THÔNG TƯ 03/2014/TT-BXD

     

Thay đổi mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

Bộ xây dựng vừa phát hành Thông bốn 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tứ 16/2010/TT-BXD khí cụ hợp đồng về nhà ở.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2014/tt-bxd

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ XÂY DỰNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 03/2014/TT-BXD

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 02 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU21 CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2010/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUYĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CPNGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNHLUẬT NHÀ Ở

Căn cứ Nghị định số71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định cụ thể và hướngdẫn thực hiện Luật nhà ở (sau đây hotline tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Xây dựng;

Xét đề nghị của viên trưởng Cục cai quản nhà vàthị trường bất động đậy sản;

Bộ trưởng bộ Xây dựngban hành Thông bốn sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tứ số 16/2010/TT-BXD ngày01 mon 9 năm 2010 của bộ Xây dựng quy định cụ thể và phía dẫn thực hiện một sốnội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 mon 6 năm 2010 của thiết yếu phủquy định cụ thể và lý giải thi hành Luật nhà tại (sau đây call tắt là Thông tưsố 16/2010/TT- BXD).

Điều 1. Sửa đổi, bổsung khoản 1 với khoản 2 Điều 21 của Thông tứ số 16/2010/TT-BXD như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản1 như sau:

“1. Các giao dịch vềnhà ở phải được lập thành văn bạn dạng (gọi phổ biến là hợp đồng về đơn vị ở) có những nộidung công cụ tại Điều 93 của mức sử dụng Nhà ở, Bộ phương tiện dân sự, Điều 63 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, tuân hành các đúng theo đồngmẫu và văn bản của hòa hợp đồng về nhà ở quy định tại các phụ lục ban hành kèm theoThông tứ này.

Đối với vừa lòng đồng giao thương mua bán nhà sinh hoạt của doanhnghiệp marketing bất hễ sản thì những bên phải tạo lập thành tư bản, một bảnngười tải lưu giữ, ba bản còn lại nhằm chủ đầu tư chi tiêu làm thủ tục nộp thuế, lệ phítrước bạ, làm giấy tờ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền thiết lập nhà ởvà gia tài khác gắn sát với đất (sau đây gọi tắt là Giấy bệnh nhận) cho ngườimua với để giữ giữ; hợp đồng mua bán nhà ở này còn có giá trị pháp lý để xác địnhcác quyền và nghĩa vụ của mặt mua nhà tại trong suốt quá trình quản lý, sử dụngnhà ở đã mua, kể cả trường hợp bên mua nhà tại đã được cơ quan bao gồm thẩm quyền cấpGiấy triệu chứng nhận".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản2 như sau:

"2. Đối với vừa lòng đồng mua bán căn hộchung cư dịch vụ thương mại ký cùng với chủ đầu tư chi tiêu thì ngoài các nội dung khí cụ tại khoản1 Điều này, các bên còn buộc phải ghi rõ thêm những nội dung sau đây: phần diện tíchthuộc sở hữu, sử dụng chung, phần diện tích thuộc sở hữu riêng của công ty sở hữunhà phổ biến cư; diện tích s sàn phát hành căn hộ; diện tích sử dụng căn hộ chung cư (diệntích thông thủy) nhằm tính tiền giao thương mua bán căn hộ; khoản tởm phí duy trì 2% tiềnbán công ty ở; mức giá tiền và nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh mức phí cai quản vận hành bên chungcư trong thời hạn chưa thành lập và hoạt động Ban quản ngại trị nhà tầm thường cư. Tất nhiên hợp đồngmua bán nhà ở chung cư là bạn dạng nội quy quản lý sử dụng nhà căn hộ do nhà đầutư ban hành, bạn dạng vẽ thiết kế mặt bởi căn hộ, mặt phẳng tầng có căn hộ và mặtbằng nhà căn hộ có căn hộ giao thương đã được phê duyệt.

Diện tích sử dụng cănhộ được tính theo kích thước thông thủy như ví dụ theo hình vẽ sau đây và đượcghi vào Giấy ghi nhận cấp cho những người mua, bao hàm cả phần diện tích tường ngăncác phòng bên trong căn hộ và ăn diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với cănhộ đó, ko kể tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích s sàncó cột, vỏ hộp kỹ thuật nằm bên phía trong căn hộ.

Khi tính diện tíchban công thì tính toàn thể diện tích sàn, trường thích hợp ban công tất cả phần diện tíchtường chung thì tính từ mép vào của tường chung. Khi chuyển nhượng bàn giao căn hộ, những bênphải ghi rõ vào biên phiên bản bàn giao căn hộ chung cư cao cấp hoặc trong phụ lục thích hợp đồng diệntích thực hiện căn hộ thực tế bàn giao và ăn mặc tích ghi trong phù hợp đồng download báncăn hộ sẽ ký; biên bạn dạng bàn giao nhà ở hoặc phụ lục đúng theo đồng được coi là một bộphận ko thể bóc tách rời của phù hợp đồng mua bán căn hộ".

*

Điều 2. Phương pháp vềhợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thương mại

1. Phát hành kèm theo Thôngtư này bản hợp đồng mẫu giao thương mua bán căn hộ chung cư thương mại dịch vụ giữa chủ đầu tư chi tiêu vàngười thiết lập căn hộ thay thế mẫu phù hợp đồng giao thương căn hộ bình thường cư thương mại dịch vụ quy địnhtại Phụ lục số 16 phát hành kèm theo Thông tứ 16/2010/TT-BXD.

2. Kể từ ngày Thôngtư này còn có hiệu lực thi hành, các trường hợp giao thương căn hộ nhà ở thương mạigiữa chủ chi tiêu và người tiêu dùng không vâng lệnh các nội dung và theo đúng theo đồng mẫuban hành hẳn nhiên Thông tứ này thì thích hợp đồng đã ký không được pháp luật côngnhận cùng không được áp dụng làm địa thế căn cứ để cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư cótrách nhiệm đk hợp đồng giao thương căn hộ căn hộ cao cấp theo mẫu chế độ tạiThông bốn này cùng với cơ quan tất cả thẩm quyền theo vẻ ngoài của quy định về bảo vệquyền lợi bạn tiêu dùng.

Điều 3. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từngày 08 tháng 4 năm 2014.

2. Trường hợp các bênđã ký kết hợp đồng giao thương căn hộ trước thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện thìviệc khẳng định diện tích nhà ở để tính tiền giao thương mua bán được triển khai theo thỏa thuậntrong hợp đồng giao thương mua bán căn hộ mà các bên đã ký kết.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu gồm vướngmắc đề nghị gửi chủ kiến về bộ Xây dựng để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để b/c); - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - văn phòng TW và những Ban của Đảng; - công sở Quốc Hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - VP BCĐ TW về phòng phòng tham nhũng; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của QH; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - Viện Kiểm gần cạnh nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban giám sát và đo lường tài chính Quốc gia; - cơ sở TW của những đoàn thể; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Sở XD những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Cục kiểm soát văn bản QPPL cỗ Tư pháp ; - Công báo; Website cơ quan chỉ đạo của chính phủ và bộ Xây dựng; - Lưu: VT Bộ, viên QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn è cổ Nam

Mẫuhợp đồng giao thương căn hộ tầm thường cư thương mại dịch vụ ký giữa chủ đầu tư và người tiêu dùng cănhộ (áp dụng cho cả trường hợp mua bán căn hộ hình thành về sau và cănhộ tất cả sẵn)

(kèm theo Thông bốn số 03/2014/TT-BXD ngày 20tháng 02 năm 2014 của bộ trưởng Bộ sản xuất về sửa đổi, bổ sung Điều 21 củaThông bốn số 16/2010/TT- BXD ngày thứ nhất tháng 9 năm 2010 của cục Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc--------------------------

..............,ngày........ Tháng........năm..........

HỢP ĐỒNG mua BÁN CĂNHỘ thông thường CƯ

Số: ......../HĐ

Căn cứ Bộ cơ chế dân sự ngày 14 tháng 6 năm2005;

Căn cứ Luật nhà ở ngày29 tháng 11 năm 2005 và giải pháp số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốchội về sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 126 của Luật nhà tại và Điều 121 của nguyên tắc Đất đai;

Căn cứ Luật kinh doanh bất cồn sản ngày 29tháng 6 năm 2006; địa thế căn cứ Luật bảo đảm an toàn người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ quyết nghị số 19/2008/QH12 ngày 03tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thử nghiệm cho tổ chức, cá thể nước ngoàimua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số51/2009/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 6 năm 2009 của chính phủ hướng dẫn thực hành một sốđiều của nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội vềviệc thử nghiệm cho tổ chức, cá thể nước bên cạnh mua cùng sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng6 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và giải đáp thi hành lao lý Nhà ở;

Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng10 năm 2011 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và gợi ý thi hành một số điềucủa Luật bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Thông bốn số 16/2010/TT-BXDngày 01 mon 9 năm 2010 của cục Xây dựng quy định ví dụ và hướng dẫn thực hiệnmột số văn bản của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành mức sử dụng Nhà ở;

Căn cứ Thông tứ số 03/2014/TT-BXDngày 20 tháng 02 năm 2014 của bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 21 của Thôngtư số 16/2010/TT-BXD ngày thứ nhất tháng 9 năm 2010 của cục Xây dựng quy định cụ thể vàhướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23tháng 6 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành lao lý Nhàở;

Căn cứ đưa ra quyết định số <1>.......................................................................;

Căn cứ phù hợp đồng (vănbản) ủy quyền số….….. Về bài toán bán nhà tại qua sàn giao dịch bất động sản được cam kết giữaCông ty………………………với Sàn thanh toán bất hễ sản……..……;

Căn cứ khác <2> .....................................................................................;

Các bên dưới đây gồm:

Bên A: BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây call tắt là BênBán):

Công ty <3>:…………………………………………………………..…….

- Giấy triệu chứng nhận chi tiêu (hoặc giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh) số…. Hoặc mã số công ty số…..…………….

- Đại diện bởi vì Ông(Bà):...........................Chức vụ:...................................

Theo giấy ủy quyền (văn bạn dạng ủy quyền)số……(nếu có).

- Số CMND (hộ chiếu):..........................cấp ngày:...../...../......., tại...........

- Địachỉ:.....................................................................................................

- Mã số thuế:...............................................................................................

Bên B: BÊN thiết lập NHÀ Ở (sau đây điện thoại tư vấn tắt là BênMua):

- Ông (bà)<4>:................................................................................................

- Đại diện mang đến (nếu mặt mua là tổchức):...................................................

Theo giấy ủy quyền (văn bạn dạng ủy quyền)số…..(nếu có).

- Số CMND (hộ chiếu)số:.......................cấp ngày:..../..../....., tại..............

- Hộ khẩu thường xuyên trú:.................................................................................

- Địa chỉ liênhệ:..........................................................................................

- Điệnthoại:.............................................Fax (nếu có):..............................

- Số tài khoản (nếucó):............................tại Ngân hàng............................

- Mã số thuế (nếucó):...................................................................................

Hai bên gật đầu đồng ý ký kết bạn dạng hợp đồng tải báncăn hộ nhà ở này với những điều, khoản sau đây:

Điều 1: giải thích từ ngữ

Trong đúng theo đồng này những từ và nhiều từ sau đây đượchiểu như sau:

1. “căn hộ” là mộtcăn hộ được tạo ra theo cấu trúc kiểu khép kín theo kiến tạo đã được phêduyệt trực thuộc nhà chung cư do Công ty........ đầu tư xây dựng với các điểm lưu ý đượcmô tả trên Điều 2 của thích hợp đồng này;

2. “nhà phổ biến cư” làtoàn bộ nhà chung cư có căn hộ giao thương mua bán do Công ty…..làm chủ đầu tư, bao hàm cáccăn hộ, diện tích s kinh doanh, mến mại.... Và những công trình phầm mềm chung củatòa nhà, của cả phần khuôn viên (nếu có) được kiến tạo tại ô quy hoạchsố……..thuộc dự án……., phường…..., quận………, tỉnh/thành phố…….;

3. “hợp đồng” là phù hợp đồngmua bán nhà ở chung cư này và toàn cục các phụ lục thêm kèm cũng tương tự mọi sửa đổi,bổ sung bởi văn phiên bản đối với hòa hợp đồng này do các bên lập và cam kết kết trong quátrình tiến hành hợp đồng này;

4. “giá bán căn hộ” là tổng số tiền buôn bán cănhộ được khẳng định tại Điều 3 của đúng theo đồng này;

5. “bảo hành đơn vị ở” là bài toán khắc phục, sửachữa, thay thế sửa chữa các khuôn khổ được liệt kê rõ ràng tại Điều 9 của hòa hợp đồng này khibị hỏng hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà khôngphải vị lỗi của người sử dụng căn hộ tạo ra trong khoảng thời gian theo quy địnhcủa điều khoản nhà ở và theo thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng này;

6. “diện tích sử dụngcăn hộ” là diện tích s sử dụng riêng biệt của căn hộ giao thương mua bán được tính theo kích thướcthông thủy cùng được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phầndiện tích tường ngăn những phòng phía bên trong căn hộ và ăn mặc tích ban công, lô gia(nếu có) nối liền với căn hộ cao cấp đó; ko kể tường bao ngôi nhà, tường phân chiacác căn hộ và ăn diện tích sàn gồm cột, hộp kỹ thuật nằm bên phía trong căn hộ. Khi tínhdiện tích ban công thì tính tổng thể diện tích sàn, trường phù hợp ban công bao gồm phầndiện tích tường bình thường thì tính từ mép trong của tường chung được biểu lộ rõtrong bạn dạng vẽ xây dựng mặt bằng nhà ở đã được phê duyệt;

7. "diện tích sàn xây dừng căn hộ"là diện tích s được tính từ bỏ tim tường bao, tường phòng căn hộ, bao gồm cả diệntích sàn tất cả cột, vỏ hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ;

8. “phần mua riêng của mặt Mua” là phầndiện tích sử dụng chung cư được điều khoản tại khoản 6 Điều này và những trang thiếtbị kỹ thuật sử dụng riêng nối sát với căn hộ chung cư này;

9. “phần cài đặt riêngcủa bên Bán” là phần diện tích trong nhà chung cư nhưng Bên chào bán không buôn bán màgiữ lại để sử dụng hoặc marketing và Bên bán cũng không phân bổ giá trị phầndiện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá cả căn hộ;

10. “phần sở hữuchung trong nhà phổ biến cư” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sửdụng chung trong nhà căn hộ theo hiện tượng của điều khoản nhà ở cùng được các bênthỏa thuận cụ thể tại khoản 3 Điều 11 của phù hợp đồng này;

11. “Bản nội quy nhàchung cư” là phiên bản nội quy cai quản lý, thực hiện nhà căn hộ chung cư được đính tất nhiên hợp đồngnày và tất cả các sửa đổi, bổ sung được họp báo hội nghị nhà phổ biến cư trải qua trongquá trình cai quản lý, thực hiện nhà ở;

12. “Kinh phí duy trì phần sở hữu phổ biến nhàchung cư” là khoản tiền 2% mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp đối với phần sởhữu riêng của chính bản thân mình để phục vụ cho việc gia hạn phần sở hữu phổ biến trong nhàchung cư;

13. “Dịch vụ quản ngại lývận hành nhà tầm thường cư” là những dịch vụ làm chủ vận hành nhà phổ biến cư, bao gồmviệc quản lý, quản lý và vận hành nhằm bảo đảm an toàn cho nhà bình thường cư vận động bình thường;

14. “Bảo trì nhàchung cư” là việc duy tu, bảo trì thường xuyên, thay thế định kỳ, sửa chữa độtxuất nhà tại và đồ vật xây dựng công nghệ gắn với nhà căn hộ chung cư đó nhằm mục đích duy trìchất lượng nhà bình thường cư;

15. “Doanh nghiệp thống trị vận hành nhà chungcư” là solo vị tiến hành việc cai quản lý, quản lý nhà phổ biến cư sau thời điểm nhà chungcư được xây dựng kết thúc và đưa vào sử dụng;

16. “Sự kiện bất khảkháng” là sự việc kiện xẩy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên phía trong hợp đồngnày cần thiết lường trước được và tất yêu khắc phục được để triển khai cácnghĩa vụ của mình theo hòa hợp đồng này, tuy nhiên đã áp dụng mọi giải pháp cần thiếtvà kĩ năng cho phép. Những trường đúng theo được coi là sự kiện bất khả chống được cácbên tốt nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của hòa hợp đồng này;

17. "Giấy triệu chứng nhận" là Giấy chứngnhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn liền với khu đất docơ quan bên nước tất cả thẩm quyền cấp cho mặt Mua căn hộ chung cư theo luật của pháp luậtđất đai;

18. Các từ ngữ không giống do những bên thỏathuận:…………….................….....

Điều 2. Đặc điểm của căn hộ chung cư mua bán

Bên Bán gật đầu bán và bên Mua đồng ý mua cănhộ căn hộ chung cư như sau:

1. Đặc điểm của căn hộ chung cư cao cấp mua bán:

a) căn hộ cao cấp số:....... Tạitầng (tầng bao gồm căn hộ):........., trực thuộc nhà căn hộ cao cấp số……..đường/phố (nếucó), thuộc phường/xã………, quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộctỉnh)……., tỉnh giấc (thành phố)……….

b) diện tích s sử dụngcăn hộ là: ..............m2. Diện tích này được tính theo kích thướcthông thủy (gọi bình thường là diện tích s thông thủy) theo qui định tại khoản 6 Điều 1của hòa hợp đồng này và là căn cứ để tính tiền mua bán căn hộ luật tại Điều 3của đúng theo đồng này;

Hai mặt nhất trírằng, diện tích s thông thủy ghi tại điểm đó chỉ là trợ thì tính và rất có thể tăng lênhoặc sụt giảm theo thực tế đo đạc trên thời điểm chuyển nhượng bàn giao căn hộ. Bên Mua cótrách nhiệm giao dịch số chi phí mua chung cư cho Bên bán theo diện tích thực tếkhi chuyển nhượng bàn giao căn hộ; vào trường hợp diện tích thông thủy thực tế chênh lệchcao hơn hoặc thấp rộng ...% (... Phần trăm) so với diện tích s ghi trong thích hợp đồngnày thì nhị bên chưa phải điều chỉnh lại giá thành căn hộ. Nếu diện tích s thôngthủy thực tiễn chênh lệch vượt quá ...% (... Phần trăm) so với diện tích s ghitrong phù hợp đồng này thì giá bán căn hộ đang được kiểm soát và điều chỉnh lại theo diện tích s đo đạcthực tế khi bàn giao căn hộ.

Trong biên phiên bản bàn giao căn hộ chung cư cao cấp hoặc vào phụlục của đúng theo đồng, 2 bên nhất trí vẫn ghi rõ diện tích s thông thủy thực tiễn khibàn giao căn hộ, diện tích s thông thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợpđồng giao thương đã ký kết (nếu có). Biên phiên bản bàn giao căn hộ cao cấp và phụ lục của hòa hợp đồngmua bán căn hộ chung cư cao cấp là một bộ phận không thể bóc tách rời của thích hợp đồng này. Diện tíchcăn hộ được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho bên Mua được xác minh theo diệntích thông thủy thực tiễn khi bàn giao căn hộ;

c) diện tích s sàn thành lập là:....m2,diện tích này được xem theo dụng cụ tại khoản 7 Điều 1 của phù hợp đồng này;

d) mục đích sử dụngcăn hộ: dùng để ở. (trường hợp tải căn hộ gắn liền với phần diện tích nhà đểkinh doanh theo thi công được duyệt tại tầng 1 ở trong phòng chung cư thì những bên ghirõ mục đích sử dụng là để ở và gớm doanh).

đ) Năm kết thúc việc gây ra (ghi nămhoàn thành việc xây dựng tòa nhà thông thường cư):................

2. Đặc điểm về đất xây dựng nhà căn hộ cócăn hộ nêu tại khoản 1 Điều này:

a) Thửa đất số:................hoặc ôsố:..................hoặc lô số:...................

b) Tờ phiên bản đồsố:.......................................do cơ quan......................lập;

c) diện tích s đất sửdụng chung:..................m2 (nếu nhà căn hộ có diện tích đất sử dụng chung, baogồm đất trong khuôn viên thì ghi diện tích đất của toàn cục khuôn viên công ty chungcư đó, nếu như nhà thông thường cư không có khuôn viên thì ghi diện tích đất xây đắp nhàchung cư đó).

Điều 3. Giá bán căn hộ, ngân sách đầu tư bảo trì,phương thức cùng thời hạn thanh toán

1. Giá thành căn hộ:

a) giá thành căn hộ được xem theo công thứclấy 1-1 giá 01 m2 sửdụng chung cư (x) cùng với tổng diện tích sử dụng nhà ở mua bán, cầm thểlà:............m2 sửdụng (x)........đồng/1m2 sửdụng =........đồng. (Bằng chữ:............................).

Giá bán căn hộ chung cư quy định tại điểm này đã baogồm cực hiếm quyền áp dụng đất, thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và tởm phí gia hạn phầnsở hữu chung trong phòng chung cư), trong đó:

- giá cả (đã bao hàm giá trị quyền áp dụng đất)là:.......................đồng. (Bằng chữ .........................................................................................................)

- Thuế cực hiếm giatăng:.......................đồng. (Bằng chữ..........................);khoản thuế này sẽ không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật;

- ghê phí duy trì phần sở hữu tầm thường của nhàchung cư bằng 2% giá cả căn hộ (kinh tầm giá này được tính trước thuế)là:............đồng. (Bằng chữ......................);

b) giá bán căn hộ nguyên lý tại điểm a khoảnnày không bao gồm các khoản sau:

- các khoản lệ phítrước bạ, giá thành và túi tiền theo mức sử dụng của lao lý liên quan tới việc thựchiện những thủ tục xin cung cấp Giấy chứng nhận cho bên Mua. Các khoản lệ phí và chiphí này do bên Mua phụ trách thanh toán;

- chi phí kết nối,lắp đặt các thiết bị cùng sử dụng những dịch vụ cho chung cư gồm: dịch vụ cung cấpgas, dịch vụ thương mại bưu chính, viễn thông, truyền ảnh và những dịch vụ không giống mà mặt Muasử dụng đến riêng căn hộ. Các giá cả này bên Mua giao dịch thanh toán trực tiếp đến đơnvị cung ứng dịch vụ;

- Phí làm chủ vậnhành nhà căn hộ chung cư cao cấp hàng tháng. Kể từ ngày chuyển giao căn hộ cho mặt Mua theo thỏathuận trên Điều 8 của đúng theo đồng này, mặt Mua gồm trách nhiệm giao dịch phí quảnlý vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo thuận trên khoản 5 Điều 11 của đúng theo đồng này;

- Các ngân sách chi tiêu khác do 2 bên thỏathuận....................................................

c) hai bên thống nhấtkể từ thời điểm ngày bàn giao căn hộ chung cư cao cấp và nhìn trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng nhà ở đã muathì bên Mua đề nghị nộp các nghĩa vụ tài thiết yếu theo pháp luật hiện hành, thanh toánphí quản lý, vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp hàng mon và các loại phí dịch vụ khác doviệc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, truyền hìnhcáp... Mang lại nhà cung ứng dịch vụ.

2. Cách thức thanh toán: thanh toán giao dịch bằngtiền vn thông qua bề ngoài (trả bằng tiền phương diện hoặc chuyển khoản quangân hàng.........................theo tài khoản số..............).

Thời điểm xác địnhBên mua đã thanh toán giao dịch tiền là thời gian Bên cung cấp xuất phiếu thu về khoản tiền đãnhận giao dịch thanh toán của mặt Mua hoặc số tiền giao dịch chuyển tiền đã ghi bao gồm vào tài khoảncủa bên Bán.

3. Thời hạn thanh toán:

a) Thời hạn thanhtoán chi phí mua nhà ở (không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu thông thường 2%): Cácbên thỏa thuận rõ ràng tiến độ giao dịch tiền cài căn hộ, tất cả thời hạn thanhtoán trong trường hợp có chênh lệch về diện tích s sàn thực tiễn khi bàn giao cănhộ, dẫu vậy việc thanh toán giao dịch trước khi bàn giao căn hộ phải theo đúng quy định củaLuật bên ở;

b) Thời hạn thanh toánkinh phí duy trì phần sở hữu phổ biến 2%: bên Mua tất cả trách nhiệm thanh toán choBên buôn bán trước thời gian ký biên bản bàn giao căn hộ. Hai bên nhất trí rằng, BênBán có trách nhiệm gửi khoản chi phí này vào tài khoản riêng của bank thươngmại vào thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu ngân sách đầu tư của mặt Mua theo lãi suấtkhông kỳ hạn nhằm tạm cai quản lý. Bên chào bán có trọng trách bàn giao khoản ngân sách đầu tư này(bao có cả tiền lãi) đến Ban quản ngại trị nhà thông thường cư làm chủ sau khi Ban Quảntrị nhà căn hộ cao cấp được ra đời theo nguyên tắc trong thời hạn tối đa là 30 ngày,kể từ thời điểm ngày có quyết định công dấn Ban quản ngại trị của Ủy ban nhân dân cấp huyệnnơi tất cả nhà căn hộ cao cấp để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu phổ biến nhà tầm thường cưtheo nguyên lý của pháp luật, trừ ngôi trường hợp những bên có thỏa thuận thống duy nhất đểchủ đầu tư tạm quản lý kinh phí này.

Điều 4. Chất lượng công trình nhà ở

1. Bên cung cấp cam kếtbảo đảm quality công trình nhà chung cư, trong số đó có căn hộ chung cư cao cấp nêu trên Điều 2 hợpđồng này theo đúng kiến thiết đã được phê coi ngó và sử dụng đúng (hoặc tương đương)các vật tư xây dựng căn hộ mà hai bên đã cam đoan trong hợp đồng này.

2. Tiến độ xây dựng:Hai bên thống tốt nhất Bên cung cấp có trách nhiệm tiến hành việc xây dựng nhà ở theo đúngtiến độ thỏa thuận dưới đây: (chỉ thỏa thuận hợp tác trong ngôi trường hợp giao thương mua bán căn hộhình thành vào tương lai):

a) quy trình tiến độ 1:……………………………………………………………

b) tiến độ 2: …………………………………………………………

c) tiến trình 3: ……………………………………………………………

d) ……………………..………………………………………………..

3. Bên phân phối phải thựchiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng làng hội phục vụ nhu cầuở tại khu nhà chung cư của mặt Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung,tiến độ dự án công trình đã được phê chăm bẵm và bảo đảm chất lượng theo như đúng quy chuẩn, tiêuchuẩn xây dựng vị Nhà nước quy định.

4. Bên bán phải hoànthành câu hỏi xây dựng những công trình hạ tầng ship hàng nhu mong ở rất cần thiết của BênMua tại khu vực nhà nhà ở theo nội dung dự án công trình và giai đoạn đã được phê chăm chú trướcngày bên Bán bàn giao căn hộ cho mặt Mua, bao gồm: hệ thống đường giao thông;hệ thống điện phát sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinhhoạt, nước thải; hệ thống hỗ trợ chất đốt; hệ thống thông tin liên hệ (nếucó thỏa thuận hợp tác Bên cung cấp phải xây dựng).......; hệ thống công trình hạ tầng xãhội như:..........(Các bên buộc phải thỏa thuận ví dụ các công trình xây dựng mà mặt Báncó nhiệm vụ phải kiến thiết để giao hàng nhu cầu ở thông thường của mặt Mua theotiến độ của dự án công trình đã được phê duyệt).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của mặt Bán

1. Quyền của bên Bán:

a) yêu cầu mặt Mua trả chi phí mua căn hộ chung cư cao cấp theo đúngthỏa thuận tại Điều 3 của hòa hợp đồng và được tính lãi suất trong trường thích hợp BênMua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 của đúng theo đồng này. Việctính lãi suất chậm giao dịch thanh toán được quy định rõ ràng tại khoản 1 Điều 12 của vừa lòng đồngnày;

b) yêu thương cầu bên Mua nhận chuyển giao căn hộ theo đúngthời hạn thỏa thuận ghi trong đúng theo đồng này;

c) Được bảo lưu quyềnsở hữu nhà ở và tất cả quyền từ chối bàn giao nhà ở hoặc bàn giao bản chính Giấychứng dìm của bên Mua cho đến khi mặt Mua hoàn tất những nghĩa vụ thanh toántiền theo thỏa thuận trong đúng theo đồng này;

d) có quyền chấm dứt hoặc yêu mong nhà cung cấpngừng hỗ trợ điện, nước và những dịch vụ phầm mềm khác nếu mặt Mua (hoặc bênmua lại nhà tại hoặc mặt nhận chuyển nhượng hợp đồng giao thương mua bán căn hộ từ mặt Mua)vi phạm Quy chế thống trị sử dụng nhà căn hộ do bộ Xây dựng ban hành và bản nộiquy làm chủ sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp đính hẳn nhiên hợp đồng này;

e) Được quyền biến hóa trang thiết bị, vậtliệu xây dựng công trình xây dựng nhà căn hộ có giá trị chất lượng tương đương theoquy định của lao lý về xây dựng; trường hợp biến đổi trang thiết bị, vậtliệu hoàn thiện bên trong căn hộ thì buộc phải có sự thỏa ước của mặt Mua;

g) triển khai cácquyền và nhiệm vụ của Ban quản ngại trị nhà căn hộ trong thời gian chưa thànhlập Ban quản trị nhà thông thường cư; phát hành Bản nội quy nhà bình thường cư; thành lập và hoạt động Banquản trị nhà bình thường cư; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý, vậnhành nhà nhà ở để thống trị vận hành nhà chung cư kể từ lúc đưa nhà phổ biến cưvào sử dụng cho đến khi Ban cai quản trị nhà căn hộ chung cư được thành lập;

h) Đơn phương ngừng hợp đồng mua bán cănhộ theo thỏa thuận tại Điều 15 của phù hợp đồng này;

i) yêu thương cầu bên Muanộp phạt vi phạm luật hợp đồng hoặc bồi thường thiệt sợ khi vi phạm những thỏa thuậnthuộc diện buộc phải nộp phân phát hoặc đề xuất bồi thường xuyên trong vừa lòng đồng này hoặc theoquyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) những quyền khác do 2 bên thỏa thuận:.................................................

Xem thêm: Nito Được Rễ Cây Hấp Thụ Dưới Dạng Nào, Nitơ Được Rễ Cây Hấp Thụ Ở Dạng: N2 No2 Nh4 No3

2. Nghĩa vụ của mặt Bán:

a) cung ứng cho bên Mua các thông tin chínhxác về quy hoạch đưa ra tiết, xây đắp nhà căn hộ chung cư và kiến thiết căn hộ đã có phêduyệt. Cung cấp cho mặt Mua tất nhiên hợp đồng này 01 (một) bản vẽ xây cất mặtbằng căn hộ mua bán, 01 (một) bạn dạng vẽ kiến tạo mặt bằng tầng nhà có căn hộ chung cư cao cấp muabán, 01 (một) bản vẽ thi công mặt bởi tòa nhà căn hộ cao cấp có căn hộ mua bán đã đượcphê chăm chút và các sách vở pháp lý có liên quan đến việc giao thương mua bán căn hộ;

b) Xây dựng nhà tại và các công trình hạ tầngtheo đúng quy hoạch, văn bản hồ sơ dự án công trình và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảokhi chuyển nhượng bàn giao thì mặt Mua rất có thể sử dụng cùng sinh hoạt bình thường;

c) xây đắp diện tích, mặt bằng căn hộ chung cư vàthiết kế công trình xây dựng hạ tầng tuân thủ quy hoạch và những quy định của quy định vềxây dựng. Thi công diện tích, phương diện bằng chung cư sẽ không biến thành thay đổi, trừ trườnghợp gồm yêu ước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữaBên cài và Bên cung cấp và được phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền chấp thuận;

d) Đảm bảo unique xây dựng, bản vẽ xây dựng kỹthuật và mỹ thuật nhà căn hộ cao cấp theo đúng tiêu chuẩn chỉnh thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuậthiện hành;

đ) bảo vệ căn hộ trong thời gian chưa giaonhà sinh sống cho bên Mua; thực hiện bảo hành căn hộ và nhà căn hộ chung cư cao cấp theo nguyên lý tại Điều9 của hợp đồng này;

e) bàn giao căn hộ và các sách vở pháp lý cóliên quan lại đến nhà ở mua bán ra cho Bên Mua theo đúng thời hạn thỏa thuận tronghợp đồng này;

g) gợi ý và hỗ trợ Bên mua ký phối hợp đồngsử dụng dịch vụ với nhà hỗ trợ điện nước, viễn thông, truyền hình cáp….;

h) Nộp tiền áp dụng đất và những khoản phí, lệphí khác liên quan đến bài toán bán căn hộ chung cư cao cấp theo chính sách của pháp luật;

i) Làm thủ tục để cơquan đơn vị nước gồm thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận cho bên Mua. Trong trường hợpnày, bên Bán sẽ có văn bạn dạng thông báo cho bên Mua về việc nộp các sách vở liênquan để Bên cung cấp làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền thiết lập về căn hộcho bên Mua.

Trong thời hạn.....ngày,kể từ ngày nhận được thông tin của Bên bán mà bên Mua không nộp không thiếu thốn các giấytờ theo thông báo thì coi như mặt Mua từ bỏ nguyện đi làm thủ tục cấp thủ tục chứngnhận. Khi bên Mua tự nguyện làm giấy tờ thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì mặt Bánphải cung cấp và cung cấp đầy đầy đủ hồ sơ pháp lý về nhà ở mua bán ra cho Bên Mua;

k) tổ chức triển khai Hội nghị nhà căn hộ lần đầu đểthành lập Ban quản lí trị nhà căn hộ nơi có nhà ở bán; triển khai các nhiệm vụcủa Ban quản lí trị nhà căn hộ cao cấp khi nhà chung cư chưa thành lập và hoạt động được Ban quảntrị;

l) cung cấp Bên cài làm các thủ tục ráng chấpcăn hộ đã sở hữu tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của bên Mua;

m) Nộp phát vi phạmhợp đồng và bồi hoàn thiệt hại cho mặt Mua lúc vi phạm những thỏa thuận thuộcdiện phải nộp phát hoặc đền bù trong hợp đồng này hoặc theo quyết định củacơ quan công ty nước gồm thẩm quyền;

n) Nộp kinh phí bảo trì 2% theo luật pháp của phápluật đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên phân phối và đưa toàn bộkinh phí duy trì đã thu của bên Mua vào tài khoản tại ngân hàng và giao đến Banquản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo đúng thỏa thuận hợp tác tại điểm b khoản 3 Điều 3 của đúng theo đồngnày.

p) những nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận hợp tác (cácthỏa thuận này bắt buộc không trái luật pháp và đạo đức xã hội)...........................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của mặt Mua

1. Quyền của bên Mua:

a) Nhận chuyển giao cănhộ phương pháp tại Điều 2 của hòa hợp đồng này có quality với những thiết bị, vậtliệu nêu tại bảng hạng mục vật liệu gây ra mà những bên đã thỏa thuận kèm theohợp đồng này cùng hồ sơ chung cư theo đúng thỏa thuận trong đúng theo đồng này.

b) Được sử dụng………chỗ để xe ô tô/xe lắp thêm trongbãi đỗ xe của tòa án nhân dân nhà chung cư tại địa chỉ số………….(các bên thỏa thuận hợp tác cụ thểnội dung này);

c) Yêu ước Bên chào bán làm thủ tục đề nghị cấpGiấy chứng nhận theo phương pháp của quy định (trừ trường hợp mặt Mua từ bỏ nguyệnthực hiện thủ tục này theo thỏa thuận hợp tác tại điểm i khoản 2 Điều 5 của hợp đồngnày);

d) Được toàn quyền sở hữu, áp dụng và thựchiện những giao dịch so với căn hộ đã cài theo luật pháp của pháp luật, đồng thờiđược sử dụng các dịch vụ hạ tầng vì doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ trực tiếphoặc trải qua Bên Bán sau khoản thời gian nhận bàn giao căn hộ theo cơ chế về sử dụngcác thương mại & dịch vụ hạ tầng của công ty cung cung cấp dịch vụ;

đ) nhận Giấy chứngnhận sau thời điểm đã thanh toán giao dịch đủ 100% chi phí mua nhà ở và các loại thuế, phí, lệphí tương quan đến căn hộ mua bán theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng này và theo quyđịnh của pháp luật;

e) yêu cầu mặt Bán kết thúc việc xây dựngcác công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật cùng hạ tầng làng hội theo đúng nội dung, tiến độdự án đã có được phê duyệt;

g) bao gồm quyền tự chốinhận bàn giao căn hộ nếu Bên chào bán không hoàn thành việc xây dựng và chuyển vào sử dụngcác công trình hạ tầng ship hàng nhu ước ở thiết yếu, bình thường của bên Muatheo đúng thỏa thuận hợp tác tại khoản 4 Điều 4 của hòa hợp đồng này hoặc vào trường hợpdiện tích sử dụng căn hộ thực tế nhỏ dại hơn/lớn hơn....% so với diện tích sử dụngcăn hộ ghi trong vừa lòng đồng này. Việc không đồng ý nhận chuyển giao căn hộ vào trườnghợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao căn hộ của bên Mua đốivới mặt Bán;

h) Yêu cầu Bên phân phối tổchức họp báo hội nghị nhà căn hộ lần đầu để thành lập Ban quản lí trị nhà nhà ở nơicó căn hộ giao thương khi gồm đủ điều kiện thành lập và hoạt động Ban cai quản trị nhà căn hộ cao cấp theoquy định của cục Xây dựng;

i) yêu thương cầu bên Bán cung ứng thủ tục nỗ lực chấpcăn hộ đã cài đặt tại tổ chức triển khai tín dụng trong trường hợp mặt Mua có nhu cầu thế chấpcăn hộ tại tổ chức tín dụng;

k) Yêu cầu Bên cung cấp nộp khiếp phí gia hạn nhàchung cư theo đúng thỏa thuận hợp tác tại điểm b khoản 3 Điều 3 của vừa lòng đồng này;

l) các quyền khác do 2 bên thỏa thuận:.................................................

2. Nhiệm vụ của bên Mua:

a) Thanh toán không hề thiếu và đúng hạn số tiền muacăn hộ với kinh phí gia hạn phần sở hữu bình thường 2% theo thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 củahợp đồng này không nhờ vào vào việc có hay là không có thông báo thanh toán tiềnmua nhà ở của bên Bán;

b) Nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận tronghợp đồng này;

c) kể từ ngày bàngiao căn hộ, bên Mua trọn vẹn chịu trách nhiệm so với căn hộ đã download (trừ cáctrường đúng theo thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành căn hộ củaBên Bán) với tự phụ trách về câu hỏi mua, bảo trì các thích hợp đồng bảo đảm cầnthiết đối với mọi rủi ro ro, thiệt hại liên quan đến nhà ở và bảo hiểm tráchnhiệm dân sự tương xứng với lý lẽ của pháp luật;

d) tính từ lúc ngày bàngiao căn hộ, của cả trường hợp mặt Mua chưa vào sử dụng căn hộ thì căn hộ cao cấp sẽ đượcquản lý và gia hạn theo nội quy cai quản sử dụng nhà chung cư và bên Mua phảituân thủ những quy định được nêu trong bản nội quy quản lý sử dụng nhà phổ biến cư;

đ) Thanh toán các khoản thuế cùng lệ tổn phí theoquy định của pháp luật mà bên Mua cần nộp như thỏa thuận tại Điều 7 của hòa hợp đồngnày;

e) Thanh toán các khoản túi tiền dịch vụ như: điện,nước, truyền ảnh cáp, tivi vệ tinh, thông tin liên lạc... Và các khoảnthuế, giá tiền khác gây ra theo phép tắc do nhu cầu sử dụng của mặt Mua;

g) giao dịch thanh toán phí thống trị vận hành đơn vị chungcư và các ngân sách khác theo thỏa thuận quy định tại khoản 5 Điều 11 của thích hợp đồngnày, bao gồm cả trường hợp mặt Mua không sử dụng căn hộ đã mua;

h) Chấp hành các quy định của quy định quản lýsử dụng nhà căn hộ chung cư do bộ Xây dựng phát hành và phiên bản nội quy cai quản sử dụng nhàchung cư đính dĩ nhiên hợp đồng này;

i) tạo ra điều kiện thuận tiện cho doanh nghiệpquản lý vận hành trong vấn đề bảo trì, thống trị vận hành nhà chung cư;

k) Sử dụng căn hộ chung cư cao cấp đúng mục đích để sinh hoạt theo quyđịnh của Luật nhà ở và theo thỏa thuận trong phù hợp đồng này;

l) Nộp vạc vi phạmhợp đồng và đền bù thiệt hại mang đến Bên cung cấp khi vi phạm những thỏa thuận thuộcdiện phải nộp phân phát hoặc đền bù theo pháp luật trong đúng theo đồng này hoặc theoquyết định của ban ngành nhà nước có thẩm quyền;

m) triển khai các nghĩa vụ khác theo quyết địnhcủa phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền lúc vi phạm những quy định về quản lý, sử dụngnhà chung cư;

n) những nghĩa vụ không giống theo thỏa thuận hợp tác của cácbên (các thỏa thuận hợp tác này cần không trái điều khoản và đạo đức nghề nghiệp xãhội)................................

Điều 7. Thuế và các khoản phí, lệ mức giá liênquan

1. Mặt Mua bắt buộc thanhtoán lệ tầm giá trước bạ, những loại thuế, lệ tầm giá và những loại tổn phí có liên quan đếnviệc cấp cho Giấy chứng nhận theo khí cụ của pháp luật khi Bên bán làm thủ tụccấp Giấy chứng nhận cho bên Mua cùng trong quy trình sở hữu, sử dụng nhà ở kể từthời điểm nhận chuyển nhượng bàn giao căn hộ.

2. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và cácloại lệ phí, ngân sách (nếu có) theo chế độ cho nhà nước khi tiến hành bán cănhộ đang mua cho tất cả những người khác.

3. Bên phân phối có nhiệm vụ nộp các nghĩa vụtài bao gồm thuộc trách nhiệm của Bên bán cho Nhà nước theo luật pháp của pháp luật.

4. Các thỏa thuận không giống của phía hai bên (thỏa thuậntheo đúng pháp luật của pháp luật) …………………………………….

Điều 8. Giao dìm căn hộ

1. Điều kiện giaonhận căn hộ: những bên đối chiếu với thỏa thuận về quyền và nhiệm vụ của 2 bêntrong đúng theo đồng này để thỏa thuận cụ thể về điều kiện căn hộ được bàn giao choBên Mua.(như điều kiện Bên phân phối phải xây dựng dứt căn hộ theo thiết kế, mặt Muaphải đóng góp đủ chi phí mua căn hộ chung cư theo thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng, bên Mua đề nghị nộpkhoản ngân sách đầu tư 2% tiền gia hạn phần download chung…..)

2. Bên Bán bàn giao căn hộ cho bên Muavào.......... (ghi rõ thời gian bàn giao căn hộ).

Việc chuyển nhượng bàn giao căn hộ cóthể sớm rộng hoặc muộn rộng so với thời gian quy định tại khoản này, mà lại không đượcchậm quá.......ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao căn hộ cho mặt Mua; BênBán phải bao gồm văn phiên bản thông báo cho bên Mua biết tại sao chậm chuyển giao căn hộ.

Trước ngày bàn giao căn hộ là….. Ngày, BênBán đề xuất gửi văn bản thông báo cho bên Mua về thời gian, vị trí và thủ tụcbàn giao căn hộ.

3. Căn hộ chung cư được bàngiao cho bên Mua yêu cầu theo đúng thi công đã được duyệt; phải thực hiện đúng cácthiết bị, vật liệu nêu trên bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dừng mà các bênđã thỏa thuận hợp tác theo vừa lòng đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm e khoản 1 Điều5 của vừa lòng đồng này.

4. Vào ngày bàn giaocăn hộ theo thông báo, bên Mua hoặc bạn được ủy quyền hợp pháp yêu cầu đến kiểmtra tình trạng thực tiễn căn hộ so với thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng này, cùng với đạidiện của Bên buôn bán đo đạc lại diện tích s sử dụng thực tế căn hộ và ký vào biên bảnbàn giao căn hộ.

Trường hợp mặt Muahoặc bạn được mặt Mua ủy quyền đúng theo pháp không đến nhận bàn giao căn hộ theothông báo của Bên bán trong thời hạn…… ngày hoặc đến kiểm soát nhưng ko nhậnbàn giao nhà ở mà không có lý do quang minh chính đại (trừ trường vừa lòng thuộc diện thỏathuận tại điểm g khoản 1 Điều 6 của vừa lòng đồng này) thì kể từ ngày đến hạn bàngiao căn hộ chung cư theo thông báo của Bên bán tốt xem như bên Mua đang đồng ý, chủ yếu thứcnhận chuyển nhượng bàn giao căn hộ theo thực tiễn và Bên buôn bán đã thực hiện xong xuôi trách nhiệm bàngiao căn hộ cao cấp theo vừa lòng đồng, mặt Mua không được quyền nêu bất kể lý vày không hợplý nào nhằm không nhận bàn giao căn hộ; việc không đồng ý nhận bàn giao căn hộ như vậysẽ được coi là Bên Mua phạm luật hợp đồng và sẽ tiến hành xử lý theo quy định tại Điều12 của hợp đồng này.

7. Kể từ thời điểmhai mặt ký biên bản bàn giao căn hộ, bên Mua được toàn quyền sử dụng căn hộ chung cư cao cấp vàchịu mọi nhiệm vụ có tương quan đến chung cư mua bán, của cả trường hợp bên Muacó thực hiện hay không sử dụng căn hộ cao cấp này.

Điều 9. Bh nhà ở

1. Bên phân phối có tráchnhiệm bảo hành căn hộ sẽ bán theo như đúng quy định tại Điều 46 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CPngày 23 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành LuậtNhà nghỉ ngơi và những quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật của công ty nước vào cụ thể từng thời điểm.

2. Khi bàn giao cănhộ cho mặt Mua, Bên phân phối phải thông tin và cung cấp cho bên Mua 01 phiên bản sao biênbản sát hoạch đưa công trình xây dựng nhà căn hộ chung cư vào sử dụng theo vẻ ngoài của pháp luậtxây dựng để những bên xác minh thời điểm bh nhà ở.

3. Câu chữ bảo hànhnhà sống (kể cả căn hộ chung cư trong nhà chung cư có mục tiêu sử dụng lếu hợp) bao gồm:sửa chữa, khắc phục những hư hư về kết cấu chính trong phòng ở (dầm, cột, trần sàn,mái, tường, các phần ốp, lát, trát), những thiết bị gắn liền với nhà tại như hệthống những loại cửa, hệ thống cung cấp chất đốt, đường dây cấp cho điện sinh hoạt,cấp năng lượng điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thải nước thải, tự khắc phụccác trường phù hợp nghiêng, lún, sụt bên ở. Đối với các thiết bị khác đính với nhà ởthì Bên chào bán thực hiện bảo hành theo quy định ở trong phòng sản xuất hoặc công ty phânphối.

Bên cung cấp có tráchnhiệm thực hiện bảo hành căn hộ bằng phương pháp thay thay hoặc sửa chữa các điểm bịkhuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng các loại có unique tương đương hoặctốt hơn. Bài toán bảo hành bằng cách thay cố hoặc thay thế sửa chữa chỉ bởi vì Bên cung cấp hoặc Bênđược Bên chào bán ủy quyền thực hiện.

4. Mặt Mua đề nghị kịpthời thông báo bằng văn bản cho Bên buôn bán khi nhà ở có các hư lỗi thuộc diện đượcbảo hành. Vào thời hạn...........ngày, kể từ ngày nhấn được thông tin của BênMua, Bên buôn bán có nhiệm vụ thực hiện bảo hành các hư hỏng theo như đúng thỏa thuậnvà theo luật của pháp luật; mặt Mua phải lập điều kiện để Bên chào bán thực hiệnbảo hành nhà ở. Nếu Bên cung cấp chậm thực hiện việc bh mà tạo thiệt sợ choBên download thì phải chịu trách nhiệm bồi thường xuyên cho bên Mua theo thiệt sợ thực tếxảy ra.

5. Thời gian bh nhà ở được xem từ ngàyBên phân phối ký biên phiên bản nghiệm thu đưa nhà tại vào áp dụng theo luật pháp của pháp luậtvề xây dựng, ví dụ như sau:

a) ít nhiều hơn 60 tháng so với căn hộ trongnhà căn hộ chung cư cao từ 9 tầng trở lên;

b) ít nhiều hơn 36 tháng so với căn hộ trongnhà căn hộ cao từ bỏ 4 mang lại 8 tầng;

c) ít nhiều hơn 24 tháng đối với căn hộ trongnhà căn hộ không thuộc diện pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này.

6. Bên chào bán không thực hiện bảo hành căn hộtrong các trường đúng theo sau đây:

a) Trường vừa lòng hao mòn và khấu hao thôngthường;

b) Trường hợp hư hỏng vày lỗi của mặt Mua hoặccủa ngẫu nhiên người áp dụng hoặc của mặt thứ bố nào khác gây ra;

c) Trường hợp hư hỏng vì chưng sự khiếu nại bất khảkháng;

d) trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theothỏa thuận trên khoản 5 Điều này;

đ) những trường hợpkhông ở trong nội dung bh theo thỏa thuận tại khoản 3 Điều này, bao hàm cảnhững thiết bị, thành phần gắn liền chung cư do mặt Mua tự lắp đặt hoặc trường đoản cú sửa chữamà không được sự chấp nhận của mặt Bán;

e) những trường phù hợp khác do các bên thỏathuận.....................................

7. Sau thời hạn bảohành theo thỏa thuận hợp tác tại khoản 5 Điều này, việc sửa chữa các hư hỏng của căn hộthuộc nhiệm vụ của mặt Mua. Việc gia hạn phần sở hữu chung trong công ty chungcư được tiến hành theo phép tắc của lao lý về nhà ở.

Điều 10. Bàn giao quyền cùng nghĩa vụ

1. Trường hợp mặt Muacó nhu cầu thế chấp căn hộ chung cư cao cấp đã cài đặt cho tổ chức triển khai tín dụng đang vận động tại ViệtNam trước khi Bên cài được cấp Giấy chứng nhận thì bên Mua phải thông báo trướcbằng văn bạn dạng để Bên bán cùng bên Mua làm những thủ tục cần thiết theo quy địnhcủa ngân hàng.

2. Vào trường hợpBên mua chưa nhận chuyển giao căn hộ từ Bên buôn bán mà bên Mua có nhu cầu thực hiệnchuyển nhượng phù hợp đồng này cho bên thứ bố thì những bên phải thực hiện đúng thủtục ủy quyền hợp đồng theo nguyên lý của quy định về đơn vị ở. Bên phân phối không đượcthu thêm bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng hợp đồng nào lúc làm thủ tục xácnhận việc ủy quyền hợp đồng cho bên Mua.

3. Phía 2 bên thống tuyệt nhất rằng, bên Mua chỉ đượcchuyển nhượng hòa hợp đồng giao thương căn hộ cho bên thứ cha khi có đủ những điều kiệnsau đây:

a) Căn hộ giao thương không đang trong tình trạngthế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc ko thuộc diện bị tinh giảm chuyển nhượngtheo ra quyết định của cơ quan nhà nước hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba,trừ trường hợp được ngân hàng thế chấp chấp nhận để bên Mua chuyển nhượng hợp đồngcho bên thứ ba;

b) bên Mua đã xong xuôi việc thanh toán cácnghĩa vụ mang lại hạn liên quan đến căn hộ chung cư đã download cho Bên buôn bán theo thỏa thuận hợp tác tronghợp đồng này;

c) mặt nhận ủy quyền hợp đồng đề xuất đủ điềukiện được cài và sở hữu nhà ở tại việt nam theo chính sách của lao lý Việt Namtại thời gian nhận ủy quyền hợp đồng;

d) bên nhận chuyển nhượng hợp đồng đề nghị camkết tuân hành các thỏa thuận của Bên

Bán và mặt Mua trong hợp đồng này.

4. Vào cả haitrường vừa lòng nêu tại khoản 1 và 2 Điều này, người tiêu dùng lại nhà ở hoặc mặt nhậnchuyển nhượng đúng theo đồng giao thương căn hộ phần đa được hưởng những quyền và buộc phải thựchiện những nghĩa vụ của bên Mua theo thỏa thuận trong phù hợp đồng này cùng trong Bảnnội quy quản lý sử dụng nhà nhà ở đính hẳn nhiên hợp đồng này.

Điều 11. Phần cài riêng, phần mua chungvà bài toán sử dụng căn hộ chung cư trong nhà tầm thường cư

1. Mặt Mua được quyềnsở hữu riêng so với diện tích căn hộ chung cư đã tải theo thỏa thuận hợp tác của vừa lòng đồng nàyvà những trang đồ vật kỹ thuật áp dụng riêng gắn sát với nhà ở này bao gồm........;có quyền sở hữu, sử dụng so với phần diện tích, thiết bị thuộc về chungtrong nhà căn hộ chung cư quy định trên khoản 3 Điều này.

2. Các diện tích cùng trang sản phẩm công nghệ kỹ thuậtthuộc quyền tải riêng của Bên chào bán bao gồm: (các bên cần ghi rõ vào mụcnày)...................................

3. Những phần diện tích s và vật dụng thuộc sởhữu chung, áp dụng chung của các chủ tải trong nhà chung cư bao gồm:......................(các mặt phải địa thế căn cứ vào điều khoản về nhà tại để ghi rõnhững phần diện tích s và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủsở hữu trong nhà phổ biến cư).

4. Các phần diện tíchthuộc cài riêng của những chủ thiết lập khác (nếu có) trong nhà căn hộ chung cư cao cấp (như vănphòng, ẩm thực ăn uống và thương mại dịch vụ khác...):...................các bên thỏa thuận hợp tác cụthể vào phần này.

5. Phía hai bên nhất trí thỏa thuận mức phí quảnlý quản lý nhà căn hộ chung cư cao cấp như sau:

a) Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao căn hộcho bên Mua theo điều khoản tại Điều 8 của thích hợp đồng này đến thời gian Ban quảntrị nhà nhà ở được thành lập và hoạt động và ký hợp đồng quản lý, quản lý và vận hành nhà sinh sống với solo vịquản lý quản lý và vận hành là:..........đồng/m2/ tháng. Mức chi phí này rất có thể đượcđiều chỉnh dẫu vậy phải đo lường và tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời điểm.Bên cài đặt có trách nhiệm đóng khoản tổn phí này mang đến Bên chào bán vào thời điểm..........(cácbên thỏa thuận hợp tác đóng hàng tháng vào ngày......hoặc đóng góp trong.......tháng đầu,thời điểm đóng góp là..........)

 (Các bên thỏa thuận đínhkèm theo thích hợp đồng này bảng danh mục những công việc, dịch vụ cai quản vận hành nhàchung cư mà mặt Bán cung ứng cho mặt Mua trước khi thành lập và hoạt động Ban quản trị nhàchung cư, trong đó có thương mại & dịch vụ tối thiểu cùng dịch vụ gia tăng như: thương mại dịch vụ bảovệ, lau chùi và vệ sinh môi trường, quản lý vận hành, thể thao, quan tâm sức khỏe........).

b) sau khi Ban cai quản trị nhà căn hộ chung cư được thànhlập thì danh mục các công việc, dịch vụ, mức phí và vấn đề đóng phí làm chủ vậnhành nhà căn hộ chung cư cao cấp sẽ do hội nghị nhà bình thường cư quyết định và vị Ban quản lí trị nhàchung cư thỏa thuận với đơn vị thống trị vận hành nhà phổ biến cư.

c) Trường phù hợp Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phốtrực thuộc tw nơi bao gồm nhà căn hộ có chế độ về nút phí quản lý vậnhành nhà căn hộ thì mức tổn phí này được đóng theo quy định ở trong phòng nước, trừtrường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác.

6. Những thỏa thuận không giống (nếu có):............................................................

Điều 12. Nhiệm vụ của hai bên và việc xửlý vi phạm hợp đồng

1. 2 bên thống nhất bề ngoài xử lý vi phạmkhi mặt Mua chậm chạp thanh toán chi phí mua chung cư như sau:

a) Nếuquá........ngày, tính từ lúc ngày cho hạn phải thanh toán tiền mua nhà ở theo thỏathuận trên khoản 3 Điều 3 của hòa hợp đồng này mà bên Mua không thực hiện thanh toánthì sẽ bị tính lãi suất vay phạt quá hạn trên tổng số tiền chậm giao dịch thanh toán là:....%(....phần trăm) theo lãi suất.... (các mặt thỏa thuận cụ thể % lãi suất/ngàyhoặc theo từng tháng và lãi vay có kỳ hạn...tháng hoặc ko kỳ hạn) doNgân hàng ...........công tía tại thời điểm giao dịch thanh toán và được tính bắt đầu từngày phải giao dịch đến ngày thực trả;

b) Trong vượt trìnhthực hiện đúng theo đồng này, trường hợp tổng thời gian Bên cài trễ hạn thanh toán của tấtcả những đợt phải giao dịch thanh toán theo thỏa thuận hợp tác tại khoản 3 Điều 3 của đúng theo đồng nàyvượt thừa ........ngày thì Bên buôn bán có quyền solo phương chấm dứt hợp đồng theothỏa thuận trên Điều 15 của phù hợp đồng này.

Trong trường phù hợp nàyBên bán được quyền bán căn hộ chung cư cao cấp cho quý khách hàng khác mà không cần có sự gật đầu đồng ý củaBên Mua. Bên phân phối sẽ hoàn trả lại số chi phí mà bên Mua đã thanh toán.......(có hoặckhông tính lãi vay do các bên thỏa thuận) sau khi đã khấu trừ tiền bồi thườngvề câu hỏi Bên Mua vi phạm luật hợp đồng này là ......% (...... Phần trăm) tổng giá chỉ trịhợp đồng này (chưa tính thuế) (do những bên thỏa thuận % này)

2. Hai bên thống nhất hiệ tượng xử lý vi phạmkhi bên Bán lờ lững bàn giao căn hộ chung cư cho mặt Mua như sau:

a) Nếu mặt Mua đãthanh toán tiền mua chung cư theo tiến độ thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng này nhưng lại quáthời hạn....... Ngày, kể từ ngày Bên cung cấp phải chuyển nhượng bàn giao căn hộ theo thỏa thuậntại Điều 8 của đúng theo đồng này mà Bên cung cấp vẫn chưa bàn giao căn hộ cho bên Mua thìBên bán phải thanh toán cho bên Mua khoản chi phí phạt phạm luật với lãi suấtlà....% (....phần trăm) (các mặt thỏa thuận ví dụ % lãi suất/ngày hoặc theotừng mon và lãi suất có kỳ hạn... Tháng hoặc ko kỳ hạn) do Ngân hàng...........công ba tại thời điểm giao dịch trên tổng số tiền mà bên Mua đãthanh toán đến Bên buôn bán và được tính từ ngày phải chuyển giao theo thỏa thuận đếnngày mặt Bán chuyển nhượng bàn giao căn hộ thực tế cho mặt Mua.

b) nếu Bên chào bán chậmbàn giao căn hộ cao cấp quá .....ngày, tính từ lúc ngày phải chuyển giao căn hộ theo thỏa thuậntại Điều 8 của thích hợp đồng này thì mặt Mua gồm quyền thường xuyên thực hiện phù hợp đồngnày cùng với thỏa thuận bổ sung cập nhật về thời điểm chuyển nhượng bàn giao căn hộ new hoặc 1-1 phươngchấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác tại Điều 15 của phù hợp đồng này.

Trong trường hòa hợp này,Bên chào bán phải hoàn lại lại toàn thể số tiền mà bên Mua đã giao dịch (các bênthỏa thuận tất cả hoặc ko kể lãi suất) và bồi hoàn cho bên Mua khoảntiền phạt vi phạm luật hợp đồng tương đương với .....% (......phần trăm) tổng giátrị hợp đồng này (chưa tính thuế).

3. Trường hợp đến hạn bàn giao căn hộ theothông báo của Bên chào bán và căn hộ chung cư đã đủ đk bàn giao theo thỏa thuận hợp tác tronghợp đồng này mà mặt Mua ko nhận chuyển giao thì (các bên thỏa thuận hợp tác cụthể)..................

4. Các thỏa thuận không giống (do các bên thỏathuận nhưng mà không được trái với mức sử dụng của pháp luật).......................................

Điều 13. Khẳng định của những bên

1. Bên chào bán cam kết:

a) căn hộ cao cấp nêu trên Điều2 của vừa lòng đồng này nằm trong quyền thiết lập của Bên chào bán và không thuộc diện đang báncho fan khác, ko thuộc diện bị cấm giao dịch thanh toán theo nguyên lý của pháp luật;

b) nhà ở nêu tại Điều 2 của thích hợp đồng này đượcxây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế và các bản vẽ được chu đáo đã cungcấp cho mặt Mua, đảm bảo an toàn chất lượng với đúng các vật liệu xây cất theo thuậntrong hòa hợp đồng này;

c) Các cam kết khác do hai bên thỏathuận:……………………………….

2. Bên Mua cam kết:

a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về cănhộ cài bán;

b) Đã được mặt Báncung cấp bạn dạng sao những giấy tờ, tài liệu với thông tin cần thiết liên quan mang lại cănhộ, bên Mua sẽ đọc cẩn thận và hiểu những quy định của đúng theo đồng này cũng như cácphụ lục đính thêm kèm. Mặt Mua đã mày mò mọi vấn đề mà bên Mua mang đến là cần thiết đểkiểm tra mức độ đúng mực của những giấy tờ, tư liệu và tin tức đó;

c) Số tiền mua chung cư theo hòa hợp đồng này làhợp pháp, không tồn tại tranh chấp với bên thứ ba. Bên Bán sẽ không còn chịu trách nhiệmđối với bài toán tranh chấp khoản chi phí mà bên Mua đã giao dịch thanh toán cho Bên cung cấp theohợp đồng này. Vào trường hợp bao gồm tranh chấp về khoản tiền giao thương căn hộ nàythì vừa lòng đồng này vẫn đang còn hiệu lực so với hai bên;

d) cung cấp các giấy tờ cần thiết khi mặt Bányêu mong theo hình thức của pháp luật để gia công thủ tục cấp cho Giấy chứng nhận cho BênMua..

Xem thêm: Tt 156/2013/Tt - Luật Quản Lý Thuế 2006 78/2006/Qh11

3. Việc ký phối hợp đồng này giữa những bên làhoàn toàn từ bỏ nguyện, không trở nên ép buộc, lừa dối.

4. Trong trường hợp một hoặc các Điều,khoản, điểm trong vừa lòng đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên là vôhiệu, không tồn tại giá trị pháp luật hoặc không thể thi hành theo luật hiện hànhcủa pháp luật thì những Điều, khoản, điểm khác của hòa hợp đồng này vẫn có hiệu lựcthi hành đối v