Without you

     
Video này được phát từ Youtube bằng tính năng nhúng (embed) của Youtube. Chủ sở hữu video đang cài đặt chế độ cho phép nhúng video. Nếu bạn là chủ sở hữu, và muốn sieuthithietbido.com.vn dừng nhúng video này, bạn có 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn cài đặt nâng cao và tắt cài đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút Báo cáo và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" và điền các thông tin liên lạc. sieuthithietbido.com.vn sẽ liên hệ hỗ trợ thông tin trong 24 giờ.


Bạn đang xem: Without you


Nguồn phát youtube
*

*
*
*
*

Ooh, don"t we look good together?There"s a reason why they watch all night longYeah, know we"ll turn heads foreverSo tonight I"m gonna show you offWhen I"m walkin" with youI watch the whole room changeBaby, that"s what you doNo my baby don"t playBlame it on my confidenceOh, blame it on your measurementsShut that shit down on sightThat"s rightWe out here drippin" in finesseIt don"t make no senseOut here drippin" in finesseYou know it, you know itWe out here drippin" in finesseIt don"t make no senseOut here drippin" in finesseYou know it, you know it Now slow it down for me baby"Cause I love the way it feels when we grindYeah, our connection"s so magnetic on the floorNothing can stop us tonightWhen I"m walkin" with youI watch the whole room changeBaby, that"s what you doNo my baby don"t playBlame it on my confidenceOh, blame it on your measurementsShut that shit down on sightThat"s rightWe out here drippin" in finesseIt don"t make no senseOut here drippin" in finesseYou know it, you know itWe out here drippin" in finesseIt don"t make no senseOut here drippin" in finesseYou know it, you know it Fellas, grab your ladies if your lady fineTell her she the one, she the one for life (woo)Ladies, grab your fellas and let"s do this right (do this right)If you"re on one like me in mind (ow!)Yeah, we got it goin" on, got it goin" onDon"t it feel so good to be us? (ayy)Yeah, we got it goin" on, got it goin" on (yeah)Girl, we got it goin" onYeah, we got it goin" on, got it goin" on (hey)Don"t it feel so good to be us, ayy? (feels so good on you)Yeah, we got it goin" on, got it goin" onWe out here drippin" in finesse (we drippin" on them)It don"t make no senseOut here drippin" in finesseYou know it, you know itWe out here drippin" in finesse with my babyIt don"t make no senseOut here drippin" in finesseYou know it, you know it (yeah, you know we got it goin" on)Yeah, we got it goin" on, got it goin" onDon"t it feel so good to be us, ayy?Yeah, we got it goin" on, got it goin" onYou know it, you know itYeah, we got it goin" on, got it goin" onGirl, we got itDon"t it feel so good to be us, ayy?Yeah, we got it goin" on, got it goin" onYou know it, you know it


Xem thêm: Khám Phá:" Bé Yêu Con Vật Nuôi Trong Gia Đình", Khám Phá: Bé Yêu Con Vật Nuôi Trong Gia Đình

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng video Youtube Không nghe/xem được Không tải được Chất lượng kém Thông tin không đúng Lời bài hát chưa đúng

Lỗi khác
Xem thêm: Soạn Sinh Bài 17 Lớp 9 Bài 17, Lý Thuyết Sinh Học Lớp 9 Bài 17

Cảm ơn bạn đã báo cáo giúp chúng tôi. Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.