểu Học Khiến Học Sinh “Mê Mẩn”

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn ghê phí đảm bảo chế độ hỗ trợsinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban chiến trận Tổ quốc các cấp nói trên thuộcnhiệm vụ của cung cấp nào do giá cả cấp đó bảo đảm an toàn và được bố trí trong dự toánchi túi tiền hàng năm của cơ quan mặt trận Tổ quốc các cấp, vậy thể:

1. Ngân sách Trung ương sắp xếp kinhphí cung ứng sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận sơn hà ViệtNam và bằng vận trong dự toán giá thành hàng năm của ban ngành Ủy ban trung ương Mặttrận đất nước Việt Nam.

2. Ngân sách địa phương bố trí kinhphí hỗ trợ sinh hoạt phí so với Ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp cho tỉnh, huyệnvà phẳng phiu trong dự toán chi phí hàng năm của cơ sở Ủy ban chiến trận Tổ quốccấp thức giấc và cung cấp huyện theo phân cấp giá thành hiện hành chính sách tại mức sử dụng Ngânsách nhà nước.

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành vàquyết toán khiếp phí

Việc lập dự toán, chấp hành và quyếttoán kinh phí cung cấp sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban chiến trường Tổ quốc ViệtNam, Ủy viên Ủy ban chiến trận Tổ quốc cấp cho tỉnh và cung cấp huyện giải pháp tại Quyết địnhnày thực hiện theo chính sách của Luật giá cả nhà nước, công cụ Kế toán các văn bảnhướng dẫn liên quan.

Điều 6. Hiệu lực hiện hành thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực hiện kểtừ ngày 15 mon 7 năm 2014.

Điều 7. Nhiệm vụ thi hành

Bộ trưởng cỗ Tài chính, chủ tịch Ủyban tw Mặt trận giang san Việt Nam, quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc tw và Thủ trưởng những cơ quan tương quan chịu tráchnhiệm thi hành ra quyết định này./.

Xem thêm: Cách Giảm Cân Ở Tuổi Dậy Thì, Cách Giảm Cân An Toàn Cho Tuổi Dậy Thì

nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - văn phòng TW và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao; - UB đo lường và thống kê tài chủ yếu Quốc gia; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

kimsa88
cf68