THI CÔNG AN NĂM 2017

     
Ngày 29/7, Tổng cục chủ yếu trị Công an dân chúng (CAND) đã ra mắt điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đh CAND năm 2017.

*
Ngày 29/7, Tổng cục chủ yếu trị Công an quần chúng. # (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào những học viện, trường đh CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Thi công an năm 2017

Điểm chuẩn cụ thể của những trường như sau:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 phái mạnh phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 mang 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 23.6 điểm

D01 nam giới phía Bắc

26.0

C03 nàng phía Bắc

28.25

D01 con gái phía Bắc

29.0

C03 nam giới phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.25 lấy 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 phái nam phía Nam

23.75

C03 con gái phía Nam

26.0

D01 chị em phía Nam

25.75

2. Học tập viện bình yên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 nam giới ngành nhiệm vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinh thuộc mức 27.75 đem 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

C03 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 rước 04 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành nhiệm vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành nghiệp vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 26.6

D01 Nữ

ngành nghiệp vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 rước 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn đạt 25.5 cùng điểm giờ đồng hồ Anh đạt 8.2

A01 nam giới ngành bình yên thông tin

23.5

D01 phái mạnh ngành bình yên thông tin

19.75

A01 con gái ngành an ninh thông tin

27.75

D01 phái nam ngành ngữ điệu Anh

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ bỏ 25.16

D01 phái nữ ngành ngôn từ Anh

30.5

3.

Xem thêm: Top 100+ Lời Chúc Buổi Sáng Hay Nhất, Lời Chúc Buổi Sáng Hay Nhất

Học viện Cảnh liền kề nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 07 thí sinh: 06 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.05 cùng môn Toán đạt 9.4 điểm.

Xem thêm: Nêu Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tiếng Gà Trưa "Nêu Đầy Đủ Giúp Mik Nha

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 rước 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 23.15; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 22.85 cùng môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 28.25 rước 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 27.3

4. Trường ĐH bình an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 rước 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 mang 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 mang 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 đem 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường ĐH cảnh sát nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh thuộc mức 26.25 lấy 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn từ 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 với điểm giờ đồng hồ Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 đem 03 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 rước 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 25.85

6. Ngôi trường ĐH phòng cháy chữa cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 phái mạnh phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm cùng môn Toán đạt 9.6

A00 chị em phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 30.25 mang 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn từ 28.35 điểm

A00 phái mạnh phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt từ bỏ 26.55 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0

A00 phái nữ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm cùng môn Toán đạt 9.4

7. Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 phái mạnh phía Bắc

23.75

D01 nam giới phía Bắc

23.25

A01 chị em phía Bắc

27.5

D01 bạn nữ phía Bắc

27.5

A01 nam phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 đem 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 23.0 điểm

kimsa88
cf68