SOẠN TIẾNG ANH 11 UNIT 6 LANGUAGE

     
I. VOCABULARY (Từ vựng)Intonation on yes-no questions và echo questions (Ngữ điệu trong câu hỏi yes-no và câu hỏi lặp lại.)III. GRAMMAR (Ngữ pháp)

(Hoàn thành gần như câu bên dưới đây bằng cách chọn dạng đúng của từ/cụm từ bỏ đã gặp mặt ở vận động 3 phần GETTING STARTED.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Carbon footprint

2. Infectious diseases

3. Emissions

4. Ecological balance

5. Heat-related illnesses

6. Climate change


Tạm dịch:

Nóng lên thế giới xảy ra khi các khí công ty kính trong khí quyển mồi nhử nhiệt từ phương diện trời.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 11 unit 6 language

1. Sau khoản thời gian đo được lốt các-bon của công ty, họ phân biệt rằng lượng khí cacbonic (CO2) mà người ta sản xuất là vô cùng lớn.

2. Các nhà khoa học đã lưu ý về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.

3. Một lượng phệ khí thải carbon dioxide được thải vào khí quyển bằng cách đốt nguyên nhiên liệu hóa thạch.

4. Nàn phá rừng là trong những mối bắt nạt dọa môi trường lớn nhất đối với sự cân đối sinh thái trên cố kỉnh giới.

5. Khi nhiệt độ thế giới tăng, có không ít trường vừa lòng bệnh liên quan đến nhiệt.

6. Mặc dù sự rét lên thế giới đang gây nên những thay đổi về thời tiết, nhưng nó chỉ là 1 trong khía cạnh của sự thay đổi khí hậu.


II. PRONUNCIATION (Phát âm)


Intonation on yes-no questions và echo questions (Ngữ điệu trong câu hỏi yes-no và thắc mắc lặp lại.)


1. Listen and repeat these sentences, paying attention lớn their rising intonation. (Hãy nghe và tái diễn những câu này, chú ý tới ngữ điệu lên trong các câu.)
https://sieuthithietbido.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-6.Language.II_.-PRONUNCIATION.1.-Listen-and-repeat-these-sentences-paying-attention-to-their-rising-intonation.mp3
*

Tạm dịch:

1. Chúng ta có đồng ý với tôi không?

2. Bạn có thể nói về những tác động của sự nóng lên toàn cầu?

3. Chúng ta có nghĩ về rằng chúng ta cũng có thể giảm lượng khí thải carbon của chúng ta?

4. Đúng là sự việc nóng lên toàn cầu đang trở cần tồi tệ hơn?

5. Phần nhiều các vấn đề môi trường xung quanh gây ra bởi nhỏ người?


2. Listen and mark / (rising intonation) on the echo questions. Then practise read the exchanges.

(Hãy nghe và ghi lại mũi tên lên biểu đạt ngữ điệu lên của những thắc mắc lặp lại. Tập đọc các mẩu hội thoại bên dưới đây.)


https://sieuthithietbido.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-6.Language.II_.-PRONUNCIATION.2.-Listen-and-mark-rising-intonation-on-the-echo-questions.-Then-practise-read-the-exchanges.mp3

1. A: Most of the environmental problems are man-made.B: Man-made?

2. A: Scientists are concerned about the effects of global warming.B: Scientists are concerned about what?

3. A: I cycle to lớn work every day.B: You do?

4. A: By 2050, rising temperatures could lead to the extinction of a million species.B: The extinction of a million species?

5. A: In order khổng lồ save our environment, we should reduce our use of paper products.B: We should bởi what?


Hướng dẫn giải:


*

Tạm dịch:

1. A: hầu như các vấn đề môi trường xung quanh đều do con người tạo ra.B: Con fan tạo ra?

2. A: những nhà khoa học lo âu về tác động của sự nóng dần lên toàn cầu.B: các nhà khoa học xem xét cái gì?

3. A: Tôi đi làm mỗi ngày.B: Bạn đi làm sao?

4. A: Đến năm 2050, ánh sáng tăng hoàn toàn có thể dẫn đến việc tuyệt chủng của một triệu loài.B: Sự tuyệt chủng của một triệu loài?

5. A: Để bảo đảm an toàn môi trường, chúng ta nên giảm sút việc sử dụng các thành phầm giấy.B: chúng ta nên có tác dụng gì?


III. GRAMMAR (Ngữ pháp)


1. Work in pair. Underline the perfect participles in the sentences in 4 in GETTING STARTED. Then rewrite the sentences using after/then or because/since.

(Làm bài bác tập theo cặp. Gạch ốp chân các perfect participles trong số những câu sống mục 4 phần GETTING STARTED. Kế tiếp viết lại câu. Thực hiện after/then hoặc be cause/since. )


Hướng dẫn giải:

- Having planned the content, we"re now looking for supporting information.⟶ After we have planned the content, we re now looking for supporting information.

- Having treated the environment irresponsibly, humans now have to lớn suffer.⟶ Because/Since humans have treated the environment irresponsibly, they now have lớn suffer.


Tạm dịch:

- Đã lên chiến lược nội dung, bây giờ chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin hỗ trợ.⟶ Sau khi công ty chúng tôi lên kế hoạch nội dung, shop chúng tôi sẽ kiếm tìm kiếm tin tức hỗ trợ. (Mệnh đề thời gian)

- gồm trách nhiệm đối với môi ngôi trường một cách thiếu trách nhiệm, bé người hiện thời phải chịu đựng đựng.⟶ cũng chính vì / bởi vì con fan đã đối xử với môi trường một giải pháp thiếu trách nhiệm, bây giờ họ nên chịu đựng. (Mệnh đề chỉ dẫn)


2. Match the two parts to lớn make complete sentences. (Ghép nhì mệnh đề thích hợp để xây đắp câu trả chỉnh.)
*

Hướng dẫn giải:


1. E


2. C


3. A


4. B


5. G


6. H


7. F


8. D


Tạm dịch:

1. Sau khi chúng tôi xác định vì sao của sự lạnh lên trái đất - shop chúng tôi đã tìm thấy một số giải pháp để tác động nó.

2. Vì họ sẽ sử dụng các nguồn nguyên liệu hóa thạch sinh sống nước bản thân - họ bắt buộc tìm ra một vài loại năng lượng thay thế.

3. Bởi vì người dân địa phương đang chặt phá rừng để triển khai đường cho nông nghiệp & trồng trọt - hiện thời họ yêu cầu chịu đựng bạn hữu lụt nghiêm trọng.

4. Sau khi shop chúng tôi đọc report về việc tiêu hao xăng trong ô tô làm thay đổi khí hậu - chúng tôi đã quyết định bán xe của mình và sửa chữa một mẫu xe đạp.

5. Vì nông dân đã được thông báo về những ảnh hưởng xấu của phân chất hóa học - họ bước đầu sử dụng chúng thấp hơn trên cánh đồng của họ.

6. Sau khi shop chúng tôi nói chuyện với các chuyên viên môi ngôi trường - cửa hàng chúng tôi đã thay đổi thái độ của cửa hàng chúng tôi với thiên nhiên.

7. Vì fan dân đã làm lơ cảnh báo về việc nóng lên trái đất trong hơn 20 năm - họ cần chịu đựng ảnh hưởng của nó mang đến bây giờ.

8. Sau khi cửa hàng chúng tôi biết rằng con fan chịu trách nhiệm về sự việc nóng lên trái đất - shop chúng tôi đã quyết tâm bớt lượng khí thải carbon của mình.


3. Rewrite the sentences using perfect participle. (Viết lại những câu trên, sử dụng perfect participle.)
*

Hướng dẫn giải:

1. Having identified the causes of global warming, we worked out some solutions lớn reduce its effects.

2. Having used up the fossil fuel resources in their country, they have lớn find some types of alternative energy.

3. Having cut down the forests lớn make way for farming, now local people have lớn suffer severe floods. / Having cut down the forests khổng lồ make way for farming, now they have to lớn suffer severe floods.

4. Having read the report on how the burning of petrol in cars contributes lớn climate change, we decided khổng lồ sell our car và get a bicycle instead.

5. Having been informed about the bad effects of chemical fertilisers, the farmers started using them sparingly on their farms. / Having been informed about the bad effects of chemical fertilisers, they started using them sparingly on their farms.

6. Having talked with the environmentalist, we changed our attitude to nature.

Xem thêm: Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Dạng Thiếu Có Dạng Như Sau, Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

7. Having ignored warnings about global warming for more than trăng tròn years, people have to suffer its effects now.

8. Having learnt that humans are responsible for global warming, we were determined to lớn reduce our carbon footprint.


Tạm dịch:

1. Khẳng định nguyên nhân của sự việc nóng lên toàn cầu, công ty chúng tôi đã đưa ra một số chiến thuật để giảm ảnh hưởng của nó.

2. Sử dụng các nguồn nguyên liệu hóa thạch nghỉ ngơi nước mình, họ đề xuất tìm ra một số trong những loại năng lượng thay thế.

3. Chặt phá rừng để làm nông nghiệp, bạn dân địa phương đề nghị chịu đựng cộng đồng lụt nghiêm trọng. /Chặt phá rừng để gia công nông nghiệp, bây giờ phải chịu lũ lụt nghiêm trọng.

4. Đọc report về bí quyết đốt xăng vào xe hơi góp sức vào sự chuyển đổi khí hậu, công ty chúng tôi quyết định cung cấp xe của shop chúng tôi và thiết lập được một chiếc xe đạp điện để nạm thế.

5. Được thông báo về ảnh hưởng xấu của phân bón hoá học, nông dân bước đầu sử dụng chúng một cách ít trên trang trại của họ. / Được thông tin về ảnh hưởng xấu của phân bón hóa học, họ ban đầu sử dụng bọn chúng một phương pháp ít trên trang trại của họ.

6. Thủ thỉ với chuyên viên môi trường, cửa hàng chúng tôi đã đổi khác thái độ của cửa hàng chúng tôi với thiên nhiên.

7. Bỏ qua cảnh báo về sự việc nóng lên toàn cầu trong hơn hai mươi năm nay, fan dân nên chịu ảnh hưởng của nó bây giờ.

8. Hiểu được con fan chịu trách nhiệm về sự việc nóng lên toàn cầu, công ty chúng tôi đã quyết tâm sút lượng khí thải carbon của mình.


4. Perfect gerunds (Danh đụng từ trả thành)

Hướng dẫn giải:

1. The students in Group 11G were praised for having planted the most trees in the schoolyard in the Tree Planting Competition.

2. The police suspected Mike of having cut down the oldest tree in the park.

3. He denied having dumped lots of rubbish onto the beach.

4. Thank you for having saved the lives of hundreds of wild animals.

5. They regretted having hunted and killed many wild animals.

6. The factory was heavily fined for having dumped tons of toxic waste into the river.

7. Denis was rewarded for having taken an active part in the Green Summer activities.


Tạm dịch:

Có bạn đã khiến một vụ cháy trong rừng. Tom xác định rằng anh đã làm cho điều đó.⇒ Tom đồng ý đã tạo hỏa hoạn trong rừng.

1. Trong cuộc thi Trồng cây, các học viên trong team 11G đang trồng các cây độc nhất vô nhị trong sân trường. Họ đã làm được khen ngợi vày điều đó.⇒ Các học sinh trong đội 11G được ca ngợi vì đã trồng các cây tốt nhất trong sân trường trong hội thi Trồng Cây.

2. Có fan đã chặt cây lâu lăm nhất trong công viên. Cảnh sát nghi ngại Mike làm việc này.⇒ Cảnh sát nghi hoặc Mike sẽ chặt cây cổ thụ vào công viên.

3. Anh ta vẫn đổ tương đối nhiều rác vào kho bãi biển. Anh ta vẫn chối.⇒ Anh ta phủ nhận đã đổ rác rưởi vào bãi biển.

4. Các bạn đã cứu vớt sống hàng nghìn loài động vật hoang dã. Cảm ơn bởi vì điều đó.⇒ Cảm ơn vị đã cứu vớt sống hàng ngàn con đồ dùng hoang dã.

5. Họ đang săn bắn và làm thịt nhiều động vật hoang dã hoang dã. Sau đó, họ hối hận hận về gần như gì họ sẽ làm.⇒ Họ hối hận khi săn bắn và giết nhiều động vật hoang dã hoang dã.

6. Xí nghiệp sản xuất đã đổ mặt hàng tấn hóa học thải ô nhiễm xuống sông. Nó bị vạc nặng vì điều đó.⇒ xí nghiệp bị phạt nặng do đã đổ rác thải ô nhiễm và độc hại xuống sông.

Xem thêm: Giải Toán 6 Trang 61 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Câu Hỏi Ôn Tập Chương 1 Số Học 6

7. Denis đã tham gia tích cực vào các vận động Xanh. Anh ấy đã được thưởng mang đến điều đó.⇒ Denis được khen thưởng đã tham gia tích cực và lành mạnh vào các chuyển động Xanh.