Quyết Định 46 Bộ Y Tế

     
*

08 văn bản quy phạm pháp luật bị kho bãi bỏ toàn bộ theo Thông bốn 12/2021/TT-BYT

Bao gồm:

1. đưa ra quyết định số 462-BYT/QĐ ngày 30 mon 8 năm 1960 của cục trưởng bộ Y tế phát hành các bảng thuốc độc A, B với quy chế cai quản thuốc độc.

Bạn đang xem: Quyết định 46 bộ y tế

2. Thông bốn số 20-BYT/TT ngày 30 mon 8 năm 1960 của cục trưởng bộ Y tế lí giải thi hành đưa ra quyết định số 462-BYT/QĐ ngày 30 mon 8 năm 1960 ban hành các bảng dung dịch độc A, B và quy chế thuốc độc.

3. đưa ra quyết định số 315-BYT-QĐ ngày 04 tháng tư năm 1963 của cục trưởng bộ Y tế phát hành quy chế dung dịch độc mới và chính sách nhãn thuốc.

4. Thông tư số 08-BYT-TT ngày 04 tháng tư năm 1963 của cục trưởng bộ Y tế lý giải thi hành quyết định số 315-BYT-QĐ ngày 04 tháng tư năm 1963.

5. Thông tư số 31-BYT-TT ngày 27 tháng 10 năm 1964 của cục trưởng cỗ Y tế sửa thay đổi và bổ sung quy chế thuốc độc và chế độ nhãn thuốc phát hành theo đưa ra quyết định số 315-BYT-QĐ ngày 04 tháng 4 năm 1963 của cục Y tế.

6. Thông bốn số 24-BYT/TT ngày 14 mon 6 năm 1965 của bộ trưởng cỗ Y tế bổ sung và sửa đổi quy chế thuốc độc.

7. Thông bốn số 24-BYT-TT ngày thứ nhất tháng 10 năm 1973 của cục trưởng bộ Y tế hướng dẫn bổ sung cập nhật việc triển khai quy chế thuốc độc so với thuốc độc bảng A gây nghiện.

8. Thông tư số 32/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế luật về tiêu chuẩn chỉnh chức danh Giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế trực thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương.

01 văn bản quy bất hợp pháp luật bị kho bãi bỏ 1 phần theo Thông bốn 12/2021/TT-BYT

– Phần 2. Số lượng giới hạn tối nhiều dư lượng thuốc thú y vào thực phẩm.

– Phần 3. Số lượng giới hạn tối nhiều độc tố vi mộc nhĩ trong thực phẩm.

– Phần 4. Cách thức vệ sinh an ninh đối với bao bì, dụng cụ tiềm ẩn thực phẩm:

+ Mục 4.1. Qui định giới hạn bình yên tối đa sắt kẽm kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng gốm và thủy tinh.

+ Mục 4.2. Cơ chế giới hạn bình yên tối đa sắt kẽm kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ tiềm ẩn thực phẩm bởi thủy tinh bao gồm lòng sâu.

+ Mục 4.3. Quy định số lượng giới hạn tối đa ô nhiễm và độc hại từ hợp kim sản xuất đồ vỏ hộp (không kể loại thực phẩm khô, dầu mỡ).

+ Mục 4.4. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ vật liệu nhựa tổng hợp.

– Phần 5. Giới hạn tối đa sắt kẽm kim loại trong thực phẩm.

– Phần 6. Số lượng giới hạn vi sinh vào thực phẩm:

+ Mục 6.1. Giới hạn có thể chấp nhận được vi sinh đồ gia dụng trong sữa và sản phẩm sữa.

+ Mục 6.2. Khí cụ giới hạn cho phép vi sinh đồ gia dụng trong làm thịt và thành phầm thịt.

+ Mục 6.3. Pháp luật giới hạn chất nhận được vi sinh thiết bị cá và thủy sản.

+ Mục 6.4. Giải pháp giới hạn chất nhận được vi sinh vật dụng trong trứng và sản phẩm trứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2019, Năm 2020 Mới Nhất

+ Mục 6.6. Luật pháp giới hạn chất nhận được vi sinh vật trong rau, trái và thành phầm rau, quả.

+ Mục 6.7. Luật giới hạn chất nhận được vi sinh đồ vật trong nước khoáng cùng nước giải khát đóng góp chai.

+ Mục 6.9. Qui định giới hạn chất nhận được vi sinh thiết bị trong thức ăn đặc biệt.

+ Mục 6.10. Biện pháp giới hạn có thể chấp nhận được vi sinh vật dụng trong kem và nước đá.

– Phần 8. Giới hạn tối nhiều dư lượng thuốc bảo đảm thực vật dụng trong thực phẩm./.

Văn bản thay cố gắng hoặc hiệu lực hiện hành tương đương với một số văn bạn dạng bị Thông bốn 12/2021/TT-BYT kho bãi bỏ

STT

Nội dung huỷ bỏ của ra quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Văn phiên bản thay thế/còn hiệu lực thực thi tương đương

Ghi chú

1

Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng dung dịch thú y trong thực phẩm.

2

Phần 3. Giới hạn tối nhiều độc tố vi mộc nhĩ trong thực phẩm.

3

Phần 4. Hình thức vệ sinh bình an đối với bao bì, dụng cụ tiềm ẩn thực phẩm:

+ Mục 4.1. Vẻ ngoài giới hạn an ninh tối đa sắt kẽm kim loại nặng thôi lây truyền từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bởi gốm với thủy tinh.

+ Mục 4.2. Vẻ ngoài giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi lây truyền từ dụng cụ tiềm ẩn thực phẩm bởi thủy tinh tất cả lòng sâu.

+ Mục 4.3. Quy định số lượng giới hạn tối đa độc hại từ đúng theo kim chế tạo đồ hộp (không kể các loại thực phẩm khô, dầu mỡ).

+ Mục 4.4. Quy định số lượng giới hạn tối đa ô nhiễm từ vật liệu nhựa tổng hợp.

4

Phần 5. Số lượng giới hạn tối đa sắt kẽm kim loại trong thực phẩm.

5

Phần 6. Giới hạn vi sinh trong thực phẩm:

+ Mục 6.1. Giới hạn được cho phép vi sinh đồ dùng trong sữa và sản phẩm sữa.

+ Mục 6.2. Phương tiện giới hạn được cho phép vi sinh thiết bị trong giết thịt và thành phầm thịt.

+ Mục 6.3. Giải pháp giới hạn được cho phép vi sinh trang bị cá và thủy sản.

+ Mục 6.4. Biện pháp giới hạn chất nhận được vi sinh trang bị trong trứng và thành phầm trứng.

+ Mục 6.6. điều khoản giới hạn được cho phép vi sinh đồ trong rau, trái và sản phẩm rau, quả.

Xem thêm: Nội Dung Của Học Thuyết Tam Dân Là Gì, Nội Dung Cơ Bản Của Học Thuyết Tam Dân Là

+ Mục 6.7. Nguyên lý giới hạn chất nhận được vi sinh vật trong nước khoáng với nước giải khát đóng chai.

kimsa88
cf68