Soạn Anh Văn 11 Unit 15

     

Work in partner. Ask & answer the following questions. (Làm bài toán với bạn học. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)


Before

Before you read

Work in partner.

Bạn đang xem: Soạn anh văn 11 unit 15

 Ask & answer the following questions.

(Làm câu hỏi với các bạn học. Hỏi cùng trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is the first human to fly into space?

(Ai là người thứ nhất bay vào không gian?)

2. Can vou name the first humans to lớn set foot on the moon?

(Bạn hoàn toàn có thể kể tên phần đa người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese to fly into space?

(Ai là người việt nam Nam thứ nhất bay vào ko gian?)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. The first human to lớn fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người đầu tiên bay vào ngoài trái đất là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans to lớn set foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.

(Những người trước tiên đặt chân lên khía cạnh trăng là Neil Armstrong cùng Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese lớn fly into space is Pham Tuan.

(Người Việt Nam đầu tiên bay vào dải ngân hà là Phạm Tuân.)


While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to lớn fly into space and then vị the tasks that follow.

(Đọc các văn phiên bản về Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên bay vào không khí và tiếp nối làm những nhiệm vụ tiếp theo.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a speed of more than 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person to eat và drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able to view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s so beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen khổng lồ a human being in space. How would the body react lớn the extreme changes in temperature? How would the mind khuyễn mãi giảm giá with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back lớn the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention và made him a hero. In a telegram to lớn Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States chia sẻ with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man"s first venture into space. We congratulate you & the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

2. Phi hành gia 27 tuổi tín đồ Liên Xô đã trở thành người trước tiên ăn với uống trong chứng trạng không trọng lượng. Từ cửa sổ của bản thân mình trong không gian, Gagarin đã có thể ngắm Trái đất theo cái bí quyết mà ko một fan nào đã làm trước kia. Nhưng trước tiên được phát ra vào vũ trụ là: "Tôi đã nhận thức thấy Trái đất. Nó rất đẹp quá!"

3. Trước chuyến bay lịch sử của Gagarin, vẫn còn đấy tồn tại sự thiếu tín nhiệm rất lớn. Không người nào biết đúng mực những gì sẽ xẩy ra với một con tín đồ trong ko gian. Làm nỗ lực nào để khung hình phản ứng cùng với những biến đổi khắc nghiệt của nhiệt độ độ? Đầu óc con tín đồ sẽ thay đổi phó cùng với sự stress tâm lý như thế nào? Nếu tất cả một lỗi kĩ thuật, Gagarin không bao giờ có thể quay lại Trái Đất nữa.

4. Sự thành công xuất sắc của chuyến bay của Gagarin sẽ thu hút sự để ý trên toàn trái đất và làm cho ông đổi mới một anh hùng. Vào một bức điện tín thân tặng Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy sẽ viết: "Nhân dân Hoa Kỳ xin được share niềm hạnh phúc với quần chúng Liên Xô vày chuyến bay an toàn đánh dấu bước du ngoạn đầu tiên của con người trong vũ trụ. Shop chúng tôi xin chúc mừng các bạn và những nhà khoa học, những kĩ sư Liên Xô - phần đông người tạo ra sự thành công này…”

5. Gagarin hoàn toàn có thể đã tiến hành một chuyến cất cánh vào không khí khác nếu một tai nạn đáng tiếc thảm khốc không xẩy ra ông tắt thở trong một vụ tai nạn thương tâm máy bay trên một chuyến bay đào tạo định kì hồi tháng 3 năm 1968. Sau khoản thời gian ông chết, quê nhà của ông, Gzhatsk được đổi tên thành Gagarin và Trung tâm Đào tạo ra Cosmonaut tại tp Star của Nga, được sở hữu tên người nhân vật dân tộc này.

Lời giải đưa ra tiết:

 

 


Task 1

Task 1. Match the headings lớn the paragraphs.

(Ghép tiêu đề với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

C. Congratulations

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải đưa ra tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. Chứa cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Khung cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự không có thể chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nạn đáng tiếc đau lòng)


Task 2

Task 2. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một đợt tiếp nhữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin bao nhiêu tuổi lúc biến hóa người đầu tiên bay vào vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy nghỉ ngơi trong ngoài trái đất bao lâu?)

3.

Xem thêm: Công Nghệ Bài 9 Lớp 7

What questions were raised before Gasarin"s space flight?

(Trước chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin, fan ta đã nêu lên những vụ việc gì?)

4. What was the tốc độ of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc chiếc tàu ngoài trái đất của ông là bao nhiêu khi ngơi nghỉ trong quỹ đạo cất cánh vòng quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin ko thể triển khai một chuyến bay vũ trụ mới?)

6. What was done after Gagarin"s death to honour this national hero?

(Người ta đã làm những gì sau cái chết của Gagarin để tuyên dương anh ấy là nhân vật dân tộc?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông nghỉ ngơi trong không gian trong 108 phút.)

3. They were what would happen to lớn a human being in space or how the body would react lớn the extreme changes in temperature or how the mind would khuyến mãi with the psycholigical tension.

(Đó là các thứ sẽ xẩy ra với một con người trong không gian hoặc cơ thể sẽ phản ứng thế nào với những biến đổi khắc nghiệt về ánh sáng hay tư tưởng sẽ mê say nghi nạm nào với mệt mỏi tâm lý như vậy nào.)

4. It was more than 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi vày ông đã bị tiêu diệt trong một vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh trên một chuyến bay huấn luyện và đào tạo thường xuyên trong tháng 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, & the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau khi ông qua đời, quê nhà của ông Gzhatsk được thay tên thành Gagarin, cùng Trung tâm đào tạo Cosmonaut trên Star City, Nga, chọn cái tên của anh hùng dân tộc này.)


After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn thành bạn dạng tóm tắt của bài đọc bằng phương pháp đặt những từ/ các từ vào bảng vào chỗ trống.)

impossible named after lasted gravity success view in space cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person lớn eat and drink in zero (5) ______ , & he was able khổng lồ (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown và the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

 

Lời giải bỏ ra tiết:

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person lớn eat và drink in zero (5) gravity, và he was able to (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown & the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Xem thêm: Bài Thực Hành Số 6 Hóa 11

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng bốn năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga thay đổi con tín đồ đầu tiên bay vào vũ trụ. Mặc dù chuyến bay của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến cho ông trở thành anh hùng dân tộc. Ông cũng đã trở thành người thứ nhất ăn và uống trong chứng trạng không trọng lực, và ông đã có thể ngắm nhìn Trái Đất theo một bí quyết mà không ai đã làm trước đây. Thật không may, vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh tháng 3 năm 1968 đã khiến cho mong hy vọng của Gagarin về bài toán vào không gian lần nữa bất khả thi. Sau thời điểm ông qua đời, quê nhà của ông với Trung tâm đào tạo Cosmonaut: Trung vai trung phong tại Star City, Nga được đặt tên theo ông.