Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Trực Tiếp

     

*

I. Đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo thông bốn 132/2018/TT-BTC

Đối tượng áp dụng thông tư 132/2018/TT-BTC là các doanh nghiệp rất nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp lớn siêu nhỏ tuổi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo cách thức tính trên thu nhập cá nhân tính thuế và phương thức theo xác suất % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Bạn đang xem: Sổ sách kế toán theo phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Doanh nghiệp siêu nhỏ dại là doanh nghiệp có số lao đụng tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 10 bạn và tổng lợi nhuận của năm không quá 3 tỷ vnđ hoặc tổng nguồn vốn không thực sự 3 tỷ đồng.

II. Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi nộp thuế TNDN theo cách thức tính trên các khoản thu nhập tính thuế

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và những sự việc cần quan lại tâm

1. Hội chứng từ và sổ sách kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế áp dụng các chứng từ kế toán tài chính theo danh mục sau đây:

STT

Tên triệu chứng từ

Ký hiệu

I

Các triệu chứng từ phép tắc tại Thông tứ này

1

Phiếu thu tiền mặt

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi tiền mặt

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 01-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 02-VT

5

Biên bạn dạng giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 01-TSCĐ

6

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản các khoản thu nhập của fan lao động

Mẫu số 01-LĐTL

II

Các chứng từ phương pháp theo pháp luật khác

1

Hóa 1-1 GTGT hoặc hóa 1-1 bán hàng

 

2

Giấy nộp thuế vào NSNN

 

3

Giấy báo Nợ của ngân hàng

 

2. Tài khoản kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ dại nộp thuế TNDN theo cách thức tính trên các khoản thu nhập tính thuế vận dụng danh mục tài khoản kế toán, nội dung, kết cấu, lý lẽ kế toán, phương pháp hạch toán kế toán một số trong những nghiệp vụ kinh tế tài chính chủ yếu lý giải tại Phụ lục 2 “Hệ thống tài khoản kế toán” ban hành kèm theo Thông tứ này nhằm ghi chép, phản nghịch ánh các nghiệp vụ tài chính phát sinh theo từng ngôn từ kinh tế.

3. Hội chứng từ kế toán

- công ty lớn siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo xác suất % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chứng từ kế toán tài chính theo hạng mục sau:

STT

Tên triệu chứng từ

Ký hiệu

I

Các chứng từ phương tiện tại Thông tư này

 

1

Phiếu thu chi phí mặt

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu đưa ra tiền mặt

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 01-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 02-VT

5

Bảng thanh toán giao dịch tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Mẫu số 01-LĐTL

II

Các bệnh từ qui định theo luật pháp thuế

 

1

Hóa đối chọi GTGT hoặc hóa 1-1 bán hàng

 

2

Giấy nộp thuế vào NSNN

 

3

Giấy báo Nợ của ngân hàng

 

Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

- Hóa đơn bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ là chứng từ kế toán đề đạt nghiệp vụ bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ đã trả thành. Hóa đơn bán sản phẩm hóa, dịch vụ rất có thể là hóa đối kháng GTGT hoặc hóa đơn bán hàng tùy theo quy định của lao lý thuế so với từng cách thức nộp thuế GTGT của người sử dụng siêu nhỏ, trong đó:

+ trường hợp doanh nghiệp siêu bé dại nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thì hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thương mại phát hành cho người tiêu dùng là hóa 1-1 GTGT.

+ ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo cách thức trực tiếp thì hóa đơn bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ phát hành cho quý khách hàng là hóa đối kháng bán hàng.

Xem thêm: Tin Tức Sao Hàn 2022 Mới Nhất, Tin Tức, Hình Ảnh Ngôi Sao Hàn Quốc Mới Nhất

- Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp siêu bé dại phát hành cho khách hàng khi bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ làm đại lý để khẳng định nghĩa vụ thuế TNDN của người sử dụng siêu nhỏ tuổi với chi tiêu nhà nước.

4. Phương pháp kế toán


*

- công ty siêu bé dại nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % bên trên doanh thu bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ nếu không mong muốn thì không cần phải mở những tài khoản kế toán mà chỉ ghi solo trên sổ kế toán (chỉ biên chép nghiệp vụ tài chính phát sinh vào khoản mục cần theo dõi cơ mà không cần phản ánh những tài khoản đối ứng) nhằm theo dõi những khoản doanh thu và thu nhập, các khoản thuế cần nộp bên nước, các khoản tiền lương và những khoản trích theo lương,... Giao hàng cho việc khẳng định nghĩa vụ thuế của người tiêu dùng với chi phí nhà nước.

- trường hợp doanh nghiệp siêu bé dại nộp thuế TNDN tính theo xác suất % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu áp dụng những tài khoản kế toán tài chính như các doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế để giao hàng yêu cầu cai quản hoạt rượu cồn sản xuất kinh doanh của đơn vị chức năng thì được vận dụng các quy định trên chương II Thông bốn này để thực hiện.

5. Sổ kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ dại nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng những sổ kế toán tài chính theo danh mục sau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

I

Sổ kế toán tổng hợp

 

1

Sổ Nhật ký sổ cái

Mẫu số S01- DNSN

II

Sổ kế toán đưa ra tiết

 

1

Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S02-DNSN

2

Sổ gia sản cố định

Mẫu số S03-DNSN

3

Sổ cụ thể thanh toán với người mua, người bán

Mẫu số S04-DNSN

4

Sổ cụ thể thanh toán những khoản nợ đề nghị trả

Mẫu số S05-DNSN

5

Sổ cụ thể doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (áp dụng cho khách hàng siêu nhỏ tuổi nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thuế)

Mẫu số S06a-DNSN

6

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (áp dụng cho bạn siêu nhỏ dại nộp thuế GTGT theo cách thức trực tiếp)

Mẫu số S06b-DNSN

7

Sổ chi phí sản xuất, gớm doanh

Mẫu số S07-DNSN

8

Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ

Mẫu số S08-DNSN

9

Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra

Mẫu số S09-DNSN

10

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S10-DNSN

6. Report tài chính

Hàng năm, các doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi nộp thuế TNDN theo phương thức theo thu nhập tính thuế phải tạo các báo cáo tài chính và phụ biểu report tài chủ yếu theo hạng mục sau đây:

STT

Tên báo cáo tài chính

Ký hiệu

I

Báo cáo tài chính

1

Báo cáo tình trạng tài chính

Mẫu số B01 - DNSN

2

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 - DNSN

II

Phụ biểu báo cáo tài chính

1

Bảng bằng phẳng tài khoản

Mẫu số F01- DNSN

2

Báo cáo tình hình tiến hành nghĩa vụ với NSNN

Mẫu số F02- DNSN

Thời gian lập cùng nộp BCTC:

Báo cáo tài chính và những phụ biểu báo cáo tài chính của chúng ta siêu bé dại phải được gửi đến cơ quan lại thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn và phòng ban đăng ký kinh doanh chậm độc nhất vô nhị là 90 ngày tính từ lúc ngày ngừng năm tài bao gồm đồng thời buộc phải được bảo quản, lưu trữ tại công ty theo lao lý của quy định kế toán để giao hàng cho việc kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của các cơ quan tất cả thẩm quyền.

Xem thêm: Xem Phim Thành Thật Với Tình Yêu Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh

Kế toán Lê Ánh vừa share cho chúng ta thông tin về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Hi vọng sẽ cực hiếm cho các bạn đang khám phá về cơ chế kế toán của các mô hình doanh nghiệp. Có thể bạn quan tâm: Đăng ký kết sửa đổi chính sách kế toán theo thông bốn 200

Bạn hoàn toàn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tài chính tổng hợp thực hành thực tế tại tp HCM để cảm nhận sự hỗ trợ tốt nhất từ những chuyên gia, kế toán tài chính trưởng tại kế toán tài chính Lê Ánh.