Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

     

Có 3 dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc mol: NaCl (1), C2H5OH(2), CH3COOH(3). Hàng nào sau đây được thu xếp theo vật dụng tự tăng dần về độ dẫn năng lượng điện từ trái sang phải?


Hòa tan hỗn hợp X bao gồm Na cùng Al (trong đó số mol Al gấp 1,5 lần số mol Na) vào nước dư thấy bay ra 8,96 lít H2(đktc) cùng m gam rắn. Giá trị của m là


Cho 2,7 gam vào 100 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Thêm dung dịch cất 0,35 mol HCl vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa nhận được là


Cho 10 gam amin đối chọi chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu được 15 gam muối. Công thức phân tử của X là


Đun nóng dung dịch cất m (gam) glucozo với hỗn hợp AgNO3 trongNH3 thì chiếm được 16,2 gam Ag. Biết công suất phản ứng đạt 75%. Quý hiếm m là


Cho các phát biểu sau:

(a) Fructozơ cùng glucozơ đều có chức năng tham gia bội phản ứng tráng bạc.

Bạn đang xem: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ cùng saccarozơ hầu như là đa số chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozo trinitrat là vật liệu để cung ứng tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α−1,4−glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.

Xem thêm: Bạn Hát Bài Đom Đóm Đi - Lời Bài Hát Đom Đóm, Lyrics

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là


Câu 13:


Hòa tan tất cả hổn hợp Na cùng K vào nước dư, thu được dung dịch X cùng 0,672 lít khí H2(đktc). Thể tích hỗn hợp HCl 0,1M cần dùng làm trung hòa X là


Câu 14:


Hòa tan hết 7,74 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al bởi 500 ml hỗn hợp HCl 1M với H2SO4loãng 0,28M thu được hỗn hợp X chỉ cất muối cùng khí H2. Cô cạn hỗn hợp X thu được trọng lượng muối là


Câu 15:


Điều chế este vào phòng nghiên cứu được mô tả theo như hình vẽ sau:

Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl axetat có ánh nắng mặt trời sôi rẻ (77°C) đề xuất dễ bị cất cánh hơi lúc đun nóng.

(b) H2SO4đặc vừa làm hóa học xúc tác, vừa có tính năng hút nước.

(c) Etyl axetat qua ống dẫn bên dưới dạng tương đối nên nên làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.

(d) Khi hoàn thành thí nghiệm, đề nghị tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn khá etyl axetat.

Xem thêm: Vòng Đời Của Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét Sinh 7, Chúng Ta Phải Làm Gì Để Bảo Vệ Giun Đất

(e) mục đích của đá bong bóng là để đảm bảo an toàn ống nghiệm không trở nên vỡ.

Số phát biểu đúng là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam