Thông tư 09/2017/tt-bnv

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 09/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BNV NGÀY 31THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Căn cứ cách thức tổ chức cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bạn dạng quyphạm luật pháp ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh tiến hành dân chủở xã, phường, thị trấn ngày đôi mươi tháng 4 năm 2007 của Ủy ban hay vụ Quốc hộivà nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4năm 2008 của chính phủ nước nhà và Ủy ban trung ương Mặt trậnTổ quốc việt nam hướng dẫn thi hành những Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 vàĐiều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân nhà ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CPngày 03 tháng 4 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Nội vụ;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng VụChính quyền địa phương, cỗ Nội vụ;

Bộ trưởng bộ Nội vụ phát hành Thôngtư sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8năm 2012 của bộ trưởng cỗ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức triển khai và hoạt động của thôn, tổdân phố.

Bạn đang xem: Thông tư 09/2017/tt-bnv

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tứ số 04/2012/TT-BNV ngày 31 mon 8 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Nội vụhướng dẫn về tổ chức và buổi giao lưu của thôn, tổ dân phố

1. Điều 4 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 4. Tổ chức triển khai của thôn, tổ dânphố

1. Mỗi thôn có Trưởng thôn, Phó Trưởngthôn; từng tổ dân phố có Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố.

2. Thôn, tổ dânphố có những cụm dân cư, các tổ chức tự quản lí theo quy định của pháp luật”.

2. Điều 5 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 5. Nội dung hoạt động của thôn,tổ dân phố

1. Cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phốbàn với biểu quyết nhằm cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung theo quy địnhcủa quy định về triển khai dân nhà ở xã, phường, thị trấn;bàn và quyết định trực tiếp về nhà trương với mức đóng góp xây dựng đại lý hạ tầng, các công trình phúc lợi chỗ đông người trong phạm vi cung cấp xã, thôn, tổdân phố vày nhân dân đóng góp tổng thể hoặc một phần kinh mức giá và các công việc tựquản vào nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với giải pháp của pháp luật; tham giabàn và ra quyết định các quá trình của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy địnhcủa pháp luật; chấp hành và thực hiện các đưa ra quyết định đã có giá trị thi hành.Tham gia thi công và thực hiện hương ước, quy mong củathôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm toàn dân đoàn kết, dân chủ,công khai, phân minh trong các buổi giao lưu của thôn, tổ dân phố; tham gia tự quảntrong câu hỏi giữ gìn an ninh, đơn nhất tự, an ninh xã hội và lau chùi và vệ sinh môi trường; giữgìn và phát huy truyền thống lâu đời văn hóa giỏi đẹp sống địa phương,phòng chống các tệ nạn làng hội.

2. Chấp hành công ty trương, con đường lối củaĐảng, chế độ và pháp luật trong phòng nước theo quyền và nhiệm vụ của công dân;thực hiện nay sự lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố; tham gia, tận hưởng ứng cácphong trào, cuộc vận động vày Mặt trận sông núi và những tổ chức thiết yếu trị - xã hộiphát động.

3. Bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Trưởngthôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Tham gia câu hỏi bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanhtra nhân dân và Ban giám sát chi tiêu của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn theoquy định của pháp luật.

4. Các nội dung buổi giao lưu của thôn, tổdân phố theo luật pháp tại Điều này được triển khai thông qua hộinghị của thôn, tổ dân phố”.

3. Điều 7 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 7. Điều kiện ra đời thôn mới, tổ dân phố mới

Việc ra đời thôn mới, tổ dân phố mớiphải bảo đảm an toàn các đk sau:

1. Điều kiện:

a) đồ sộ số hộ gia đình:

- Đối cùng với thôn: Ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền trung bộ và Tây Nguyên phải tất cả từ 400 hộ giađình trở lên; khoanh vùng miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; nghỉ ngơi vùng miền núi,hải hòn đảo có tự 200 hộ gia đình trở lên;

- Đối cùng với tổ dân phố: làm việc vùng đồng bằngphải tất cả từ 500 hộ gia đình trở lên; làm việc vùng miền núi, hải đảo phải bao gồm từ 300 hộgia đình trở lên.

b) những điều khiếu nại khác:

Thôn và tổ dân phố cần phải có cơ sở hạ tầngkinh tế - làng mạc hội thiết yếu, tương xứng với đk thực tếcủa địa phương nhằm phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo vệ ổnđịnh cuộc sống đời thường của người dân.

2. Đối với trường hợp đặc thù:

a) Ở khu vực vựcbiên giới, ở đảo khác hoàn toàn trên biển giải pháp xa khu đất liền, do việc di dân hình thànhcác cụm người dân mới để bảo đảm đường biên giới, yên cầu phải thành lập và hoạt động thôn mới,tổ dân phố new thì đk và đồ sộ số hộ gia đình có thể thấp rộng quy địnhchung nêu trên.

b) Đối cùng với thôn, tổ dân phố đã hìnhthành từ lâu do xâm canh, xâm cư hoặc di dân thoải mái (nếu có) cần thiết phải chuyểngiao quản lý giữa các đơn vị hành chủ yếu cấp xã để thuận tiệntrong hoạt động và ngơi nghỉ của cộng đồng dân cư mà không làm biến hóa địa giớiđơn vị hành thiết yếu cấp xóm thì điều kiện, quy trình, giấy tờ thủ tục và hồ sơ được thựchiện theo cách thức như so với việc ra đời mới và giải thể thôn, tổ dân phố;nếu cảm thấy không được quy mô khí cụ tại Thông bốn này thì thực hiệnviệc ghép cụm cư dân theo phương tiện tại Điều 9 Thông tứ số04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 nêu trên của bộ Trưởng cỗ Nội vụ”.

4. Bổ sung Điều7a sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Điều kiện nhập, giải thểvà phân loại thôn, tổ dân phố

1. Tổ chức triển khai việc sáp nhậpcác thôn, tổ dân phố gồm quy mô nhỏ để thành lập và hoạt động thôn mới, tổ dân phố new theođúng điều kiện quy định trên Khoản 3 Điều 1 Thông tứ này; đồng thời, bài toán sáp nhậpcần bảo đảm an toàn các yếu tố khác như: không làm biến đổi địa giới đơn vị hành chínhcấp xã; các thôn, tổ dân phố tiến hành sáp nhập gồm vị trí giáp nhau, địahình không bị chia giảm phức tạp, dễ dàng cho câu hỏi phát triển tài chính - thôn hội,sản xuất, marketing và định hình đời sinh sống của nhân dân; được trên 50% số cử trihoặc cử tri thay mặt đại diện hộ gia đình của những thôn, tổ dân phố liênquan tốt nhất trí, bảo đảm hiệu quả công tác thống trị dân cư của cơ quan ban ngành cơ sởvà hoạt động vui chơi của thôn mới, tổ dân phố mới. Bề ngoài lấy ý kiến của cử tri hoặccử tri thay mặt đại diện hộ mái ấm gia đình được thực hiện theo lý lẽ tại Điều14 Pháp lệnh triển khai dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI.

2. Trường vừa lòng giải thể thôn, tổ dânphố để giải phóng mặt bằng hoặc vày sắp xếp, ổn định cư dân và những trường đúng theo khác được cấp tất cả thẩm quyền quyết địnhthì vấn đề di dân, sắp xếp dân cư và xử lý các vấn đềliên quan khác được triển khai theo giải pháp bồi thường, tái địnhcư của dự án công trình thuộc các trường hợp thu hồi đất hoặc Đề án sắp tới xếp, định hình dâncư đã làm được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

3. Về việc phânloại thôn, tổ dân phố: trên cơ sở hiện tượng tại Khoản 3 Điều 1 của Thông bốn này,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn phân các loại thôn, tổ dân phố nhằm mục tiêu nângcao hiệu quả quản lý dân cư và tiến hành chính sách tương xứng với thực tế của địaphương”.

5. Bổ sung cập nhật Điều8a sau Điều 8 như sau:

“Điều 8a. Quá trình và làm hồ sơ nhập, chia, giải thể với đặt tên, đổi tên, xóa thương hiệu thôn, tổ dân phố

1. Quá trình và hồ sơ nhập, chiathôn, tổ dân phố hiện tất cả để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới được vận dụng thựchiện như luật pháp tại Điều 8 Thông bốn số 04/2012/TT-BNV ngày31 mon 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ Nội vụ khuyên bảo về tổ chức triển khai và chuyển động củathôn, tổ dân phố (thành lập buôn bản mới, tổ dân phố mới trên cửa hàng nhập, phân chia thôn, tổ dân phố hiện tại có).

2. Gửi thôn thành tổ dân phố trongtrường hợp thành lập phường, thị trấn từ đơn vị hành thiết yếu xã:

Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thườngvụ Quốc hội về việc ra đời phường, thị trấn từ đơn vị hành bao gồm xã, Ủy bannhân dân cấp tỉnh lập Tờ trình để Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định chuyểnthôn thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

3. Đối với trường đúng theo giải thể thôn,tổ dân phố:

Sau khi thực hiện Phương án bồi thường,tái định cư của dự án thuộc các trường hợp tịch thu đất hoặc Đề án sắp xếp, ổn địnhdân cư và các trường hòa hợp khác được cấp bao gồm thẩm quyền quyết định, Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh lập Tờ trình đương nhiên Danh sách các thôn, tổ dân phố liên quantrình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định giải thể cùng xóa thương hiệu theo quy định củapháp luật.

4. Việc đặt tên,đổi thương hiệu thôn, tổ dân phố:

a) việc đặt tên thôn, tổ dân phố đượcthực hiện nay trong tiến trình lập hồ sơ thành lập và hoạt động thôn mới, tổ dân phố mới.

Xem thêm: 5 Cách Tra Cứu Kết Quả Hồ Sơ Bhxh Tại Địa Chỉ Gddt, Tra Cứ Hồ Sơ Bhxh Tại Địa Chỉ Gddt

b) Việc đổi tên thôn, tổ dân phố thựchiện theo quá trình như sau:

- Ủy ban nhân dân cung cấp xã lập hồ sơ gồm:Tờ trình với Phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; lấy chủ kiến của toàn thể cử tri hoặccử tri đại diện hộ mái ấm gia đình trong thôn, tổ dân phố về phương án đổi tên thôn, tổdân phố theo điều khoản tại Điều 14 Pháp lệnh thựchiện dân công ty ở xã, phường, thị xã ngày đôi mươi tháng 4 năm 2007 của Ủy ban thườngvụ Quốc hội khóa XI;

- Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồngnhân dân cùng cấp thông qua Phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; trên cửa hàng đó,trình Ủy ban nhân dân cấp cho huyện;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chứcthẩm định hồ nước sơ đổi tên thôn, tổ dân phố vày Ủy ban nhândân cấp xã chuyển đến; lập tờ trình đương nhiên hồ sơ gởi Sở Nội vụ thẩm định và đánh giá vàtrình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để ý để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyếtđịnh theo hình thức tại Khoản 2 Điều 19 Luật tổ chức triển khai chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII”.

6. Điều 10 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn củaTrưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố

1. Nhiệm vụ:

a) tập trung và nhà trì hội nghịthôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những các bước thuộcphạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn với quyết định; bảo đảm các nộidung buổi giao lưu của thôn, tổ dân phố theo chính sách tại Khoản 2 Điều 1 của Thôngtư này. Vận động, tổ chức nhân dân thực hiện xuất sắc dân nhà ở cơ sở và hương ước,quy ước của thôn, tổ dân phố đã được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt. Tập hợp, phảnánh, đề xuất chính quyền cấp xã giải quyết và xử lý những con kiến nghị, ước muốn chínhđáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố. Báo cáo kịp thời cùng với Ủy ban nhân dâncấp buôn bản về đông đảo hành vi vi phạm pháp luật vào thôn, tổ dân phố. Triển khai việclập biên bạn dạng về công dụng đã được quần chúng. # thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trựctiếp những công việc của thôn, tổ dân phố; lập biên bạn dạng về kết quả đã được nhândân thôn, tổ dân phố bàn cùng biểu quyết những công việc thuộcphạm vi cung cấp xã; report kết quả cho quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã.

b) Phối hợp với Ban công tác làm việc Mặt trậnvà những tổ chức chính trị - thôn hội làm việc thôn, tổ dân phố để vậnđộng quần chúng tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận chuyển do những tổ chứcnày phát động.

c) Sáu tháng đầu năm và cuối năm phảibáo cáo công dụng công tác trước họp báo hội nghị thôn, tổ dân phố.

2. Quyền hạn:

a) Được cam kết hợp đồng về gây ra côngtrình vày nhân dân trong thôn, tổ dân phố góp sức kinh phí đầu tư đã được hộinghị thôn, tổ dân phố thông qua và đảm bảo an toàn các quy địnhliên quan của thiết yếu quyền những cấp.

b) Được phân công trọng trách và quyền hạngiải quyết công việc của Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; được cơ quan ban ngành cấpxã mời họp và hỗ trợ thông tin, tài liệu tương quan đến quản ngại lý, chuyển động củathôn, tổ dân phố; được bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức triển khai và vận động củathôn, tổ dân phố”.

7. Điều 12 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 12. Quá trình bầu, miễn nhiệm,bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố

1. Tiến trình bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệmTrưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

a) Trên các đại lý thống độc nhất vô nhị với chi ủychi bộ, Ban công tác làm việc Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử list để hội nghị củathôn, tổ dân phố thai Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tại hội nghị này, cửtri có thể tự ứng cử hoặc reviews người ứng cử. Căn cứ tác dụng bầu cử, Ủyban nhân dân cấp cho xã đưa ra quyết định công dấn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Thờiđiểm tổ chức triển khai bầu cử được triển khai theo phép tắc của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

b) các bước bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệmTrưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo phương pháp tại Mục2 Chương 2 nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng4 năm 2008 của chính phủ nước nhà và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta hướng dẫnthi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 cùng Điều 26 củaPháp lệnh tiến hành dân nhà ở xã, phường, thị trấn.

2. Câu hỏi bầu hoặc chỉ định, miễn nhiệm,bãi nhiệm Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố vị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quy địnhvà hướng dẫn bảo đảm an toàn phù phù hợp với các biện pháp hiện hành của pháp luật.

3. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởngtổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố:

a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phốcó nhiệm kỳ là 2 năm rưỡi hoặc năm năm bởi vì Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy địnhthống độc nhất vô nhị và tương xứng điều kiện rõ ràng ở địa phương. Trường hợp bởi thành lậpthôn mới, tổ dân phố new hoặc khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã ra quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâmthời nhằm điều hành hoạt động vui chơi của thôn, tổ dân phố cho đến khi cử tri hoặc cử triđại diện hộ mái ấm gia đình của thôn, tổ dân phố bầu được Trưởng buôn bản mới, Tổ trưởng tổdân phố bắt đầu trong thời hạn không quá sáu tháng tính từ lúc ngày có ra quyết định cử Trưởngthôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

b) Nhiệm kỳ của Phó Trưởng thôn, Tổphó tổ dân phố, tiến hành theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”.

8. Điều 14 được sửa đổi, bổsung Điểm a cùng Điểm b Khoản 4 như sau:

“Điều 14. Trách nhiệm thi hành

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởngtổ dân phố lâm thời đối với các ngôi trường hợp phép tắc tại Điểm 3 Khoản 7 Điều 1Thông tư này.

b) quản ngại lý, chỉ đạo buổi giao lưu của Trưởngthôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địabàn bảo đảm an toàn theo điều khoản tại Thông tứ này và quy chế về tổ chức và hoạt động củathôn, tổ dân phố vì Ủy ban nhân dân cấptỉnh ban hành"’.

Điều 2.

Thông tứ nàybãi bỏ những điều, khoản: Điều 4, Điều5, Điều 7, Điều 10, Điều 12 cùng Khoản 4 Điều 14 của Thông tứ số 04/2012/TT-BNVngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ Nội vụ hướngdẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực từ ngày01 tháng 03 năm 2018.

2. Trong quy trình thực hiện Thông tưnày, nếu có vướng mắc, ý kiến đề xuất tổ chức và cá thể gửi ý kiến về bộ Nội vụ đểnghiên cứu, giải quyết./.

Xem thêm: Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Tết 2020, Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Tết

Nơi nhận: - những Ban của TW Đảng, văn phòng TW Đảng; - UBTW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - Văn phòng quản trị nước; văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội: - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài bao gồm Quốc gia; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Cục bình chọn văn bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Sở Nội vụ các tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Công báo, Website chính phủ; - bộ Nội vụ: chỉ đạo Bộ, những đơn vị thuộc với trực nằm trong Bộ; - Lưu: VT, Vụ CQĐP (5b).

kimsa88
cf68