Thông tư 08/2015/tt-blđtbxh

     
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay nuốm Văn bản song ngữ

Thông tứ 08/2015/TT-BLĐTBXH phương pháp chương trình, giáo trình môn học giáo dục quốc chống và an ninh dùng cho trình độ chuyên môn trung cung cấp nghề, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề do bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - yêu quý binh cùng Xã hội phát hành


*

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 08 /2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 mon 02 năm 2015

THÔNGTƯ

BANHÀNH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ an ninh DÙNG CHOTRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Căn cứ vẻ ngoài Dạy nghề ngày 29 mon 11 năm2006;

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninhngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ ra quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng thiết yếu phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hànhLuật giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20tháng 12 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức của bộ Lao hễ - yêu thương binh với Xã hội;

Theo kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạynghề,

Bộ trưởng bộ Lao hễ - yêu thương binh cùng Xã hộiban hành Thông tư mức sử dụng chương trình, giáo trình môn học giáo dục quốc phòngvà bình yên dùng cho trình độ chuyên môn trung cấp nghề, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề như sau:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2015/tt-blđtbxh

Banhành kèm theo Thông tư này chương trình, giáo trình môn học giáo dục và đào tạo quốc phòngvà an ninh để áp dụng đối với các các đại lý dạy nghề gồm đăng ký hoạt động dạy nghềtrình độ trung cung cấp nghề, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề.

1. Chương trình môn học giáo dục và đào tạo quốc phòngvà an ninh dùng cho chuyên môn trung cấp cho nghề, đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh xuất sắc nghiệptrung học các đại lý được dụng cụ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông bốn này.

2. Công tác môn học giáo dục và đào tạo quốc phòngvà an ninh dùng cho chuyên môn trung cung cấp nghề, đối tượng người dùng tuyển sinh tốt nghiệptrung học diện tích lớn được phương tiện tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tưnày.

3. Lịch trình môn học giáo dục và đào tạo quốc phòngvà bình yên dùng cho chuyên môn cao đẳng nghề, đối tượng người dùng tuyển sinh tốt nghiệptrung học đa dạng được mức sử dụng tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tưnày.

4. Giáo trình môn học giáo dục quốc phòng vàan ninh sử dụng cho trình độ chuyên môn trung cấp cho nghề được khí cụ tại Phụ lục IV ban hànhkèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 178 179, Giải Toán Lớp 5 Trang 178, 179 Luyện Tập Chung

5. Giáo trình môn học giáo dục quốc phòng vàan ninh sử dụng cho trình độ chuyên môn cao đẳng nghề được lý lẽ tại Phụ lục V ban hànhkèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thôngtư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 14 tháng 4 năm năm ngoái và thay thế sửa chữa Quyết địnhsố 27/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 mon 12 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ Lao hễ – Thươngbinh với Xã hội về việc phát hành Chương trình môn học giáo dục đào tạo quốc phòng - anninh dùng trong các trường trung cung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

Điều 3. CácBộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, tổ chức Chính trị - xã hội, Uỷban nhân dân những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, Tổng viên Dạy nghề, cáccơ sở dạy dỗ nghề bao gồm đăng ký chuyển động dạy nghề chuyên môn trung cấp nghề, trình độcao đẳng nghề và những đơn vị gồm liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này./.

Xem thêm: Các Phép Biến Đổi Tương Đương, Phương Trình Tương Đương Là Gì Lớp 10

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thư; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - website của bao gồm phủ; - Website cỗ LĐTBXH; - Công báo; - Cục bình chọn văn phiên bản QPPL, bộ Tư pháp; - Lưu: VT, TCDN.

kimsa88
cf68