QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT CÒN HIỆU LỰC KHÔNG

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc --------

Số: 3733/2002/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 mon 10 năm 2002

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆSINH LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 3733/2002/qđ-byt còn hiệu lực không

Banhành kèm theo đưa ra quyết định này:

1. Hai mươi kiểu mốt (21)tiêu chuẩn Vệ sinh lao cồn để áp dụng cho những cơ sở có áp dụng lao động.

2. Năm (05) nguyêntắc và bảy (07) thông số dọn dẹp vệ sinh lao động là đông đảo hướng dẫn cơ bản cho việcthiết kế hệ thống, vị trí lao động, thiết bị móc, pháp luật lao đụng và phân một số loại laođộng.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Huỷ bỏ những cách thức vệsinh lao rượu cồn từ mục 1 mang lại mục 8 trong phần thứ tứ “Những quy định lau chùi và vệ sinh laođộng” tại ra quyết định số 505-BYT/QĐ ngày 13 tháng 4 năm 1992 của cục trưởng cỗ Ytế về việc ban hành Một số tiêu chuẩn tạm thời về vệ sinh.

Điều 3. ÔngVụ trưởng Vụ Y tế dự phòng có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện thựchiện và bình chọn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. những ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng VụY tế dự trữ - cỗ Y tế, Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc bộ Y tế, người có quyền lực cao SởY tế các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Thưởng

HAIMƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN, NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hànhkèm theo ra quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của bộ trưởng cỗ Y tế ngày 10 mon 10năm 2002)

Phần máy nhất: Haimươi mốt (21) tiêu chuẩn vệ sinh lao động

1. Tiêuchuẩn cơ sở dọn dẹp và sắp xếp - phúc lợi

2. Tiêuchuẩn khoảng tầm cách bảo vệ vệ sinh

3. Laođộng thể lực - Tiêu chuẩn phân loại thao tác làm việc theo tiêu tốn năng lượng

4. Laođộng thể lực - Tiêu chuẩn phân loại thao tác làm việc theo tần số nhịp tim

5. Tiêuchuẩn có vác - giới hạn trọng lượng cho phép

6. Tiêuchuẩn chiếu sáng

7. Tiêuchuẩn vi khí hậu

8. Tiêuchuẩn lớp bụi silic

9. Tiêuchuẩn vết mờ do bụi không cất silic

10. Tiêuchuẩn lớp bụi bông

11. Tiêuchuẩn lớp bụi amiăng

12. Tiêuchuẩn giờ đồng hồ ồn

13. Tiêuchuẩn rung

14. Tiêuchuẩn sóng ngắn tĩnh - tỷ lệ từ thông

15. Tiêuchuẩn sóng ngắn tần số thấp - tỷ lệ từ thông

16. Tiêuchuẩn độ mạnh điện sóng ngắn từ trường tần số thấp với điện ngôi trường tĩnh

17. Tiêuchuẩn độ mạnh điện từ trường sóng ngắn dải tần số 30kHz - 300GHz

18. Bức xạtử ngoại - số lượng giới hạn cho phép

19. Tiêuchuẩn phóng xạ

20. Bức xạtia X - Giới hạn cho phép

21. Hoáchất - Giới hạn được cho phép trong không gian vùng làm cho việc

Phần sản phẩm công nghệ hai: Năm(05) hiệ tượng và bảy (07) thông số dọn dẹp lao động

1. Bề ngoài 1 -Ecgônômi xây đắp các hệ thống lao động

2. Lý lẽ 2 -Ecgônômi kiến thiết vị trí lao động

3. Phương pháp 3 -Ecgônômi thiết kế máy móc công cụ

4. Bề ngoài 4 - Bốtrí vùng làm việc

5. Hiệ tượng 5 - Vịtrí lao động với trang bị vi tính

6. Thông số kỹ thuật 1 - Vịtrí lao rượu cồn với trang bị vi tính

7. Thông số kỹ thuật 2 - Chiềucao bề mặt làm việc

8. Thông số 3 - Khoảngcách nhìn từ mắt tới vật

9. Thông số kỹ thuật 4 - Gócnhìn

10. Thông số kỹ thuật 5 -Không gian để chân

11. Thông số kỹ thuật 6 -Chiều cao nâng nhấc vật

12. Thông số 7 -Thông số sinh lý về căng thẳng nhiệt - Trị số giới hạn

Phần thứnhất

HAIMƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. TIÊUCHUẨN CƠ SỞ VỆ SINH - PHÚC LỢI

1. Phạm vi điềuchỉnh: Quyđịnh số cơ sở dọn dẹp và sắp xếp phúc lợi cho tất cả những người lao động.

2. Đối tượng áp dụng:Cáccơ sở có sử dụng lao đụng (cơ sở sản xuất, gớm doanh, văn phòng...).

3. Khái niệm

Khái niệm trong tiêuchuẩn này được gọi như sau:

- Cơ sở dọn dẹp -phúc lợi là: Các công trình dọn dẹp và sắp xếp và các cơ sở dịch vụchung ship hàng người lao cồn tại các cơ sở có thực hiện lao động.

4. Tiêu chuẩn chỉnh cơ sởvệ sinh - phúc lợi

Cơ sở dọn dẹp và sắp xếp phúc lợi

Tiêu chuẩn

Phạm vi áp dụng

Hố tiêu

Theo ca sản xuất:

1- 10 người/hố

11- đôi mươi người/hố

21 - 30 người/hố

Cơ sở có áp dụng lao hễ từ:

1- 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Hố tiểu

Theo ca phân phối

1- 10 người/hố

11- đôi mươi người/hố

21 - 30 người/hố

Cơ sở có áp dụng lao cồn từ:

1- 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Buồng tắm

Theo ca sản xuất:

1- đôi mươi người/buồng

21- 30 người/buồng

Trên 30 người/buồng

Cơ sở có thực hiện lao hễ từ:

1- 300 người

301 - 600 người

Trên 600 người

Buồng vệ sinh

kinh nguyệt

Theo ca sản xuất:

1- 30 nữ/buồng

Trên 30 nữ/buồng

Cơ sở có áp dụng lao đụng từ:

1 - 300 người

Trên 300 người

Vòi nước cọ tay

Theo ca sản xuất:

1 - đôi mươi người/vòi

21 - 30 người/vòi

Trên 30 người/vòi

Cơ sở có áp dụng lao đụng từ:

1 - 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Vòi nước sạch cấp cho cứu

1 - 200 người/vòi

Trên 200 người/vòi

Cơ sở có sử dụng lao động từ:

1 - 1000 người

Trên 1.000 người

Nơi nhằm quần áo

1 người/ô kéo, hoặc móc treo, hoặc tủ nhỏ.

Các loại cơ sở có thực hiện lao cồn (cơ sở, sản xuất, gớm doanh, văn phòng...).

Nước uống

1,5 lít/người/ca sản xuất

Các một số loại cơ sở tất cả thuê lao hễ (cơ sở sản xuất, ghê doanh, văn phòng...).

II. TIÊUCHUẨN KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH

1. Phạm vi điềuchỉnh: Khoảngcách về tối thiểu từ cơ sở sản xuất mang lại khu dân cư.

2. Đối tượng áp dụng:Tiêuchuẩn này áp dụng cho những cơ sở cấp dưỡng nằm cá biệt ngoài khu chế xuất hoặc khucông nghiệp, bao gồm phát thải những yếu tố ô nhiễm đối với môi trường thiên nhiên và mức độ khoẻ conngười.

3. Khái niệm

Khái niệm trong tiêuchuẩn này được hiểu như sau:

- khoảng cách bảo vệvệ sinh: là khoảng cách tối thiểu được tính mốc từ mối cung cấp phát thảitrong nhà, xưởng cung cấp hoặc dây chuyền công nghệ tới quần thể dân cư.

4. Tiêu chuẩn khoảngcách bảo đảm an toàn vệ sinh:

4.1. Nhiên liệu

4.1.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất các khíga, khí thắp sáng, khí hơi nước với hiệu suất trên 50.000 m3/giờ.

b. Thêm vào khí đốtvới con số trên 5000 tấn/năm.

c. Công nghiệp lọc,hoá dầu gồm thành phần diêm sinh trên 0,5%.

d. Sàng tuyển với chếbiến than.

e. Tối ưu phiếnchất đốt.

f. Sản xuất phân phối thànhphẩm ở trong hệ naptalen sản lượng bên trên 2000 tấn/năm.

g. Sản xuấthydrocacbon bằng Clo hoá cùng hydroclo hoá.

4.1.2. Khoảng tầm cách500m đối với các cơ sở:

a. Cung cấp khí lò gabằng than đá hoặc than bùn với năng suất 5000 - 50.000 m3/giờ.

b. Gia công bột thanđá.

c. Công nghiệp lọc,hoá dầu bao gồm thành phần lưu hoàng dưới 0,5%.

d. Cung ứng axetylenbằng khí thiên nhiên.

e. Phân phối khí đốtvới hiệu suất từ 1000 mang đến 5000 m3/giờ.

f. Tối ưu khíflorua.

g. Thêm vào axetylenbằng khí hydrocacbua.

4.1.3. Khoảng chừng cách100m đối với các cơ sở:

a. Cung ứng khí lò gabằng than và than bùn với con số dưới 5000m3/giờ.

b. Cung ứng khí đốtvới sản lượng dưới 1000m3/giờ.

c. Cung ứng diêm.

d. Cung ứng oxy nénvà hydro nén.

e. Kho xăng dầu.

g. Trạm bán xăng.

h. Các đại lý sản xuất,kinh doanh có nguyên liệu dễ gây cháy, nổ.

4.2. Hoá chất, phânbón với cao su

4.2.1. Khoảng chừng cách1000m so với các cơ sở:

a. Chế tạo nitơ vàphân đạm.

b. Sản xuất những thànhphẩm công nghiệp chất nhuộm ở trong hệ benzen cùng ete năng suất trên 1000 tấn/năm.

c. Thêm vào NaOH bằngphương pháp năng lượng điện giải.

d. Tiếp tế dầu(benzol, toluen, xilol naphtol, fenol crenol, antraxen, fenatron, acridin,cacbozol).

e. Cung cấp cao suClo “nairit” ở xí nghiệp có cấp dưỡng Clo.

f. Phân phối eteetylic tổng hợp.

g. Thêm vào ete metilvà hỗn hợp etil.

h. Sản xuất những loạihoá hóa học tổng hợp.

i. Sản xuất những axitvô cơ với hữu cơ

- Sunfuric.

- Clohydric.

- Nitric.

- Picric.

- Flavic, criolit vàmuối flo.

- Aminolenan.

- Xinhin.

j. Sản xuất

- Thuỷ ngân.

- Asen và hợp hóa học vôcơ cùng với asen.

- Clo.

- Phospho.

- Corundum.

- Beri

4.2.2. Khoảng tầm cách500m so với các cơ sở:

a. Cấp dưỡng amoniac

b. Sản xuất

- Niobi.

- Tantali.

- kim loại hiếm bằngphương pháp Clo hoá.

- Bariclorua bao gồm dùngđến hydro lưu lại huỳnh.

- mỡ chảy xệ đặc cần sử dụng trong côngnghiệp (hydro hoá bằng cách thức không sử dụng điện phân).

c. Sản xuất các sảnphẩm amiăng.

d. Sản xuất các bánthành phẩm của công nghiệp sơn anilin hệ benzol với ete cùng với sản lượng bên trên 1000tấn/năm.

e. Sản xuấtpolyetylen và polypropilen trên cơ sở khí dầu mỏ.

f. Cung ứng axit béotổng hợp.

g. Sản xuất các loạicao su tổng hợp.

h. Nhà máy tái sinhcao su.

i. Cấp dưỡng cao su,êbonit và giấy cao su.

j. Nhà máy sản xuất lưu hoácao su tất cả dùng hydrosunfua.

k. Chế tạo nicotin.

l. Sản xuấtfenolaldehyt và những bột nhân tạo khác với sản lượng trên 300 tấn/năm.

m. Thêm vào sơnkhoáng nhân tạo.

n. Lưu hoá cao su códùng hydrosunfua.

o. Tái sinh cao su.

p. Tiếp tế sơn lắc.

q. Sản xuất, trộn chế,đóng gói, bảo quản các nhiều loại hoá chất đảm bảo an toàn thực vật.

r. Phân phối phân lânvà supephotphat.

s. Sản xuất xà phòngtrên 2000 tấn/năm.

4.2.3. Khoảng chừng cách100m so với các cơ sở:

a. Cấp dưỡng glyxerin.

b. Cung cấp cao suthiên nhiên.

c. Phân phối cao sugiầy không cần sử dụng chất hoà tung hữu cơ cất cánh bụi.

d. Cấp dưỡng hoá chấtdẻo polyclovinyl, viniplast, polyuretan bọt, chất dẻo xốp, kính chất dẻo,spyropo.

e. Cung ứng nước hoa.

f. Lưu hoá cao su đặc khikhông áp dụng sunfuacacbon.

g. Sản xuất ngọc nhântạo.

h. Cung cấp sản phẩmchất dẻo hoặc gia công từ nguyên vật liệu chất dẻo phân phối thành phẩm.

i. Tiếp tế xà phòngdưới chống 2000 tấn/năm.

j. Sản xuất các sảnphẩm bằng bột tổng hợp, vật liệu polyme và chất dẻo bằng phương pháp khác nhau.

4.3. Luyện kim đen

4.3.1. Khoảng cách1000m so với các cơ sở:

a. Chế tạo magie(phương pháp Clo).

b. Luyện gang vớitổng khối của các lò cao trên 1500m3.

c. Phân phối nhôm bằngphương pháp điện phân.

d. Luyện thép bằngphương pháp lò mactanh với lò đưa với sản lượng trên 1000.000 tấn/năm.

e. Thêm vào hợp kimfero.

4.3.2. Khoảng chừng cách500m so với các cơ sở:

a. Tiếp tế magiebằng các phương pháp trừ phương thức Clo.

b. Luyện gang vớitổng khối của những lò cao từ 500 mang lại 1500 m3.

c. Phân phối ống đúcgang cùng với sản lượng bên trên 10.000 tấn/năm.

d. Luyện gang bằngphương pháp lò Mactanh, cách thức lò điện và cách thức lò chuyển với sảnlượng bên dưới 1000.000 tấn/năm.

e. Chế tạo cáp bọcchì hoặc bọc cao su đặc cách điện.

4.3.3. Khoảng cách100m đối với các cơ sở:

a. Thêm vào cáp đểtrần.

b. Tối ưu gang,thép cùng với sản lượng bên dưới 10.000 tấn/năm.

c. Cấp dưỡng điện cựckim loại.

4.4. Luyện kim màu

4.4.1. Khoảng tầm cách1000m so với các cơ sở:

a. Gia công lại lầnhai sắt kẽm kim loại màu với sản lượng trên 3000 tấn/năm.

b. Luyện kim loại màutrực tiếp từ bỏ quặng và quặng tinh.

c. Thiêu quặng kimloại color và các thiêu phẩm pirit.

4.4.2. Khoảng tầm cách500m so với các cơ sở:

a. Tiếp tế kim loạimàu với sản lượng trên 2000 tấn/năm.

b. Tối ưu lại lầnhai sắt kẽm kim loại màu cùng với sản lượng từ bỏ 1000 mang lại 3000 tấn/năm.

c. Phân phối kẽm,đồng, niken, coban bằng phương pháp điện phân dung dịch bao gồm nước.

4.4.3. Khoảng tầm cách100m so với các cơ sở:

a. Phân phối antimonbằng phương pháp điện phân.

b. Mạ kẽm, crom,niken.

4.5. Vật liệu xâydựng

4.5.1. Khoảng chừng cách1000m so với các cơ sở:

a. Cung cấp xi măngporland, xi-măng xỉ porland, xi măng puzoland cùng với sản lượng bên trên 150.000 tấn/năm.

b. Cấp dưỡng vôimanhêzit, dolomit với samot gồm dùng lò quay hoặc những kiểu lò không giống trừ lò thủcông.

4.5.2. Khoảng chừng cách500m đối với các cơ sở:

a. Phân phối xi măngporland, xi măng xỉ porland, xi-măng puzoland cùng với sản lượng dưới 150.000 tấn/năm.

b. Phân phối thạchcao.

c. Thêm vào vật liệuxây dựng (đá, cát, sỏi).

d. Tiếp tế xi măngđịa phương sản lượng bên dưới 5000 tấn/năm.

e. Cung cấp vôi,manhêzit, dolomit dùng các lò thủ công.

f. Cấp dưỡng bê tông,atfan.

g. Chế tạo bông kínhvà bông xỉ.

h. Sản xuất giấy dầu.

4.5.3. Khoảng chừng cách100m so với các cơ sở:

a. Sản xuấtfibroximăng với tấm đá lợp.

b. Phân phối đá nhântạo cùng các sản phẩm bê tông.

c. Đúc đá.

d. Sản xuất các sảnphẩm keramic và các thành phầm chịu lửa.

e. Tiếp tế kính.

f. Thêm vào vật liệuxây dựng bằng các phế liệu ở trong nhà máy sức nóng điện.

g. Sản xuất các sảnphẩm sành sứ.

h. Sản xuất những sảnphẩm thạch cao.

i. Cấp dưỡng cả sảnphẩm bằng đất sét

j. Cung cấp đá khôngdùng phương thức nổ và gia công đá thiên nhiên.

4.6. Chế biến gỗ vàlâm sản

4.6.1. Khoảng tầm cách1000m đối với các cơ sở:

- chế tạo than gỗtrừ cách thức lò chưng.

Xem thêm: Mưa Trên Phố Huế (Tân Cổ Giao Duyên, Mưa Trên Phố Huế (Tân Cổ)

4.6.2. Khoảng tầm cách500m đối với các cơ sở:

a. Ngâm tẩm gỗ.

b. Sản xuất than gỗbằng phương pháp lò chưng.

4.6.3. Khoảng cách100m so với các cơ sở:

a. Sản xuất sợi gỗ dệt.

b. Xí nghiệp cưa, gỗdán với đồ gỗ.

c. Nhà máy sản xuất đóngtàu, thuyền bởi gỗ.

d. Sản xuất các vậtliệu bởi cói, cỏ, rơm, tấm ép.

e. Tiếp tế sản phẩmtừ gai gỗ (tấm xay vỏ bào, tấm gai gỗ, tấm ép xi măng sợi gỗ).

f. Cung ứng vải chiếugai.

g. Chế tạo đồ gỗ,đóng hòm, mộc lát sàn.

h. Xưởng đóng xuồngvà thuyền gỗ.

4.7. Dệt, may

4.7.1. Khoảng chừng cách500m đối với các cơ sở:

Ngành dệt, sợi gồm xửlý, tẩy, nhuộm tẩm bởi hoá chất.

4.7.2. Khoảng tầm cách100m đối với các cơ sở:

- Ngành dệt, sợikhông nhuộm và ngành may.

4.8. Xenlulô với giấy

4.8.1. Khoảng cách1000m so với các cơ sở:

- thêm vào giấyxenlulô bằng phương pháp axit sunfit, bisunfit cùng monosunfit trong gia công nấudung dịch bao gồm dùng phương pháp đốt giữ huỳnh.

4.8.2. Khoảng chừng cách500m so với các cơ sở:

- Sản xuất các sảnphẩm nghiền và sản phẩm cuộn trường đoản cú giấy và vải bao gồm tẩm bột fenilaldehyt cùng với sản lượngtrên 100 tấn/năm.

4.8.3. Khoảng tầm cách100m so với các cơ sở:

a. Sản xuất các sảnphẩm nghiền và thành phầm cuộn tự giấy cùng vải gồm tẩm bong bóng fenilaldehyt cùng với sản lượngdưới 100 tấn/năm.

b. Sản xuất những loạigiấy và cac-tông khác nhau, phân phối các sản phẩm từ gỗ, nứa, xenlulô khôngdùng khí sunfua lỏng.

4.9. Trực thuộc da với cácsản phẩm từ bỏ da, đưa da

4.9.1. Khoảng tầm cách500m đối với các cơ sở:

- cung cấp da nhântạo gồm dùng những chất cơ học hoà chảy dễ cất cánh bụi.

4.9.2. Khoảng chừng cách100m đối với các cơ sở:

a. Tiếp tế da nhântạo trên các đại lý polyvinylclorit và các bột không giống không dùng các hoá chất hoà tanhữu cơ bay bụi.

b. Thuộc domain authority gia súc.

4.10. Thực phẩm vàthực phẩm

4.10.1. Khoảng cách500m so với các:

a. Trại con vật trên1000 con.

b. Lò mổ, vị trí chếbiến cá (mỡ, dầu, vây cá).

c. Nhà máy lấy mỡtừ các động vật ở biển.

d. Xí nghiệp nấu vàrửa thực phẩm.

e. Ga, trạm rửa vàlàm sạch các toa xe sau khi chở súc vật.

f. Nhà máy đường.

g. Nhà máy đánh cá.

4.10.2. Khoảng tầm cách100m so với các cơ sở:

a. Cấp dưỡng albumin.

b. Xí nghiệp sản xuất rượu.

c. Xí nghiệp xay, xínghiệp thức nạp năng lượng gia súc.

d. Xí nghiệp thịt vànhà sản phẩm công nghệ ướp rét mướt thịt.

e. Nhà máy gia côngcà phê.

f. Nhà máy ép dầuthực vật.

g. Tiếp tế bơ thựcvật.

h. Xí nghiệp hoa quả.

i. Sản xuất dextrin,đường, mật.

j. Xí nghiệp nấuphomát.

k. Xí nghiệp đóng hộpcá và xí nghiệp sản xuất cá miếng có phân xưởng tận dụng phế liệu thừa, xí nghiệp cá liênhiệp.

l. Cung ứng bột, cồn,các các loại bột gia vị.

m. Xí nghiệp sản xuất thuốc lácó ủ men.

n. Xí nghiệp axetonbutyl.

o. Xí nghiệp sản xuất bia (cónấu mạch nha và làm cho men).

p. Xí nghiệp đồ hộp.

q. Kho hoa quả.

r. Xí nghiệp đườngviên.

s. Cấp dưỡng mì ống.

t. Nhà máy sản xuất cá hunkhói.

u. Nhà máy sữa và bơ(động vật).

v. Thêm vào thịt xúcxích sản lượng trên 3 tấn/1 ca.

w. Chế tạo bánh kẹotừ 20.000 tấn/năm trở lên.

x. Xí nghiệp sản xuất bánh mỳ.

y. Xí nghiệp gia côngthức ăn.

z. Cung ứng dấm ăn.

aa. Nhà máy sản xuất ướp lạnhthực phẩm môi trường trên 600 tấn.

bb. Xí nghiệp rượu tráicây.

cc. Xí nghiệp ép nướctrái cây.

dd. Nhà máy rượu cônhắc.

ee. Nhà máy sản xuất cuốnthuốc lá, lá dung dịch đã tối ưu ủ sấy.

4.11. Công trình kỹthuật vệ sinh và các thành phần thiết bị công cộng

4.11.1. Khoảng cách1000m so với các:

a. Kho bãi chứa với kiểmloại rác rưởi (chất rắn và chất lỏng) các phế liệu thối hỏng.

b. Đống tro cất cánh mùicác chất thối với đống phân huỷ các chất bẩn.

4.11.2. Khoảng cách500m so với các:

a. Xí nghiệp sản xuất trung tâmtận dụng lại rác cùng đốt rác.

b. Bến bãi chôn che chấtthải phù hợp vệ sinh.

c. Đống và kho bãi phânrác.

d. Bến bãi chôn lấp chấtthải công nghiệp.

e. Bến bãi để những phươngtiện chăm chở rác rưởi và hóa học bẩn.

f. Bể thu những loạinước thải, nước cống thành phố, thị trấn, khu xử lý nước thải.

g. Nghĩa địa.

h. Kho đựng cácnguyên liệu lỗi và chuyển vào tận dụng.

4.11.3. Khoảng chừng cách100m so với các:

- Kho chứa tạm cácnguyên liệu rác không có xử lý.

III. LAOĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

1. Phạm vi điềuchỉnh:Tiêu chuẩn chỉnh này vận dụng cho các thao tác lao cồn động (có sinh công biểu kiến).Các làm việc lao cồn tĩnh (không sinh công biểu kiến) không vận dụng tiêu chuẩnnày.

2. Đối tượng áp dụng: Ngườilao động ở tất cả các cơ sở có thực hiện lao động.

3. Khái niệm

Các quan niệm trongtiêu chuẩn này được gọi như sau:

- tiêu hao nănglượng:Năng lượng được áp dụng trong quá trình vận động hay nghỉ. Thường xuyên được biểuthị bằng oát (W), kilocalo vào một phút giỏi trong một giờ (Kcal/phút giỏi Kcal/giờ)hoặc Kcal/kg thể trọng/phút, hoặc Kcal/phút/m2 diện tích s cơ thể.

- tiêu hao năng lượngtheo netto: Tiêu hao năng lượng chỉ do quá trình lao động hay nghỉngơi, không bao gồm chuyển hoá cơ bản.

- tiêu tốn năng lượngbrutto: Tiêu hao tích điện do quá trình lao cồn hay nghỉ ngơicộng với đưa hoá cơ bản.

4. Tiêu chuẩn phânloại

Bảng 1. Phân loạithao tác lao hễ theo tiêu hao năng lượng

Phân loại

Tiêu hao năng lượng brutto (Kcal/Kg/phút)

Nam

Nữ

Nhẹ

Vừa

Nặng

Rất nặng

Cực nặng

Tối đa

0,062 - 0,080

0,080 - 0,127

0,127 - 0,160

0,160 - 0,200

> 0,20

0,050 - 0,065

0,065 - 0,095

0,095 - 0,125

0,125 - 0,155

> 0,155

IV. LAOĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TẦN SỐ NHỊP TIM

1. Phạm vi điềuchỉnh: Tiêuchuẩn này áp dụng cho các thao tác làm việc lao đụng (có sinh công biểu kiến) vào điềukiện nhiệt độ độ môi trường thiên nhiên lao động không thật 320C. Các thao tác làm việc laođộng tĩnh (không sinh công biểu kiến) không vận dụng tiêu chuẩn này.

2. Đối tượng áp dụng: tín đồ laođộng ở toàn bộ các đại lý có thực hiện lao động.

3. Khái niệm

Khái niệm trong tiêuchuẩn này được phát âm như sau:

- Nhịp tim vào laođộnglà nhịp tim quan sát và theo dõi được vào thời gian đối tượng người tiêu dùng đang làm việc và sẽ làmviệc được tối thiểu là 3 phút.

4. Tiêu chuẩn chỉnh phânloại

Loại

Tần số nhịp tim (nhịp/phút)

Nhẹ

Vừa

Nặng

Rất nặng

Cực nặng

Tối đa

90 - 100

100 - 120

120 - 140

140 - 160

>160

Ghi chú: gồm thểngoại suy tần số nhịp tim vào lao động bằng phương pháp lấy nhịp tim của phút hồiphục đầu tiên nhân cùng với 1,14.

V. TIÊUCHUẨN sở hữu VÁC - GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG mang đến PHÉP

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêuchuẩn này phương pháp trọng lượng có vác về tối đa cho từng lần sở hữu vác của mộtngười đang thích nghi cùng với lao rượu cồn thể lực nặng lúc lao động với quá trình mangvác thường xuyên và không hay xuyên.

2. Đối tượng áp dụng: fan laođộng ở toàn bộ các đại lý có sử dụng lao động.

3. Trị số giới hạn:

Loại chỉ tiêu

Giới hạn (kg)

Nam

Nữ

Công bài toán mang vác thường xuyên

Công việc mang vác không thường xuyên

40

20

30

15

VI. TIÊUCHUẨN CHIẾU SÁNG

1. Phạm vi điềuchỉnh:Quy định yêu thương cầu lau chùi chiếu sáng tại các nơi thao tác trong phòng, vào nhàxưởng.

2. Đối tượng áp dụng: tất cảcác cơ sở có thực hiện lao động. Không vận dụng cho các nơi thao tác ngoài trời.

3. Tiêu chuẩn chỉnh tríchdẫn

Các mức quy địnhtrong tiêu chuẩn chỉnh này theo khuyến dụ của ISO 8995-1998 và tương đương với TCVN3743 - 83.

4. Mức cho phép

Cường độ chiếu sángtối thiểu so với các một số loại hình các bước được biện pháp ở bảng 1. Mức cực đạikhông thừa 5.000 lux khi dùng đèn dây tóc cùng 10.000 lux khi dùng đèn huỳnhquang.

Bảng 1: Cường độchiếu sáng

Kiểu nội thất, công việc

Loại công việc

Cường độ thắp sáng (lux)

Đèn huỳnh quang

Đèn nung sáng*

Các vùng chung trong nhà

Vùng thông gió, hành lang

D - E

50

30

Cầu thang, thang máy

C - D

100

50

Nơi gửi áo khoác ngoài, bên vệ sinh

C - D

100

50

Nhà kho

D - E

100

50

Nhà xưởng đính ráp

Công bài toán thô, đính thêm máy khổng lồ nặng

C - D

200

100

Công việc nặng vừa, đính thêm ráp ô tô

B - C

300

150

Công bài toán chính xác, gắn thêm ráp năng lượng điện tử

A - B

500

250

Công việc chính xác, đính ráp dụng cụ

A - B

1000

500

Hoá chất

Các quá trình tự động

D - E

50

30

Nơi cấp dưỡng ít có tín đồ ra vào

C - D

100

50

Vùng nội thất chung

C - D

200

100

Phòng kiểm nghiệm, chống thí nghiệm

C - D

300

200

Bào chế dược phẩm

C - D

300

200

OTK

A - B

500

250

So màu

A - B

750

400

Chế chế tác phần đệm bởi cao su

A - B

300

150

Công nghiệp may mặc

May

A - B

500

250

OTK

A - B

750

375

A - B

300

150

Công nghiệp điện

Chế sinh sản cáp

B - C

200

100

Lắp ráp mạng điện thoại

A - B

300

200

Lắp mặt đường dây

A - B

500

250

Lắp ráp radio, vô tuyến

A - B

750

400

Lắp ráp các bộ phận cực kỳ bao gồm xác, năng lượng điện tử

A - B

1000

500

Công nghiệp thực phẩm

Vùng thao tác làm việc chung

C - D

200

100

Các quy trình tự động

D - E

150

75

Trang điểm bằng tay, OTK

A - B

300

200

Công nghiệp đúc

Nhà xưởng đúc

D - E

150

75

Đúc thô, đúc phần lõi

C - D

200

100

Đúc chính xác, làm lõi, OTK

A - B

300

200

Công nghiệp kính và gốm sứ

Xưởng lò

D - E

100

50

Phòng trộn, khuôn, đúc

C - D

200

100

Hoàn thiện, tráng men, tấn công bóng

B - C

300

150

Vẽ màu, trang trí

A - B

500

250

Mài kính, công việc chính xác

A - B

750

400

Công nghiệp sắt thép

Nơi tiếp tế không yên cầu thao tác bởi tay

D - E

50

30

Nơi tiếp tế thỉnh thoảng phải làm bởi tay

D - E

100

50

Nơi làm thắt chặt và cố định trong nhà phân phối

D - E

300

150

Nơi tính toán và OTK

A - B

300

200

Công nghiệp da

Vùng làm việc chung

B - C

200

100

Dập, cắt may, thêm vào giầy

A - B

500

250

Phân loại, so sánh, bình chọn chất lượng

A - B

750

400

Máy và thử máy

Công bài toán không nỗ lực định

D - E

150

75

Làm bài toán thô, bởi máy, hàn

C - D

200

100

Làm bởi máy, bao gồm máy từ bỏ động

B - C

300

150

Công bài toán chính xác, bằng máy, máy chủ yếu xác, thể nghiệm máy

A - B

500

250

Công vấn đề rất chủ yếu xác, đo kích cỡ, OTK, các cụ thể phức tạp

A - B

1000

500

Sơn cùng phun màu

Nhúng cùng phun tô thô

D - E

200

100

Sơn thông thường, phun cùng hoàn thiện

A - B

500

250

Sửa với so màu

A - B

750

400

Công nghiệp giấy

Làm giấy với bìa

C - D

200

100

Làm trường đoản cú động

D - E

150

75

OTK, phân loại

A - B

300

150

In ấn cùng đóng sách

Phòng đồ vật in

C - D

300

150

Phòng biên soạn, gọi thử

A - B

500

250

Thử chính xác, sửa lại, khắc axit

A - B

750

375

Chế bạn dạng màu với in

A - B

1000

500

Khắc thép với đồng

A - B

1500

750

Đóng sách

A - B

300

150

Sắp xếp, in nổi

A - B

500

250

Công nghiệp dệt

Vẽ hoa

D - E

200

100

Xe sợi, cuộn, đánh ống, nhuộm

C - D

300

150

Xe sợi nhỏ, dệt

A - B

500

250

May, OTK

A - B

750

375

Phân xưởng mộc với đồ gỗ

Bộ phận cưa

D - E

150

75

Công việc ngồi, đính ráp

C - D

200

100

So lựa chọn gỗ

B - C

300

150

Hoàn thiện, OTK

A -B

500

250

Văn phòng

Các phòng chung

A - B

300

150

Phòng kế hoạch chăm sâu

A - B

500

250

Phòng vật dụng hoạ

A - B

500

250

Phòng họp

A - B

300

150

Các cửa ngõ hàng

Chiếu sáng chung ở các cửa hàng

ở những trung tâm bán buôn lớn

B - C

500

250

ở các shop nhỏ

B - C

300

150

Siêu thị

B - C

500

250

Trường học

Chiếu sáng sủa chung

A - B

300

150

Văn phòng

A - B

300

150

Phòng phác hoạ thảo

A - B

300

150

Phòng trưng bày

A - B

500

250

Phòng thí nghiệm

A - B

300

150

Phòng triển lẵm nghệ thuật

A - B

300

150

Đại sảnh

C - D

150

75

Bệnh viện

Các khu vực vực

Chiếu sáng chung

A - B

50

30

Phòng khám

A - B

200

100

Phòng đọc

A - B

150

100

Trực đêm

A - B

3

Các chống khám:

Chiếu sáng chung

A - B

300

150

Khám quần thể trú

A - B

750

375

Điều trị tăng cường:

Đầu giường

A - B

30

20

Nơi quan liêu sát

A - B

200

100

Nơi làm, trực của y tá

A - B

200

100

Phòng phẫu thuật

Chiếu sáng sủa chung

A - B

500

250

Chiếu sáng sủa tại chỗ

A - B

10.000

5.000

Phòng chất vấn tự động

Chiếu sáng sủa chung

A - B

500

250

Chiếu sáng sủa tại chỗ

A - B

5.000

2.500

Phòng xét nghiệm cùng dược

Chiếu sáng sủa chung

A - B

300

150

Chiếu sáng tại khu vực

A - B

500

250

Phòng tư vấn

Chiếu sáng chung

A - B

300

150

Chiếu sáng tại khu vực

A - B

500

250

Ghi chú:

- A: quá trình đòihỏi rất thiết yếu xác

- B: công việc đòihỏi đúng đắn cao

- C: quá trình đòihỏi thiết yếu xác

- D: công việc đòihỏi đúng mực vừa

- E: các bước ít đòihỏi chính xác

* địa điểm nào sử dụngcả đèn huỳnh quang cùng đèn nung sáng sủa thì lấy theo nấc của đèn nung sáng

VII. TIÊUCHUẨN VI KHÍ HẬU

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh nhiệt độ độ, độ ẩm, tốc độ hoạt động của ko khí, cường độ sự phản xạ nhiệt.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cửa hàng có áp dụng lao động.

3. Tiêu chuẩn tríchdẫn

Các giá chỉ trị mang lại phéptrong tiêu chuẩn chỉnh này tương tự với TCVN 5508 - 1991

4. Giá trị mang đến phép

Bảng 1: Yêu cầu vềnhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí, cường độ sự phản xạ nhiệt nghỉ ngơi vịtrí có tác dụng việc

Thời gian (mùa)

Loại lao động

Nhiệt độ kk (0C)

Độ độ ẩm kk (%)

Tốc độ vận động kk (m/s)

Cường độ bức xạ nhiệt (W/m2)

Tối đa

Tối thiểu

Mùa lạnh

Nhẹ

Trung bình

Nặng

20

18

16

dưới hoặc bởi 80

0,2

0,4

0,5

35 khi tiếp xúc trên một nửa diện tích khung người con người

70 khi tiếp xúc bên trên 25% diện tích khung người con người

Mùa nóng

Nhẹ

Trung bình

Nặng

34

32

30

dưới hoặc bằng 80

1,5

100 khi tiếp xúc bên dưới 25% diện tích khung hình con người

Cho từng yếu đuối tố:

Nhiệt độ ko vượtquá 320C. Nơi thêm vào nóng không thật 370C.

Nhiệt độ chênh lệchtrong nơi sản xuất và ngoài trời từ bỏ 3 - 50C.

Độ ẩm kha khá 75 -85%.

Vận tốc gió ko quá2m/s.

Cường độ phản xạ nhiệt1 cal/cm2/phút.

Bảng 2: số lượng giới hạn chophép theo chỉ số nhiệt tam cầu

Loại lao động

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Lao rượu cồn liên tục

30,0

26,7

25,0

50% lao động, 1/2 nghỉ

31,4

29,4

27,9

25% lao động, 75% nghỉ

33,2

31,4

30,0

VIII. TIÊUCHUẨN BỤI SILIC

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh mật độ giới hạn so với các các loại bụi gồm chứa silic tự do (SiO2).

2. Đối tượng áp dụng: tất cảcác đại lý có áp dụng lao động.

3. Tiêu chuẩn tríchdẫn

Tiêu chuẩn chỉnh này ápdụng cùng rất tiêu chuẩn TCVN 5509 - 1991

4. Quý giá giới hạn

4.1. Giá trị nồng độtối đa cho phép bụi hạt:

Bảng 1: giá trị nồngđộ về tối đa chất nhận được bụi hạt

Nhóm bụi

Hàm lượng Silic

Nồng độ lớp bụi toàn phần (hạt/cm3)

Nồng độ những vết bụi hô hấp

(hạt/cm3)

Lấy theo ca

Lấy theo

thời điểm

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

1

Lớn hơn 50 mang đến 100

200

600

100

300

2

Lớn hơn 20 đến 50

500

1000

250

500

3

Lớn rộng 5 mang lại 20

1000

2000

500

1000

4

Nhỏ rộng hoặc bằng 5

1500

3000

800

1500

4.2. Giá trị nồng độtối đa có thể chấp nhận được bụi trọng lượng

Bảng 2: cực hiếm nồngđộ về tối đa chất nhận được bụi trọng lượng

Nhóm bụi

Hàm lượng Silic (%)

Nồng độ vết mờ do bụi toàn phần (mg/m3)

Nồng độ những vết bụi hô hấp (mg/m3)

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

1

100

0,3

0,5

0,1

0,3

2

Lớn hơn 50 đến dưới 100

1,0

2,0

0,5

1,0

3

Lớn hơn trăng tròn đến 50

2,0

4,0

1,0

2,0

4

Nhỏ hơn hoặc bằng 20

3,0

6,0

2,0

4,0

IX. TIÊUCHUẨN BỤI KHÔNG CHỨA SILIC

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh nồng độ giới hạn đối với các loại bụi không cất silic tự do (SiO2).

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cửa hàng có sử dụng lao động.

3. Giá trị giới hạn

Bảng 1: cực hiếm nồngđộ về tối đa được cho phép bụi không đựng silic

Loại

Tên chất

Nồng độ lớp bụi toàn phần (mg/m3)

Nồng độ những vết bụi hô hấp (mg/m3)

1

Than hoạt tính, nhôm, bentonit, diatomit, graphit, cao lanh, pyrit, talc

2

1

2

Bakelit, than, oxyt sắt, oxyt kẽm, dioxyt titan, silicát, apatit, baril, photphatit, đá vôi, đá trân châu, đá cẩm thạch, ximăng portland

4

2

3

Bụi thảo mộc, động vật: chè, thuốc lá, vết mờ do bụi gỗ, lớp bụi ngũ cốc

6

3

4

Bụi hữu cơ cùng vô cơ ko thuộc các loại 1, 2, 3

8

4

X. TIÊUCHUẨN BỤI BÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh độ đậm đặc giới hạn so với các loại vết mờ do bụi bông và bông nhân tạo.

2. Đối tượng áp dụng:Tấtcả các cơ sở có áp dụng lao động.

3. Quý hiếm giới hạn

Nồng độ buổi tối đa chophép lớp bụi bông (trung bình lấy chủng loại 8 giờ): 1mg/m3.

XI. TIÊUCHUẨN BỤI AMIĂNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh giá chỉ trị giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp được cho phép với toàn bộ các loại bụiamiăng thuộc team Serpentine (Chrysotile) trong không khí khoanh vùng sản xuất.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác các đại lý có áp dụng lao động.

3. Quý giá giới hạn

Bảng 1: quý hiếm giớihạn tiếp xúc nghề nghiệp chất nhận được với bụi amiăng

STT

Tên chất

Trung bình 8 giờ đồng hồ (sợi/ml)

Trung bình 1 giờ (sợi/ml)

1

Serpentine (Chrysotile)

0,1

0,5

2

Amphibole

0

0

XII. TIÊUCHUẨN TIẾNG ỒN

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh mức giờ ồn có thể chấp nhận được tại các vị trí thao tác trong môi trường lao độngcủa những xí nghiệp, các đại lý sản xuất, phòng ban chịu ảnh hưởng của tiếng ồn.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cơ sở sử dụng lao động.

3. Tiêu chuẩn tríchdẫn

Các mức mang lại phéptrong tiêu chuẩn này tương tự với TCVN 3985 - 1999.

4. Mức mang lại phép

4.1. nấc âmliên tục hoặc mức tương tự Leq dBA tại địa điểm làm việc không thật 85dBA trong 8 giờ.

4.2. trường hợp thờigian tiếp xúc với ồn ào giảm 1/2, nút ồn được cho phép tăngthêm 5 dB.

Tiếp xúc 4 giờtăng thêm 5 dB mức có thể chấp nhận được là 90 dBA

2 giờ95dBA

1giờ100 dBA

30 phút105 dBA

15 phút110 dBA

Mức cực đại không quá115 dBA.

Thời gian khó độngcòn lại vào ngày thao tác chỉ được tiếp xúc với ồn ào dưới 80 dBA.

4.3. mức ápsuất âm có thể chấp nhận được đối với giờ đồng hồ ồn xung thấp rộng 5 dB đối với cácgiá trị nêu vào mục 4.1, 4.2.

4.4. Để đạt đượcnăng suất làm việc tại các vị trí lao động khác biệt cần bảo đảm mức áp âm tạiđó ko vượt quá quý giá trong bảng bên dưới đây.

Bảng 1: nấc áp suấtâm tại các vị trí lao động

Vị trí lao động

Mức âm hoặc là tầm âm tương đương không thực sự dBA

Mức âm dB ở những dải ốc ta cùng với tần số mức độ vừa phải nhân (Hz) ko vượt vượt (dB)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Chỗ làm việc của công nhân, vùng bao gồm công nhân thao tác trong những phân xưởng cùng trong đơn vị máy

85

99

92

86

83

80

78

76

74

2. Phòng theo dõi và tinh chỉnh và điều khiển từ xa không có thông tin bởi điện thoại, những phòng thí nghiệm, thực nghiệm các phòng thiết bị máy tính xách tay có nguồn ồn.

80

94

87

82

78

75

73

71

70

3. Phòng theo dõi và tinh chỉnh và điều khiển từ xa có thông tin bằng điện thoại, chống điều phối, phòng gắn thêm máy chủ yếu xác, tấn công máy chữ.

70

87

79

72

68

65

63

61

59

4. Những phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê.

65

83

74

68

63

60

57

55

54

5. Những phòng lao cồn trí óc, nghiên cứu và phân tích thiết kế, thống kê, lập công tác máy tính, phòng thí nghiệm định hướng và xử lý số liệu thực nghiệm

55

75

66

59

54

50

47

45

43

XIII. TIÊUCHUẨN RUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh nút rung được cho phép ở ghế ngồi, sàn có tác dụng việc, phần tử điều khiển, vị trí taycầm của các phương tiện cùng thiết bị vạc ra rung tác động lên trên người lao độngtrong sản xuất.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cơ sở thực hiện lao động.

3. Tiêu chuẩn tríchdẫn

Tiêu chuẩn chỉnh này tươngđương với TCVN 5127 - 90.

4. Mức mang lại phép

Mức rung buổi tối đa sống cácvị trí làm việc không quá quá các giá trị quy định trong các bảng 1, 2, 3.

Bảng 1: Rung sinh hoạt ghếngồi, sàn có tác dụng việc

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung chất nhận được (cm/s)

Rung đứng

Rung ngang

1 (0,88 - 1,4)

12,6

5,0

2 (1,4 - 2,8)

7,1

3,5

4 (2,8 - 5,6)

2,5

3,2

8 (5,6 - 11,2)

1,3

3,2

16 (11,2 - 22,4)

1,1

3,2

31,5 (22,4 - 45)

1,1

3,2

63 (45 - 90)

1,1

3,2

125 (90 - 180)

1,1

3,2

250 (180 - 355)

1,1

3,2

Bảng 2: Rung ở các bộphận điều khiển

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung được cho phép (cm/s)

Rung đứng

Rung ngang

16 (11,2 - 22,4)

4,0

4,0

31,5 (22,4 - 45)

2,8

2,8

63 (45 - 90)

2,0

2,0

125 (90 - 180)

1,4

1,4

250 (180 - 355)

1,0

1,0

Bảng 3: Rung của cácdụng thay nơi tay cầm

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung có thể chấp nhận được (cm/s)

Hệ số hiệu dính Ko*

8 (5,6 - 11,2)

2,8

0,5

16 (11,2 - 22,4)

1,4

1

31,5 (22,4 - 45)

1,4

1

63 (45 - 90)

1,4

1

125 (90 - 180)

1,4

1

250 (180 - 355)

1,4

1

500 (355 - 700)

1,4

1

1000 (700 - 1400)

1,4

1

* hệ số hiệu lắp k0dùng nhằm tính vận tốc rung hiệu gắn thêm Vhđ (hay tổng gia tốc rung).

Vận tốc runghiệu đính có thể chấp nhận được không thừa 4 cm/s vào 8 giờ.

Giá trị Vhđcho phép theo thời gian:

8 tiếng - 4,0 cm/s4 giờ - 5,6 cm/s

7 tiếng - 4,2 cm/s 3 giờ- 6,5 cm/s

6 giờ đồng hồ - 4,6 cm/s2 giờ - 8,0 cm/s

5 giờ - 5,0 cm/s1 giờ đồng hồ - 11,3 cm/s

XIV. TIÊUCHUẨN TỪ TRƯỜNG TĨNH - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh quý hiếm giới hạn được cho phép đối với mật độ từ thông của từ trường tĩnh tạicác vị trí làm việc trong môi trường thiên nhiên lao động chịu ảnh hưởng của tự trườngtĩnh.

2. Đối tượng áp dụng: tất cảcác cửa hàng có sử dụng lao động.

3. Có mang

Khái niệm trong tiêuchuẩn này được đọc như sau:

- vật dụng y tế: là cácthiết bị y tế giúp sức các tính năng sinh lý cho tất cả những người đeo như các loại thiết bị tạonhịp tim.

4. Mức cho phép

Bảng 1: quý hiếm chophép so với mật độ từ thông của sóng ngắn từ trường tĩnh

Đối tượng áp dụng

8 giờ đồng hồ tiếp xúc

Giới hạn Max

Toàn bộ cơ thể

60mT (600G)

2 T (2.104G)

Các chi

600mT (6000G)

5 T (5.104G)

Đeo những thiết bị y tế

-

0,5 mT (5G)

XV. TIÊUCHUẨN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh giá trị có thể chấp nhận được của mật độ từ thông của từ trường sóng ngắn tần số thấp tại các vịtrí làm việc.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cửa hàng có áp dụng lao động.

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn này được hiểu như sau:

- Tần số thấp: là tần sốcó quý hiếm từ 30 KHz trở xuống.

4. Mức mang đến phép

Bảng 1: quý hiếm chophép tiếp xúc nghề nghiệp với từ trường tần số thấp

Dải tần số

Mức đến phép

Mức cho phép  60/f

Mức được cho phép tối đa

0,2 mT (2 G)

- f là tần số củadòng điện, đo bởi Hz

XVI. TIÊUCHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh giá trị chất nhận được của độ mạnh điện ngôi trường tĩnh và điện trường gồm tần sốthấp tại các vị trí làm cho việc

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác đại lý có sử dụng lao động.

3. Mức mang đến phép

Bảng 1: quý giá chophép của độ mạnh điện trường tần số dưới 30 KHz.

Dải tần số

0 Hz - 100Hz

100Hz - 4kHz

4kHz - 30kHz

Giá trị tối đa

25kV/m

(2,5 x 106)/f

625V/m

- f là tần số củadòng điện, đo bằng Hz

XVII. TIÊUCHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI TẦN SỐ 30KHZ - 300GHZ

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh giá trị cho phép của độ mạnh điện từ trường sóng ngắn và tỷ lệ dòng tích điện củasóng điện từ trong dải tần số từ bỏ 30kHz-300GHz tại những vị trí có tác dụng việc

2. Đối tượng áp dụng: tất cảcác cửa hàng có sử dụng lao động.

3. Mức mang lại phép

Bảng 1a: cực hiếm chophép của cường độ điện sóng ngắn tần số từ 30KHz-300MHz

Tần số

Cường độ điện trường (E)

(V/m)

Cường độ từ trường (H)

(A/m)

Giá trị E, H vừa phải trong thời gian (giây)

30kHz - 1,5MHz

50

5

30

1,5MHz - 3MHz

50

5

30

3MHz - 30MHz

20

0,5

30

30MHz - 50MHz

10

0,3

30

50MHz - 300MHz

5

0,163

30

Bảng 1b: cực hiếm chophép đối với mật độ dòng năng lượng của bức xạ bao gồm tần số trường đoản cú 300MHz - 300GHz.

Xem thêm: Phân Biệt Tuyến Nội Tiết Và Ngoại Tiết, Phân Biệt Tuyến Nội Tiết Và Tuyến Ngoại Tiết

Tần số

Mật độ dòng năng lượng ( W/cm2)

Thời gian tiếp xúc được cho phép trong 1 ngày

Ghi chú

300MHz - 300GHz

1 ngày

10 cho 100

Thời gian còn lại tỷ lệ dòng tích điện không vượt vượt 10 W/cm2

100 cho 1000

Bảng 2: quý hiếm chophép của loại tiếp xúc và loại cảm ứng.

Dòng cực lớn (mA)

Tần số

Qua cả nhì bàn chân

Qua từng một chân

Tiếp xúc

30kHz - 100kHz

2000f

1000f

1000f

100kHz - 100MHz

kimsa88
cf68